V Š I C H N I   J S M E   C H O D C I

Chůze jako sportovní disciplína se objevuje teprve v polovině 19. století. Jako fenomén je však stará jako lidstvo samo. Projděme se trochu okolo chůze.

Úvod

Pohyb na dvou „zadních“ končetinách ve vzpřímené poloze - chůze - měl zásadní vliv na rozvoj lidského vnímání světa a myšlení vůbec, tvrdí mnozí antropologové*V. Co se člověk postavil na nohy, je chůze pro něj nejen prostý prostředek k přemisťování se, ale stává se prostředkem lidské akce, projekce.Vývoj člověka vzpřímeného (Zdroj: http://planet.uwc.ac.za)*G


Dodnes je chůze fyzioterapeuty aj. stále považována za nejpřirozenější pohybovou aktivitu, doporučována k udržování optimální tělesné kondice, k podpoře funkce většiny orgánů, k uklidnění, osvěžení, ordinována v různé délce coby denní minimální pensum pro zdravý život, apod. atd. Laskavý čtenář jistě zná podobné rady a porady ze své vlastní zkušenosti, jakož jistě i blahodárný vliv klidné i svižné chůze na celkovou pohodu těla a mysli.Chůze-procházka, iluminace z konce 14. stol., Lombardie, IT ke spisu Tacuino sanitatis, příručky pro zdraví život arabského lékaře Ibn Butlana z Bagdádu z 11. stol.


Chodec-poutník

Putování bylo podstatou nomádského způsobu života člověka až do počátku neolitu. Putování za lovnou zvěří a sbíranými plody, než se usadil, aby si zvěř i plody vypěstoval sám.*NLovci-sběrači v africké savaně


Vedle ekonomických příčin a důvodů, člověk putoval do bližších ale i značně vzdálených míst pod duchovními imperativy, ne-li přímo na pokyn Boží, jak dokládá putování generací izraelského národa.Příchod nomádských obchodníků do Egypta (interpretováno někdy jako příchod Josefových bratří), nástěnná malba v hrobce v Beni Hasan, Střední říše, 21.–17. stol. př. l., EG
Mojžíš se svým lidem se vydává na pouť z faraonského Egypta, vitráž v katedrále v Canterbury, 12. stol., Anglie, UK


Ostatně i Kristova Via dolorosa byla/je pro mnohé cestou, kterou bylo/je nutno projít. Zbožné poutě, v křesťanském okruhu pod patronací především sv. Jakuba Staršího do Santiaga de Compostela, jiné do Říma a Jeruzaléma, nejsou však jen čistě křesťanským fenoménem. K povinnostem pravověrného muslima patří aspoň jednou za život pouť do Mekky, nejsvětějšího místa islámu. Ani v polyteistických náboženstvích nejsou zbožné poutě neznámým jevem - putování okolo transhimalájské hory Kailás v Tibetu, mystické hory bönismu*B, buddhismu, džinismu a hinduismu, je známé i nám, kteří nezvedneme zadek od monitoru svých tývý či písí.Reliéf s poutníky do Říma, portál katedrály sv. Donnina, 12. stol., Fidenza, Emilia Romagna, IT
Poutník do Santiaga de Compostela, freska, kostel Božího hrobu, 14. stol., Villeneuve (Aveyron), FR
Sv. Jakub Starší, patron poutníků, 15.–16. stol., Burgundsko
Sousoší poutníků svatojakubské pouti „Camino“ na dohled Santiaga de Compostela, Galície, ES
Credential, cestovní knížka-pas s razítky z jednotlivých štací poutní cesty do Santiaga
Osvědčení o absolvování (svaté) pouti do Santiaga de Compostela, 2009, Galície, ES
Členové utrechtského bratrstva jeruzalémských poutníků, Jan van Score, 16. stol., NL


Evropský poutník středověký byl výrazem pokory až kajícnosti a pokání, hledající cestu k Bohu. Poutník romantický výrazem svobody někdy až bezcílnosti. „Vidíš-li poutníka, an dlouhou lučinou spěchá ku cíli, než červánky pohynou? Tohoto poutníka již zrak neuzří tvůj, jak zajde za onou v obzoru skalinou, nikdy - ach nikdy! To budoucí život můj.“ pěje v závěru své pro našince kultovní skladby „Máj“ putovník z nejpovolanějších - Karel Hynek Mácha. Chodec-poutník se tak stává obecnějším symbolem lidského údělu tady na zemi, „v slzavém údolí“ pro zbožné i bezbožníky, jak dokládá „Kulhavý poutník“ Josefa Čapka.Mácha jako poutník na cestě krkonošské  •  Obálka knihy Josefa Čapka s kresbou od stejného autora


