C O   K O M U   S O U Z E N O   ( T O M U   N E U T E Č E )

Lidské dvojice vznikají různě. Některé se seznamují - dávají dohromady či vznikají časem, některé se však jako dvojice již rodí. Podle ne zcela sjednocené terminologie se těm druhým říká blíženci, dvojčata.*0 Prohlédněme si jejich fenomén blíže.


Dvojice nalézáme často v mýtech, bájích a legendách o počátku lidstva, jako zakladatele civilizací, států a měst. Vyjadřují zároveň konflikt i splynutí. V mýtech o původu světa, které mají společný motiv věčného zápasu mezi nebem a zemí, téma dvojic/dvojčat vyjadřuje hledání původní jednoty.Blíženci astronomičtí

V babylonské astronomii*A bylo souhvězdí známo jako Velká Dvojčata, která byla považovaná za menší bohy. Jejich jménům - Mešlamtaea a Lugalirra (Ten, který vzešel z Podsvětí a Mocný Král) - lze rozumět jako titulům hlavního babylonského boha smrti a zhouby Nergala, který byl vládcem podsvětí. Jeho planetou byl Mars, který je také spojován se zkázou. Níže se setkáme s Martem v podobné konstelaci. Doslova.Vizualizace souhvězdí Blíženců (latinsky Gemini) na detailu mapy hvězdné oblohy severní polokoule
Souhvězdí Blíženců (al-Gawaz), vyobrazení v arabském astrologicko-astronomicko-věšteckém manuskriptu Kniha divů, 14./15. stol., Bagdád, dnešní IQ
Blíženci vypodobnění v Urania's Mirror, souboru hvězdných map vydaných roku 1825 v Londýně, UK


Blíženci antičtí

Starořecká verze báje mluví o dvou bratrech, dokonce dvojčatech, kteří měli sice jednu matku, ale dva otce. Kastór byl zplozen smrtelníkem, spartským králem Tyndareem, byl tedy také smrtelný. Polydeukés byl zplozen bohem a to tím nejvyšším, Diem, čímž zdědil také nesmrtelnost.

Aby to nebylo jednoduché, naše dvojčata, Kastór a Polydeukés (dále jen K+P), se zrodila z vajec, které porodila jejich matka Léda, Zeus se s ní spojil v podobě labutě, tedy labutího samce, proto ta vejce, logika je logika, že.*1Narození Kastóra, Polydeuka, Heleny a Klytaimnéstry, 1510, Leonardo da Vinci, Galerie Borghese, Řím
Dioskurové v detailu scény „Lov na kaledonského kance“, černofigurový krátér, tzv. Françoisova váza. Autory jsou hrnčíř Ergotimos a malíř Kleitiás. Malba je datována do roku 570 př. n. l. Zobrazuje v 6 řadách výjevy z řecké mytologie. Byla nalezena v etruské hrobce ve Fonte Rotella v Chiusi, IT
Jména Polydeukés a Kastor jskou napsána stranově převráceně


Pro naše téma je důležité připomenout, že K+P*2 tvořili, ač nerovného původu, po celý svůj život nerozlučnou dvojici. Po skonu nebožského dvojčete si jeho božský bratr vymohl na svém papínkovi, olympském Diovi, že i jeho smrtelný sourozenec získá nesmrtelnost - oba byli zvěčněni umístěním mezi souhvězdími.Dioskurové, každý s hvězdou nad sebou, tetradrachma, ražba z roku 209, Tripolis, Fénicie (dnešní Libanon)


V římské verzi báje o vzniku souhvězdí vystupují bratrská dvojčata Romulus a Remus, jejichž původ je též legendární - otcem je bůh války Mars, matkou vestálka, tedy kněžka, Rhea Sylvia; ale již římský historik Titus Livius (1. stol. př. l.) racionálně původ zpochybňuje, pěstounka-matka vlčice mohlo být označení nevěstky, no, kluci za to nemohli... Historka je celá vesměs chmurná, plná hanebností, krádeží, násilí a vraždění. A logiky v ní je méně než malé množství.*3 Podobnou atmosféru lze nalézt v jiném (zakladatelském) mýtu známém jako Kain a Ábel (více níže).

