D O   D O M U   O K O

Paralelou obrazu je rám okna. (Dveře viz samostatné heslo.) Podívejme do okna a oknem.

Úvod

Okna, tak jako dveře, jsou nedílnou součástí každé stavby. Reálné i imaginární. Budovu bez dveří si dokážu představit (až na ty zatrolené výjimky) jen jako architektonickou hříčku nebo schválnost. Chceme-li „někam“ vstoupit, musí mít ono „někde“ vstup, vchod, dveře, portál, bránu atd. apod. Tato přechodová místa, jak jsme zmínili u fenoménu dveře, jsou většinou kultur vnímána jako oblasti, kde se překračuje určitá hranice, kde se vstupuje do jiného prostoru, který je z principu neznámý a kde se lze nadít zcela jiného stavu, než jaký panuje „před prahem“. Proto také jsou u těchto „hranic“ nejrůznější stráže, ochránci, případně průvodci. Každopádně, dveře jsou nezbytnost.

Okno je naopak prvkem zbytným. Historicky, architektonicky po vstupu, dveřích až následným. V některých kulturách skoro nefigurujícím. Například v japonském systému posuvných stěn tradičního obydlí okno hrálo minimální roli. Ve středoevropském prostoru naopak myšlenka bytu bez oken navozuje představy velmi úkorné, sociálně deklasující, psychicky deprivující. A pro mnohé prostě nefunkční.Interiér tradičního japonského domu: dřevěné posuvné rámy s průsvitným papírem umožňovaly/umožňují dostatek osvětlení během dne, JP (zdroj houzz.fr)  •  Secesní okno, place Victor Carbonnelle, Tournai, BE


Známé rčení říká, že oko je oknem duše. Stejně tak je okno symbolicky okem duše.Okno simulující oko, zdroj: inHaus, časopis o bydlení, SK


Vpouští (dovnitř) světlo pravdy.
Pohled z okna z interiéru ven a pohled do okna z exteriéru jsou zásadně odlišné postoje, jak psychologicky tak i vizuálně. Při pohledu ven vás v podstatě zajímá pouze to, co je vidět venku za oknem, vlastnosti okna jsou málo podstatné, hlavně, že je vidět ven. Výjimku tvoří symbolika špinavých, zamrzlých, zazděných a jinak neprůhledných oken.
Při pohledu zvenčí se situace rozrůzňuje - existuje sorta lidí, kteří milují a provozují tzv. windowshoping (hezky česky čumilové do oken), zajímá je, co se děje za okny uvnitř. A pak je větší, hodně velká skupina lidí, které zajímá, jak okna vypadají; někteří je fyzicky sbírají, ale většina je sbírá „jen“ obrazově - maluje si je a hlavně fotografuje. A není málo těch, kteří založili svoji existenci na interpretaci vzhledu okna - viz rubriky např. www.prozeny.blesk.cz: „Jací jste? Otevřte okno a nahlédněte do své duše. Je jen na vás, které okno se rozhodnete otevřít a co prozradí o vaší duši a povaze. Možná se budete divit, co se o sobě všechno dozvíte.“,.. a k tomu deset fotek od zazděného okna zbořeniny („zodpovědní detailisté“) po velké katedrální („věčné děti“). Budiž. Z těch deseti dvě foceny z interiéru.

Největší rozvoj výzdoby oken - vitráže - proběhl od konce 12. století a zejména ve 13. století. Souviselo to se stavbou středověkých katedrál, jejichž okna byla považována za zdroj vyzařování nebeské krásy na zemi. Francouzský ideolog katedrální architektury opat Suger z benediktinského kláštera sv. Diviše u Paříže přikládal světlu a barvám zářícím z velkých chrámových oken mimořádný význam teologický a liturgický.Sdružené okno (nebylo zasklené) na věži románské rotundy sv. Jiří, 12. stol., na hoře Říp u Roudnice nad Labem, CZ  •  Rozeta a podlouhlá okna severního portálu katedrály Panny Marie, 1230, Chartres, FR  •  Okna kostela sv. Ondřeje, 1747, Neufahrn, Dolní Bavorsko, DE
Vnější a vnitřní pohled na zeď se spoustou oken umístěných na základě moduloru, kaple Panny Marie na výšinách, Le Corbisier, 1954, Ronchamp, Bourgogne-Franche-Comté, FR (Malá barevná okna v hrubých stěnách připomínají úzké prostory gotických hradů, ale vizuálně je kaple opakem gotické katedrály.)


