M O T Ý L ,   J E V   E F E M É R N Í

Denní, ale ještě více noční motýli jsou podobni celebritám filmových festivalů, které přiletí, zazáří v světlech reflektorů a zas odletí. Pojďme na lov skutečných motýlů aspoň obrazně.


Motýli vzbuzují jak v různých kulturách, tak i v rámci jedné kultury velmi odlišné reakce. Od zbožňování po zatracování, jsou považováni za symbol transcendentna nebo ztělesnění ďábla. Jsou vnímáni jako efemérní projevy duševna i jako stálí škůdci pozemských statků člověka. Mnohotvárnost fyzické podoby hmyzího řádu Lepidoptera (motýli) a způsoby života jeho četných čeledí většinou vysvětlí rozporné postoje člověka ke křehkým tvorům z naší procházky. Jedním z vysvětlení je jejich proces dokonalé proměny. V jejich životě existují tři, respektive čtyři podoby - vajíčko, larva (housenka), kukla a imago (dospělec). Tak jak je nadšeně obdivováno poslední stadium života motýla, tak je nenáviděno jeho období larvální, žravé housenky. Leckde jim člověk oplácí stejnou mincí - pojídá je...

Motýl napříč věky a kulturami

Motýl je zobrazován od starověku.Žena-motýl, kresba podle minojského nálezu na ostrov Mochlos, cca 1600 př. l., Kréta; archeoložka M. Gimbutas dovozuje, že labrys byl symbolem Bohyně jako motýla  •  Motýl (jiné interpretace mluví o včele...) na zlatém disku, pozdní helladické období I A, 1600–1500 př. l., Mykény, GR
Motýli - detail z nástěnné malby Lov na vodní ptáky, pohřební komora úředníka-písaře Nakht, cca 1400 př. l., Nová Říše, Théby, EG


V Polynézii, Kongu i v Mexiku, tedy v oblastech od sebe velmi vzdálených, přesto všude tam je motýl symbolem duše a vzkříšení. Některé kmeny původních australských obyvatel považují motýly za vracející se duše zemřelých předků.Piktogram motýla, v symbolice indiánů kmene Navaho motýl znamená věčný život, jihozápad US


Řecký výraz „psycho“ znamená „vanout, dýchat“. Substantivum „psyché“ se vztahuje k dechu, který opouští v okamžiku smrti lidské tělo, jak to předvádí malba na řeckém lékythu. Pokud tedy tento dech doprovází jedince celý život, znamená psyché život. Když pak psyché opustí tělo, získá samostatnou existenci: Řekové si ji představovali jako antropomorfní postavu, dvojníka zemřelého, která obvykle našla své místo v Hádu, kde žila jako stín a přízrak. Homér mnohokrát popisuje, jak psyché opouští s posledním dechem umírajícího jako motýl.
Starořecký výraz (např. u Aristotela) pro motýla byl (oproti současné řečtině) psyché, což primárně znamená duši či mysl. Staří Řekové popisovali lidského ducha (lidskou duši) jako klůckovitou okřídlenou postavičku.Pohřeb v 6. stol. př. l., vlevo skrytý truchlící, vpravo zesnulý s třepotající se duší nad hlavou, lékythos s bílým podkladem, 440 př. l., Attika, GR


