oko
O Č I ,   K A M   S E   P O D Í V Á T E

Vydejme se na toulání okolo fenoménu oka, toho zázraku, bez kterého by jen těžko mohla fungovat fotografie. Fotografie, která ke své existenci potřebuje světlo, ani oko by nevzniklo, nebýt světla.

Člověk je tvor, který podle výzkumů získává přibližně sedmdesát procent informací-podnětů prostřednictvím oka, zrakem. Vizuální komunikace je pro náš druh charakteristická. Není divu, že se oko jako takové i jako znak a symbol stalo jedním z nejpřitažlivějších obrazů.*1

Heliofilie

Tvarová podobnost se slunečním kotoučem nebo jinými kruhovými nebeskými jevy je součástí této přitažlivosti.*2Lidské oko
„Boží oko“ - planetární mlhovina Helix (NGC 7293), závěrečné stadium vývoje hvězdy, která byla kdysi podobná Slunci.
Zdroj: Hubblův teleskop
Zřítelnice lidského oka
Úplné zatmění Slunce


Na počátku bylo sice dle Knihy knih Slovo, ale z pohledu našeho předmětu to bylo Slunce jako zdroj světla, které sehrálo při vzniku orgánu oka zásadní roli.
Gombrichovy eseje*3 o tom, na co hledíme a co nakonec vnímáme, co říkáme, že vidíme, dokládají, že vizuální vnímání je složitý fyziologicko-psychologický proces. I tak a možná právě proto je atraktivnost samotného zrakového orgánu či jeho vnějšího vzhledu a všeho, co se tomu podobá, tak silná. Již zmíněná podobnost se sluncem apod. a adorace takových motivů vězí někde v hlubinách formování archetypů.*4

Oko za oko

Častý výskyt přírodních tvarů, které připomínají oko nebo pár očí nejsou jen člověčí projekcí do okolí, ale projev pudu sebezáchovy vytvořený evolucí. Takže mnohé mimikry chtějí být vnímány jako velké nebezpečné oko, které má zastrašit útočníka nebo zmást obět. Známe tak paví oka, okáče a další motýly s kresbou očí na křídlech nebo na tělech jejich housenek, oka na chvostech pávů, nejrůznější oči na tělech ryb, atd.

   

Čtyřočí babočky paví oko (Inachis io Linné, 1758)  •  Kresba na křídlech martináče (Gynanisa maja (Klug, 1836))


   

Housenka otakárka (Papilio troilus Linnaeus, 1758)  •  Bok klipky čtyřoké (Chaetodon capistratus)


   

Detail chvostu páva korunkatého (Pavo cristatus L., 1758)


Samozřejmě, že si člověk pojmenoval řadu jevů v přírodě na základě podobnosti s konkrétním okem živočišným - tygří oko (polodrahokam), vraní oko (rostlina), oko hurikánu, mastné oko na polévce, horské či mořské oko (jezero), „černooké“ fazole, oko na punčoše, kuří oko, aj.; v neposlední řadě sem patří i ten „brejlovec“, kobra indická.

   

Minerál „tygří oko“, odrůda křemene s příměsí železa  •  „Černooké“ fazole


  

„Brejle“ kobry indické (Naja naja)  •  „Oko“ na kmeni osiky


Oko, do ledasčeho okno

Fascinace okem je prokázána i z výzkumů pro potřeby reklamních agentur. Většina lidí oko, jako objekt, na který zírá či který zírá na něj, vnímá jako extrémně přitažlivý. Oko je vnímáno jako nepřehlédnutelný signál. Budí pozornost. Varuje. Mnohé mimikry v živočišné říši - viz výše - jsou ukázkou zastrašujícího efektu doširoka otevřených očí. Přímý pohled je u mnoha zvířat znamením, že následuje útok. Jistá společenská etiketa považuje přímý pohled za vyzývavost, drzost, projev neomalenosti. Někteří etnografové popisují hledění přímo do očí druhého člověka jako proud energie, většinou oslabující - viz dále uhrančivý pohled. Upřený pohled je doložitelně spouštěcím faktorem mnoha fyziologických procesů - chvění, ztrnutí, pocení, mdloby, hypnotizace aj.
Není proto divu, že naši předkové tváří v tvář neznámému světu-vesmíru podobu oka viděli všude možně a zároveň fenoménu oka přikládali takový význam. Zacitujme ze známého zdroje - Starého Zákona, z knihy Přísloví (15, 3):„Oči Hospodinovy jsou na každém místě, pozorně sledují dobré i zlé.“
Zdroj: Tarthiev on deviantART
Oko s paprsky, symbol pro kosmos a všudypřítomnost, ze souboru symbolů zv. adinkra, Západní Afrika


Oči vesmíru dokořán

Astronomie nás pomocí stále výkonnějších dalekohledů zásobuje stále novými podobami oka v blízkém i vzdálenějším vesmíru.
Kočičí oko (NGC 6543) je planetární mlhovina v souhvězdí Draka vzdálená 3600 světelných let od Země. Z hlediska struktury je to nejsložitější známá mlhovina. Ve vysokém rozlišení Hubbleova vesmírného dalekohledu v ní lze pozorovat nevšední tvary. Objevena v roce 1786.

