P R Á S K N I   D O   T O H O  !

Elektřina je (nejen) v západních kulturách symbolizována bleskem. Zkusme se tohoto fenoménu - opatrně - trochu dotknout.

Blesk fyzikálně

Podle Wikipedie „blesk je silný přírodní elektrostatický výboj produkovaný během bouřky. Bleskový elektrický výboj je provázen emisí světla. Elektřina procházející kanály výboje rychle zahřívá okolní vzduch, který díky expanzi produkuje charakteristický zvuk hromu.“ Tuto povšechnou definici/charakteristiku může potvrdit víceméně každý, komu jakžtakž slouží zrak a sluch, někdy i čich.*O Nicméně fenomén blesku je velmi komplexní, dodnes ne zcela vysvětlený, především jeho počáteční fáze.*K Zájemce odkazuji na rozsáhlou odbornou literaturu. My se zde podívejme na odvěké pokusy člověka zpodobnit fascinující oslnivý jev blesku.*FZelené blesky zasáhly mrak popela vybuchující sopky Chaiten 3. května 2008 v Chile
foto: Carlos Gutierrez, UPI PHOTO/LANDOV
Bouře (s blesky) pod vrcholem, barevný dřevořez, z cyklu Třicet šest pohledů na horu Fudži, Kacušika Hokusai, 1832, JP


Ohromení - oblýskání

Z mnoha projevů elektřiny v přírodě asi nejmocněji zapůsobil na člověka oslnivý blesk doprovázený vzduch otřásajícím hromobitím. Úder blesku mnohdy způsobil zažehnutí ohně. Blesk budil fascinaci a byl začleněn do bezpočtu legend a mýtů zobrazujících moc bohů (viz dále).

Něco historie

Thalés z Milétu, řecký filozof, v roce 600 př. n. l. třel kus jantaru suchým hadříkem a všiml si a poznamenal si, že pak přitahuje peří a slámu. William Gilbert, dvorní léčitel královny Alžběty, na konci 16. století, také použil jantar k napodobení dřívějších experimentů. Pojmenoval to via electrica, po starořeckém pojmenování jantaru - élektron.*B Nevěděl to, ale demonstroval tak statickou elektřinu.*E
Některé vědecké teorie se domnívají, že elektrické výboje/blesky mohly být zásadní pro vznik života, kromě toho, že přispěly k jeho udržení.Blesk, památník B. Franklina, autor: I. Noguchi, 1984, Philadelphia, Pensylvania, US
58tunový „Bolt of Lightning“ odkazuje na slavný experiment, ve kterém Franklin pouštěl draka v elektrické bouři
Pokus Benjamina Franklina s bleskem. Franklin a jeho 21letý syn William 15. června 1752 provedli experiment s drakem puštěným k bouřkovému mraku. Kovový drát na draku přitahoval úder blesku a elektřina sjela po struně ke kovovému klíči umístěnému ve výši hlav obou experimentátorů a nabíjela Leydenskou láhev (kondenzátor), kterou Franklin drží v pravé ruce. Tento experiment dokázal, že blesk je elektrický jev, a podpořil Franklinův vynález hromosvodů.
Někteří vědci při opakování tohoto experimentu zemřeli; Franklinovi měli štěstí, že se tak nestalo i jim.
Podobná vyobrazení jsou založena na popisu, který Franklin poskytl Josephu Priestleymu (zdroj: A Travers l'Electricité, G. Dary, Paris, 1900).)