Interpretace tohoto symbolu dala vzniknout idei (myšlence, představě) duše (psyché) jako motýla. Starořecká schopnost nejednoduché poznávání transformovat a ukládat do mýtů dala vzniknout také legendě o mladě krásné, ale také mladě nezralé smrtelnici byť královského rodu a její složitě vykupované lásce k milované osobě, ovšem božského původu. Dosti zašmodrchanou situaci nakonec pro vytrvalou dívku vyřešil až tehdejší nejvyšší - Zeus, který dívku učinil nesmrtelnou a obdařil párem motýlích křídel. Písemně je příběh o Erótovi a Psyché doložen až v latinských dílech u Ovidia a Apuleia z období po změně letopočtu. Dvojice Eróta s ptačími křídly a Psyché s křídly motýlími se však objevuje ve výtvarných zpodobeních minimálně od 3. století před křesťanským letopočtem.*AErós a Psyché, terakota, helénské období (4.–2. stol. př. l.), ŘímPsyché, keramická soška z Myriny, 2.–1. stol. př. Kr., Lesbos, GR
Detail sousoší Kupida a Psyché s motýlem na ruce, zač. 2. stol., n. l., z Hadriánovy vily v Tivoli, ITPsyché se svícnem odhaluje spícího Kupida, mozaika v Domě pijácké soutěže, 3. stol. n. l., Samandagi, Antiochie, dnešní TRKupido (Erós) a Psyché, detail ze sarkofágu, 190-200 n. l., Řím, IT
Klečící Psyché s olejovou lampou, E. Laurent, před 1898, FR


Křesťanství pojímá symboliku motýla v celém jeho vývoji a přeměně. Lidský život je po zrození podoben housence, která má starost jen o fyzickou rovinu existence. Kukla představuje hrob, kde dochází ke spirituální transformaci. Motýl-dospělec představuje znovuzrození, znovuvzkříšení.Figura motýla na stříšce Gordonova náhrobního památníku, 1840, hřbitov v Kensal Green, Londýn, UK


Na některých křesťanských malbách Madony s dítětem vidíme motýla jako připomínku jejich péče o lidské duše. Spíše je však přítomnost motýla na obraze s malým Ježíšem interpretována jako připomínka budoucího Ježíšova vzkříšení.Klanění tří králů, A. Dürer, 1504, Norimberk, DE, bílé šipky ukazují umístění motýlů z detailu vpravo


Gnostici popisují Anděla smrti jako okřídlenou nohu šlapající na motýla.
A pro mnohé, včetně autora je překvapivé, že se figura motýla objevuje na dětských náhrobcích... Ve světle výše uvedených historických prezentacích motýla to zas tak překvapivé není, že.Náhrobky dětí, po 2000, US
Pohřební urna, současná produkce, US


V Japonsku je motýl symbolem ženy, respektive jeden druh motýla je znakem gejši, jiné dva druhy emblémem šťastných manželství.Motyli na detailu barevného dřevořezu Utagawy Kunisady, pol. 19. stol., JP


Existuje i starý japonský zvyk posílat dva velké papírové motýly jako svatební dar.Motýlové papírové skládačky - origami, JP


V Japonsku motýl také do značné míry symbolizoval druhou stranu drsného života válečníka (samuraje) - jeho náchylnost k přejemnělým půvabům dvorské společnosti. S tím souvisí i virtuózně zpracovaný a oblíbený námět motýla v japonské klanové emblematice.
Motýl je buddhistickým (a taoistickým) obrazem pomíjivosti a prchavosti života - a politické moci. Haiku japonského básníka Busona: „Na chrámovém zvonu - motýl, který ukončí své spaní“.
Motiv motýla se objevuje v japonské civilizaci/kultuře minimálně od éry Nara, tj. od začátku 8. století, kdy dochází k rozšíření buddhismu v zemi. Od té doby je používán jak v heraldice, tak uměleckém řemesle.Motýl z čeledi otakárkovitých, mon (znak) samurajského klanu (rodu) Taira, jednoho ze čtyř nejmocnějších rodů středověkého Japonska v období Heian, 8. až 12. stol.  •  Mony:   Klan Ikeda  •  Motýl origami (skládaný papír)  •  Motýlí kolo  •  Motýl vinné šlahouny  •  Motýl oblačné květy
Motýlí motiv byl natolik oblíbený, že byly do podoby motýlů stylizovány i mony s vějíři  •  jestřábími pery  •  listy jínanu dvojlaločného (ginkgo biloba), aj.