   

Mlhovina Kočičí oko  •  MyCn18: Planetární mlhovina Přesýpací hodiny


Černé oko (NGC 4826 nebo také Spící kráska či Galaxie Šípková Růženka) je spirální galaxie a nachází se v souhvězdí Vlasů Bereniky. Charakteristický tvar je způsoben prachovými oblaky a plyn ve vnějších oblastech galaxie rotuje v opačném směru, než všechny hvězdy! Současný tvar je výsledek srážky mezi velkou a malou galaxií.Spirální galaxie Messier 64 (také NGC 4826)


„Aldebaran je nejjasnější hvězda v souhvězdí Býka (v astrozápise: α Tau / α Tauri / Alfa Tauri) a jedna z nejjasnějších hvězd na noční obloze vůbec. Vzhledem ke své poloze v hlavě Býka je odpradávna nazývána Oko Býka. Je to červený obr se zdánlivou jasností 1,1 mag. Ve skutečnosti svítí 150× více než Slunce a od Země je vzdálen víc jak 65 světelných let. Jeho jméno je odvozeno z arabského ad-dabaran, což znamená Následující, neboť Aldebaran následuje otevřenou hvězdokupu Plejády při denním pohybu z východu na západ. Aldebaran sám vypadá, jako by byl členem rozptýlenější hvězdokupy Hyády, která je nám nejbližší hvězdokupou. Aldebaran jen ale leží na přímce mezi Zemí a Hyádami a je zcela nezávislou hvězdou.“ (cs.wikipedia)

   

Souhvězdí Taurus v astronomickém rukopise Kniha Stálých Hvězd, autor astronom Abd al-Rahman al-Sufi, 964, Persie  •  Taurus v atlase souhvězdí Urania's Mirror, 1825, Londýn, UK
Kabalistická značka Aldebaranu.


S-oko-l

Již od počátku lidské civilizace si člověk spojoval Slunce, nám nejbližší hvězdu, s okem boha.*5 Ve starém Egyptě Slunce (a Měsíc) byly považovány za oči boha nebes, slunce a světla, Hóra.
Hór byl zobrazován jako muž se sokolí hlavou nebo rovnou jako sokol (i v češtině se používá výraz „sokolí oko“, „pohled sokolí“)*H.Detail oka sokola stěhovavého
Reliéf Hóra v průčelí Hórova chrámu v Edfu u Luxoru, ptolemaiovské období (3.–1. stol. př. l.), EG  •  Hór jako sokol, u chrámu v Edfu
Tzv. Hórovo oko - Vedžát, mnohovýznamový posvátný symbol byl spojený s bohem slunce a světla Hórem, božským vládcem Egypta, amulet, 500–300 př. l., EG


V základní podobě jsou Hórovi přisuzovány dva rozdílné významy: jednak je součástí usirovského mytologického okruhu, v němž Hor ztratil při bojích se svým strýcem Sutechem své oko, jednak je kosmologicky v souvislosti s pojetím Hóra jako nebeského boha chápáno jako kosmické těleso (Slunce a Měsíc). Zmíněný Sutech Hórovi oko vyrval z hlavy a roztrhal na kousky. Moudrý bůh Thovt později složil jednotlivé části Hórova oka dohromady a dal mu jméno „zvučící oko“. Dodal i chybějící kousek, 1/64, pro boha nic není nemožné…Zlomky vepsané do „Hórova oka“


Ve staroegyptském hieroglyfovém zápisu se jednotlivé části Hórova Oka používaly pro zápis zlomků. V tehdejším měrném systému, Oko Hora definovalo zaokrouhleně počet jedna (1) - 1=1/2+1/4+1/8+1/16+1/32+1/34 (odložíme 1/64). Metaforická stránka této definice spojuje šest zmíněných staroříšských zlomků s oddělenými částmi oka, které jsou označeny následovně: 1/2 představuje čich, symbolizuje ho pravá část oka vypadající jako nos; 1/4 představuje zrak nebo vnímání světla, symbolizováno zřítelnicí; 1/8 představuje mysl, symbolizovanou obočím; 1/16 představuje sluch, symbolizováno levou stranou oka ve formě oblouku nasměrovaném k uchu; 1/32 představuje chuť, rašení obilí či rýže, symbolizuje ji zatočený ohon; 1/64 představuje hmat, symbolizováno nohou dotýkající se země.

Na obrázku Hórova pektorálu vidíme zlatý a skleněný závěsný amulet na hruď z hrobu Tutanchamona u Luxoru. Obsahuje dobře známé Hórovo oko, symbol ochrany proti zlu, lemovaný kobří bohyní, představující Dolní Egypt, a bohyní supí pro Egypt Horní.
Ochranné oči na sarkofágu faraóna Amenhotepa II., kol. 1400 př. l., EG
Ochranné oči na maltském rybářském člunu, zvyk starých Féničanů


Třetí támhle letí

Co bylo pro starověký Egypt Hórovo oko, to jsou dodnes kultově živé Oči Buddhy-Probuzeného.Obrázek je ukazuje upřeně zírající z jedné strany Opičího chrámu, stúpy v náboženském centru Swayambhunath západně od Káthmándú. Skoro na každé stúpě v Nepálu, obří Buddhovy Oči (nebo také Oči Moudrosti) hledí ze čtyř stran vrcholové části stavby. Zaměření do čtyř stran symbolizuje vševědoucnost, vševidoucnost Buddhy. Třetí oko (nad a mezi druhýma dvěma) tak symbolizuje vševidoucí moudrost Buddhovu a osvícení, nirvánu, obecně


