D Ů M   V   C E N T R U ,    S T Ř E C H A   N A D   H L A V O U

Nákupní centra, to byly dříve trhy, tržnice. Pod širým nebem, většinou na náměstí. V některých (šťastnějších) oblastech tak tomu ještě je. Dnes se trhy odehrávají většinou pod střechou. Jednou střechou. V jedné budově. Ve středu zájmu naší dnešní procházky bude tedy dům. Ten je také po významu „střed“ uveden jako první u výrazu „centre“ v Anglicko-českém slovníku.


Dům, stavení, budova a další označení pro stále stejný objekt ukazují na skutečnost, že předmět našeho zájmu má ne zcela jednoznačnou, ba spíš proměnlivou podobu, plní různé funkce a není ani z hlediska právnického úplně jednoduchou záležitostí.*1 Laskavý čtenář si jistě dokáže představit případy, které neodpovídají zákonnému vymezení, a přesto pro uživatele jsou plně funkční. Ano, paragrafy jsou dvakrát zakroucené, ale je předmět našeho zájmu - dům - opravdu tak nejednoznačný pojem?

Dům v evoluci aj.

V pravěku lidem skýtaly úkryt a ochranu před nebezpečím a nepohodou převisy, jeskyně. Zkušenosti s takovými typy obydlí vedly ke vzniku fenoménu labyrintu*2, k představám o lůně Matky země, k mýtům o narození a znovuzrození.Jeden z nejstarších labyrintů, hliněná destička z paláce v Pylosu, cca 1200 př. Kr., GR


Civilizační/technologický vývoj postoupil poté od jednoduchých, často „jen“ dočasných „staveb“ po složité, sofistikované, i značné agresi živlů vzdorující, těžko rozbitelné výtvory. S konstrukčním poznáním se zároveň vyvíjely i psychologické vazby k dotyčným místům, ať již to byly kultovní stavby čili obydlí bohů, nebo obydlí lidí, tedy (náš) dům. S fenoménem „dům“ je velmi úzce spojen fenomén „domov“.*3

Symboly pro dům

Se zmíněnými vazbami se rozvíjela i příslušná symbolika. Egyptský hieroglyf pro výraz dům je obdélník s jednou stranou přerušenou; metoda zobrazování ve Starém Egyptě nahlížející předměty z profilu (případně en face) neváhala pro názornost přejít z bokorysu na půdorys. Takže dům, v tamním, subtropickém, podnebí vesměs plochostřechý, je znázorněn/vyjádřen půdorysně jako čtyřstěnný prostor s dveřním otvorem na „spodní“ straně schématu.Hieroglyf Pr - pro dům  •  Pr-Hedj, doslovně „bílý dům“ (dům stříbra), pokladnice, EG


Čínský znak pro střechu je srozumitelný i pro (Středo)evropany - zdánlivě plochá střecha znaku se vyvinula stylizací z původní střechy sedlové. Dobře je to patrné na vývoji znaku „pavilon“. Samotný znak pro střechu spojen s jiným znakem vyjadřuje vynalézavě obecnější pojmy: znak pro domov je složen ze znaku pro střechu a ze znaku pro prase. Číňané chovali prasata často uvnitř svých domů a tak idea prasete pod střechou symbolizuje prosperující dům, domov. Proč však znak krávy pod znakem pro střechu znamená vězení mi už jasné není... poradí laskavý čtenář?Vývoj znaku >pavilon<
 •  Vývij zanku >domov<
 •  Vznik znaku >domov< a >vězení< obrazem


Druhé písmeno semitské abecedy - beth - znamená také dům. Nejen dům-budovu, ale také dům-společenství (např. Dům Izraele může znamenat synagogu, školu, ale také nemocnici, ba i hřbitov), dům-národ.Písmena beth a mem v serifové a bezserifové formě


Ostatně evropské (šlechtické) rody, rodiny, dynastie jsou také popisovány jako domy - např. jeden z nejvýznamnějších evropských panovnických rodů, Habsburkové byli označováni jako Haus Österreich (španělsky Casa de Austria a latinsky domus Austriae).

Jako střechu použité v logu Moishe house vidíme třinácté písmeno hebrejské abecedy - mem, které však znamená vodu...Moishe House, mezinárodní organizace se sítí komunitních domů na podporu mladých dospělců-Židů


Co je důležitější - stěna nebo střecha? Ačkoliv stavby až na výjimky probíhají odspoda nahoru, tak komunikačně-symbolicky jsou to jednoznačně střechy, které samotné navozují dojem celé stavby, celého domu. Ve známém rčení se mluví o důležitosti střechy nad hlavou, ne o zdech nebo stěnách, že.*4 Princip byl prakticky stejný ve všech zeměpisných šířkách, i terasovitá plochá střecha horkých oblastí byla stále střechou.

