B Á J N Á   Z V Í Ř A T A   1

V imaginárním zvěřinci, jakým je člověčí obrazotvornost, se vyskytují zvířata, jaká nemá žádný zoopark. Vypravme se za nejprestižnějšími kousky této čistě lidské-naší menažérie - (hlavně) za gryfem a (také trochu i) za jednorožcem.*0


Ačkoliv příroda oplývá tvory-živočichy, kteří mnohdy svou bizarností či velkolepostí udivují i bujnou lidskou představivost, člověk měl/má potřebu definovat si další a další zcela nové. Některé najdeme pod samostatnými hesly, např. ANDĚL, DRAK, FÉNIX, KENTAUR, nakonec i dvouocasý LEV k nim patří.GRYF

Jak jsme již dříve viděli, ze skutečných, dlouhodobě pozorovaných zvířat člověku nejvíce imponovali dravci - velcí draví ptáci, velké šelmy, ve starověkých kulturách také mohutní sudokopytníci (pratur a hroch), lichokopytníci (nosorožec), případně slon. Ve středověku v Evropě to byl jednoznačně „král vzduchu“ - orel a „král (pozemních) zvířat“ - lev. Tato dvě zvířata také dominovala éře klasické heraldiky.
Figura gryfa - půl orla, půl lva - se ale objevuje již koncem 4. tisíciletí před naším letopočtem ve Střední Asii a na Předním Východě. Gryf byl ochráncem tamních zlatých pokladů. Spojením hlavy, křídel a spárů orla - jako symbolu bdělosti a pronikavého zraku a těla - a zadních tlap lva - jako symbolu síly - vznikl komplexní tvor velké působivosti. Skytové tak mohli zabezpečovat svá naleziště zlata před kočovnými prospektory.*K Z etnografických kruhů zazněla spekulace - paleozoology nepotvrzená, že na vznik podoby gryfa mohly mít vliv nálezy fosílií dinosaurů rodu Protoceratops (cca 2,5 m dlouhý a 175 kg vážící) v mongolské poušti Gobi, kudy vedly obchodní trasy již koncem doby kamenné.Zrekonstruovaný skelet dinosaura rodu Protoceratops, cca 2,5 m dlouhý a 175 kg vážící, MN
Liniová kresba gryfa podle nálezu v městi Susa, 4. tisíciletí po. l., Susa, dnešní IR
Gryf jako hlavice sloupu z palácového komplexu v Persepolis, Achaimenovská oíše, cca 500 po. l., dnešní IR
Restaurovaná freska gryfa v „Trůním sále“ paláce, doba bronzová, Knossos, Kréta, GR
Dva gryfové s kořistí, bronz, Luristán, 1. tisíciletí př. l., dnešní IránVe starověkém Řecku byl gryf tvorem zasvěceným bohu Slunce Apollónovi, bohyni moudrosti Athéně a bohyni pomsty Nemesis.Hlava gryfa, bronz, Olympie, 7. stol. př. l., GR
Stříbrný statér, kol. 400 př. l., Abdéra, Thrákie, GR
Thrák jedoucí na gryfovi, hrdlo řeckého kratéru, 4. stol. př. l., GR


Ve středověké Evropě byl gryf ztělesněním síly, ochrany a sluneční moci a stal se (proto) dokonce symbolem Krista a zmrtvýchvstání.
V heraldice se gryf stává křesťanským symbolem božské moci a strážcem božského.Pozdně středověká tapiserie, Bazilej, cca 1450, CH
Svitek v mužově ruce má text „Krásná paní. věnuj mi svou pravou lásku“, na ženině svitku je odpověď „Gryf mi říká, že je to lest, pravá láska na zemi neexistuje“. Gryf v této scéně může být ochránce ženských ctností, neboť gryf byl považován za strážce vzácných drahokamů v horách Hyperborey.
Pisánský gryf, největší známá středověká kovová socha této figury, 11. stol., věž katedrály Nanebevzetí Panny Marie, Pisa, IT
socha pochází z Andaluzie období islámského Cordóbského emirátu
Slunce (oblečená mužská postava) jedoucí na lvu, se štítem s třemi srpky měsíce bojuje s měsícem (nahá ženská postava sedící bokem) na gryfovi se štítem s figurou slunce, iluminace ze středověkého manuskriptu Aurora consurgens, Curych, CH
Srovnejte se soubojem lva a jednorožce/býka v hesle JEDNOROŽEC.