S třetím okem se setkáváme také v hinduismu. Zde symbolizuje třetí Oko Šivy. Je umístěno v šesté čakře, mezi obočím, kde podle hinduistického učení sídlí psychické schopnosti lidské bytosti.Detail sochy Šivy-Pána s třema očima; třetí oko hledí za to, co je projevené
Symbol šesté čakry / třetího oka  •  Tilak - „třetí oko“ - na čele muže v Benáresu, IN


V euroatlantském kulturním okruhu tradice třetího oka navazující na starověké a asijské praktiky existuje také. Fyziologicky činnost třetího oka pochází z aktivity šišinky, epifýzy, nepárového*7 orgánu, který je umístěn mezi oběma hemisférami mozku, je součástí mezimozku a produkuje hormon melatonin ovlivňující biorytmy, spánek, bdění a činnost pohlavních žláz. Než byla relativně nedávno objasněna sekrece šišinky, vzniklo několik teorií, které se snažily jeho funkci vysvětlit. Francouzský filozof R. Descartes tvrdil, že epifýza je „sídlem duše“. Na podporu své teze myslitel uváděl centrální umístění epifýzy.Spolupráce mysli a těla jako samostatných entit, L'Homme, René Descartes, ilustrace Gerard van Gutschoven, 1664, Lovaň  •  Představa alchymisty Roberta Fludda (17. stol.) o spojení s vyšším světem prostřednictvím třetího oka


Védská mytologie spojuje epifýzu jak s již zmíněnou čakrou třetího oka, tak se sedmou, korunní čakrou, která je na temeni hlavy. Její dosažení znamená stav samandhí čili odpoutání se od iluzí, nejvyšší vědomí, spojení s bohem. Existuje zatím nepotvrzená teorie, že epifýza produkuje jisté množství psychidelicky působícího sekretu, který hraje roli ve snech a představách.Socha Guru Rinpoche-Padmasambhava se sedmou čakrou viditelnou na temeni, IN


Epifýza je také někdy nazývána „třetím atropofaným okem“. P. F. Case má za to, že epifýza je „hora“ Starého zákona, kde došlo ke spojení s Nejvyšším: Mojžíš dostal desky zákona „na hoře“. Z esoterického pohledu by touto horou bylo právě sídlo epifýzy.

Porovnejte sagitální řez hlavy, mezi hemisférami mozku, a tvary Hórova oka. Podobnost základního schématu je k zamyšlení.

Proč máš, babičko tak velké oči?

Dračí oko je starý germánský symbol. Podle Liungmanova Slovníku symbolů, znak kombinuje trojúhelník znamenající hrozbu a velké ypsilon znamenající volbu mezi dobrem a zlem.Symbol dračího oka podle Kocha


Hindská tradice říká, že drak, respektive dračí oko byl lačný pohled zcela první bytosti, když byl její vášnivý duch zrozen nad vodní propastí. Symbol dračího oka zastupuje rovnováhu mezi láskou, mocí a moudrostí.Kochovo kompendium uvádí i další symboly oka:  •  Hieroglyf pro zřítelnici oka, Egypt  •  Oko ohně, starogermánský symbol  •  Otevřené Boží oko  •  Znak nazývaný oko medincinmana: je synonymem pro moudrost a vnímavost pro některé americké/indiánské kmeny na jihozápadě USA
Mramorový „idol s očima“ z oblasti Tell Brak v severní Sýrii, cca 4. tisíciletí př. l., SY


Hamsa nebo hameš - Ruka Fatimy (u muslimů) nebo ruka Miriam (u židů) je amulet chránící před ďábelským okem, uhrančivým zlým pohledem. Talisman, většinou modré barvy, má tvar ruky obsahující motiv otevřeného oka, které chrání svého nositele.Přívěsek Ruka Fatimy, Tunisko


Figurou se stejnou funkcí je Oko Slitování, tibetské gesto rukou pro zahnání strachu. Obdobnou kresbu nalézáme také u severoamerických Indiánů. Jako věštecký symbol vhledu do souvislostí je umisťováno do dlaně.*ZOko Slitování, Tibet


Fenomén uhranutí (uhrančivého pohledu, ďáblova oka) pochází z víry, že pohled závistivého má magickou škodlivou moc. Vnímání povahy tohoto jevu, příčin a možných ochranných opatření se podle kultur různí. V Turecku jsou tradiční ochranou talismany zvané „nazar“ (arabsky „pohled“) vesměs oválného až kruhového tvaru obsahují z vnějšku dovnitř koncentrické kruhy v tmavé modři, bílé, světlé modré a ve středu černá.Ocas letadla s ochranným okem „nazar“, soukromá turecká aerolinka Fly Air, TR
Nazar - skleněná oka proti uhranutí zlým pohledem, tržnice, TR  •  Festival tulipánů, Istanbul, TR
Princip nazaru aplikovaný na půdorys stavebního komplexu v Bagdádu, IQ


Řecko-římský antický svět byl plný soupeření dobrých a zlých sil. Ilustrací budiž mozaika z Antiochie. Zlý duch (kakodaimon) vyobrazený vedle symbolu uhrančivého oka. Oko je obklopeno klovajícím havranem, trojzubcem, mečem, štírem, hadem, stonožkou a psem. Je to symbol neštěstí.Antická (římská) mozaika, 2. stol., Antiochie, dnešní TR


