D O   K O Š E

Koš je téma, které je košatější, než se zdá na první pohled.


Historie

Koš - obecně původně kontejner (slovníkově: duté těleso, do kterého lze vložit nějaký obsah, tedy nádoba) z přírodních materiálů - kůry, větviček, travin, apod. Podle archeologických nálezů např. na Blízkém východě, takové transportní či skladovací výrobky lze doložit minimálně od 8. tisíciletí př. n. l. Tkané kontejnery (respektive doklad o jejich existenci) se vyskytují od 3. tisíciletí př. n. l.
Koše jsou symbolicky spjaty mj. s fenoménem domácnosti (viz níže citace z tóry). Po celém americkém kontinentu se příběhy vztahující ke košům a jejich pletení často týkají žen: v mytologii kmene Póníů (Pawnee, oblast Velkých planin na Středozápadě dnešních symbolem dělohy a je atributem mnoha bohyní včetně efeské Artemidy (římské Diany), jejíž kněžky nosily vlasy spletené tak, aby proutěný koš připomínaly.Artemis z Efesu, 1. pol. 2. stol. n. l., ionské Řecko, dnes TR


Koš lingvistický

Ve staré hebrejštině pro pojem koš existovalo (podle Biblického slovníku A. Novotného, 1956) aspoň pět rozdílných výrazů. V hovorové/lidové, případně odborné češtině sice existují speciální výrazy pro různé druhy košů v domácnosti a hospodářství, případně jinde, ale spisovná čeština vesměs řeší situaci přidáním odpovídajícího příslušného jména. Takže známe koš česací, prádelní, odpadkový, spotřební, piknikový, doménový, dárkový, květinový, rybářský, basketbalový, paschální, strážní, hrudní, mečový, ohňový, balónový, sací, Venušin (mořská houba Euplectella aspergillum), zavážkový, rýpací a jiné. Pro několik posledně jmenovaných použití výrazu koš to bylo pro podobnost s původní pletenou nádobou.Košíknáhubek nemusí být zrovna kožený, tenhle je umělohmotný, jsou i kovové, au, au  •  Pravidelně vyvinutý hrudní koš
Klasický balónový proutěný koš ve filmu Aéronauti, foto Amazon Studios
Venušin koš - mořská houba, Euplectella aspergillum venussinkoss


Koš v heraldice

Erbovní figura koš je v klasickém období ovlivněna především biblickým textem. Ve Staré smlouvě (Starém zákonu) se pojem koš, košík (v patero různých výrazech) vyskytuje mnohokrát, např. Deuteronomium 28, 5: "Požehnaný bude tvůj koš a tvá díže." Ovšem - o pár veršů dále (Dt 28, 17): "Prokletý bude tvůj koš i tvá díže". Na erbech církevních hodnostářů je figura koše odkazem na texty evangelií, na tzv. nasycení tisíců (účastníků Ježíšova kázání, počty se různí od tří tisíc do sedmi tisíc), např. Matouš 15, 37 "I jedli všichni a nasytili se; a zbylých nalámaných chlebů sebrali ještě sedm plných košů."
V těchto případech je na erbu spolu s košem (v koši, na koši, okolo koše i jinak umístěno) jeden či více bochníků chleba a jedna či více ryb. Koš v městské heraldice odkazuje většinou na významnou místní tradici košíkářské výroby, případně na koš/koše jako kontejner pro transport v místním průmyslu. Neobvyklé jsou tvary košů na dopravu či prodej soli v sasko-anhaltském kraji Salzland. A tvarově i funkcí zvláštním případem je slaměný pletený koš používaný jako včelí úl - nazývá se košnice. Používá ho mj. bádensko-württemberské město Korb, jehož název je mluvící, neboť Korb znamená německy koš.Erb Michael James Sis, biskup v San Angelo, Texas, US  •  John Anthony Boissonneau, pomocný biskup v Torontu, CA a od 2001 titulární biskup v Tambea, TN  •  Joachim kardinál Meisner, emeritní arcibiskup v Kolíně nad Rýnem, DE  •  Walter Skirlaw, biskup z Durhamu, 14. stol., Anglie, pocházel z rodiny výrobců košíků, což vysvětluje použití kříže z propletených prutů  •  Úřad viceguvernéra provincie Ontario. CA
Korb, Bádensko-Württenbersko, DE (mluvící znak, Korb = něm. koš)  •  Zemský okres Salzland, Sasko-Anhaltsko, DE (mluvící znamení, Salz = něm. sůl, na znaku koše pro prodej soli, která se těžila u města Schönebeck, které má také jednu figuru košíku se solí ve znaku)  •  Gross-Salz, starý znak a starý název dnešního Schönebecku, DE  •  Sköldinge, SE (koš s kameny, odkaz na místní těžbu železné rudy) Laffeld, Severní Porýní-Vestfálsko, DE (nedokončený koš, odkaz na tradiční místní košíkářskou výrobu)  •  Nošovice, Frýdek-Místek, CZ
Zierbena, Pais Vasco, ES  •  Korbussen, Durynsko, DE  •  Santa Luzia - Tavira, PT (rybářský koš odkazuje na rybolov v Atlantiku)  •  Vaniškovce, Prešov, SK  •  Barrancoueu, Hautes-Pyrénées, FR (košík z lubů, nepletený)  •  Cistella, Katalánsko, ES (mluvící znamení, cistella = šp. široký dárkový koš)
Sebechleby, Krupina, SK  •  Frende-Baiao, PT (koš odkazuje na místní rukodělnou košíkářskou tradicii)  •  Donji, Kukuruzari, Sisak-Moslavina, HR  •  Sand am Main, Bavorsko, DE (opět odkaz na dříve významnou zdejší košíkářskou produkci)  •  Křenek, Praha-východ, CZ (mluvíví znak, koš s křenem)  •  Piringsdorf, Burgenland, AT (koš je místní specialita tzv. Simperl, který symbolizuje dlouholetou tradici pletení z rákosu ve zdejší oblasti)
Kerven-Donk, Severní Porýní-Vestfálsko, DE  •  Zadní Třebáň, Beroun, CZ  •  Béthisy-Saint-Martin, Hauts-de-France, FR  •  Nandufe, Tondela, PT  •  Výrovice, Znojmo, CZ
 •  Fresnoy-le-Grand, Aisne, FR
Cogollosg, ES  •  Orgaz, ES