Božstva blesku

V mnoha kulturách byl blesk vnímán jako součást božstva nebo božstva samo o sobě. Patří mezi ně řecký bůh Zeus, aztécký bůh Tlaloc, mayský bůh K, Perun ze slovanské mytologie, baltští Perkoni / Perkunas, Thor v severské mytologii, Ukko ve finské mytologii, hinduistický bůh Indra, jorubský bůh Sango, Illa v incké mytologii a šintoismu bůh Raijin. V tradičním náboženství afrických kmenů Bantu je blesk znamením hněvu bohů.
Hinduistický bůh-válečník Indra byl znám jako Varadží („ten, který metá blesky“), hromy a blesky byly jeho zbraněmi.
V hinduismu a buddhismu symbolizuje blesk ve tvaru kosočtverce ničivou a zároveň tvořivou sílu, která ničí iluze a zločiny, aby mohlo zavládnout jasno a dobro.
V mýtech severoamerických Indiánů je symbolem ducha hromu a blesku hromový pták, který je sice dravý, ale zároveň ochraňuje lidské pokolení.
V mnoha kulturách je symbolem hromu a blesku kladivo nebo sekyra. V severské mytologii bůh hromu Thor byl vyzbrojen kladivem zvaným mjölnir. Když se jím uhodilo do kamene, vznikl blesk. Kenaanský bůh Baal je někdy zobrazován s bleskem, tedy jako bůh bouří (a tím pádem také plodnosti). Perun, slovanský bůh bouře, hromu a blesku, je spojován s hromovládnou sekyrou, případně palicí.
V blesku viděl starozákonní Izraelec šípy Boží, Blýskání doprovázelo vydání Zákona (deseti přikázání)*X a přítomnost Boží je dokumentována blesky. V Novém zákoně, Lukáš 10,18: „Řekl jim (Ježíš): ,Viděl jsem, jak satan padá z nebe jako blesk.“ Rovněž nenadálost svého druhého příchodu srovnává s bleskem.
Při christianizaci hromovládné božstvo u mnoha evropských národů, včetně slovanských bylo nahrazeno světcem, starozákonním prorokem Elijášem. Vládl nad hromem a bleskem, jeho kult se pojil s dubem. Dub přitahuje blesky mnohem častěji než jiné stromy. Staří Slované dubu říkali Perunův strom. To, že duby jsou při bouřce nejohroženější, potvrzují i statistiky: na 100 úderů blesku do stromů jich 54 připadá na duby, 24 na topoly, 10 na jedle, 6 na borovice, 3 na buky, 2 na lípy a 1 na akáty. A proč právě duby? Mají hodně rozvětvený kořenový systém, který proniká hluboko do země a zasahuje až do spodních vod. Proto fungují jako přirozené bleskosvody.Babylonský bůh Marduk, ozbrojený blesky, v boji s duchem chaosu Tiamat. Detail basreliéfu, 9. stol. př. n. l., palác Aššurnasirpala II., Kalach, dnešní Irák
Zeus míří svým bleskem na okřídleného a hadonohého Týfóona. Chalkidská černofigurová hydrie (asi 540–530 př. n., GR)
Zeus metající blesky, bronz, Ugento, Apulie, 5. stol. př. n. l., Magna Graecia
Zeus s bleskem, detail černofigurového kylixu s motivem zrození Athény z Diovy hlavy, připisováno malíři Frynovi, cca 550 př. n. l., Attika, GR
Řada Diových blesků z různých antických zobrazení
Diova socha (detail) – tzv. Jupiter ze Smyrny, socha z římského období, nalezená v roce 1680 v maloasijské Smyrně
Diův blesk na minci z Epiru, 234 př. n. l., GR.  •  Okřídlený blesk, stříbrný statér, Olympie 87. olympiády, cca 432–421 př. n. l., první známá mince podepsaná autorem/rytcem, GR  •  Diův orel s bleskem, helénisticko-egyptská stříbrná mince z období Ptolemaiovců (323–30 př. n. l.), jejichž znakem byl orel, kolem 300 př. n. l., EG
Vulkán kující blesky pro Jupitera, P. P. Rubens, 1636, Vlámsko; dnes v muzeu Prado, Madrid
Aztécký bůh padající vody (deště), zemětřesení a blesků Tlaloc s posvátnou pokřivenou holí, kterou působil blesky a hromy, Codex Ixtlilxochitl, 17. stol.