Dům bankovní, dům Boží, dům hanby, dům hrůzy, dům kultury, národní dům, veřejný dům, rodný dům, ....
Již od antiky registrujeme rčení, která domu přisuzují značnou a to nejen materiální hodnotu: „Domus propria, domus optima“ (Nejlepší dům je vlastní), „Domi suae quilibet rex“ (Ve svém domě králem). Zmíněná úsloví dnes známe hlavně ve znění „Můj dům, můj hrad“, které použil již koncem 16. století francouzský renesanční humanista Henri Estienne.Známá dětská jednotažka


Dům heraldický městský

Na šlechtických erbech se dům, tak jak o něm pojednáno výše, nevyskytuje. Církevní heraldika pracuje s kostely a kaplemi. Také mezi budovami, které se vyskytují na městských znacích v České republice, figurují především kostely a kaple (54 znaků měst s kostelem a 22 s kaplí). Dále najdeme v obecní heraldice použité hrady, zámky, divadlo (Hronov), strážnici (ve znaku města stejného jména), barokní dům, sklářskou mačkárnu, aj.; registr komunálních symbolů PSP ČR pod heslem „střecha“ registruje 204 obcí. Budovy nejrůznějšího druhu nalezneme v obecní heraldice po celém euroatlanském prostoru.Znaky a loga obcí: Aachen, DE  •  Alsfeld, DE  •  Bellingham, US  •  Burg, DE
Cesis, Lotyšsko  •  Deizisau, DE  •  El Rafol d'Alumnia, IL  •  Eppelborn, DE
Golčův Jeníkov, CZ  •  Gornji Petrovci, SI  •  Hang-čou, Čína  •  Holašovice, CZ
Holden, CA  •  Holzhausen, DE  •  Hronov, CZ  •  Ledde, DE
Cheb, CZ  •  Istanbul, TR  •  Kokhav Ya Ir, IL  •  Kuřim. CZ
Lotte, DE  •  Maasdriel, NL  •  Macaparana, BR  •  Machov (Náchod), CZ
Modica, IT  •  Montmelon, CH  •  Nerchau, DE  •  Nuuk, Grónsko, DK
Münster, DE
Přechovice, CZ  •  Roth, DE  •  Seesen, DE  •  Strážnice, CZ
Svatý Jan (Sedlčany), CZ  •  Warendorf, DE  •  Ústí nad Orlicí, CZ  •  Vlasatice, CZ
Svaz obcí Britské Kolumbie, CA


Dům atribut

Budovy se vyskytují jako atributy v rukou několika (českých) svatých: sv. Anežka Česká, patronka Čech, nemocných, chudých a trpících, drží v rukou model kostela; tentýž atribut vidíme u sv. Zdislavy, patronky Čech a rodiny.Sv. Anežka Česká, na iluminaci v Brevíři křižovnického velmistra Lva, 1356, Čechy
Anežka na iluminaci pochopitelně bez svatozáře, ke kanonizaci došlo až 12. listopadu 1989, pamatujete....?
Zdislava, socha na průčelí poutního kostela (baziliky minor) sv. Vavřince a sv. Zdislavy, J. F. Bienert, 1713, Jablonné v Podještědí, Čechy
Jak je s fotografie vidět, svatozář nepatří k původní soše, v době vytvoření sochy Zdislava nebyla ještě ani blahoslavena; za svatou byla prohlášena až v roce 1995


Dům existenciální

Dům často vyjadřoval status svého majitele, dával najevo jeho bohatství, bylo prestižní mít dům nejzdobnější, nejvyšší, atd. aj. Vznikly tak celky jak vesnických, tak městských staveb dnes obdivovaných (v Česku např. Holašovice, Telč; zahraničí si laskavý čtenář jistě vygůglí), ale také problematických (např. Le Corbusierovy „Unités d'Habitation“). Tyto kulturně-historické změny/proměny nacházejí svůj odraz v emblematice spojené s fenoménem dům přes všechny svrchu zmíněné zádrhely.Obytný blok (Unité d'habitation), 1952, Marseiilles, Alpes-Maritimes, FR  •  Unité d'habitation de Briey, 1960, Briey-en-Foret, FR
Chata nad pláží v Cap-Martin (Alpes-Maritimes, Francie), kterou si postavil Le Corbusier a kde také strávil poslední roky svého života.
Zvláštní, že nebydlel v bytě v některé Unité d'habitation...