Umisťování oka na příbytky, lodě, majetek, osoby, aj. na ochranu proti taktéž oku vychází ze známého postoje „na hrubý pytel, hrubá záplata“. Symbol proti symbolu. Toto starobylé (i starozákonní) pojímání zápasu sil dobra a zla se jen zdánlivě mění v praxi křesťanské, kde oko hrozivé se stává okem vševidoucím, okem Prozřetelnosti, Božím okem.Kupole Chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě, IL
Oko Prozřetelnosti/Oko Boží nad oltářem v Chrámu Božího hrobu, Jeruzalém, IL


Výše citované verše z moudrostí Šalamounových (Přísloví) jsou jedním ze zdrojů a podkladů pro velice rozšířené zobrazování (byť jaksi v rozporu s Desaterem: „Nezobrazíš...“*N) Vševidoucího oka. Také v tomto můžeme konstatovat, jako již mnohokrát, že křesťanská církev zvolila osvědčenou taktiku - nemohu-li něco porazit, přivlastním si to, adoptuji, asimiluji.

Předdějinné oko vesmíru upřené na lidský rod v mnoha podobách od denního jasu slunce po noční oko mlhovin se stalo konstantou lidského vědomí i podvědomí a stalo se (buď samo nebo jako jeden z elementů) součástí nejstarších a nejmocnějších (i nejstrašnějších) magických obrazců a rituálů. Křesťanství to pochopilo a jako v případě transformace Slunce-Apollón-Ježíš, tak do možné posloupnosti Slunce-Hór-Dračí oko, prosadilo svoji interpretaci a jako nejvhodnější se ukázala substituce Okem Všemohoucího.Oko Prozřetelnosti na empoře farního kostela Zvěstování Panně Marii, 18. stol., Fuchstal, DE


Tato volba, dle mého soudu, byla geniální hned ve dvou směrech: jednak soustředila magii fenoménu oka do nejvyšších sfér, tedy tam, kam je věřící odkazován celou církevní/náboženskou soustavou, jednak vytvořila z této původně hrozivé síly sílu všemocnou, tedy i dobro zahrnující a v neposlední řadě zapřáhla do svého systému jednoduchou samokontrolu každého sebou samým/samotným. Ve vizuální poloze pak došlo k využití geneticky zakódovaného pocitu sledovanosti pro „slávu Nejvyššího“, se všemi pozitivními, ale i negativními následky.Sbor andílků okolo Božího oka/Oka Prozřetelnosti, vitráž, Basilica di Santa Maria Maggiore, Řím, IT


Těžko vybírat z nesmírného množství zobrazení Božího oka, variant základního „loga“ Vševidoucího. Původní „pravěký“ kruh s tečkou je nyní ideologicky doplněn nejjednodušším možným plošným obrazcem - trojúhelníkem, který působí různě podle potřeby a vnitřního nasazení tu jako posvátný až zapovězený okrsek Nejvyššího, tu jako světlo na konci tunelu, vše příslušně podpořeno gloriolou buď ve schématizované, základní podobě tří paprsků nebo plnou aureolou záře, ve které vlastní Boží oko již skoro zaniká. Jistě laskaví čtenáři na svých toulkách světem již narazili na nejrůznější parádní i bizarní varianty tohoto základního obrazce, který mimo Prozřetelnosti/Všemohoucího hlásá i Trojjedinost.Večeře v Emauzích, Jacopo Carucci da Pontormo, 1525, Florencie, IT;
údajně jedno z nejstarších vyobrazení Božího oka
Domovní znamení U Božího oka, polovina 18. stol., ulice Malá Štupartská, Malá Strana, Praha, CZ
Oko Prozřetelnosti na tympanonu pravoslavné katedrály Panny Marie Kazaňské, 1811, Petrohrad, Rusko
Levé oko Cao Dai, hlavní symbol synkretického monoteistického náboženství kaodaismu, ustanoveného r. 1926 úředníkem francouzské koloniální správy Kočinčiny (Jižní Vietnam), VN  •  Koule (vesmíru) s levým okem Cao Dai v chrámu kaodaistů - Svaté stolice v provincii Tay Ninh, VN
Quo modo Deum - Toto je cesta Boha. Oko v nebesích (předchůdce Oka Prozřetelnosti), alchymistický dřevořez, 17. stol.  •  Tzv. Sophiin dukát, Drážďany 1616, Saské knížectví
Obelisk sloupu Nejsvětější Trojice, detail vrcholku a polodetail obelisku, morový sloup, dokončen 1715, architektura Alliprandi, sochy Mayer, Geiger, Malá Strana, Praha, CZ
Standarta Westminsterského vyznání a Kratšího katechismu, 1646, Anglie
„Boží oko/prozřetelnosti: kontrola nad celým životem a dějinami - dominantní téma Westminsteru“
Ozbrojená ruka Božího oka, „Bůh sráží Smrt“, 10. strofa hebrejské písně „Malá koza“, ilustrace jidiš knihy, litografie El Lisickij, 1919, RSFSR


Oko Prozřetelnosti

Společensko-ideologické procesy 18. století, éra osvícenectví a s tím související projevy antiklerikalismu nevytěsnily obraz Božího oka z běžné praxe. Naopak skupiny lidí, kteří navazovali na tradici středověkých cechů stavebních hutí, tradici templářskou, alchymistickou apod., použily figuru Oka Vševidoucího jako jeden ze svých hlavních symbolů.Vševidoucí oko (třetí, duševní oko), úhelník, kružidlo, písmeno G (God=Bůh, gnosis=poznání, geometrie aj.) na zednářské zástěře