   

Romulus a Remus kojeni tzv. Kapitolskou vlčicá; figura vlčice údajně etruská, 5. stol. př. l. (nejnovější průzkumy sousoší tvrdí, že by socha šelmy mohla pocházet až ze 13. století), dětské figury přidané v 15. stol. Antoniem Pallaiuolem, Řím. IT


Řecká mytologie disponuje mimo K+P i dalšími legendárními dvojčaty. Např. Idás a Lynceus, královská dvojčata s různými otci (bůh moře Poseidón a messenský král Afareus), bratranci dvojčat K+P. S těmi často soupeřili o ženy, doslova kamenem úrazu byla však hádka o kořist, při které Idás zabil Kastora, následně Polydeucés Lynkea. Pak zakročil otec Dioskurů, Zeus, a v podstatě z moci úřední bleskem srazil/zabil Ida. Další neveselá rodinná historka. Laskavý čtenář zcela jistě narazí při ověřování zde uvedené na mnohé rozdílné verze.

Patrně nejskvělejšími dvojčaty řecké mytologie byli Apollón a Artemis, zrozenci již několikrát zmiňovaného nejvyššího Olympana, vládce bohů Dia a bohyně plodnosti Létó. I jejich porod byl mimořádný: Artemis se narodila o jeden den dříve a pomáhala své matce při bratrově porodu, tvrdí mýtus. Oproti K+P však vedli zcela samostatné rozdílné existence, netvořili dvojici; božská pozice neumožňuje, zdá se, sourozeneckou vřelost, jakou vykazovala dvojice K+P.Apollón a Artemis, tondo na červeno-figurovém poháru, cca 470 př. l., malíř Briseis, Attika, GR
Bratrská dvojčata Tiberius Iulius Caesar Nero Gemellus a Tiberius Claudius Caesar Germanicus Gemellus, sestercie, r. 23, Řím


Kde se vzala charakteristika astrologických Blíženců jako pozitivního znamení je na astrologii samé; pravda, jsou komunikativní, adaptabilní, ale jinak jsou symbolem duality, proměnlivosti, rozpolcenosti; jak říká francouzský astrolog Xavier Abert: „Schopnost Blíženců snadno navazovat kontakt a komunikovat má výhodu prohlásit: Nevím, co je pravdivé.“

Blíženci podle legendy byli dva chlapci, astrologická zobrazení se však, jak uvidíme dále, antického jednopohlavního mýtu striktně nedrží.

Slavná dvojčata nedvojčata

Někteří pisatelé považují za blížence už první lidskou dvojici - Adama a Evu. S ohledem na stvoření Evy z Adama, genetická shodnost by se dala předpokládat. Blíže je seznámil až Pokušitel... Tato první lidská dvojice, přes svoji širší symboliku, vykazuje i rysy blíženecké ambivalence, protikladnosti.Adam a Eva, iluminovaný rukopis Manafi al-Hayawan (Užitečná zvířata), před 1300, Maragheh, Irán


Patří k tématu možná i Kain a Ábel, bratři nestejného věku, kteří podle midraše (výkladu Tóry) se narodili jako jeden každý s vlastním (dvojvaječným) dvojčetem - sestrou. Adam, aby zabránil incestu, určil každému z bratrů za ženu sestru-dvojče toho druhého. Ábel se tomuto příkazu podřídil, Kain nikoliv, chtěl si za ženu ponechat svoje dvojče-sestru. To nemohlo skončit dobře, a neskončilo, jak víme.Hospodin, Ábel a Kain, „minikomix“ ve slonovině, 1084, panel z katedrály sv. Matouše v Salernu, IT
Obět Ábela a Kaina, mozaika v Palatinské kapli, 12. stol., Palermo, Sicílie, IT
Na tomto zobrazení oba bratři kladou své obětiny na stejný oltář najednou.
Proč Hospodin přijal ofertu Ábelovu a Kainovu odmítl, text Starého Zákona neuvádí. To dává prostor domněnkám.
Bratři Ábel a Kain obětují Bohu, Bible Pictures od Ch. Fostera, ilustrace J. Schnorr von Carolsfeld, 1860, Philadelphia, PA, US
Zde má každý z obětníků svůj vlastní oltář. Zdá se tedy, že Kain neuměl pořádně rozdělat oheň, případně, že oheň oběti Ábelovy, živen tukem obětovaného beránka, hořel lépe. Co myslíte?
Mariotto Albertinelli, zač. 16. stol., Florencie, IT
Tato malba se na otázku „Proč Ábel ano?“ dívá také jako na problém rozdělání ohně. Vidíme, že Hospodin ví, jak na to. Ale otázku to vůbec neřeší.