Pískovcový reliéf s gryfem, který požírá kořist, Burgstraße číslo 8, Norimberk, polovina 15. stol., DEJednorožec

Gryf byl přes zmíněný pokus etnografů tvorem umělým, nikdy nespatřeným naživo. To jednorožec byl údajně spatřen a také několikráte zpodoben očitými svědky. Existuje působivá kresba jednorohého zvířete již z období paleolitu (viz obr.). I předložené hmotné důkazy ve formě rohu doložily omyly pozorovatelů. Vždy šlo o jednorohému zvířeti podobné druhy (pra)turů, antilop, většinou nahlížené z boku, z profilu, nebo v podstatě zraněné kusy s jedním zlomeným rohem z páru, v nezpochybnitelném jednorohém případě o nosorožce, jejichž přítomnost byla doložena i v pravěké Evropě a západní Sibiři.Pravěký nosorožec jednorohý Elasmotherium, paleolitická kresba, cca 15 až 9 tisíc let př. l., jeskyně Rouffignac, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, Dordogne, FR
Kresba vyhynulého nosorožce jednorohého, Elasmotherium sibiricum, který žil v oblasti Sibiře ještě před 27 000 roky
Nosorožec jednorohý, dřevořez, A. Dürer, 1515 (kresleno podle popisu, Mistr zvíře osobně nikdy nevidě), DE


Jednorožec je popisován jako velmi plaché, ale divoké zvíře (není divu, zraněná zvěř dodnes představuje větší nebezpečí; nosorožci obecně), které lze chytit pouze s pomocí dívky-panny, pro které má naše zvíře obzvláštní slabost.*P V její přítomnosti ztratí plachost, položí dívce hlavu do klína a bezbranný usne - tu je polapen a zabit.Jednorožec zabíjen na klíně panny, iluminace z Bestiáře Radford, kol. 1185, Anglie


Symbolizuje čistotu, odvahu a dvorskou lásku.*L. Jak je to s odpovědností pannen, legendy neříkají...
Na téma jednorožec vznikly ve Francii kolem roku 1500 dva významné cykly tapisérií - „Hon na jednorožce“ a „Dáma s jednorožcem“. Především prvně jmenovaný definitivně konstituoval dnešní vnímání figury jednorožce. O obou obsahově odlišných souborech tapisérií podrobněji pod heslem JEDNOROŽEC.

Jednorožec má své obdoby i v jiných oblastech světa, připomeňme aspoň jeho čínskou verzi v Říši středu zvanou qílín (čchi-lin). Podobně jako evropský jednorožec, čchi-lin symbolizuje dlouhověkost a štěstí. Od symbolu míru a klidu se posunul k ochránci moci a síly. V Japonsku je znám pod jménem kirin.

Keramická soška jednorožce, Severní Wei, 4.–6. stol., CN  •  Čínský jednorožec - čchi-lin, porcelán, pol. 18. stol., dynastie Čching, CN
Jednorožec v manuskriptu autora Zakariya ibn Muhammad Qazwini, 13. stol., Persie
Kirin, kresba z období Edo (1603-1868), JP


Bájná zvířata v heraldice

Gryf:
V českém prostředí se gryf objevuje koncem 11. století na dlaždicích církevních staveb.Dlaždice s gryfem, románská katedrála sv. Vavřince, konec 11. stol., Vyšehrad, Praha, CZ
Vyšehrad, celek dlažby, střídá se motiv gryfa, busty císaře Nerona, sfingy a lva, (rostliný ornament na bordůře)
Dlažba rotundy sv. Václava, 11. stol., na Malostranském náměstí, Praha, CZ
střídá se motiv lva a motiv gryfa
Gryf na štítu Heinricha z Frauenbergu, kodex Manesse (Velký heidelberský zpěvník), poč. 14. stol., Curych, tehdy Svatá římská říše, dnes CH


Oblíbený se však jako figura symbolizující ostražitost a moudrost stal až v 15. a hlavně 16. století u novoštítných rodin. Sedláček vypočítává v česko-moravském prostředí na 70 erbů s figurou gryfa. Jsou mezi nimi i Arnoltové z Dobroslavína, čeští knihtiskaři.Arnoltové z Dobroslavína, Čechy


Největší heraldické slávy se gryf dočkal jako štítonoš několika královských erbů či státních znaků. Jeden gryf spolunese erb Rakousko-uherské monarchie, oba štítonoše jako gryfy najdeme na erbu Alžběty Bavorské. Z novodobých státních znaků gryf slouží na znaku Lotyšské republiky.Velký erb rakousko-uherského císařství, do 1917
Velky znak Rakouska (Předlitavska) v ramci Rakouska-Uherska v letech 1915–1918
Alžběta Bavorská, zvaná Sissi, rakouská císařovna, manželka císaře Františka Josefa I., R-U
Bádensko-Wurtenbersko, DE
Velký státní znak Lotyšské republiky, LV  •  Státní znak autonomní republiky Krym; gryf reprezentoval území severně od Černého moře; byl typický pro artefakty z řeckých krymských kolonií Chersonesos a Panticapaeum. Gryf držící perlu je obránce (pokladů) mladé republiky  •  Přední Pomořansko, dnes součást spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko, DE  •  Latgalsko a  •  Vidzeme, dva ze čtyř kulturně-historických lotyšských regionů, LV
Bezuchov, Přerov, CZ  •  Boksburg, Gauteng, ZA  •  Enzenkirchen, AT  •  Greeasque, Bouche-du-Rhône, FR
Holzappel, Porýní-Falc, DE  •  Newtownabbey, Belfast, County Antrim, Severní Irsko, UK  •  Meklenburk, Západní Pomořansko, DE  •  Osorno, Chile
Pipaix, BE  •  Brzeski, PL  •  Rezekne, LV  •  Saulgrub, DE
Southall, UK  •  Tatranská Javorina, SK  •  Tczew, PL  •  Troms, NO