„Okno současně odděluje svět pozorovatele od toho, co je pozorováno. Z okna (na rozdíl od dveří, opět až na výjimky) nemůžeme vykročit a stát se součástí krajiny, můžeme ji jen pozorovat - nebo malovat. Pohled do krajiny je výrazem touhy po neznámém a divokém.Žena u okna, C. D. Friedrich, 1822, DE  •  Caspar David Friedrich ve svém atelieru, Georg Friedrich Kersting, 1819, DE


Okno a to, co je za ním, se pro německého romantického malíře G. D. Friedricha z Drážďan stalo symbolem malířství.... I dnes je umění oknem, skrze něž vidíme svět okolo či vlastní historii.“Umělec ve svém ateliéru ve Villa Medici v Římě, Léon Cogniet, 1817, FR

V roce 2011 Metropolitní muzeum v New Yorku uskutečnilo výstavu obrazů s motivem otevřeného okna v evropském malířství počátku 19. století. Tento zdánlivě banální námět pohledu z místnosti skrze otevřené okno do krajiny nakonec představuje metaforu podstaty malířství a možná i jednoho typu evropského myšlení. V renesanci závěsný obraz byl chápán jako okno do imaginárního světa za zdí. Skutečně posedlé se motivem okna stalo malířství až v romantismu, v období napoleonských válek a těsně po nich. Okno a obraz se v pojetí romantických malířů stávají zaměnitelnými. V obdélníku okna/obrazu hledají řád v chaosu okolního světa.Pohled z okna na zámek Pillnitz, Johan Christian Dahl, 1823, NO-DE
Okno za svitu měsíce, Carl Gustav Carus, 1826, DE


Zavřené okno, na kterém nenajdeme žádnou kliku, historikové umění tradičně interpretovali v duchu romantismu a jako symbol umělcovy vleklé choroby. Nemohl chodit ven a okolní svět mohl sledovat jen skrze mříže okenních rámů.
Kurátorka výstavy Sabine Rewaldová navštívila Teplice a podařilo se jí identifikovat dům, kde v roce 1836 Friedrich přebýval. Místnost, kde žil a pracoval, je sice již přestavěná, ale o patro níž se do dnešních dnů dochovalo zcela stejné okno, jaké během svého lázeňského pobytu před téměř dvěma sty lety umělec nakreslil.Okno s výhledem do parku, C. D. Friedrich, 1811, DE
Otevírá se dovnitř, takže na vnějším parapetu mohly bez obav stát ony květináče, a originální kování okna, spočívající v miniaturním háčku, je natolik malé, že se na Friedrichově kresbě ani nemohlo objevit. Tedy žádná symbolika, ale spíše realistické zachycení umělcova okolí, shodou okolností odpovídající umělcově melancholickému životnímu pocitu rekonvalescenta.


Mnohostrannou symbolikou fenoménu okna se systematicky a originálně, možno říci s filozofickým ponorem, zabýval belgický surrealistický malíř René Magritte, na jehož obrazech najdeme motiv okna častokrát. Malíř odkrývá netušené vztahy mezi lidskou myslí, okem a oknem. Trochu bolestínský postoj romantika G. C. Friedricha nahrazuje surrealista R. Magritte zvědavým náhledem do záhad reality a iluzí existence. Čtení Magrittových*M obrazů je vzrušující cesta do komplikované oblasti lidského vnímání, do odhalování světa, kterým jsme a který je okolo nás. U Magritta, tohoto měšťácky vypadajícího pána v solidním obleku s buřinkou, který bez extravagancí až křečí Salvadora Dalího, klidnou iluzivní malbou popisuje podivnosti zdánlivě obyčejné skutečnosti, platí fráze okno je oko duše vrchovatě.Falešné zrcadlo, R. Magritte, 1929, Paříž  •  Teleskop, R. Magritte, 1963, BE


Sny - okna do duše

Okna ve snu souvisí s pohledem na okolí. Ochotu přijmout nové myšlenky, dobré rady. Okno otevřené dokořán ukazuje snahu neuzavírat se do sebe. Dům bez oken je lpění na starém, neochota vidět nic nového. Podobné je to s oknem, které nelze otevřít.
Dveře ukazují otevřenost k okolí, postoj ke svému tělu, k vlastnímu nitru.