Z křesťanského prostředí s naším tématem souvisí svatý Tomáš, zvaný Didimos (= dvojče), údajně sourozenec sv. Filipa, oba Kristovi učedníci, apoštolové. Svatí Cyril a Metoděj, tzv. Apoštolové Slovanů, nábožensko-političtí misionáři nejen na Moravu jsou označováni též jako „bratři ze Soluně“. Bratry skutečně byli, avšak byl mezi nimi víc jak desetiletý věkový rozdíl. Nicméně obecně jsou vnímáni jako nerozlučná dvojice „věrozvěstů“.Ss. Konstantin (Cyril) a Metoděj s abecedou, freska, Z. Zograf, 1848, Trojanský klášter, BG


Velmi rozšířeným - nejen po Evropě, viz níže - je kult starokřesťankých mučedníků, lékařů Kosmy a Damiána. Připomeňme, že kostel ve Staré Boleslavi, u jehož vchodu byl zavražděn kníže Václav, nesl zasvěcení těmto léčícím dvojčatům.Mučednická smrt Kosmy a Damiána, detail, Francesco Pesellino, 1445, Florencie, IT
Slavnost ss. Kosmy a Damiána, East Cambridge, 2014, Massachusetts, US
pořádá Americko-italská komunita založená přistěhovalci z italského Gaeta, Lazio, kde Kosmu a Damiána uctívají jako patrony


Dvojčata po světě

Inkové byli přesvědčení, že v nebi žije dvojník každého pozemského tvora, zodpovědný za jeho zrození a růst.*I

Dvojčata nesoucí truhlu, keramika předkolumbovského období, jižní Veracruz, MX
zvláštní detail, jeden z chlapců šlape na nohu druhého. Vzpomeňte si na scénu z filmu Andrej Rublev, kde si bojarští bratři při objetí dokazují dominaci právě takovýmto šlapákem.
Hrdinská dvojčata unikající trhlinou z těla mýtického Rohatého hada s ocasem chřestýše, kresba na lastuře surmovky, mezi 13. a 18. stol., oblast Mississippi, US
Ašvinové (v sanskrtu chovatelé koňů, jezdci) v hinduismu jsou blíženci, božstva východu a západu slunce, jsou léčitelé bohů a sami jsou bohy ayurvédské medicíny. Odvracejí neštěstí a nemoci. Jsou zobrazováni někdy jako koně nebo s koňskými hlavami.
Pár blíženců malijských předků, dřevo a kov, 19.–20. stol., Dogon, ML     Dvojčata,16./17. stol., mosaz, království Bénin, dnes NG
Chlapecká dvojčata, miniatura ze slonoviny, dynastie Čching, 18. století, CN


Zajímavé je pro naši kapitolu synkretické vúdú. Samo o sobě vúdú obsahuje fenomén dvojčat (a vícerčat), které nazývá „marassa“. Mottem tohoto uctívání je životem ověřená zkušenost, že dva (natož tři!) jsou více než jeden. K tomu přistupují i známá fakta o častém mimosmyslovém spojení mezi dvojčaty. Africké kořeny vúdú obklopují dvojčata posvátným nimbem. Mají mít nadpřirozenou moc, schopnost uzdravovat. Jejich moc se násobí po jejich smrti, kdy jsou zbožštěna. Pod hrozbou hrozné msty jsou jim přinášeny oběti a obětiny. Marassa milují jídlo a hračky; jak by ne, vždyť jsou to děti!
Jejich zobrazení jsou často inspirována obrazy svatých mučedníků Kosmy a Damiána, zřejmě pro podobnost léčitelských schopností. Posledně jmenovaná dvojčata jsou v Brazílii ochránci dětí.
Jorubská*J dvojsoška dvojčat (zde různého pohlaví) - Ibedži, NG  •  Spolek Dvojčata, fotografie, konec 20. stol., Haiti


Trojčata v synkretismu vúdú jsou spojována s křesťanskými Třemi ctnostmi - Vírou, Nadějí a Láskou. Nazývají se Twa, což je zkratka pro Twins of three.Slavnostní vlajka s Marassa Twa, současnost, Brazílie  •  MARASA TWA, nálepka na sedmidenní svíci k oltáři, Haiti


Dvojice, Trojice

V souvislostí s Dvojicí a Trojicí si prohlédněme detail oltářního obrazu z kostela kartouzského kláštera ve Villeneuve-lès-Avignon.Korunování Panny Marie Nejsvětější trojicí, detail, Enguerrand Quarton, 1452, la Chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon, FR