Ve své době se jednotlivé svobodozednářské skupiny scházely v domech, které bývaly ozdobeny/označeny Vševidoucím Okem. V Čechách poutník, pokud umí číst v (zapomenuté) řeči budov, objeví mnoho domů, kde se scházeli od 18. století svobodní zednáři.Vševidoucí oko (Oko duše dle Platóna) zdobící pražský dům, kde byla zednářská lóže, 18. stol., Praha, CZ


V okruhu zednářů se pohybovala i tajná společnost nejradikálnějších osvíceneckých volnomyšlenkářů sdružených do Řádu Illuminátů, který založili 1. 5. 1776 v bavorském Ingolstadtu. Jejich symbolem byla Athénina (Minervina) sova s párem doširoka otevřených očí.Minervinu sovu používali bavorští Ilumináti jako emblém pro stupeň zasvěcení „Minerval“, 1788  •  Stříbrná tetradrachma s Athéninou sovou, cca 480-420 př. l., Řecko
Symbol pánského (dnes celosvětového) spolku Schlaraffia, založen v Praze 1859, německojazyčná stolní společnost pro humor, umění a přátelství*S
 •  Odznaky spolku za literární či hudební produkci


Je zcela přirozené, že Oko Prozřetelnosti dominuje listině s Deklarací lidských a občanských práv, vyhlášenou francouzským Národním shromáždění v revolučním roce 1789.Celek a detail listiny Deklarace
Oko Prozřetelnosti na náhrobku Franze Antona Mesmera v Meersburgu (Baden-Württemberg), DE
F.A.M. (1734–1815) - švýcarský lékař, praotec hypnózy a psychoterapie. Ve své terapii využíval tzv. živočišného magnetismu. Mesmer byl údajně jakobín.


Oko na pečeti a dolaru

Existuje množství konspiračních teorií o vlivu na světovou ekonomiku, potažmo politiku, v kterých obě zmíněné skupiny hrají svoji roli.
Pro naše toulání je zajímavý motiv otevřeného oka v trojúhelníku obklopeném paprsky nad vrcholem „nedokončené“ pyramidy.
Zmiňovaný detail s okem a pyramidou jako celek je součástí významného symbolu Spojených států - Velké státní pečeti.Revers Velké pečetě USA, 1782, US (nikdy nebyl vyryt!), US


Velká pečeť (obvers i revers) byla poprvé použita na rubu jednodolarové bankovky federálních rezerv v roce 1935. Oficiálním držitelem Velké státní pečeti je ministerstvo zahraničí (State Department). Ve shodě se slovy tvůrců pečeti, nejvhodnější interpretace pyramidy na Velké pečeti je symbolizování síly a stálosti. Nedokončená pyramida znamená, že Spojené státy, respektive americký národ, budou stále růst, zdokonalovat se a budovat. Vševidoucí oko nad pyramidou naznačuje důležitost božského vedení či intervenci Prozřetelnosti ve prospěch americké věci.Jednobarevná verze reversu pečeti na jednodolarové bankovce


Oko a pyramida představují spojení k svobodným zednářům. Např. oko je zednářský symbol Velkého Architekta Všehomíra, tj. Boha. Symbolický význam pyramidy a oka byl znám - vzdělávat lid 18. století. Někdo může namítnout, že Zednáři a designér pečeti jenom použili stejné symbolické prameny, je zde však jisté ale. Mezi Otci Zakladateli bylo mnoho zednářů, včetně G. Washingtona, B. Franklina a možná i T. Jeffersona. Poslední dva byli v komisi pověřené vytvořením velké státní pečeti. Tato komise navrhla kresbu, která mj. obsahuje i vševidoucí oko. Projekt designu byl posléze přesunut na sekretáře Kongresu, Ch. Thomsona, který s pomocí W. Burtona dali dohromady dnešní schéma pečeti s okem a pyramidou. Každý prý má rád myšlenku egyptského symbolismu.
Pyramida představuje minulost, respektive historický vývoj. Všimněme si, že vrchol pyramidy není na místě, což označuje neukončenou situaci. Tato situace byla plánována, aby trvala tak dlouho, než bude starý světový řád nahrazen novým. Čteme zde nápisy - Annuit Coeptis - „Požehnal (námi) započaté“, „Novus Ordor Seclorum“ - „Nový řád věků“. Závěrečný kámen pyramidy obsahuje Horovo Oko (Oko Lucifera-Světlonoše). MDCCLXXVI na spodní řadě kvádrů pyramidy - 1776 *9. Třináct (počet zakládajících státu Unie) řad kamenů pyramidy - třináctka je okultní číslo, značící mravní zkázu a vzpouru. Jejím vůdcem je Lucifer-Světlonoš.
Neví se, zda Barton a Thomson byli svobodní zednáři. J. Campbell ve své práci Síla mýtu nabízí nezvyklou až možná šílenou, ale v podstatě geniální interpretaci, která funguje v případě Šalamounovy pečetě a tetraktysu (1+2+3+4=10) pythagorejců, jakož i v egyptském folklóru. „Závěr: pečeť je symbolickým vyjádřením demokracie. To je dobré, ale chybí tomu prvek paranoi (sic!). Proto se obrátíme k církevnímu právu, které vidí v oku a pyramidě jasné známky zednářského komplotu (G. Washingtona) za účelem zničení křesťanství.“ Argumentovat proti zastáncům teorie spiknutí racionálně je velmi těžké, pokud vůbec možné.Hexagram vekreslený do velké pečeti USA. Ve vrcholech čteme anagram MASON (ZEDNÁŘ)