Jedna japonská pověra říká, že pokud motýl vstoupí do vašeho pokoje a usadí se za bambusovou zástěnou, tak osoba, kterou máte rádi, vás přichází navštívit. Motýli jsou také často považováni za posly; kdo je následuje, bude doveden na konec tajemství. Na mnoha japonských obrázcích kočka kouká po okolo poletujících motýlcích nebo se přímo pokouší je chytit. Vyjadřuje to naději na šťastné stáří, protože slovo kočka v japonštině odkazuje na výraz pro člověka přes sedmdesát let a výraz pro motýla odkazuje na psaný závazek, osmdesát let.Detail kočky pozorující motýla, z erotického dřevořezu Sběrač bavlny od Suzuki Harunoba, 18. stol., JP
 •  Žena s motivem motýla na šatech si hraje s kočkou, Toyohara Chikanobu, 1838–1912, JP


Připomeňme si také historku z taoistické literatury: „Zdálo se Čuangovi, že je motýl, jenž poletuje kolem, motýl se cítil motýlem, nic mu nechybělo, nevěděl, že je Čuang. Náhle se probudil a ustrnul, je Čuang! A teď neví, zdálo se Čuangovi, že je motýl, nebo se zdá nyní motýlu, že je Čuang? Čuang nebo motýl, přece tu musí být nějaký rozdíl! A tomu se říká proměnlivost věcí!“ (z Zhuangzi, přeložil O. Král)Čuangův sen, tušová malba, Ike no Taiga, 18. stol., JP


Lingvisti upozorňují na skutečnost, že výraz motýl je ve většině jazyků zcela originální, bez podobnosti s jinými. Albánsky: flutur, anglicky: butterfly, bulharsky: peperuda, francouzsky: papillon, finsky: perho, holandsky: vlinders, chorvatsky: leptir, italsky: farfalla, japonsky: cho, jidiš: babele, maďarsky: lepke, německy: Schmetterling, rusky: bábočka, slovinsky: metulji, portugalsky: barboleta, rumunsky: fluture, řecky: petaluda, španělsky: mariposa turecky: kelebek, ukrajinsky: metelik, vietnamsky: buom, atd. Vysvětlení tohoto jevu jazykovědci ani etnologové zatím nepřinesli. Pro vášnivé zájemce o toto téma uvádím odkaz na web motýl v 300 světových jazycích a dialektech: zdeEfekt motýlího křídla

Koncem 80. let 20. století americký matematik a meteorolog E. N. Lorenz přednesl na zasedání Americké asociace pro pokrok ve vědě ve Washingtonu přednášku „Předvídatelnost: Může mávnutí motýlích křídel v Brazílii způsobit tornádo v Texasu?“, jako příspěvek do diskuze o tom, že malé změny v počátečních podmínkách mohou mít v delším průběhu za následek velké variace.*3

Graf trajektorie Lorenzova atraktoru; dynamický systém, kterým americký vědec ozřejmoval své úvahy o jevech v atmosféře.
Podobnost grafu s motýlími křídly je očividná


Motýl mezoamerický

Motýli byli zastoupeni v mezoamerickém umění pravděpodobně od předklasického období a stali se běžným ikonografickým motivem v Teotihuacanu, nejvýznamnějším a největším městě předkolumbovské Střední Ameriky. Barevná zpodobení motýlů najdeme jak na stěnách chrámů, obytných budov, tak na tamějších špercích a nádobách na pálení vonných esencí.Motýli na nástěnné malbě Hora hojnosti (také Tlalocův ráj), areál Tepantitla, Teotihuacan, před 600 n. l., MX
Motýl podobný monarchovi, džbán, mixtécká kultura, cca 1500, Tetzcoco, MX


V ikonografii Mexika motýli symbolizují oheň, obnovu a metamorfózu. Také vnukli myšlenku, že ztělesňují duše válečníků zabitých na bojišti a že doprovázejí slunce na jeho každodenní cestě po obloze.