Okna v erbu

Figura okna v rodové heraldice je velmi vzácná. Obdobně jako brány asi pro svoji dvojakou symboliku. V městské heraldice samotné okno není také nějak hojně používanou figurou. Jako součást většího stavebního celku jsou naopak okna přítomna velmi často. V blazonu však nebývají ani zmíněna.*PZnak Prahy v erbovním sále karlovského hradu Lauf, pol. 14. stol., dnes DE  •  Dnešní malý znak města Prahy, CZ  •  Rehmsdorf, Sasko-Anhaltsko, DE  •  Breitenburg, Šlesvicko-Holštýnsko, DE  •  Neuhausen, Badensko-Württembersko, DE
Gramzow, Braniborsko, DE (Zeď s oknem odkazuje na zříceninu místního kláštera, kde je hnízdiště čápů)  •  Himmelpforten, Dolní Sasko, DE (jméno obce znamená nebeská brána a pět oken symbolizuje pět samostatných vesnic tvořících společnou obec)  •  Kapellen, Štýrsko, AT (drak je symbol sv. Markéty, které je zasvěcen místní kostel)  •  Les Authieux, Eure, FR  •  Massamá, Sintra, PT (Zlatý symbol ve středu štítu je součástí brány místního akvaduktu, který zásoboval starou továrnu na střelný prach. Modré okno symbolizuje vodu v akvaduktu.
Allain, Meurthe-et-Moselle, FR  •  Grabern, Dolni Rakousy, AT  •  Smyšlajevka, Samarská oblast, RU (alegorie okna s barevnými vitrážemi, symbol rychle se rozvíjející výstavby perspektivních vesnic Sputnik a Strojkeramika - sic!)  •  Blönried, Badensko-Württembersko, DE (v obci býval misijní klášter sv. Jana Evangelisty, dnes misijní škola)  •  Stolpe an der Peene, Meklenbursko-Přední Pomořansko, DE (v horní polovině okno středověkého kostela odkazuje na opatský kostel


Okna korporátní

Při rešerši naší figury se na mne vyvalily zástupy obdélníků s křížením uvnitř. Obrázky prakticky bez jakéhokoli odlišitelného a odlišujícího prvku, bez nezaměnitelnosti (originality), což je jednou ze základních vlastností funkční grafické značky-loga. Jako kdyby provozovatelé firmy chtěli zákazníkovi ukázat, že Okno, to jsme my... Když si to může dovolit Vilda Bránovic z Majkrosoftu, tak to musí fungovat i pro nás...

V této souvislosti nelze nevzpomenout na desítky soudních sporů gigantu Apple Inc., které „jablkáři“ vedli/vedou s desítkami firem, které se „opovážily“ pro svá loga použít motiv jablka, někdy dokonce i „jen“ hrušky.*S Množství značek v podobě čtvercových oken se čtyřmi různobarevnými výplněmi je i na možnost podnikání v jiném oboru stále příliš velké, než abych nepodezíral majkrosoftí právníky z nestíhání...
Společenství mistrů sklenářů města Caen, Calvados, FR  •  Alsace, výroba oken a dveří, Colmar, Horní Porýní, FR  •  Anig, výroba oken a dveří, Toronto, CA  •  Krásné okno, výroba oken, Laval, Québec, CA
Prázdninová chalupa, pronájmy chalup, domů, střední Anglie, UK  •  Böhler Fenster, výroba oken a dveří, Wolfurt, Vorarlbersko, AT  •  Fenestration Canada, sdružení kanadských výrobců oken a dveří, Toronto, CA  •  Okna do Japonska, docufilm festival, JP
La Fen&ecitc;tre, centrum uměleckých aktivit, Québec, CA  •  Fenster Fuchs, okna všeho druhu, příslušenství, Weiden, Horní Falc, DE  •  Everlast, okna, dveře, Ontario, CA
Kostelní okna, software pro správu církevních organizací, Gahanna, OH, US  •  Oknoplast, vývoj a výroba oken a dveří, vývoj v Irsku, výroba v Polsku  •  Přítel okno, zdroj new-time-design.ch  •  Moje okno, Servis oken a stínící techniky, poradenství, Praha, CZ
Fütterer Fenster, dveře, okna - profesionální stavební prvky, Marth, DE  •  Garrar windows, dodavatel plastových a hliníkových oken, Pitstone, Bedfordshire, UK  •  Hasler Fenster, okna a dveře z Basileje, CH
Okna Horák, plastová okna, Olomouc, CZ  •  Fenêtres La Jeunesse, okna všeho druhu, Montréal, CA  •  Vekra, největší výrobce dveří a oken v České republice, CZ
Svět oken, výroba, montáž, prodej, Vsetín, CZ  •  Otevřená okna (Otevřenost Komunikace Naděje Aktivita), podpora osob se zdravotním postižením a seniorů, Jindřichův Hradec, CZ  •  Nové okno, výroba, prodej a montáž oken, okenic, žaluzií, Valaliky, Košice, SK  •  Třetí okno, pivovar, Santa Barbara, Kalifornie, US
Mytí oken, Battle Ground, WA, US  •  Saints of Mokha, pražírna kávy, Leicester, UK  •  Story of Mokha, prodej kávy, zdroj: 99designs.com  •  Okno naděje, Jemenská národní aukce kávy, YE (šance pro drobné producenty kávy na světovém trhu)
Touchet, výroba oken, Verdun, Meuse, FR  •  Restoration, okenní křídla a dveře ze dřeva, Harbor City, CA, US  •  Jedním z předních irských dodavatelů dřevěných, PVC a hliníkových posuvných oken, Dublin, IE
United Window & Door, výroba, Springfield, NJ, US (verze rok 2021 a 2023, firma na svém webu používá obě loga)  •  Fenster Solutions, zdroj: damagix, Bengalúr, IN  •  Ok-na z Touraine, prodej stavebního materiálu, Parçay-Meslay, Indre-et-Loire, FR  •  Trudeau, výroba dveří a oken, Montréal, CA