Jednorožec:

Heraldického vrcholu tak jako gryf dosahuje jednorožec jako štítonoš královských erbů a státních znaků. Coby národní zvíře Skotska plní roli štítonoše na erbu Spojeného království Velké Británie a Severního Irska spolu se lvem. Tato kombinace se datuje od roku 1603, kdy na anglický trůn nastoupil Jakub I. Anglický, který se stal zároveň Jakubem VI. Skotským. Jednorožce si měli Skotové zvolit proto, že jako on raději zemřou v boji, než by se nechali zajmout a žili v poddanství. Štíty erbů skotských monarchů nosili dva jednorožci. Oblibu jednorožce ve Skotsku dotvrzuje Národní muzeum jednorožce v městečku Forres ve správní oblasti Moray nedaleko srdce skotské Vysočiny, Inverness.
V případě litevského královského erbu a prezidentského znaku Litevské republiky (od 1919) účinkují obě figury společně.

Vlajka litevského prezidenta, LT
Kanadský státní znak, podoba od 1994, CA (anglický název The Arms of Her Majesty in Right of Canada - Znak Jejího Veličenstva královny Kanady)  •  Kanadská provincie Manitoba, CA  •  Kanadská provincie Nové Skotsko, CA
Odznak skotského klanu Cunningham, od. 12. stol, Skotsko  •  Charles, nejstarší syn britské královny, kníže/princ velšský, tzv. zjevný dědic trůnu Spojeného království Velké Britanie a Severního Irska, UK  •  Hrabě z Kinnoull, skotský šlechtický titul, od 1633  •  Jeníškové z Újezda, Čechy
Jednorožec na edinburském hradě, Skotsko, UK
Affin, Bavorsko, DE  •  Barry, Wales, UK  •  Caldes,Trentino, IT  •  Cuarnens, CH
Elora, Ontario, CA  •  Jablonové, Bytča, SK  •  Líšnice, Ústí nad orlicí, CZ  •  Radslavice, Přerov, CZ


 border=  border=

Serniki, Lubartów, PL  •  Štiavnik, Bytča, SK  •  Trafford, metropolitní distrikt v oblasti Velkého Manchestru, North West England, UK; znak obsahuje obě naše figury: jednorožci zastupují města Sale a Altrincham  •  Vale of Glamorgan, County Borough, UK  •  Zbožíčko, Nymburk, CZ


Bájná zvířata v CI

Gryf:
Jakkoliv je symbolika gryfa mocná, jeho zjev je, upřímně řečeno, nelibý až hrozivý, někdy i odpuzující. Přesto se některé společnosti nebály zvolit tuto figuru pro svou CI. Že je mezi nimi dost sportovních klubů, nepřekvapuje, divokost vzhledu gryfa k bojovnosti sportu pasuje. Nakonec i u automobilové značky SAAB to funguje, byť je to jen orlí hlava...
Gryf držící dva tiskařské tampony se stal symbolem tiskařů a typografů vůbec.Pták Huma, perská obdoba ¨gryfa, logo státní letecké společnosti islámské íránské republiky, IR  •  Canisius Golden Griffin, sportovní klub Buffalo, New York, US  •  Pivovar Griffin Fullerovy hospodské obchodní společnosti, Chiswick, Západní Londýn, UK (2019 prodáno Asahi!!..)
Radiator Piedmont, SC, US  •  Griffin, developerská společnost, Varšava, PL
Griffin Securities, investiční banka, New York, NY, US  •  Griffin, kontrolní systém dopravní společnosti Yusen Logistics, Tokyo, JP  •  Griffin Coal, těžba uhlí (sic!), Collie, Západní Austrálie, AU
Garfield Griffins, fotbalový klub, Mahoning County, Ohio, US  •  Guelph Gryphons, atletický klub guelfské university, Guelph, Ontario, US
Jedna solová a celý aršík sběratelské emise známek britské královské pošty s motivem heraldických zvířat, UK
Physician CEO, lékařský podnikatelský program společnosti SurgiVision Consultants, Scottsdale, Arizona, US  •  Divadlo Griffin, St George, Delaware, US  •  Vlajka UTTI, výcvikové jednotky speciálních sil finské armády, FI
Vývoj automobilové značky Vauxhall, Luton, Bedfordshire, Anglie, UK
Vauxhall Motors, britská automobilka, Londýn, UK; logo je odvozeno z erbu Falkese de Breauté, žoldnéřského vojáka, který v 13. století sloužil Janu Bezzemkovi, králi Anglie 1199–1216, jméno firmy je zkomolený název obydlí Sira Falkese; zde uvedená podoba loga je z roku 2003, dnes gryf v logu není celý