Dům korporátní

Laskavý čtenář jistě zná řadu značek s domečkem, případně jen se střechou, které jsou používány jako loga společností/firem stavebních, realitních, bankovních, aj. Psalo se již mnohokrát o prakticky nulové distinktivní hodnotě takového emblému, nemluvě o většinou i o mizivé hodnotě estetické. Ale majitelé oněch firem si nechtějí nechat vysvětlit funkci značky, jsou snad zamilovaní do svých stavbiček, mají to „pod střechou a v suchu“, možná v podvědomí ovlivněni již zmíněnou starou (středostavovskou) hláškou „Můj dům, můj hrad“.*5 A není pro českou designérskou obec útěchou, že tento způsob přístupu ke korporátnímu vizuálnímu stylu, k logu je rozšířeným jevem po celé zeměkouli.Inspekce staveb, US  •  dtto
AHIT, Institut stavebnich inspektorů, US  •  Beck Company, specialista na střechy, Michigan, US  •  Eco house, studie Joe Keller, US
Znak Makedonské pravoslavné církve  •  Münsterský překladatelský institut, DE  •  Logo dopravně-bezpečnostní kampaně v Münstru, DE
Pozor, vjezd do obydlené zóny, dopravní značka č. 325-1, DE
GNP, stavební firma, BG  •  Greenroof, ekologické domy, UK  •  Dům módy, PL
House, restaurant, SG  •  Labyrint, služba pro ženy v nouzi, US
People House, centrum pro osobností a duchovní rozvoj, US  •  The roof over my head (Střecha nad mou hlavou), blog/deník mladé spisovatelky, US
Red roof inn, starší a současné logo řetezce levných hotelů, US  •  Výrobce pizzy, US
Logo Bílého domu, Washington, US  •  Získej střechu, útulek pro zneužívaní ženy, UK  •  Žitlobud, stavařské sdružení, RU
20dolarová bankovka, 2006, US
Dakar, stany na střeše (automobilu), ze soutěže na plakát  •  Francie pod jednou střechou, import vín do Velké Británie, UK


Přesto autor článku tentokrát mimo registrovaná loga vybral i několik studií a návrhů pro neexistující subjekty. Tyto návrhy ukazují, jak lze s relativně neinspirativní figurou „dům“ také formálně i obsahově šíbovat.

Estates key, reality
 •  Lékárna s nepřetržitým provozem  •  Lázně Bacara  •  Dům knihy  •  Dům značkového zboží
Cukrářský dům  •  Zubařský dům  •  Dům snů
Dům filmu  •  Kancelářské služby  •  Realitní kancelář
Domácí lékař  •  Dům-bludiště  •  Dům-Martini
Dům médií  •  Dům potřeb pro malíře a lakýrníky  •  Dům z papíru, architekti  •  Startovací dům pro mladé rodiny


A ukázka proměn jedné známé vydavatelské značky:

První značka knižního nakladatelství Random House, 1928, US  •  dvě pozdější zjednodušené verze
Různé divize vydavatelství:    Random for childern  •  Random House Digital  •  Speakers Bureau - agentura pro veřejné čtení


Random House v roce 2013 fůzoval s jinou známou vydavatelskou značkou - anglickým Penguin Books:


Tuto událost okomentovalo několik neuctivých designérů...

Aaron Tung, US  •  Joe Encarnacion, US  •  Marco Leone, FR  •  Todd Goldstein


Tož, laskaví čtenáři a vážení kolegové grafici, zasaďte strom, postavte dům a nakreslete logo!Poznámky:

 
*1  Do konce minulého roku platný Občanský zákoník (zákon č. 40/1964 Sb.) v § 119 vymezuje pojem nemovitost takto: „Nemovitostmi jsou pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem“.
Nový Občanský zákoník, platný od 1. 1. 2014 tuto záležitost vymezuje následovně.
„§ 498 Nemovité a movité věci
(1) Nemovité věci jsou pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.“
§ 3055 (1) Stavba spojená se zemí pevným základem, která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku, na němž je zřízena, a je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona ve vlastnictví osoby odlišné od vlastníka pozemku, se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nestává součástí pozemku a je nemovitou věcí. Totéž platí o stavbě, která je ve spoluvlastnictví, je-li některý ze spoluvlastníků i vlastníkem pozemku nebo jsou-li jen někteří spoluvlastníci stavby spoluvlastníky pozemku.

*2  K labyrintu samotnému se vydáme na některé s příštích procházek.

*3  Mt 8, 20: Ježíš mu odpověděl: „Lišky mají doupata a ptáci hnízda, ale Syn člověka nemá, kde by hlavu složil.“

*4  „Mohu pracovat kdekoli, jen musím mít střechu nad hlavou. Volné nebe je dobré k nezávaznému snění a plánování; přesná práce vyžaduje ochranu stropu v pokoji.“ F. Illies, 1913. Léto jednoho století, str. 104. Host, 2013

*5  „My House My Castle“ je i novozélandská televizní reality show, která pomáhá vlastníkům nemovitostí s problémy spojenými s držbou a údržbou jejich domů. Show začala být vysílána roku 2001.

Původní text byl dopsán na začátku února roku 2014, kdy byla ještě na horách zima se sněhem a mrazem. Publikován byl ve Fontu č. 134/2/2014 (téma: Nákupní centra).

Zde uvedený text je jeho rozšířenou verzí. Obrazový doprovod je doplněn reprodukcemi v různých částech článku.

Rozšířená verze vznikla začátkem postní doby, když v krkonošském zákoutí už plně vládlo časné jaro.