Operační systém Windows od společnosti Microsoft byl uveden na trh v roce 1985. První logo pro OS Windows bylo představeno ve stejném roce a bylo měněno s každou novou verzí softwaru.Tabulka zdroj: https://1000logos.net


Okno na závěr

Lze si jen přát, aby se vám při jakékoliv činnosti nestalo, že budete mít okno...Únik před kritikou, trompe-l'oeil, Pere Borrel del Caso, 1874, ES

Poznámky:

*M  Malířovo umění, jak ho vidím já, je o zviditelnění poetických obrazů. R. Magritte znovu představil malbu jako kritický nástroj, který může zpochybnit vnímání a zapojit mysl diváka. Jeho metoda oddělovala předměty od jejich jmen a odhalovala, že jazyk je umělý - plný pastí a nejistot.
Obrazem Falešné zrcadlo Magritte položil podobnou hádanku o pozorování. Zde plátno vyplňuje obrovské oko, jeho duhovka je prachově modrá obloha posetá mraky, jeho zornička je uhlově černá tečka. Oko se dívá na diváka, zatímco ten se dívá jak do oka, tak skrz oko, jako přes okno, stává se pozorovatelem i pozorovaným.

*S  Samozřejmě, že pro spor je podstatné, zda se značka používá pro stejnou kategorii podnikání, ale zrovna případy fy Apple Inc. ukazují, že paragrafy nejsou nadarmo dvakrát zakroucené, takže je lépe se sporu úplně vyhnout a značku navrhnout opravdu originálně - jak jednoduché, že!

I když však nedojde k porušení autorských práv, můžete být odpovědní za rozmělnění ochranné známky. Známé známky dostávají ochranu před zředěním a známky společnosti Microsoft by byly jistě považovány za slavné. Takže v nepravděpodobném případě, že by soud neshledal vaši známku zaměnitelně podobnou známce Microsoft, mohl by zjistit, že vaše používání této známky oslabuje rozlišovací kvalitu známek Microsoft. Jo, svět bývá velmi nepředvidatelný ...

*P  Praha má na znaku v erbovní síni hradu Lauf věže bez oken. Novodobý blazon mluví o věžích z kvádrů, jejichž počet značí počet katastrálních území, ale o oknech, která na věžích jsou, nemluví.Původní text byl napsán v dubnu roku 2023 a publikován ve Fontu č. 192/6/2023 (téma: Okna, dveře).

Zde uvedený text je jeho rozšířenou verzí. Obrazový doprovod je doplněn reprodukcemi v různých částech článku.

Rozšířená verze vznikla v adventu téhož roku, za mrazivých zasněžených dní v krkonošském zákoutí.