Chodec sportovní

Ve srovnání s fenoménem/disciplinou BĚH (viz) si, bohužel, nemůžeme udělat přehlídku olympijských symbolů/piktogramů pro disciplinu CHŮZE, neboť piktogram pro běh je společný pro všechny lehkoatletické discipliny olympiád.Výjimku představují OH 1984 Los Angeles, US; piktogram pro chodecké discipliny na 23. letní olympiádě;
logo design Keith Bright and Associates


Chůze v podobě turistiky je příjemná a z podstaty libá aktivita. Forma závodní chůze - rychlochůze - mne však mate: chci-li se někam rychle dostat, tak přirozeným pohybem je běh, případně běh indiánský (střídání běhu a chůze), ne však chůze. A ta snad nemá být utrpením; zkroucené končetiny a ztrápený výraz tváře chodce-závodníka natož chodkyně-závodnice mne děsí a zasévá mi do mysli sémě pochybnosti o smyslu počínání závodníků.Wang Liping, zlatá medailistka na 20 km chůze na 27. letních olympijských hrách v Sydney 2000.  •  Ze Světového poháru IAAF 2012 v Rusku


Pierre de Coubertin olympijskou myšlenku zformuloval ve svém díle „Antický ideál tělesné krásy a duchovní dokonalosti“. V praxi je to trochu jinak... Chůze jako závodní disciplina byla zařazena na pořad olympijských her až na třetí novodobé letní olympiádě, v roce 1904.*K V antickém období olympijských her závodní chůze není zmiňována, uměřenost vyznávající starověké Řeky taková nepřirozenost možná napadla, ale nenarazil jsem na záznam písemný či obrazový, že by ji realizovali.Chodec na známce k 22. letním olympijským hrám v Moskvě, 1980, SSSR  •  Olympijský vítěz chodeckých závodů na 3 a 10 km na OH 1920 a 1924, Ital Ugo Frigerio, 1957, DO


Hlídat, jestli mám neustále aspoň jednu nohu v kontaktu se zemí je lehce nepřirozené, nemyslíte? Ano, jsou to pravidla*P, ale ještě jste si nikdy při chůzi neposkočili?! Ostatně záběry kamer dokazují, že rozhodčí zachytí jen zlomek porušení pravidel. Pravidlem je, zdá se, spíše porušování pravidel:Detail screenshotu z anglického seriálu MinutePhysics na YouTube na téma: Je závodní chůze sport?


A bezpodmínečně napnutá oporová noha?! To je minimálně o natažení šlach. No, závodníci se oněm pravidlům podvolují nakonec dobrovolně, tak ať si to užijí. Nechtějte ale, prosím, abych jajkal nadšením, jaké že to provádějí ladné pohyby, a rychlé!! Nechť mi rychlochodečtí nadšenci prominou, ale pohyb závodního chodce má ke Coubertinově kalokagathii dost daleko, je až příliš často podoben karikatuře chůze. Čest výjimkám! Ilustrativní jsou metodické texty ohledně závodní chůze (např. http://podebradywalking.com/ /Metodika%20chuze.pdf) - na oficiálních stránkách sportovní chůze v Čechách. „Mnozí zájemci o chůzi jsou zastrašeni tím, že chodci na sebe přitahují pozornost druhých. Ano, při sportovní chůzi a hlavně při jejím kvalitním provádění se zdají být pohyby skutečně nestandardní, ale jde jenom o překonání obav, že se zde předvádí něco neobvyklého. Typický ,vlnitý' pohyb chodců má své anatomické a mechanické zákonitosti a není samoúčelný.“No jistě, zákonitosti, ale má to britská sportovkyně Johanna Jackson zapotřebí?


V neposlední řadě budiž připomenuta okolnost, že chodecké závody jsou sport rovinný, organizátorům asi došlo, že Regule 230 by do kopce šla jen obtížně dodržovat! I když per aspera ad astra, takže nic není nemožné, když se chce. Možná se dočkáme třeba i disciplíny „krasorychlochůze“. I když takové provazochodectví je běžně vnímáno jako disciplina na hranici akrobacie a umění.