Jednorožec:

Pro údajnou (viz poznámku *N v hesle JEDNOROŽEC) vlastnost nádob vyrobených z rohu jednorožce indikovat a ničit jedy v nápojích do nich nalité byl jednorožec mnohokrát používán jako vývěsní znamení lékáren.Jednorožec jako znamení Ratovy lékárny, 18. stol., Holm, Flensburgs, Šlesvicko-Holštýnsko, DE  •  Znak Irské lékárenské společnosti, EI


Neviditelný růžový jednorožec, zkráceně NRJ, je ústřední „božstvo“ parodie na teismus. Má formu neviditelné samice jednorožce, která má paradoxně růžovou barvu. Hnutí vzniklo na Iowské universitě kol. 1990.Neviditelný Růžový Jednorožec, Iowa, US


Neuchopitelnost podstaty jednorožce, respektive možnost naplnit jeho mlhavou formu (je neexistující!) jakýmkoliv obsahem z něj činí báječný materiál pro byznys, ideologii, apod. Historií přifařené konotace (viz*P) pohansko-kristologické s důrazem na jeho vztah k pannám, ho umožnily použít i v projektech na hranicích kýče. Možná si laskavé čtenářstvo vzpomene na Magické Duhové Jednorožce, plyšové hračky, či umělohmotné i umělomyšlenkové Barbíny, které byly vybaveny i duhovým jednorožcem. Letmé nahlédnutí do e-shopů nás ujišťuje o stále trvající obchodní nosnosti tohoto tématu.

Úřad pro kontrolu zdravotní péče východní oblasti, EI  •  Geek Unicorn, website design, Toronto, Ontario, CA (geek = podivín, počítačový maniak)  •  Móda Jednorožec, mobilní butik, New River Valley. Jihozápadní Viržinie, US
Lev a jednorožec, nerealizovaný návrh maskotů pro XXX. olympijské hry v Londýně 2012, UK  •  little unicorn, e-shop s dětským a dárkovým zbožím, US
Jednorožci a kouzelní poníci z duhového údolí, kreativní sešit, Nakladatelství Pokola, CZ  •  Jednorožec s kabelkou bílou za 202 Kč, ze současné nabídky růžových plyšáků na heureka.cz, také velmi kreativní...
Národní muzeum jednorožce, logo a fasáda budovy, Forres, Skotsko, UK


Závěr

Gryf přes svůj starobylý původ respektive zakotvení v minulosti a mírně odstrašující vzhled má, kupodivu, stále své obdivovatele a uživatele. Jak v lehce staromilských heraldických a korporátních aplikacích tak ve fantasy produkci. Budiž mu přáno!

Poznámky:

 
*0  Více o jednorožci pod samostatným heslem JEDNOROŽEC

*K  Obdobně samotní prospektoří ve středověku bránili fámami o obrech v sudetských horách svá naleziště, např. o Rübenzahlovi/Krakonošovi v Krkonoších

*L  Toto spojení možná vzniklo při pozorování mohutných, hřmotných, divokých a většinou zabahněných nosorožců na základě kontrastu jejich zjevu a něžného, „dvorného“ chování samce a samice v období páření. Možná.

*P  Spojení jednorožce s pannami pochází ze spisu Physiologus, didaktického křesťanského textu původem z Alexandrie 2. stol. naší éry. Spis, předchůdce Bestiářů, ovlivnil zásadním způsobem evropské (středověké) mínění o zvířatech, jejich vlastnostech, potažmo o jejich symbolice. Středověká básnická literatura i středověké církevní umění ve svém symbolismu vychází z Physiologa. Zde budiž připomenuto, že Tridentský koncil (všecírkevní sněm,1545-1563, protireformační) zakázal (v náboženských dílech) zobrazovat jednorožce, neb nikdo ho už nepovažoval za reálné zvíře. To byly starosti (a nedůslednost!!), kam se hrabe EU komise!!Původní text byl napsán v adventu roku 2018, publikován ve Fontu č. 164/2/2019 (téma: Zoologické zahrady).

Zde uvedený text je jeho rozšířenou verzí. Obrazový doprovod je doplněn reprodukcemi v různých částech článku.

Rozšířená verze vznikla na konci zimy 2018–2019, za prvních sněženek a bledulí v krkonošském zákoutí.