Vadžra

je legendární a rituální zbraň, symbolizující vlastnosti diamantu (nezničitelnost) a blesku (neodolatelná síla). Vadžra, tibetsky dordže, je bohatá na symboliku:


Koule ve středu symbolizuje dharmatu neboli prázdnotu Nad a pod koulí je 8listý lotos. Horní lotos představuje 8 mužských bódhisattvů a spodní lotos představuje 8 ženských bódhisattvů. Dohromady 16 okvětních lístků lotosů představuje 16 prázdnot.
5 spodních paprsků představuje 5 agregátů nebo 5 trápení
5 horních paprsků představuje 5 Buddhů nebo 5 moudrostí
Pochopení prázdnoty, kterou představuje centrální sféra, přeměňuje 5 agregátů na 5 mužských buddhů a 5 trápení na 5 moudrostí.
Alternativně horní paprsky představují 5 mužských buddhů a 5 spodních paprsků představuje 5 ženských buddhů.
Hroty nahoře a dole představují horu Mera (v Nepálu).

Buddhistické žezlo-hromoklín, v sanskrtu vadžra, představuje v buddhistické i hinduistické nauce model vesmíru, zdroj kosmické energie a symbolizuje též svět forem a mužský, jangový proncip. Zde je v tzv. spícím stavu, aktivní je s rozevřenými paprsky, Tibet


Vadžra je téměř vždy spárována s rituálním zvonem zvaným ghanta. Společně tyto rituální nástroje představují neoddělitelnost moudrosti a soucitu v osvíceném proudu mysli.

   

Hindský bůh Indra s vadžrou v pravici a zvonkem ghanta v levici, celek a detail, socha z východoindického státu Urísa, IN
Vadžrasattva, meditující Buddha, s vadžrou v pravé a zvonkem ghanta v levé ruce, Tibet
Vadžra v rukou obří sochy Buddhy, IN
Dvojitá vadžra ve státním znaku Bhútánského království, BT  •  Dvojitá vadžra, logo Boseho (vědeckého) institutu, Kalkata, IN  •  Param Vir Čakra, nejvyšší indické válečné vojenské vyznamenání, má motiv Vadžry, zbraně Indry vytvořené z kostí darovaných mudrcem Dadhiči jako poctu jeho oběti, IN


Blesk heraldický

V evropské rodové heraldice se figura blesku objevuje především jako blesk v pařátech orla, čili jako odkaz na kult Jupitera, jako nejvyššího římského boha. Církevní heraldika eviduje jedno užití a to jen jako mluvící znamení pro označení místního jména Thunder.
Jako státní emblém má Bhútánské království bleskovou zbraň boha Indry - vadžru. Mezi městskými znaky najdeme blesk v mnoha různých podobách. Kupodivu jen v jednom případě vidíme úder blesku do stromu.Štít erbu Leopolda Bourbonsko-Sicilského, knižete Obojí Sicílie a hraběte ze Syrakus, 1813-1860  •  Štít rodového erbu Bonapartů, zavedeného Napoleonem I. Bonaparte a také státního znaku Prvního a Druhého Francouzského císařství, 1804-1815 a 1852-1870; FR  •  John Aloysius O'Mara, 1976–1994 biskup města Thunder Bay, Ontario, CA
Aguaalto, PT  •  Albondon, Granada, ES (ojedinělý zásah stromu bleskem v heraldice)  •  Benrath, Severní Porýní-Vestfálsko, DE (neobvyklý modrý blesk symbolizuje místní elektrárnu Reisholz)  •  Blitzingen, Valais, CH (mluvící znamení - Blitz=blesk)