Oko Velkého bratra

Další spikleneckou historku lze sledovat nad jinou státní iniciativou v USA. V roce 2002 zřídilo Ministerstvo obrany USA „Úřad pro informovanost“ - I.A.O. (Information Awareness Office). Ve znaku toho úřadu čteme heslo Scientia est potencia (Vědění je moc). Toto heslo úřad naplňoval tak dobře, že Kongres v r. 2003 pozastavil jeho činnost na území USA pro protesty veřejnosti ze zneužívání v duchu orwellovského sledování.Logo IAO, US


Podívejme se na znak zmíněného podezřelého úřadu komplexněji v podobě výkladu okultní symboliky. V kruhu jsou dva hlavní symboly - 1) Vševidoucí Horovo (Luciferovo) Oko vznášející se nad nedokončenou pyramidou z třinácti řad kamenů (stejný symbol jako na jednodolarové bankovce) - 2) zemský globus nahlížený z mimozemského prostoru.
Všimněte si, prosím, ohromného rozdílu světlem a temnotou uvnitř kruhu. Velikánské světlo zářící zpoza vševidoucího Luciferova oka vysílá paprsky prostorem, v kterém rotuje zeměkoule. Pohybujete-li se pryč od Luciferova světla kterýmkoliv směrem, světlo neustále slábne, až dosáhne nejtmavšího stupně na opačných krajích, mimo dosah Oka.
Třebaže světlo Luciferova oka svítí na zadní stranu globu, osvětluje jednu zvláštní oblast světa: Střední Východ, Indii, Čínu a Rusko.
Význam tohoto symbolu je pro celý svět spíše než pro Spojené státy! Jinými slovy, i když IAO je úřad schraňující detailní informace o Američanech, těžiště tohoto symbolu je v celém světě, v Luciferově bdělosti nad celým světem!*10
A nakonec, tento symbol se liší od obdobného na jednodolarovce v tom, jak svítí světlo z Oka. Na rubu dolarovky se světlo omezuje na spíše úzký kruh okolo Oka, není ukázáno osvětlení zbytku světa. Avšak světlo vyzařující z Vševidoucího Oka IAO je zobrazeno, jak dramaticky ozařuje celý svět.
Slovy nejmenovaného okultního autora: I.A.O. představuje Boha v jeho trojí podobě - Moudrosti, Síle a Kráse (Dokonalosti). Písmeno I - vztyčený, plodný pilíř; stojí za všimnutí, že moudrost a síla stojí každé samostatně o sobě a existují samy o sobě. Písmeno A je pyramida nebo hora síly. Písmeno O je had kousající se do vlastního ocasu (Uroboros), emblém krásy, moudrosti, vitality a věčnosti.
Dá se nad znaky obdobných českých úřadů uvažovat v takovéto šíři? Nebo jen chybí patřičná graficko-designérská prezentace těchto úřadů?
Budiž poznamenáno, že Bezpečnostní Služba Spojeného království Velké Britanie a Severního Irska, známá jako MI5 (Military Intelligence, Section 5), měla do roku 1955 na vrcholku svého znaku také symbol otevřeného, upřeného oka. Dnešní emblém MI5 již oko neobsahuje.Oko v logu britské zpravodajské služby MI5, UK


Zmiňme v této souvislosti i vlajku Spojených států. To, co později známe jako Hvězdy a Pruhy, ve zde reprodukované první verzi obsahuje mnohé zednářské prvky. Jak již bylo řečeno, na vytvoření Spojených států amerických se podílel výrazný počet svobodných zednářů, k nejpřednějším patřil sám G. Washington. Symboly na řečené vlajce mohly dobře pocházet z Lafayettovy zednářské zástěry, kterou ukázali Washingtonovi osobně. Interpretace symbolů nebyla nikdy prohlášena za absolutní. Při černobílé reprodukci se předpokládá, že pole vlevo je modré a vpravo červené.První návrh vlajky USA, 1776


Jedno oko nezůstává suché

V klasické heraldice se oko, ani jako Boží oko, nevyskytuje. V odvozené heraldice, míněno v městských, později státních znacích, je to již figura častější.Znak venezuelského státu Bolívar, VE  •  Pečeť státu Colorado, US  •  Znak města Victoria, Britská Kolumbie, CA  •  Listringen, Dolní Sasko, DE
Nové Město nad Metují, CZ  •  Plungé, Telšiai, LT  •  Witkowo, Velkopolsko, PL  •  Uszód, Bács-Kiskun, HU