Koš korporátní

Pletené koše, z proutí či jiného materiálu, jsou samy o sobě krásnými objekty tvarem a strukturou. Vyrešeršované ukázky log s košem ukazují, že není jednoduché převést tuto bohatost do originální grafické podoby. Čest výjimkám!La corbeille aux pains - koš s chleby, pekařství, cukrářství, sendvičářství, Mulhouse, FR  •  Panier de Légumes - Koš se zeleninou, spolek zemědělců-producentů zeleniny, Provence, Silvacane, FR  •  Basket brigade - Košíková brigáda, charitativní akce na pomoc potřebným, rozvoz jídla pro Den díkůvzdání, Chicago, US Illinois, US  •  Panier Bio Agadir, zemědělské družstvo, FR  •  Les deux soeurs dans le meme panier - Dvě sestry ve stejném košíku, výroba košů a jiného pleteného zboží, Montréal (Québec), CA
Le panier des Gones, aplikace , která by pomohla studentům Lyonu vypořádat se s otázkou hledání kvalitního jídla, FR (barevná  •  a černobílá verze loga)  •  Red Basket - Červený košík, nezisková bratrská benefiční společnost, od 1890, Omaha , Nebraska , US která pro své členy provozuje velkou soukromou pojišťovnu  •  Red Basket, komunikační agentura, jihovýchodní Asie - RI, PH, TH, VN  •  The Food Basket, mezinárodní potravinová banka, New York, NY, US
Le Panier Bleu - Modrý koš, nakupní systém podporovaný vládou v Québecu (CA), preferující místní kanadské producenty, CA  •  Shopping, logo, zdroj_fr.123rfcom  •  le panier inspiré, „etický a odpovědný obchod s potravinami“ v regionu Nantes, FR  •  Nova, ma corbeille, výroba a provoz (plastových) košů na tříděný odpad, Drummondville, CA  •  Le panier, bio des Alpes, obchod s potravinami, Gap, Hautes-Alpes, FR
Le Panier d'a côté nabízí místní a řemeslné produkty extra-bio nebo bio prostřednictvím svého webu, na trzích a brzy v obchodech, Paříž, FR  •  Le Panier Culturel, kulturní agentura, Rennes, FR  •  Corbeilles 2020, banka, Paříž, FR  •  Mezinárodní symbol pro odpadkový koš  •  Le Panier, Panadería Artenasal, pekařství s rozvozem zboží, Barranquilla, CO