Castilho, Sao Paulo, BR (blesk symbolizuje elektřinu z přehrad Urubupungá na řece Paraná; význam elektrovýroby zdůrazňují dva stožáry vedení vysokého napětí jako originální štítonoši)  •  Commelle-Vernay, Loire, FR (opět odkaz na místní vodní elektrárnu)  •  Čačinci, Virovitica-Podravina, HR  •  Dubăsari district, Moldavie  •  Fontes-Abrantes, PT
Fors, SE  •  Grosbliederstroff, Mosella, FR  •  Harjavalta, Satakunta , FI (odkaz na hydroelektrárnu na řece Kumo)  •  Hieflau, Štýrsko, AT (odkaz na místní hydroelektrárnu)
Horní Počaply, Mělník, CZ (na katastru obce byly postaveny tři elektrárny)  •  Imatra, Etelä-Karjala, FI (opět odkaz na místní vodní elektrárnu)  •  Jouac, Haute-Vienne, FR  •  Kaprun, Salzburg, AT (odkaz na skupinu elektráren Kaprun-Glockner, zahrnuje elektrárny akumulační a přečerpávací)  •  Kruonis, Kaunas, LT (v obci významná vodní elektrárna)
Landesbergen, Dolní Sasko, DE (liška není zde pro svůj ocas, by se jím třela ebonitová tyč, je z erbu rodu Landesbergen, blesk je odkaz na místní elektrárnu)  •  Znak London Borough of Haringey; osm blesků vycházejících z jednoho středu představuje elektromagnetické paprsky ze stožáru televizní stanice Alexandra Palace, odkud byly vysílány první pravidelné high-definition televizní přenosy r. 1936, UK  •  Muhos, FI  •  Norra Rada, Värmland, SE  •  Notodden, NO (odkaz na hydroelektrárny ve vodopádu Tinnfoss a na řece Tinnaa)
Övre Ljungadalen, SE  •  Porcheville, Île-de-France, FR (žaludy jako odkaz na to, že duby přitahují blesky?...)  •  Quierscheid, DE  •  Schönthal, Bavorsko, DE (hořící srdce s blesky je symbol sv. Augustina)  •  Töging am Inn, Bavorsko (vodní elektrárna zásobující místní hliníkárnu)
Volpiano, IT  •  Yli-Ii, Severní Pohjanmaa, FI  •  Zulia, ES


Inazuma

je poměrně vzácné rodový symbol/mon, v tradiční japonské heraldice. Je známo pouze asi 60 variací tohoto obrazce.
Slovo tsuma/zuma v japonštině znamená „manželka“, ale nebylo tomu tak vždy: ve skutečnosti to naopak znamenalo „manžel“, a tak inazuma neboli „manžel rýže“ začal označovat blesk. Pochází ze staré lidové víry, že když udeří blesk, zasévá semena na rýžových polích a záblesky jsou znamením budoucí dobré úrody. V souladu s tím mohl Inazuma mon symbolizovat bohatství a prosperitu.Mon Inazuma, čtyři ze 60 existujících variant této figury, JP


Symbol-značka

Současný západní symbol pro blesk vznikl ze dvou znaků: ze znaku pro žár a ze šipky, která je znakem pro směrovaný pohyb. Mnozí v tom spojení vidí i šestou runu germánského futharku prostého zvanou kaunaz (s významem pochodeň, světlo) a opět směrová šipka. Někteří to čtou jako L a interpretují jako iniciálu světlonoše - Lucifera. Blesku je to zřejmě jedno...
Blesk, podle M. Myslivečka, je symbol božího hněvu a projevu boží vůle. Bleskem zasažený strom se stal posvátným. Blesk je též symbolem rychlosti. Je atributem boha Dia (Jupitera) a sv. Donáta.
Značka patří mezi bezpečnostní symboly.

Symbol blesku na meteorologických mapách
 •  Runa kaunaz  •  Sowulo, šestnáctá runa germánského futharku prostého. Vyslovuje se jako české S. Význam je Sol-slunce  •  Mladší varianta téže runy; význam se přesouvá na Sig-vítězství; inspirovaly rakouského okultistu G. von Lista k vytvoření armanských pseudorun,  •  které adaptoval r. 1929 grafik (a funkcionář SS) W. Heck pro znak Schutzstaffel (Ochranný oddíl), ozbrojené složky NSDAP; dvojitá černá zobrazená runa je Siegrune (Runa vítězství)  •  Jednoduchou bílou runu v černém poli používala organizace Deutsches Jungfolk (Německá mládež)