Podle některých historiků a biologů, např. Dr. Carlose Beutelspache, mexického lepidopterologa, jsou motýli symbolicky spojeni v středoamerických předkolumbovských kulturách s vojenskými výboji, krveproléváním ve válkách a při rituálních lidských obětech.Itzpapalotl (Obsidiánový motýl s jaguářími drápy) je aztécká válečná bohyně, zobrazeni v Kodexu Telleriano-Remensis, 16. stol.  •  Itzpapalotl je spojována zvláště s nočním motýlem z čeledi martináčovitých - Rothschildia orizaba, který žije jen ve Střední Americe


Těsné spojení motýlů s ohněm a s válčením registrujeme po celou dobu trvání aztécké civilizace a ukázky podobných jaguárů-motýlů byly nalezeny též v zapotécké a mayské civilizaci.

Indiáni Hopiové na jihozápadě dnešních Spojených států amerických tancují po žních tzv. motýlí tanec, který je prosbou o déšť, pevné zdraví a dlouhý život pro vše živé (asi neznají českou pohádku o ševci, který zamknul smrt...). Tanec oceňuje krásu motýlů a jejich roli v opylování rostlin.Přívěsek ve tvaru motýla, šperk ve stylu Hopi, US  •  Motýl, šperk, kov, tyrkys, smaragd, aj., výrobek kmene Zuni Pueblo, kol. 1940, Nové Mexiko, US  •  Proutěný koš s motivem motýla v US vlasteneckém duchu, výrobek indiánů kmene Navaho, US


Motýlí fenomén najdeme taktéž na panenkách kačina, figurkách vyřezávaných z kořenů topolu, které Hopiové vyráběli, aby seznamovali mladé dívky a nevěsty s kačina, nesmrtelnými bytostmi, které přinášejí déšť, kontrolují všechny aspekty přírodního světa a společnosti a fungují jako poslové mezi lidmi a duchovním světem.

Poli Mana (Motýlí dívka), zosobňující ducha motýla, kmen Hopiů, cca 1920, severovýchodní Arizona, US  •  Poli Taka (Motýlí muž), textilní figura - kačina - zosobňující ducha motýla, kmen Hopiů, severovýchodní Arizona, US


Motýl heraldický

Variace figury motýla na japonských rodových znacích, monech, jsme viděli výše.
Ve francouzské heraldice je motýl symbolem nerozvážnosti, lehkomyslnosti, přelétavosti a neopatrnosti, ba dokonce kacířství. Sporadický*1 výskyt motýlů ve francouzské heraldice má dokládat ne příliš dobrou pověst tohoto hmyzu za starých časů. Francouzská heraldika přesto registruje z evropských zemí nejpočetnější výskyt erbů s figurou motýl, podle pařížské heraldičky Anne. Bhd ze Centre National de la Recherche Scientifique (obdoba české Akademie věd) jich je 36.Rodové erby:   Allaire, FR  •  Znak zámku Craig, Skotsko, UK (dnes je zde provozována léčebna drogově a alkoholicky závislých; motto: LET GO, LET GOD)  •  Doublet-de-Persan, FR  •  Gilles le Bouvier, 15. stol., FR  •  Le Rivier-Pappilon, FR
Middleton (Middleton of Middleton Hall, Lancashire, Assheton), Anglie, UK (bourec morušový odkazuje na lokální průmysl)  •  Padilla, ES  •  Papeillon, Maine, 15. stol., FR  •  Povegiani, Verona, 16. stol., IT  •  Quidreen, FR
Rancrolles, Picardie, starší a  •  novější verze, FR  •  Ronquerolle, FR  •  Sommerhalder von Gontenschwil, CH  •  Vifian von Wahlern, CH


Existují názory, že francouzské heraldické opomíjení motýlů oproti včelám je zapříčiněno tím, že motýli (lidem) nesnášejí med. Velký to nevděk za opylování jetele apod.! O hedvábí nemluvě.
Přelétavost u motýlů je pokládaná za projev nestálosti; stejná přelétavost u včel je považována, IMHO oprávněně, za projev píle a pracovitosti. Jak je to lidské srdce přelétavé!Kanadské mince s motivem monarcha stěhovavého, 2005  •  Monarchové a křišťálové srdce Swarowski, stříbrná 3$ mince, obvers, 2017, CA
Monarcha stěhovavý na mexické bankovce, avers a revers bankovky hodnoty 50 peset, 2012, MX
bankovky mají zajímavé bezpečnostní prvky v místech kreseb motýlů