Záplava aplikací oka se pak na nás vyhrne ze značek, log a piktogramů posledních dvou století. Lze poměrně zřetelně mezi nimi rozeznat inspiraci egyptskou, hinduistickou, křesťanskou, zednářskou i nejrůznější novopohanské trendy. Dokládá to jen již na začátku toulky citovanou pravěkou přitažlivost figury oka. Inovaci se meze nekladou, takže lze očekávat, že i v budoucnu se budou nové varianty tohoto prastarého emblému objevovat.
Račte se kochat!Třetí oko, software, Atlanta, GA, US  •  3. Oko, bezpečnostní agentura, US  •  Image spice, multimedia, UK  •  JANTI, dohled nad atomovými technologiemi, JP
American Visionary Art Museum, logo a neon na budově muzea, Baltimore, Maryland, US  •  Aboriginal Peoples Television Network, AU  •  Logo Boba Dylana, US
Authentic Style, kožené obleky, Gnodstadt, Bavorsko, DE  •  Bye Ltd, dopravní prostředky, UK  •  Big Sister, audiovideo přístroje, CH
La Fée Absinth (Absintová víla), Bohemia Beer House Ltd., import alkoholických nápojů, UK  •  Bookeye, nahrávače a počítače, DE
BullsEye, pizzerie, Windsor, Ontario, US  •  C3, kulturní televizní kanál, CA  •  CBS, televizní síť, US  •  ČSTV, postprodukce, SK
Nadace Gala-Salvador Dalí, hračky, ES  •  DermOftal, prací a farmaceutické přípravky, ES  •  Dexigner, designérský portál, US  •  Diopra, optika, Turnov, CZ
Gatto (kočka), Dimanjóia, drahé kovy, PT  •  Fabrica, design, reklama, IT  •  Edding, služby, DE
Edicom, informační portál, CH  •  Einwandfrei, spolek pro umění v otevřeném (veřejném) prostoru, DE  •  Essilor, optické čočky, FR  •  Eye-box, počítačové služby, FR
Evropský optický spolek, vědecké přístroje  •  Oční specialista, Kalifornie, US
Oční sdružení, péče o zrak, US  •  Eye-Toy, digitální kamery pro play station, US  •  Arabské oko, fotoknižnice, Střední Východ
Visionary, oční klinika, US  •  Červené oko, mezinárodní festival 10timinutových her  •  Eye line, kovy a výrobky z nich, AU
Eye properties, realitní kancelář, US  •  Chrysler, střed okřídleného loga automobilky je oko; zakladatel firmy W. Chrysler byl údajně svobodný zednář, US  •  Feria de Valencia, výstavnictví, ES (vnucuje se podobnost s Le Corbusierovou Otevřenou rukou v indickém Čandigáru)
Time Warner Cable, telekomunikace, New York, NY, US (autor loga Chermayeff, 1990)  •  Foveon, fotopřístoje, US  •  Gaetano Gnud, oděvy, MU
Graphic Line, reklama, CZ  •  Intermedia Solution, hardware, software, DE  •  Green Eye Institute, oftalmologie, UK
Guy Battle, finanční služby, UK  •  Champion, oblečení pro atletiku, US  • Chanel, móda, parfémy, FR  •  Independent Eye, logo TV pořadu o nezávislých filmařích, Baltimore, US
Rebus - hříčka s logem firmy IBM (eye, bee, M)  •  Kamera i mikrofon vašeho počítače ohlídají váš domov, i když je počítač vypnutý, Logitech International SA, výpočetní technika, Romanel-sur-Morges, CH (logo používané do roku 2015)
America On Line, poskytovatel internetových služeb, New York, US, první AOL logo, používané 1991–2005  •  Illuminati Online, parodie na logo AOL  •  IOL, starší verze loga, US
Toyota, automobilka, (oko jehly - T), logo od 1990, Tojota, Aiči, JP  •  Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Makana, Praha, CZ
 •  KOH I NOOR, textilní galanterie a bytový textil, Praha, CZ*K  •  Krátký film Praha, CZ
Londýnské oko, foto atrakce a logo, Londýn, UK  •  Look N meet, reklama a IT služby, BE
Medop, ochranné přístroje, ES  •  Michael Johson  •  Monsters, Disney studio příšerek pro děti, US
Vida, psychiatrické služby, CZ (logo F. Blažek)  •  Symbol pro asteroid Metis  •  Multimania, reklama, telekomunikace, FR
Global Sign, komunikace, JP  •  Nova Resources, optometrie, brýle, LU
Night & Day, kontaktní čočky, CH  •  Second Life, videohry, US  •  Sfumature, kosmetické a technické poradenství, IT  •  The Cat Empire, obuv, AU
TSM, elektronické hlídání, CH  •  Pinkerton, národní detektivní agentura, US
Optic gallery, vědecké přístroje, ES  •  Optos, diagnostické přístroje, UK  •  Symbol planety Eris
RBA, nakladatelství, Barcelona, ES  •  Red eye company, US  •  Produkce 2D a 3D animací, UK
Taglit-Birthright Israel, organizace pro seznámení zahraničních Židů s Izraelem, IL  •  Total Vision, ochranné helmy a průzory, FR  •  Vrh kostek zv. hadí oči
Výzdoba kina ve městě Stuttgart, A. Uebele, 2002, DE  •  T-shirt motiv, 2007, US
V.I.O., elektronické výrobky, US  •  Umělecká galerie, Vancouver, CA  •  Znak akce pro usnadnění čtení, Benátky 2003, IT*X
VIZ, nakladatelství, US  •  Zoo Olomouc, CZ
Watch people, šperky a hodinky, DE  •  Wegener Direct Marketing, NL  •  NightLine, noční dopravní síť ve Vídni, AT
XY Films (oceněno Wolda 2008)  •  Volos 2013, XVII. středomořské hry, D. Mamangakis, GR (oceněno Wolda 2008)  •  TV4 Anytime (oceněno Wolda 2008)
Plakáty Letní filmové školy 2006 a 2007, Uherské Hradiště, CZA ještě jednou Oko prozřetelnosti na platidlech:Estonská koruna, celek a detail
Ukrajinská hrivna, celek a detail
US dolar, celek a detail
Tzv. volské oči, první brazilské poštovní známky, BR  •  Nova Constellatio, mince z počátků Spojených států, 1785, US