Blesk korporátní

Drtivá většina užití figury blesku v CI se objevuje ve vojenské oblasti.*V Blesk se v ozbrojených silách vyskytuje ve znaku nejrůznějších armádních složek, leckdy bez zjevné přímé vazby obecnou charakteristiku blesku.1. signální velení US Army  •  16. stíhací skupina, Panamské oddělení armády Spojených států, do 1943, US  •  3. signální brigáda US Army; jednotka a nárameník  •  12. signální skupina US Army
25. pěší divize (přezdívaná „Tropic Lightning“), Havaj, US Army označení divize a nášivka na rukávu  •  35. signální brigáda US Army  •  36. eskadra hlídkových člunů švédského námořnictva, SE  •  38. dělostřelecká brigáda US Army  • Velitelský a řídící pluk, armádní centrum elektronického boje švédských ozbrojených sil, SE
73. polní dělostřelecký pluk US Army  •  Rukávové označení 78. pěší výcvikové divize „Blesk“ US Army  •  82. chemický prapor US Army (heslo: Po mraku vítězství)  •  95. stíhací peruť US Army  •  125. finanční prapor US Army
129. signální prapor, Národní garda státu Maryland, US  •  Znak 42. signální skupiny Alabamské národní gardy, US  •  164. dělostřelecká brigáda protivzdušné obrany, Národní garda floridské armády, US  •  323. prapor vojenského zpravodajství. US Army  •  Znak bývalého 2. signálního pluku španělské armády, ES  •  Britský svaz fašistů, UK (1932-1940)
Havajská vojenská policie, US  •  Blesk v iniciále logotypu oblíbené postavičky z fantasy románů britské spisovatelky Rowlingové, UK  •  Emblém torpédoborců Britského královského námořnictva, UK  •  Ústav finančních účetních, Londýn, UK
Balení toaletní vody pro muže Bad boy značky Carolina Herrera, US
Hasičský kabát, na zádech vyobrazení japonského boha blesku Raidzina, 19. sol., JP
ZEUS, bylinná směs (konopné listy a hojník horský-řecký horský čaj), výrobce Czech CBD, České Budějovice, CZ  •  Zeus, Double IPA, pivovar Olimp, Torun, PL
Londýnský klub košíkové, UK  •  Znak vojenského letectva Spojených států amerických  •  Stříbrná mince s emblémem Flash, novozélandská mincovna, 2021, NZ  •  Značka automobilů Opel, od 1963, DE
Power Rangers, mediální a zábavní franšíza, vychází z televizního seriálu Strážci vesmíru, 2019, US
Royal College of Emergency Medicine (nezávislá profesní asociace lékařů urgentní medicíny ve Spojeném království), UK


<

Vlajka Královských inženýrů (ženistů), UK  •  Středopravá Lidová akční strana Singapuru  •  Speciální komunikační jednotka Švédské armády, SE
Vlajka Svazu bulharských národních legií, 1932–1944  •  Značka squotterů
Blesk ze zálivu Tampa, hokejový klub, Tampa, Florida, US; dvě verze  •  Regionální vědecké a technologické centrum a muzeum v místě bývalé laboratoře N. Tesly, New York, US
Logo města Thunder Bay, Ontario, CA
Bleskosvod věnovaný Nikolovi Teslovi. Tento kus od sochaře Davida Smithe je součástí stálé sbírky Tesla Science Center and Museum, Shoreham, New York, US  •  Hromový pták, Kaministiquia River Heritage Park, Thunder Bay, CA