Motýl monarcha stěhovavý (Danaus plexippus) je státním motýlem v následujících státech Unie*2: Alabama, Idaho, Illinois, Minnesota, Texas, Vermont a Západní Virginia. Nové Mexiko nemá do dnešního dne vybráno žádného erbovního motýla. V roce 1989 a 1991 byly učiněny pokusy prosadit monarchu stěhovavého jako státního motýla pro celou Unii, ale návrh legislativou neprošel. A přitom je to opravdu obdivuhodný, ba úctyhodný tvor, vytrvalý, výkonný, migrující přes většinu států Unie. Prošel i chovným programem na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS). Druhým nejčastěji voleným motýlem-symbolem je otakárek východní (Papilio glaucus), který je státním motýlem v pěti státech Unie. V dalších pěti státech byli zvoleni jiní otakárkovití. Budiž konstatováno, že ani jeden stát nemá nočního motýla, lidově můru, volba padla vždy na motýla denního. Celkově však, co se hmyzích symbolů týče, nejvíce států - 17 - vybralo včelu medonosnou.*4

Obec:   Aranjuez, Madrid, ES  •  Bady Bassit, stát Saõ Paulo, BR  •  Kirchseeon, Bavory, DE (obec se rozvinula při likvidaci dřeva po kalamitě způsobené přemnožením bekyně mnišky)  •  Monnieres, Loire-Atlantique, FR
Provincie Oro Province, PG (Papua Nová Guinea)  •  Panambí, Misiones, AR (panambí znamená v domorodé guaranštině motýl)  •  Peguerinos, Castilla y León, ES (ve znaku je umístěn jeden z největších evropských motýlů - martináč španělský /Graellsia isabellae/), zv. španělská měsíční můra)  •  Perho, FI (perhoset=motýl finsky)
San José del Rincón, stát Mexico, MX (na katastru obce se nalézá část Biosférické rezervace monarchy stěhovavého)  •  Slatina, Jevíčko, CZ (část obce Březinka symbolizuje motýl zelenopláštík březový)  •  Radzionków, logo města, PL


Motýl korporátní

Při shromažďování materiálu pro tento článek jsem očekával gejzír nápadů, které různorodost a až marnotratná bizarnost podob motýlů musí inspirovat. Oproti očekávání skromným výsledkem jsem byl trochu zklamán. Na otázku, co tuto disproporci může způsobovat, se mi dostalo odpovědi, že motýl - jak v podobě housenky, tak především imaga - musí reagovat na celou škálu situací od agrese predátorů po vyhledávání protějšku pro páření; mimikry, migrace. Tvořivé síly přírody, využívající každé prázdné niky dovolují (jiní tvrdí, že přikazují) motýlům vyvíjet se každým volným směrem.*5 Zatímco graficko-designérským úkolem je „pouze“ zaujmout a odlišit se. A co nejúsporněji. V podstatě postupovat opačným způsobem: místo zkoušení každé možné verze, vybírat z nabízejících se možností jednu vhodnou.
Laskaví čtenáři nechť posoudí, jak dalece je nejčastěji použitý vzorec - rozprostřená křídla - nejvhodnějším řešením designérského úkolu.