Koše jinak

Figura koše se potuluje lidskou kulturou nejrůznějším způsobem. Dovede si představit například Červenou Karkulku, jak kráčí lesem za babičkou s igelitkou nebo s batohem? Samozřejmě, že jedině s košíkem!Maminka vypravuje Karkulku na cestu, ilustrace O. Kubel. 1930, DE  •  Karkulka a vlk, ilustrace J. Willcox Smith, 1911, US  •  Červená Karkulka u dveří babičky, tematický zábavní park Efteling, 1952, Kaatsheuvel, Západní Brabantsko, NL


Zajímavé je použití slova koš ve rčení dostat košem, někomu dát košem, v české národní opeře (Prodaná nevěsta) ve tvaru „Mařenko, košíček mu dáš…“ Zajímalo by mne, jak početná část posluchačstva/diváctva rozumí této části opery. Jak laskavé čtenářstvo již mnohokrát nahlédlo, čeština je hodně často přeložená němčina, tak zmíněné rčení zní „einen Korb bekommen“ (případně „sich einen Korb holen“), „jemandem einen Korb geben“. V němčině existuje i obrat „durch den Korb fallen“ čili propadnout skrz koš, což označovalo odmítnutí nabídky milostného vztahu či nabídky k sňatku. Fráze propadnout skrz koš má svůj původ v následujícím středověkém zvyku: nápadník, který se dvořil (mladé) dámě, byl pozván, aby se nechal vytáhnout v koši k (oknu) vyvolené. Ta mu mohla dát najevo svůj negativní postoj použitím koše s uvolněným dnem. To se poté při vytahování utrhlo a nápadník propadl dolů. Ha, ha! V další variantě motivu nechává namyšlená dáma košík s nápadníkem viset v polovině jejího okna; takto ponechán se stává terčem posměchu okolí. Na tomto motivu je založeno rčení „nechat někoho viset (ve vzduchu)“.Minnesängr Kristian z Hamle tažen v koši ku své milé, iluminace z Velkého heidelbergského zpěvníku (Manesský kodex), zač. 14. stol., Curych


Další alternativa k původu idiomu dostat košíček může pocházet ze zvyku popsaného ve Vestfálsku a v drobných úpravách i v jiných oblastech Německa: Pokud chtěl muž chodit na námluvy, nechal tento úmysl a jeho pravděpodobné datum oznámit prostředníkem otci nevěsty. To poskytlo rodině nevěsty čas na posouzení žadatele coby potenciálního ženicha. Pokud otec nevěsty nechtěl, aby dotyčný žadatel byl jeho zetěm, umístil tkaný koš na příhodné místo v domě nebo u vchodu do dvora. Když nápadník viděl tento koš z dálky, věděl, že jeho námluvy budou beznadějné; „dostal koš“ a mohl okamžitě odejít pryč/domů bez ztráty tváře.
Vydání slovníku Meyers Konversationslexikon (1885-1892) uvádí původ přísloví „dát někomu koš“ z dřívějšího zvyku dívek, jak odpovědět negativně v podobě koše. Fráze pravděpodobně pochází z navrácení "corbeille de mariage" ženichovi. Podle slovníku lze „corbeille de mariage“ - doslovně „svatební koš“ - přeložit jako „dárek pro nevěstu“, který ženich podle francouzského zvyku předložil své vyvolené jako ozdobný koš s odpovídajícím obsahem.Košík pro nevěstu, žánrový obrázek, kol 1825, FR
Koše na obraze Vlámská přísloví Pietera Brueghela staršího, 1559     Propadnout košem = Být v nepříjemné situaci; Odejít s nepořízenou  •  Vynášet denní světlo v koši = Marnit čas


Ve francouzském republikánském/revolučním kalendáři z konce osmnáctého století byl jako koš označen 30. den měsíce fructidor - měsíce plodů (konec srpna - začátek září). Rčení z Rokycanska: Je stálej jak voda v koši.

Koš na závěr

Figura koše, ať reálného nebo fiktivního, je pestrobarevná množina objektů a představ, které nelze házet do jednoho koše. Grafiku, snaž se!
Košnice s rojícími se včelamiPoužité jednorázové rukavice, roušky apod. patří do koše!


Původní text byl napsán v prosinci 2020, publikován ve Fontu č. 175/1/2021 (téma: e-shopy).

Zde je uvedena rozšířená verze. Obrazový doprovod je doplněn reprodukcemi v různých částech článku.

Rozšířená verze vznikla koncem astronomické zimy roku 2021 v době pokračujícího lockdownu v krkonošském zákoutí