Blesk australský

V australské domorodé mytologii Mamaragan nebo Namarrkon je blesková rodová bytost (Muž-duch blesku), která mluví s hromem jako svým hlasem. Jezdí na bouřkovém mraku a vrhá blesky na lidi a stromy.
Jsme zde v Národním parku Kakadu v Severním Teritoriu, Austráli, abychom se setkali s velmi důležitým předkem stvoření Namarrgonem (Muž blesku) a s tím, kdo je zodpovědný za velkolepé bleskové bouře a velké deště, které přivádějí Kakadu zpět k životu každé vlhké období.
V mytologii lidu Kunwinjjku je Namarrgon zodpovědný za velkolepé bouřky na začátku období dešťů. Má hromosvody vycházející z jeho hlavy až po genitálie. Z loktů a kolen mu visí kamenná kladiva, kterými vytváří hromy, podobné severskému bohu Thorovi. Příběh na tomto obraze má spojení s kobylkou Leichhardtovou. Tento hmyz je endemit v Národním parku Kakadu (Severní teritorium). Vzhled této kobylky signalizuje, že se blíží čas bouřek a že musí hledat úkryt před ničivými údery blesku. Tento obrázek tak hraje výchovnou roli, která poučuje lidi o ročních obdobích.
V zobrazeních australských domorodců je obzvlášť zřetelná falická symbolika, kde blesk symbolizuje kosmický vztyčený falus.
Malba Namarrgona na skále Burrunggui v Národním parku Kakadu, Severní territorium, AU  •  Namarrgon, duch blesku, Joshua Bangarr, současná práce, AU


Na závěr malá lingvistická

Ve francouzštině a italštině je výraz pro „lásku na první pohled“ vyjádřen jako coup de foudre a colpo di fulmine, což v doslovném překladu znamená „úder blesku“. Některé evropské jazyky mají samostatné slovo pro blesk, který udeří do země (na rozdíl od blesku obecně); často je to příbuzný anglického slova „rays“ (paprsek, záblesk). Jméno nejslavnějšího australského plnokrevného koně, Phar Lap, pochází ze sdíleného zhuangského a thajského slova pro blesk.
Německé slovo Blitzkrieg (blesková válka), bylo hlavní útočnou strategií německé armády během druhé světové války.Blesková válka, bitva o Francii, Válečný rok 1940, zlatá mince, 2020, CZ
Poznámky:

*B  Čeští obrozenci navrhovali pro elektřinu i název síla blesková.

*E  My si připomeneme příslovečné tření ebonitové tyče liščím ohonem.

*F  Franklin si před polovinou 18. století klade otázky: „Proč chutnala krůta zabitá elektrickým proudem lépe než konvenčně zabitý pták? Co je to blesk? Proč to vypaluje kostely? Může to být zachyceno do Leydenské nádoby? Může to být zachyceno na Zemi bezpečně?...“ Pak přišel jeho drak a klíčové experimenty v letech 1752–1753 a Franklinova dedukce, že blesk byl elektřina.

*K  Např. kulový blesk je fenomén, jehož vznik a podstata jsou dodnes neobjasněny

*O  Vzduch obsahuje 78 % dusíku a zhruba 20 % kyslíku a 1 % dalších plynných prvků. Ani dusík, ani kyslík se v atmosféře typicky nevyskytují ve své elementární formě. Místo toho dva z každého páru jako N2 nebo O2. Když blesk ohřeje vzduch, rozdělí mezi nimi vazby - a tehdy mohou náhodné N nebo O začít poskakovat.
Většina atomů se po ochlazení vzduchu opět spojí. Některé z atomů O se spojují s O2, čímž vzniká O3: ozón. Je neobvyklé získat velké koncentrace ozónu na povrchu a má výraznou vůni. Je to patrné hned po úderu blesku.

*V  Figury používané na vojenských emblémech, a to po celém světě, jsou kapitolou samou pro sebe. Často opravdu jen pro silné (vojenské) nátury.

*X  (Ex19,15)Původní text byl napsán v adventu roku 2022 a publikován ve Fontu č. 188/2/2023 (téma: Elektromobilita).

Zde uvedený text je jeho rozšířenou verzí. Obrazový doprovod je doplněn reprodukcemi v různých částech článku.

Rozšířená verze vznikla ve velikonočních týdnech roku 2023 pod rozkvetlými třešněmi v krkonošském zákoutí.