Několik značek chodeckých akcí:XVII. panamerický pohár v chůzi, 2015  •  Chodecké závody, PH  •  Pochod z Bouzova do Bouzova, CZ  •  The Thames pilgrim way, poutní cesta oxfordskou diecézí podél řeky Temže, 2014, Anglie, UK
Lugano Trophy, memoriál M. Albisettiho, závod na 20 km chůze v ulicích Lugána, CH  •  Halové chodecké závody, Ontário, CA  •  Mezinárodní chodecké závody Poděbrady, CZ
Twin Citiies Race Walkers, klub pořádající chodecké závody mezi městy Minneapolis a Saint Paul, Minnesota, US  •  Světový chodecký pohár,Tchaj-cchang 2014, CN (takové logo by byla bída i jako samodělka okresní soutěže natož světové akce!!)  •  The Pilgrim Challenge, poutnická štvanice 66 mil ve dvou dnech podél Témže, Farnham (Surrey), Anglie, UK


Zmínit bychom měli asi nejznámější organizovaný turistický a dálkový pochod v České republice - Praha-Prčice. Ten má i svůj pomník v cíli pochodu, v Prčici. Účastníci této akce si říkají „pochodníci“. Pochod Praha-Prčice nevylučuje myšlenkový pochod při vylučování....Pomník pochodu do Prčic, Prčice, CZ


Chodci přechodoví, silniční apod.

Absenci olympijského symbolu pro disciplinu chůze nám bohatě vynahrazuje figura chodce na dopravních značkách po celém světě.

Pozor, přechod pro chodce - Přechod pro chodce

Polsko  •  Island  •  Španělsko  •  Izrael  •  Estonsko  •  Ukrajina
Rakousko  •  Norsko  •  Botswana  •  Singapur  •  Pozor, prostitutky, Treviso, Itálie  •  Turecko
Jižní Afrika  •  Chile  •  USA  •  Irsko  •  Indonezie  •  Panama City
Rakousko  •  Polsko  •  Jeruzalem, Izrael  •  Nizozemí  •  Řecko
Rusko, Ukrajina, Kazachstán, Bělorusko  •  Japonsko  •  Rakousko


Velmi pozoruhodná a poučná ve srovnání s českými poměry je existence zvláštní výstražné značky „Pozor, přechod pro seniory a slepce“ v Singapuru a Jižní Korei. Ještě se máme co učit. Stejná značka je sice také ve Velké Británii, ale tam v roce 2014 právník Ros Altman, vládní expert na staré pracující a Esther McVey z ministerstva pro zaměstnanost rozjeli kampaň na zrušení této dopravní značky, neboť dle jejich názoru podporuje zastaralý náhled na staré lidi jako na neschopné i přejít silnici.Singapur  •  Jižní Korea


Pozor, děti - Školní zóna

Německo  •  Finsko  •  Argentina  •  Česko  •  Chile  •  Indonesie  •  Irsko
Japonsko, Školní zóna  •  USA  •  Označení školního autobusu, Rakousko, starší a novější verze  •  Stráž na přechodu pro školáky, Polsko  •  Japonsko, Přechod školáků  •  Anglie


Chodec z pohledu Zákona o silničním provozu 361/2000 Sb. je docela zajímavý tvor.*Z
Budiž konstatováno, že některé značky „Přechod pro chodce“ zobrazují běžce ba i skokany... Zastoupení mužského a ženského elementu v postavičkách na dopravních značkách je zatím pole feministkami nepříliš orané. Zdaleka ani čtyřicet procent (požadovaných novou českou legislativou pro vedení firem) panáčků nejsou panenky. Upozornění na přechod pro chodce či vlastní označení přechodu angažuje ženskou figuru zcela výjimečně. Našel jsem ji vlastně pouze ve Švédsku, a to ještě jako alternativní verzi s mužskou figurou. Ve Švédsku se roku 2007 rozvinula diskuse okolo faktu, že na dopravních značkách jsou pouze figurky mužů a žádné ženské - samí panáčci, žádné panenky. Od prvního ledna onoho roku tak jsou v platnosti dvě oficiální verze značky „Přechod pro chodce“. Zákon ponechal na vlastnících silnic - městech a obcích - rozhodnutí, kterou ze dvou verzí použít, případně obě. Ve městě Uppsala zmíněného severského království také došli k závěru, že dosavadní značka je sexistická, a tak ve jménu rovnosti pohlaví polovina přechodů byla opatřena značkou s ženskou figurou. A poněvadž uppsalští občané (občanky?) jsou zřejmě hlavy přemýšlivé, tak instalovaná verze byla brzy shledána jako nemorální (příliš krátká sukně, příliš špičatá ňadra, příliš rozkročené nohy!!!). Tak vznikla další verze. Další města království se k uppsalské iniciativě brzy připojila. Švédské noviny, které o této události referovaly, již neuvedly, podle jakého klíče byly různopohlavní značky po městě rozmisťovány a zda jsou přechody s příslušnou značkou vyhledávány příslušným pohlavím. Nepřipomíná vám to něco?Přechod pro chodce, Macho verze  •  Gender varianta první  •  Gender druhá, upravená, SE