V rámci zpodobování křesťanského fenoménu Otce, Syna a Ducha Svatého narážíme na verze, kde váháte, kdo je kdo. Zde uvedený příklad je až znervózňující totožností obou tváří. Řekli byste - identická jednovaječná dvojčata! Dokonalá totožnost postav Otce a Syna odpovídá dobové theologii, podle které povaha obou je identická. Nezapomeňme však, že se díváme na dílo z období pozdního středověku, na jedné straně plného náboženského mysticismu, na druhé straně zmítaného nábožensko-mocenskými krizemi jako bylo papežské schizma.
(Pro ty, kdo by přece jen chtěli vědět who's who, napoví Lukáš 22, 69: „Ale od této chvíle bude Syn člověka sedět po pravici všemohoucího Boha.“)
Nebudeme se zde pouštět do hlubokých nekončících theologicko-doktrinálních úvah, neexistuje v tom ani jednota mezi jednotlivými křesťanskými denominacemi. Poukážeme pouze na zajímavý způsob, kterým se tvůrci zobrazení tohoto zásadního věroučného tématu zhošťují. Připomeňme ještě ve zkratce, že se museli vyrovnat s konkrétním znázorněním jevu, ve kterém jde o tři různé fáze stále jednoho či o jednoho, který měl trojí povahu.Dogmatický sarkofág též Sarkofág Trojice, kol. 340, Řím


Toto jistě zjednodušující ale základní schéma řešil již sochař počátku raně křesťanského období na tzv. Dogmatickém sarkofágu. Vidíme na něm tři stejně staré dospělé vousaté muže ve chvíli, kdy tvoří Evu z Adama (Podle 2. kapitoly První knihy Mojžíšovy čili Gen 2,21-22).
Textovým podkladem pro nejznámější a vlastně kánonické vyobrazení Nejsvětější Trojice jsou verše 18. kapitoly stejné knihy (Gen 18).Ikona sv. Trojice, A. Rublev, 1411, Trojicko-sergijevská lávra, Sergijev Posad, Moskevská oblast, RU


Scénu navštívení Abrahama a Sáry třemi muži podle učení Církevních Otců interpretoval jako figuru mystéria nedělitelné Trojice a pro další generace především (pravoslavných) malířů kodifikoval Andrej Rublev svou ikonou sv. Trojice z roku 1411. Rublevova ikona oproti Dogmatickému sarkofágu divákovi představuje trojici bezvousých mladíků, při podrobnějším pohledu identifikovaných jako okřídlení andělé.Korunovace Panny Marie Nejsv. Trojicí, vitráž, detail, Kostel Nejsv. Trojice, Goodramgate, York, 1470, Anglie
Detail Sv. Trojice z tradiční malby etiopská pravoslavná církev, ET
Sv. Trojice, 20. stol., detail malby, kostel Etiopské pravoslavné církve Tewahedo, Bronx, New York, US
Otec je identifikován okem prozřetelnosti, Syn beránkem a Duch holubicí, F. Leiber, 2. pol. 19. stol., DE
Oltářní obraz Nejsv. Trojice, maloval A. Otero, výrobce devocionálií, 2001, Nové Mexico, US - Otec identifikován sluncem
Nejsv. Trojice s trojitou tváří, 18. stol., peruánská malířská škola, Cusco, PE  •  Trinidad Trifacial - Třítvářná trojice, cisterciácký klášter Panny Marie Slitovné, Tulebras, ES. Toto zobrazení Trojice bylo po Tridentském koncilu (pol. 16. stol.) katolickou církví zakázáno.
Toto zobrazení je už lehce surrealistické, ale kdo jsem, abych to odsuzoval!


Ostatně, i jiná nábožesntsvi obsahují různá pojetí pluralistických entit. Mj. např.:Trojhlavý Šiva Mahadeva, 4.–6. stol., jeskyně naSloním ostrově u Bombaje, IN
Šiva Trimúrti, doslova „mající trojí podobu“, je označení pro trojici hlavních hinduistických bohů: Brahmy-stvořitele, Višnua-udržovatele a Šivy-ničitele. Tyto tři podoby bývají vnímány jako vyjádření nejvyššího božstva Íšvary v jeho třech různých aspektech a funkcích, jak se projevuje v chodu vesmír (cs.wiki)
Dvě rituální masky lidu Lega, 19.–20. stol., střední Afrika, dnes CD


Dvojčata heraldická

Figura dvojčat/blíženců svou dualitou, zdá se, k heraldickému použití příliš neláká. Mezi erby nobility se mi nepodařilo najít jedinou ukázku (za upozornění na nějakou předem děkuji). Jediné, co se naší figuře blíží, je pečeť jednoho z nejmocnějších křesťanských řádů středověku - řádu Chudých rytířů Krista a Šalamounova chrámu - templářů.Detail z iluminovaného manuskriptu Chronica Maiora, autor Matthew Paris, 1. pol. 13. stol., klášter svatého Albana v Hertfordshire, Anglie
 •  Pečeť templářského řádu, 12. stol., neurčitá provenience, text: SIGILUM MILITUM XRISTI čili Pečeť vojáků Krista.