Advanced Distribution 4, TVH CONSULTING, počítačové služby, Maisonslafitte, FR  •  Abstinentský klub Motýl, Čadca, SK  •  AG Brands, kožená galanterie, Manchester, UK
AIL, Sdružení proti leukemii, Řím, IT  •  Sdružení pacientů se srdeční arytmií, lékařské služby, Bukurešt, RO  •  The Awareity Butterfly Effect, sdružení „bdělosti“ odkazující se na výše zmíněný „efekt motýlího křídla“, Lincoln, Nebrasca, US
Byteflies, čidla a detektory, Berchem, BE  •  Butterfly Creek, zábavní park, Auckland, NZ  •  BJUMII, kosmetika, Mönchengladbach, DE
BelleAir, obchodní činnost, Tirana, AL  •  Butterfly Life, fitness, San Ramon, US
Butterfly Home, domov pro děti uvězněných rodičů, NE  •  Castle Craig, protidrogová a protialkoholická léčebna, West Linton, Peeblesshire, Skotsko, UK  •  České srdce, album Noční motýl pop rockové hudební skupiny České srdce, 2015, CZ
CD single Motýl rap rockové skupiny Crazy Town, Los Angeles, Kalifornie, US  •  Daniela Singer, IT služby, DE  •  debra, charitativní organizace, mj. pomáhá pacientům s tzv. nemocí motýlích křídel, CZ
Po-Zu, značková obuv, Londýn, UK („Po-Zu se řadí k britské obuvnické špičce. Slovo Po-Zu pochází z japonského výrazu pro „pozastavit“. Značka chce poskytovat nohám jedinečný oddych od zuřivého tempa rušného života a zastavit škody, které moderní obuv působí často lidem a planetě.“)
 •  Církevní středisko volného času sv. Jana Boska v Havířově, CZ  •  Motýl v klenotu znaku Elmwoodské dívčí školy, Ottawa, CA („Motýl je symbolem duše a mysli, schopný pohybovat se daleko a je stvořením, které se během svého života promění. Motýl leží na kruhu hvězd, který představuje vynikající a navigační znalosti.“)
Ennera, solární a větrné elektrárny, Ibarra, ES  •  Green fume hood, k životnímu prostředí šetrné ventilace firmy Erlab, Jakarta, ID
EXPOOPTIK 2015, 22. ročník kontraktačno-prezentačnej výstavy očnej optiky a oftalmologie, Trenčín, SK  •  Falter (Motýl), příze, vlákna, výroba košile, Seefeld, DE  •  Fluturi & Farfalle, alkoholické nápoje s výjimkou piv, Ploješť, RO
Fantastika, bio-eco kosmetika, Fiorentino, SM  •  Fonds Verhelst, finančnictví, Leuven, BE
Producción Integrada, potraviny, Pamplona, ES  •  A. Goncales, stomatologie, ES  •  Gymmis Zubber, sportovní oděvy, Trübbach, CH
Happy Baby, oblečky, kočárky, Berlin, DE  •  Helfman & Associates, stravovací psycholog, Bloomfield Hills, MI, US  •  Jacovides Hellas, farmaceutické a veterinární přípravky, Athény, GR