Katarská značka Přechod pro chodce nepoužívá figuru ženy (Allahabojná muslimská žena se nemá sama co trajdat po městě!), jak by to mohlo někomu z nás Středoevropanů připadat, ale chodce-muže v tradičním arabském oděvu.Přechod pro chodce, Katar


Pohled na označení pěších zón je již džendrově příznivější. Ženě se zde dokonce přiznává i možnost účesu „na skinheada“, ale jako oblečení jí nutí často sukni. Při použití figury dospělý chodec s dítětem výrazně převažuje jako dospělec muž (v klobouku), jako dítě holčička, soudě podle sukénky, neurčitou bezvlasou dětskou figurku nepočítaje, to může být jak chlapeček, tak holčička.
P. T. čtenářstvo prosím, aby se aspoň v myšlenkách zaposlouchalo do příběhu, který nabízí česká značka Stezka pro pěší - pán v klobouku s děvčátkem s mašlí! Příběh přímo čapkovský!Stezka pro pěší, CZ
Argentina  •  Kolumbie  •  Indonesie  •  Dánsko  •  Estonsko  •  Francie
Itálie  •  Mauritius  •  Nizozemí  •  Německo  •  Polsko  •  Rakousko
Slovensko  •  Švýcarsko  •  Turecko  •  Ukrajina
Označení turistických tras a oblastí:  Finsko  •  Island  •  Indonesie  •  Řecko  •  Švédsko  •  Švédsko, rekreační zóna  •  Ukrajina


Značka „Zákaz vstupu chodců“ eventualitu existence chodkyň ani v jednom případě nepřipouští - celosvětově!Japonsko  •  Nizozemí  •  Estonsko


Svoji historii i svůj život mají panáčci a panenky na světlech na přechodech pro chodce.Belgie  •  Benelux  •  Dánsko, město Fredericia  •  Guadeloupe  •  EU
Monako  •  Polsko  •  EU, Německo


Pojmem se staly figurky ze semaforů východního Berlína - Ampelmännchen (mužíček z lampy), a jeho ženská verze Ampelfrau. Po sjednocení Německa se staly jedním ze symbolů a suvenýrů Berlína, stal se součástí Ostalgie. Ampelmännchen měl několikero variant - s deštníkem, na kole, aj. To mohlo inspirovat i pražského tvůrce semaforových variant R. Týce k jeho akci, pro kterou však státní orgány neměly příliš pochopení.Ampelmännchen a Ampelfrau, východní Berlín, DE  •  Jedna z Týcových kreací, 2007, Praha, CZ


Pochodoví chodci

Zvláštní sortou chůze je pochod, obzvláště v odrůdě pochodu vojenských formací, eventuelně i jednotlivců. V posledně jmenovaném případě se jedná o zvláštní druh vojenského kroku - tzv. parádní krok (ve francouzštině příhodně zvaný „husí krok“).Obálka knihy Dětských říkanek do bojových časů: houser s prušáckou piklhaubnou a válečným křížem si vykračuje pochodovým krokem. 1914, Londýn, UK


Má shodný prvek se závodní chůzí - neohýbá nohu v koleni. Takto pochodující tvor je esteticky obdobně přitažlivý jako chodec dodržující pravidlo 230 Mezinárodní atletické federace - je, řekněme, teátrální.
Některé národní varianty vojenského parádního kroku, dědice či spíš pozůstatku pruského (prušáckého) drilu, jsou tak úžasné, fantastické a fascinující, že se jim nevyrovnají ani kreace Johna Cleese ze skupiny Monty Python's Flying Cirkus.Výměna stráží v Kremlu, Moskva, RU   •  Stráž u Mausolea José Martiho, Santiago de Cuba, CU
Obrázek z indicko-pakistánsko-indické hraniční vesnice Wagah. D. Attenborough by tyto vojáčky mohl zahrnout do kteréhokoliv svého dokumentu o konkurenčních zvířecích rituálech.
 •  Z ceremoniálního pochodu prezidentské gardy u Hrobu neznámého vojína, Athény, GR
Ze skeče Ministerstvo Švihlého Pochodu, J. Clees, 1970, Anglie, UK