Obraz na pečeti je velmi osobitým vyjádřením jednoty a pevného spojení a zároveň svědectvím o promyšlené praxi jednotu podporovat. Na jednom koni do boje nejezdili, jak by se mohlo podle figury na pečeti zdát, ale templářští rytíři měli např. povinnost sdílet jednu misku ve dvojici s jiným řádovým bratrem. Původní domněnka, že dva jezdci na jednom koni měli symbolizovat chudobu, byla misinterpretací řádových regulí, rytíři byli řádem, který bohatl odkazem majetků šlechticů vstupujících do řad templářů, naopak vybaveni na své daleké cesty několika koňmi. Jízda dvou rytířů na jednom oři byla řádovými regulemi explicitně zakázána. Převládl názor, že se jedná o vyjádření dvojí role templářů - mnicha a vojáka, duality duchovní a světské. Někteří historici v pečeti vidí symbol spojení a oddanosti.

Měst s blíženci či dvojčaty ve znaku je vícero.
Věčný Řím, který kapitolskou vlčici kojící dvojčata Romula a Rema*5 má jako symbol, obraz tohoto sousoší do znaku převzal/dostal za napoleonské okupace a podruhé ve 40. letech 20. století, v období fašistického státu. Současná podoba znaku města*4 byla přijata 1884 a je průběžně faceliftována.

Starší znak Říma  •  Znak napoleonského Říma
Lupa capitolina, Řím 1942  •  Mozaika v dlažbě Gallerie Vittorio Emanuele, Miláno  •  Pisa, IT


Kopií Kapitolské vlčice existují po světě desítky, jen v Rumunsku je jich 25. Většinou jsou to dary Italského státu, některé z éry Mussoliniho.Kapitolská vlčice na sloupu na Třídě Vítězství v Benghází, 1941, LY


Dvojčata se objevují na několika městských znacích a vlajkách v USA*6 a v Evropě.

Bödefeld, DE  •  Gimel, CH  •  Kindenheim, DE  •  Vyžlovka, CZ - psi mají dvoj a vícerčata běžně!


Dvojčata-Blíženci ve znameních astrologieDetail podlahové mozaiky synagogy, 6. stol., Bejt Alfa, IL  •  Z kodexu Guta-Sintram, pol. 12. stol., opatství Marbach, Alsasko, dnes FR  •  Blíženci, znamení, detail tympanonu v hlavním portále baziliky sv. Maří Magdaleny, 12. stol., Vézelay, Bourgogne-Franche-Comté, FR - Ano, tympanon křesťanského chrámu obsahuje mj. i astrologická znamení, zoodiak
Z vnější výzdoby apsidy kostela sv. Austremoina, 12. stol., Issoire, Auvergne, FR  •  Detail Blíženců, (alchymistcky: Merkur/rtuťpřipravená a vyzbrojená čili oživená), tympanon Nanebevzetí, královský portál, pol. 12. stol., katedrála Panny Marie, Chartres, FR  •  Blíženci ze severního portálu, zač. 13. stol., katedrála Panny Marie, Chartres, FR
Blíženci, západní průčelí katedrály Naší Paní, 13. stol., Amiens, FR  •  Postavy blíženců s psími hlavami, ornamentální výzdoba látky na oltář, 13. stol., DE  •  Znamení Blíženci, detail ilustrace Anatomický muž, iluminovaný manuskript modlitební knihy Přebohaté hodinky vévody z Berry, 1416, autoři bratři z Limburka, FR
Znamení Blíženců z modlitební knihy (iluminovaného manuskriptu), hodinek, 1475, IT  •  Gemini, dřevořez, ilustrace z „Poeticon Astronomicon“, C.J. Hyginus, 1482, Benátky, IT
Blíženci z lidového tisku (tzv. lubok), kol. 1700, Rusko  •  Medailon astrologického znamení Blíženci na orloji Staroměstské radnice, Josef Mánes, 1865, Praha, CZ