Festival Štěrkovna Open Music, Hlučín, CZ (logo inspirováno modráskem bahenním, který obývá louky u Hlučínského jezera, místa festivalu)
 •  Holistické vibrační lázně, London, Ontario, US  •  Motýlí mléko, tvůrčí anglická škola (Děti nevidíme jako láhve, které je třeba naplnit), Yuen Long, HK
Papillon Records, hudební vydavatelství, UK  •  Inakis, telekomunikace  •  Kabourek, obchodní činnost, Zlin, CZ
India, insekticidy, Padova, IT  •  Grace, Janssen Science, lékařský a vědecký výzkum, Little Island, IE  •  Kalyan, šperky, Thrissur, Kerala, IN
Kenzo, kosmetika, Paříž, FR  •  Motýlí značka: Pozitivní přepych - Důvěryhodné značky („Ocenění Butterfly Mark udělujeme výlučně luxusním značkám, které se zavázaly k udržitelnosti a pomáhají spotřebitelům nakupovat s důvěrou“), UK (Ocenění bylo inspirováno úspěšnou reintrodukcí vzácného modráska černoskvrnného (Phengaris arion) na britské ostrovy)  •  Trevor Kinkade Design, snowboardy, Colorado Springs, Colorado, US
KK Bagala, Koloman Kertész Bagala, vydavatelstvo pôvodnej tvorby a literárna kultúrna agentúra, Bratislava, SK  •  Aavid Kunze, kovové výrobky, Oberhaching, DE  •  KUMA, pánská galanterie, Tallinn, EE
Microsoft Network, internetové služby společnosti Microsoft, logo z let 2009, 2011, 2014, US
Lučina, smetanový termizovaný sýr, výrobce Povltavské mlékárny Sedlčany, 1991, CZ  •  Mateřinka, Pardubice, CZ  •  Mia Maria, galanterie - deštníky, slunečníky a vycházkové hole, biče a sedlářské výrobky, Vaduz, LI
Schwarzenbergovský motýlek ve volebním logu strany TOP 09 v roce 2017, CZ  •  Mutatum, multimediální publikování, Londýn, UK
 •  NanoDimension, inkousty pro nanotiskárny, Nes Ziyyona, IL
Naturcid, vonné oleje, čistící prostředky, Monforte del Cid, ES  •  Nenech mne BÝ-í-T - společnost pro podporu obrany proti domácímu násilí, Praha, CZ  •  Nido, lékařské nástroje - akupunkturní jehly, Exeter, Devon, Anglie, UK
Nikolaos Metaxotos, vzdělávací, lékařské, právní služby, Halandri, GR  •  Organizácia muskulárnych diztrofikov, Bratislava, SK  •  Plakát k opeře G. Pucciniho Madame Butterfly, Philadelphia, US
Papillon-Roquefort, výroba sýra, Roquefort-sur-Soulzon, Aveyron, FR  •  Persan, prací prostředky, Sevilla, ES  •  Pieknyumysl.info, personální agentura, PL  •  Revival, vědecké přístroje, Neapol, IT
RAI-Uno, telekomunikace, Řím, IT  •  Real color, náplně do tiskáren, Molina de Segura, ES  •  Riemerschmid Sirup, cukrovinky, Erding, DE
Logo firmy Rubycon, vědecké přístroje, Nagano, JP  •  Santiago Hernandez Osa, stavebniny, Barcelona, ES  •  Bourec morušový na znaku cechu vídeňských výrobců hedvábí, 1900, Rakousko-Uhersko
Semio, elektronika, Bologna, IT
Miss Teen Europe, soutěž královny krásy, Amsterdam, NL  •  Sheng, zahradnické potřeby, Taichung, TW  •  Sigfox, komunikační agentura, před a od 2016, Labège, FR
Slohar Slovakia, fullservisní komunikační agentura, Zbehy, SK  •  Slovensko, Malá Velká Země, logo prezentace Slovenska v zahraničí do roku 2016, SK  •  Soldan, cukrovinky, léčiva, Adelsdorf, DE  •  Butterfly Spa, ozdravovací a okrašlovací lázně, Norwich, UK
South American Tours, cestovní kancelář, Franfurt, DE  •  Strana pro zvířata, NL
Findfolks, vyhledavač kontaktů, DE  •  Tamasu, zařízení, vybavení a výstroj pro stolní tenis, Tokyo, JP  •  Technical emotions, Technical emotions, design, služby a poradentsví v architektuře, IT
Velveta, textilní výroba, Varnsdorf, CZ  •  Viva, mobilní operátor, KW  •  We R from east, obchodní činnost, Praha, CZ
Vydavatelství Motýl, SK  •  World Colors, oděvní výrobky, Birigui, BR
WinPharm,veterinární přípravky, Lodž, PL  •  Slavisa Dujkovic,Bělehrad, RS (dribbble)


Motýl pro čtenáře

Norský fotograf přírody Kjell Bloch Sandved od roku 1950 do roku 1975 fotografoval v tropech Asie, Ameriky a Afriky motýly, aby z detailů na jejich křídlech sestavil celou anglickou abecedu ve verzálkách plus číslicovou řadu od 0 po 9. Svou sbírku nazval nepřekvapivě Motýlí abeceda.Ukázka, více na https://mymodernmet.com/kjell-bloch-sandved-butterfly-alphabet/


Závěr

Motýl bezpochyby je figurou, která má - jak zní současné klišé - velký potenciál. Lze si jen přát, aby zázrak motýlí proměny dokonalé byl (grafickým) designérům vzorem a se žravostí housenky se snoubila koncentrace kukly pro finální rozlet hotového dobrého díla.
Nebojte se šlápnout do toho!