Chodci heraldičtí

Praktikování kajícné pouti do Santiaga de Compostela ve velkém propuklo ve Svatých rocích Compostelských vyhlášených papežem Calixtem II. v 1. polovině 12. století a odrazilo se i na několika šlechtických erbech a posléze i obecních znacích. V českém prostředí se figura poutníka, respektive sv. Jakuba Většího (Staršího) objevuje na erbu rodu Osečanských z Osečan.Osečanští z Osečan, Čechy  •  Einsiedel, míšeňská hrabata, Sasko  •  Rod Bilgerin, Curych, CH


Z obecních znaků připomeňme aspoň město Pelhřimov (něm. Pilgram), jehož samotné jméno vzniklo z německého názvu pro poutníka = Pilger.Pelhřimov, vlajka, CZ  •  Chroustovice, CZ  •  Staňkov, CZ
Münchwill, CH  •  Grosslan, DE  •  Stinstedt, DE


Chodec tarotový

Tvůrci tarotových karet nemohli tak fenomenální figuru, jako je poutník, opominout.
Nalezneme ji na nečíslované (případně označené nulou či XXII) trumfové kartě Velké arkány s názvem Blázen (případně Žebrák). S poutnickou holí, přes rameno ranec s veškerým svým skrovným majetkem, kráčí ke srázu. Zezadu na něj doráží pes, trhá mu kamaše a kouše ho do choulostivých partií, jako symbol iracionální síly, která ho tlačí do neznáma. Blázen je symbolem nevinnosti a bezstarostnosti, značí hledače nové cesty. V mnoha esoterických interpretačních systémech je Blázen vysvětlován jako protagonista děje a Velká arkána je stezka, po níž Blázen jde skrze mystérium života a hlavní lidské archetypy. Tato stezka je tradičně v tarotu známa jako Bláznova cesta a je často používána pro vysvětlení smyslu karet Velké arkány začátečníkům.
Vzhůru nohama karta symbolizuje naivitu a hloupost.Tarotová trumfová karta Blázen, Jean Noblet, 17. stol, FR  •  Karta Žebrák, Gumppenberg, 19. stol., Lombardie, IT  •  Rider-Waite-Smith, poč. 20. stol., Anglie, UK


Chodci korporativní

Pravděpodobně nejznámějším chodcem mezi značkami je Johnnie Walker - Jeník Chodec. Každopádně je nejprodávanější whiskou.Striding man (Kráčející muž) prošel od svého vzniku v roce 1909 (autorem byl ilustrátor Tom Browne) inovacemi v letech 1925, 1996, 2003 a 2013, Skotsko, UK
Londýnská agentura Bloom a ilustrátor Gary Redford jsou podepsáni pod verzí Striding Man ročník 2015
Jo, časy se mění. Striktně graficky je to krok zpátky, jako by cílová skupina nebyla schopna ocenit a hlavně „přečíst“ stylizovanější (abstraktnější) kresbu.
Snad firma ví, co činí.


Johnnie Walker je objektem imitací a persifláží...

Keep walking v provedení Homera Simsona, US  •  Johnnie chodil...


Předmětem imitací, variací, apod. jsou i jiné ikony:

Slavná fotka Beatles - přechod pro chodce v Abbey Road, Londýn, UK  •  verze na obalu gramofonové desky
Jako dopravní značka  •  Od firmy Lego, Dánsko  •  V provedení rodiny Simpsonovic, USA