Blíženecký mišmaš


Gemini, plakát, 50. léta 20. stol., US  •  Blíženci, poštovní známka ze série zvířetníko-vých znamení, 1961, IL  •  Blíženci, typografické cvičení  •  Viněta Gemini Chardonnay, grafička Anchalee Chambundabongse, 12 signs Winery, Alexander Valley, 2009, Lodi, Kalifornie, US
Plakát, 1969, UK  •  Blíženci, kresba z astrologického twittru, US  •  Gemini Apparel, oblečení/výstroj, US  •  Gemini, numismatická aukce, New York, US
Twins Production, akce, Bejrut, LB  •  Gemini, elektronická burza bitcoin nové generace, US  •  Twin, charitativní organizace na podporu fair trade, UK
Crampovic dvojčata, logo kresleného seriálu, 2002, UK-US-CA  •  Taneční škola, UK  •  Eve to Adam, hard rocková kapela, založená na Floridě 1997, US
Gemini Dogs, služba pro domácí mazlíčky, Kalifornie, US  •  Gemini fitness pro ženy, UK  •  Hašteřivá dvojčata, restaurace, Ithaca, NY, US  •  Klub pro matky dvoja vícerčat, Cincinnati, US
Gold Dust Twins, prací prášek, zač. 20. stol., US  •  Goldy a Dusty (Zlatko a Práško), dvojčata-maskoti firmy na prací prášek, pohlednice z r. 1910, US  •  Grafika na téma Gold Dust Twins, 2011, US
Gemini, distribuční filmová síť, IN  •  Twinsjazz, hudební klub, Washington, US  •  Dýdžejovská dvojčata, logo pro Kaos Boys, UK  •  Krewe of Gemini, neziskovka organizující slavnosti, průvody a candrbály v deltě Mississippi, US
Obal extra dlouhých cigaret, kol. 1920, US  •  Minnesota Twins, baseball. klub, logo ve verzi pro sezonu 2015, US  •  Značka Blíženců, astrogický kalendář 2016, US  •  Značka pro synchronizované plavání, US
Gemini People - náborová agentura, UK  •  Rezidence u dvojice vodopádů, Singapur  •  Typografické cvičení
Tři dvojčata, zmrzlinářská společnost, Terra Linda/San Rafael, Kalifornie, US  •  Logo (Sergio Romo z SFG uprostřed) jako sponzor profesionálního baseballového klubu San Francisko Giants  •  Logo nejstaršího internetového magazinu pro dvojčata, US


>

Typografické cvičení  •  tvvins - sociální síť pro dvoj a vícerčata, US  •  Vítáme vás ve Twinsburgu!, US


Dvojčata a blíženci v kultuře, obchodu ale i jinakPřepokládaný portrét Gabrielly d'Éstrées a jedné její sestry (vévodkyně de Villars), 1594, Fontainebleauská škola, FR  •  Bratři, 1986, foto Jan Saudek, dvojvaječná dvojčata, bratři Karel a Jan Saudkovi, Praha, CZ
Zasvěcení Panně Marii, detail, Fontana Lavinia, 1599, kaple Gnetti, Santa Maria dei Servi, Bologna, IT
 •  Dvojice dvojčat, 1. pol. 20. stol.,
Tweedledum a Tweedledee (dvojčata Tydliták a Tydlitek), z knihy L. Carrolla „Za zrcadlem a co tam Alenka našla“, 1871, ilustrace John Tenniels, UK
 •  Stejná dvojice v 3D provedení, Christopher McCabe, zač. 21. stol., CA-US
Dvojčata v reklamě na tyčinky Twix, UK
Neopatrný, René Magritte, 1927, FR „Člověk, který se zná, se zdvojuje.“ napsal R. Magritte  •  Blíženci, Paul Klee, 1933  •  Dioskurové, Giorgio Chirico, 1974, IT
Bankovka 50 Sk s Cyrilem a Metodějem, 1993, SK

Dvojčata jako lucerny u vchodu do nádražní budovy, Emil Wikström, 1914, Helsinky, FI
Jean Cocteau, Dioscures, keramický talíř, 1958, FR
Swiss Twins, etiketa na obalu zrajícího sýra, 1960, CH


