Z N A K Y , Z N A Č K Y , Z N A M E N Í

Proč prezentovat články o znacích a značkách jako web, když to už známe z tištěné verze časopisu (a máme to v archivu)?


Tyto stránky jsou pokusem o shrnutí toulavých výletních glos do světa symbolů a znaků, které autor publikuje od roku 2002 zprvu na www.grafika.cz a posléze na stránkách časopisu Font. Některé své starší úvahy, poznámky a závěry vidí dnes jako zralé pro upřesnění, rozšíření a někdy i přímo opravu, neboť mýlit se je lidské a nic lidského mu není cizí.

Dalším důvodem, nazvěme ho třeba technicko-vydavatelským, je fakt, že při psaní pro časopis Font (pro který vznikla většina textů zde uvedených) autor své příspěvky musel vtěsnat do rozsahu vymezeného maximálně čtyřmi stranami formátu čísla. Z tohoto důvodu bylo nutno jak oželet mnohé zajímavé „vyrešeršované“ údaje a informace, tak provádět nemilosrdnou redukci nashromážděného obrazového materiálu. Vzhledem k tomu, že v případě znaků, značek a znamení se jedná především o vizuální komunikaci a že v článcích byla obrazová část minimálně stejně důležitá, ba možná důležitější než textová, tak fakt, že obrázky, aby mohlo být téma dostatečným množstvím ilustrací vybaveno, se musely zmenšovat mnohdy na samu hranici čitelnosti, autor pociťoval za skutečnost dosti úkornou. Prostor webové stránky umožňuje toto omezení prakticky zrušit a kapitoly vybavit obrazovým materiálem co do množství i velikosti do sytosti.Ne nepodstatnou roli zde hrají informační zdroje. Souhrnně v samostatné kapitole jsou uvedeny ty, které posloužily pro více témat; speciální na závěr jednotlivých kapitol.


Autor nemůže a ani nechce konkurovat dílu Milana Myslivečka Panoptikum symbolů, značek a znamení, které již vyšlo v několika vydáních, či encyklopediím vydaným v edici Libri a dalším, na které laskavý čtenář tu a tam narazí a z nichž je použitá část uvedena ve Zdrojích/Pramenech. Nicméně jinak nepříliš četná literatura o zmiňovaném oboru autorovi dodává troufalosti, aby si myslel, že shrnutí jeho starších úvah, jejich doplnění bude někomu užitečné. Dlouholetá spolupráce s Fontem představuje možná základ svého druhu miniencyklopedie o znacích, značkách, znameních, zobrazeních, symbolech, apod.


Oběma výše zmíněným redakcím touto cestou autor děkuje, že mu umožňovaly na svých stránkách prezentovat jeho úvahy na grafická, příležitostně i jiná témata.

Další texty zde na webu budou přibývat postupně s jejich uveřejněním v časopise Font, anebo i neodvisle od jejich publikace časopisecké.

Michal Wein

P. S. Pt. ctěným a laskavým čtenářkám a čtenářům se autor omlouvá za chyby textové i věcné, které se na stránky přes všechnu autorovu snahu dostanou. Za případné upozornění (kontakt zde) na lapsy všeho druhu autor předem upřímně děkuje.