Výše zmínění Monty Python byli využiti také:Pozvánka na akci *S


A motiv chůze v korporátním designu:America Walks - Amerika kráčí, hnutí na propagaci chůze ve všech vrstvách obyvatelstva, USA  •  Označení chodeckých stezek, Kanada  •  Digitální chodec, elektronika, Filipíny  •  Ubytování turistů na staré farmě, Chinley, Anglie
Chinewrde marching band, pochodová kapela hrající na letních slavnostech v městě Kenilworth, Anglie - akce  •  a logo kapely
Svatý (rytíř) a Poutník, hrnek na kávu, fa Jeremy Casella, USA  •  Karen Walker, módní doplňky, Anglie  •  March-a-Ton, pochodová hudba střední školy Amador Valley, Pleasanton, Kalifornie, USA
Nomad adventure, i-deník, Kanada  •  Nomad Store, zahraniční knihy, Francie  •  Ještě jednou, pochodová kapela, USA
Pacific Pilgrim, blog M. A. Howarda  •  Willamette Pedestrian Coalition, neziskovka propagující chůzi v Portlandu, USA  •  Podtácek piva Poutník, Pelhřimov
Pilgrim, o. s. - Cílem občanského sdružení PILGRIM o.s. je pěstování celostních přístupů k osobnímu rozvoji, vztahu ke krajině i k vytváření lidské kultury.  •  Hradecký špacír, 6km turistický pochod s úkoly na trase pro seniory, Hradec Králové, CZ  •  Jedna ze směrovek poutní cesty Camino, Španělsko  •  The Pilgrim, vinařství na trati poutní cesty do Santiaga de Compostela, Španělsko
Pilgrim, hospoda v North Marston, Anglie  •  Cestovka  •  Národní den chůze: Pěšky do práce, 2010, USA  •  Walker Books, nakladatelství dětských knih, Velká Británie


Závěrem

nezapomeňme vzpomenout i ty, pro které je chůze nezbytnou součástí jejich povolání, od prozaické ale náročné chůze pěších poštovních doručovatelek, po ty, kteří-které šlapou chodník. A všem grafickým designérkám a designérům přeji: Ať vám to šlape!„That's one small step for man, one giant leap for mankind.“ Neil Armstrong, Apollo 11, 20. července 1969, povrch Měsíce
Socha „One giant step for mankind“, 2006, Sea Bondi, Tamarama, Austrálie
Poznámky:

 
*B  Bönismus - předbuddhistické animistické náboženství

*G  „Někde se něco děsně pokazilo.“


 
*K  Kontroverze při hodnocení způsobu chůze vedly k vyřazení chodeckých disciplin na OH 1928 v Amsterdamu.

*N  Některé studie uvádí, že ještě kolem roku 1500, tedy v začátku novověku, 60 % obyvatel zeměkoule žilo nomádským způsobem. Dodnes jsou oblasti např. střední Asie, pouštní Afrika, aj., kde především pastevectví nomadismus udržuje.

*P  Pravidlo 230. Definice závodní chůze podle pravidel IAAF 1. „Závodní chůze je takový (dopředný) pohyb kroky, při němž nedojde k viditelné (lidským okem postřehnutelné) ztrátě dotyku chodce se zemí. Oporová noha musí být bezpodmínečně napnutá (tj. nepokrčená v koleně) od okamžiku prvního kontaktu se zemí až do okamžiku, kdy je ve svislé poloze." Anglický originál: RULE 230, Race Walking, Definition of Race Walking 1. Race Walking is a progression of steps so taken that the walker makes contact with the ground, so that no visible (to the human eye) loss of contact occurs. The advancing leg shall be straightened (i.e. not bent at the knee) from the moment of first contact with the ground until the vertical upright position.

*S  SPB byl inspirován skečem Johna Cleese skupiny Monthy Pythnův Létající Cirkus

*V  Vzpřímený postoj na zadních končetinách není výsadou člověka a výjimkou v živočišné říši. Naopak např. u ptactva je to pravidlo, zatímco u savců, k nimž patří i hominidé, to výjimka je.

*Z  Podle ZSP je za chodce považována i „osoba, která tlačí nebo táhne sáňky, dětský kočárek, vozík pro invalidy nebo ruční vozík o celkové šířce nepřevyšující 600 mm, pohybuje se na lyžích nebo kolečkových bruslích anebo pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, vede jízdní kolo, motocykl o objemu válců do 50 cm3, psa a podobně“ (koloběžka je pro účely ZSP podle § 57 odst. 2 považována za jízdní kolo).

Původní text byl napsán na jaře roku 2015, publikován ve Fontu č. 142/4/2015 (téma: Atletické závody a svazy).

Zde uvedený text je jeho rozšířenou verzí. Obrazový doprovod je doplněn reprodukcemi v různých částech článku.

Rozšířená verze vznikla v horkých dnech konce července a začátku srpna téhož roku v krkonošském zákoutí.