Lodičky značky Carollabelly, online shop AliExpress, CN


Poznámky:

 
*A  Erótovým bratrem byl Anteros, bůh opětované lásky. Zatímco Erós způsoboval iracionální zamilovanost na první pohled, která často špatně skončila, Anterós usiloval o to, aby každý cit došel svého naplnění ve vzájemném dlouhodobém vztahu. Jeho úkolem proto bylo trestat ty, kteří láskou druhých lidí opovrhovali nebo ji zneužívali pro sebe.
Erós a Anteros na vahách lásky, červenofigurová váza, cca 4. stol. př. l., Apulie
Anteros (nebo také Anděl křesťanské lásky), socha z hliníku, A. Gilbert, 1893, Piccadilly Circus, Londýn, UK
 
*1  Francouzská heraldika přesto registruje z evropských zemí nejpočetnější výskyt erbů s figurou hmyzu řádu Lepidoptera (motýli) a to 36 (podle Anne Bhd: Abillon, Allaire, Avazzi, Avenali, Barin de La Galissonni?re, Bérard, Berckhout, Blampin, Blanchard, Cassart de La Joue, Coëtriou, Coste (de La), Desart, Droualles, Garnier, Gendre (Le) d'Armeny, Gillot de Croyal, Gosse de Serlay, Haersma (Van) de With, Hille, Jégou, Jouannin, Liljencrants, Maurizzi, Menez (Du) de Traonvezec, Muller, Overdats, Papillon, Parpillon, Pavarelli, Peguillan, Peters, Rancrolles, Schrickel, Tulle (de) de Villefranche, Watkin

*2  Ano, USA, respektive jednotlivé státy Unie mají v rámci své svébytnosti - dle hesla na státním znaku USA: E pluribus unum (Z mnohých jeden) - svoji vlastní symboliku, a to nejen vlajku, znak, pečeť a ptáka, což mají všechny, ale množství dalších prvků, jejichž seznam je uveden na https://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of_United_States_state_symbols.

*3  I když Lorenz korektně v přednášce uvedl, že předvídatelnost je ze své podstaty omezená, bulvár a s ním populární kultura si metaforu motýlího efektu vysvětlily po svém tak, že každá událost může být vysvětlena nalezením malých důvodů, které ji způsobily. Novinář Dizikes z The Boston Globe to vysvětluje: „Mluví k našim větším očekáváním, že svět by měl být srozumitelný - že všechno se děje z nějakého důvodu a že můžeme přesně stanovit všechny tyto důvody, ať už jsou to jakkoliv malé. Příroda sama však tomuto našemu očekávání odporuje.“

*4  Včela medonosná paradoxně není původním hmyzím druhem na americkém kontinentu, byla dovezena z Evropy. Vlastně je to symbolické až až.

*5  Francouzský filosof a sociolog Roger Caillois pojednává otázku podobnosti vzniku motýlích křídel a malířství v esejích, které vyšly v souboru Zobecněná estetika v nakladatelství Odeon roku 1968.

Původní text byl napsán v zimě 2017–2018, článek byl publikován ve Fontu č. 160/4/2018 (téma: Filmové festivaly).

Zde uvedený text je jeho rozšířenou verzí. Obrazový doprovod je doplněn reprodukcemi v různých částech článku.

Rozšířená verze vznikla v létě 2018, za sběru borůvek a malin v krkonošském zákoutí.