Dvojčata Romulus a Remus v obchodu, kultuře ale i jinakRomulus a Remus, stříbrná drachma, kol. 265 př. l., Řím  •  Romulus a Remus krmeni vlčicí, raženo A. D. 332 v Lugdunum (dnešní Lyon), Galie, FR
Romulus a Remus s vlčicí na 10-lirové bankovce, 1872, Italské království  •  Vlčice s dvojčaty, rub 50-lirové bankovky, 1939, Italská Západní Afrika
Stejné sousoší v logu AS Říma (Associazione Sportiva Roma), fotbalový klub, Řím, IT starší a novější verze  •  Lupa capitolina a dvojčata R+R jako logo XVII. letních olympijských her Řím 1960, IT  •  Logo Bostonské školy latiny, první a nejstarší dosud existující veřejná výběrová škola v USA, Boston, Massachusetts, US


Dvojčata v populární kultuře

Siamská dvojčata - částí těla srostlí stejnopohlavní dvojčata provázejí lidský rod pravděpodobně od nepaměti. Mediálně známým a takto pojmenován se fenomém stal po cestě srostlých dvojčat Bunkerových ze Siamu (dnešní Thajsko) do Evropy, kde měla operována.Propojení Blíženci, akvarel, období safavidské dynastie, pol. 17. stol., Persie/Irán, dvojčata sdílí totéž tělo (viz jen jeden pár chodidel) a hledí si navzájem do očí  •  Spojení bratři (siamská dvojčata), dřevořez z Norimberské kroniky, 1493, Bavorsko, DE  •  Dvojčata Čang a Eng Bunkerovi, foto 1836, Siam (dnes Thajsko)


Postavám dvojčat se nemohl vyhnout ani seriál Simpsonovi: v epizodách se často vyskytují Sherri a Terri Mackleberry, identická dvojčata, sestry, jejichž povaha je dosti zlomyslná.

Bacha, Barte, to sou vony!


Dvojčata jinak

Jako dvojčata jsou vnímány nejenom osoby, ale i věci. Například stavby, jmenovitě věže. Dvojice kostelních věží je interpretována jako symbolika Adama a Evy: např. věže baziliky sv. Jiří na Pražském hradě - severní vyšší štíhlejší je Adam, jižní nižší širší je Eva. Newyorské dvojvěží Světového obchodního centra - Twin Towers, jsou, bohužel, od 11. září 2001 tragicky známa. Staveb se stejným názvem - Twin Towers - bylo vztyčeno po světě několik desítek, z těch nejznámějších jmenujme: Deira Twin Towers, Dubai, Spojené arabské emiráty; Deutsche Bank Twin Towers, Frankfurt, Německo; Guangzhou Twin Towers, Kanton, Čína; Petronas Twin Towers, Kuala Lumpur, Malajsie (patří k nejvyšším mrakodrapům světa); Twin Tower, Hong Kong; Twin Towers Correctional Facility, Los Angeles, Kalifornie, USA; Twin Towers, Ramat Gan, Izrael.

Románské věže baziliky sv. Jiří, 1. pol. 12. stol., Pražský hrad, Praha, CZ  •  Petronas Twin Towers, Kuala Lumpur, Malajsie (patří k nejvyšším mrakodrapům světa)  •  Dvojčata Světového obchodního centra, Minoru Yamasaki a spol., 1973, New York, US, zničeno teroristickým útokem 11. 9. 2001


Dědictví dvojčat

Program Gemini kosmického projektu NASA používal pilotované lodě pro dvě osoby, proto byl zvolen název odvozený od latinského názvu souhvězdí Blíženci-Gemini. Některé zdroje uvádějí, že inspirací bylo třetí znamení zvěrokruhu, kterým jsou Gemini. Symbolika je však jasná - astronauti-piloti byli dva a museli spolupracovat jako jejich starořečtí bájní bratři, kteří jen svým pevným spojením se dostali na nebesa.

Logo Gemini 6A, pátého pilotovaného letu v rámci programu Gemini, 1965  •  Logo programu Gemini projektu NASA v letech 1962–1966, US


Závěr

Uvědomění sebe sama, tedy vznik vlastní osobnosti a nejen v batolecím věku (Já sám!..), se děje, dle Martina Bubera*B v jednom z dvou modů „základních slov“ a tím je modus „Já-Ty“. Dialog, seznamování se s druhým, je jistě zásadní záležitost nejen pro rozvoj ale i zachování lidského rodu, jak jsme toho svědky v poslední době. Kladný přínos (nejen) grafického designu v a k této kauze budiž požehnán! Kým? No všemi!

Maďarský registr dvojčat, HU
Ze setkání dvojčat na břehu Dunaje proti maďarskému Parlamentu, HU
Poznámky:

 
*0  Embryologie, která se zabývá individuálním vývojem jedince v prenatálním období (od oplození vajíčka /oplozené vajíčko = zygota/ po porod), popisuje rozdíly mezi jednovaječnými a dvojvaječnými dvojčaty s ohledem na pohlaví a další vlastnosti sourozenců.