Motiv očí se objevuje ve výtvarném a užitém umění v roztodivných podáních:Francesco del Cossa, 15. stol., detail a celek obrazu Svaté Lucie, mučednice, ochránkyně slepých a patronky Syrakus, Ferrara, IT
Svatá Lucie, Domenico di Pace Beccafumi, 16. stol., Siena, IT
Jaguáří válečník, aztécká kultura, předkolumbovské období, vyobrazení v Kodexu Magliabechiano, 16. stol  •  Indiánská tkanina s ornamentem Jaguáří oko, Andy, 500–900, PE
Plastika Oči, Louis Bourgeois, kol. 2000, Williams College Museum of Art, Williamstown, Massachusetts, US
Sen o zločinu a trestu, litografie J.-J. Grandville, 1847, FR
Zlaté oči z Národního památníku odposlechu, R. Kolář, 2007, Lipnice nad Sázavou, CZ
Poznámky:

 
*1  Jistě si vzpomenete na sérii billboardových plakátů k dvoustému výročí založení Národní galerie v Praze, jejichž vizuál spočíval na detailu páru očí z obrazů v majetku NG. Autorem plakátů byl M. Jaroš.

  

M. Jaroš, 1996  •  A známý pohled očí ze sbírek pařížského Louvru 
*2  S některými aspekty motivu oka se setkáváme i v jiných heslech, především v kapitolách o slunci, měsíci a kole. Bude-li se pozorným laskavým čtenářům někdy zdát, že o podobném tématu již byla řeč, tak se s velkou pravděpodobností nebude mýlit. Při univerzálnosti pojednávané figury se autor tomu nemohl vyhnout.

*3  E. H. Gombrich, Umění a iluze - studie o psychologii vnímání

*4  O podobné konfrontaci lidského rodu a okolního vesmíru také v hesle DRAK

*5  Hindský sluneční bůh, Surya, je nazýván okem Varuny, boha nebes. Perský bůh Slunce, Mithra, byl považován za oko Ahura Mazdy, boha tvořitele. Hélios, řecký bůh Slunce byl též bohem zraku, neboť na své cestě vše viděl - vlastnost, která byla později přiřčena křesťanskému Bohu, včetně zářící glorioly. Japonská bohyně (sic!) Slunce, Amaterasu, se zrodila z levého oka Nebeského otce stvořitele jménem Izanagi. Hlavní norský bůh Ódin dal své levé oko za napití z pramene vodního boha Mímiho, aby získal nesmírnou moudrost. Ódinovo zbylé oko je Sluncem a je vševidoucí a vševědoucí. Podobnosti jistěže ne náhodné.

*H  Bůh Hór někdy splývá s v mytologii také hojně využívaným (i když pro specificky královské souvislosti výlučnějším) Reovým okem (viz Ureus*6) vztahujícím se k bohu Reovi, jindy je však třeba oba symboly od sebe odlišovat.

*6  Ureus - vztyčená kobra-samice, mytologicky, kromě svého ztotožňování s bohyní Vadžetou, hlavní bohyně Dolního Egypta, spojována zejména se slunečním bohem Reem

*7  Současné histologické studie upřesňují tvrzení o nepárovosti šišinky v tom smyslu, že jde o orgán, jehož dvě poloviny jsou prakticky splynulé.

*Z  Za imunní proti uhrančivému pohledu považují Židé ryby. Proto se symbol ryby často objevuje na výše popisované hamsa ruce místo oka. Nabízí se i podobnost schématického tvaru oka a ryby.Hamsa s rybou místo oka, Maroko  •  Amulet-šperk ve tvaru ryby s ochranným okem, IL 
*N  Exodus 20,4–6: „Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.“

*9  1776 - rok vyhlášení Deklarace nezávislosti, ale i založení Řádu Illuminátů

*S  Schlaraffia je zájmový spolek, podle wikipedie „nemá nic společného se Svobodnými zednáři ani s klubem Rotary International“

*10  V podstatě podobnou legendu své značky podává i japonský Institut nukleárních technologií JANTI. Chce být okem dohlížejícím na techniku a bezpečnost jaderné síly. Tři pásky vytvářejí mírové pole. Symbolizují tři hlavní operace JANTI - „sběr, analýzu a použití informací“, „propagaci bezpečné kultury“ a „vývoj a propagaci kodexů a standardů v privátním sektoru“. Prostor obkroužený páskami je průmysl nukleární síly a centrální kroužek je sám institut. Věci jsou někdy tak jasné, že.

*K  Značku nazvanou Miss Kin navrhl Vojtěch Preissig r. 1912 a námětem mu byl obraz ženy s patentkou v oku od malíře F. Kupky.Portrét Elisabeth Coyens, americké přítelkyně Jindřicha Waldese 
*X  Protože se jedná nejen o problém typografický, designérský, o otázky čitelnosti, ale je to rozsáhlejší multioborový projekt pro zlepšení (vizuální) komunikace, odkazuji zájemce na www.letturagevolata.it.

Zdroje:

Původní text byl napsán v červnu roku 2012 a publikován ve Fontu č. 102/6/2008 (téma: Fotobanky) a č. 103/1/2009 (téma: Stomatologie).

Zde uvedený text je jeho rozšířenou verzí. Obrazový doprovod je doplněn reprodukcemi v různých částech článku.
Rozšířená verze byla dokončena na podzim roku 2017 v krkonošském zákoutí.