*1  Logické také je, že existuje více verzí a interpretací celého propletence vztahů. Zájemce je pohromadě najde např. v Gravesových Řeckých mýtech. Již v antice věděli, že Mater certa, pater incertus.

*2  Řecky byli Kastór a Polydeucés, nejslavnější dórští hrdinové po Héraklovi, zváni Dioskurés, což v řečtině znamená synové Dia

*3  Romulus a Remus se v astronomii objevují později ještě jednou jako jména měsíců planetky (87) Silvie

*4  +SPQR - kříž jako odkaz na Řím coby centrum křesťanstva; SPQR (Senatus PopulusQue Romanus) odkaz na antické republikánské zřízenísoučasný znak italské metropole 
*5  Ano, sousoší se jmenuje Lupa capitolina, takže dominantní je šelma, ne budoucí zakladatelé města

*6  Zajímavý je případ města Twinsburg, stát Ohio, USA. Tradice městem pořádaných Dní dvojčat byla inspirována podnikatelskými dvojčaty Mosesem a Aaronem Wilcoxovými, kteří se rozhodli roce 1819 svému městu darovat pozemky a prostředky na vybudování nové školy pod podmínkou, že město změní své dosavadní (nevýrazné) označení Millsville a přejmenuje se na Twinsburg. Dohodnuto uděláno. Po více jak 150 letech se město rozhodlo tento čin oslavit a ocenit. Sezvali dvojčata z široka daleka. Po úspěchu akce nahlédli její potenciál a rozhodli se slavit Den dvojčat každoročně.Skupinové foto z jednoho nedávného ročníku festivalu v Twinsburgu 
*A  Odpověď na otázku, jak vznikala pojmenování souhvězdí, zůstane asi jen v hypotézách. Jednak proto, že nejstarší písemné záznamy jsou už jen závěrečnou fází (kodifikací) mnohem delšího předchozího vývoje ústního podání. Nápovědou, spíše tedy varováním před marností snahy najít jednoznačnou odpověď, je i existence rozdílných pojmenování stejné formace hvězd u různých kultur. Ostatně, každý může zkusit situaci „před“ písemnou fází. Vyjděte pod jasnou hvězdnou oblohu a zahleďte se do toho množství světelných bodů. Co tam vidíte? Dva kolem ramen se držící mládence, jeden třímá kyj, druhý lyru? Nebo spíš „jen“ ty světelné body? Tímto nemá být řečeno, že nemohou existovat vztahy a souvislosti mezi entitami ve vesmíru, ale že v našich toulkách se jedná hlavně o obrazy. A ty mohou být měnlivé a jejich interpretace nejednotné...skoro by se dalo říci, že povahy blíženecké, viz následující text. z http://www.zverokruh.cz/charakteristika-znameni/Blizenci.aspx

*B  Martin Buber, 1878-1965, židovský filosof, rakouský a izraelský pedagog, autor knihy „Já a Ty“.

*I  Podobnou víru najdem u národa Jorubů v jihozápadní Nigérii, podle které každý na zemi má v nebi svého po předcích zděděného ochranného ducha, který sleduje jeho jednání.

*J  Jorubové vykazují největší procento dvojčat na světě. Vliv na to má mít přírodní fytoestrogen přítomný v jorubské stravě.
Dvojčata podle Jorubů mají moc přinést zdraví a štěstí, ale také destrukci a krizi.
Jorubské náboženství obsahuje duchy Oriše, kteří jsou manifestací Boha pro různé důležité jevy. Jeden Oriš je i pro dvojčata, Joruby velmi ctěná. Nazývají ho Ibedži.

 
Zdroje:
C. Angelo Michelli: Dvojčata, dvojníci a dvojice ve výtvarném umění
http://www.myty.info/
M. Buber, Já a Ty, 1923, česky 1969, Praha, posl. české vydání Kalich, 2005
http://www.freevideo.cz/vase-videa/manzele-zaziji-trojku-s-pornohvezdou-1066961.htmlPůvodní text byl napsán na podzim 2015, publikován ve Fontu č. 143/6/2016 (téma: Galerie).

Zde uvedený text je jeho rozšířenou verzí. Obrazový doprovod je doplněn reprodukcemi v různých částech článku.

Rozšířená verze vznikla v sychravých a chladných dnech konce podzimu a v adventním čase roku 2016 v krkonošském zákoutí.