K D O   M Á   Ž I D L I ,   B Y D L Í ?

Hotel, jako místo (přechodného) ubytování, je prakticky na celé zeměkouli symbolizován jedním kusem běžného zařízení dnešního bytu, kusem nábytku, a to postelí. Pojďme se projít za tímto fenoménem a taky za dalším nábytkovým vybavením obydlí.


Trocha historie postele & spol.

Postel, tak jak si ji dnes obecně představujeme, byla ve starověku (natož v pravěku) vzácným jevem, který potvrzoval už jistý stupeň movitosti, ba přepychu. Lůžkem v oněch dobách byla většinou kožešina nebo rohož či kobereček umístěné někde v koutě. Pro život nomádský, jakým žila převážná část tehdejší populace, to bylo velmi praktické. I první dřevěná lůžka byla konstruována tak, aby se dala snadno přenášet.Lůžko pravěkého pastevce, ve stanu rohož z větví překrytá kožešinou
Spící kněžka nebo „bohyně matka“ na lůžku, hliněná soška, Hypogeum v Hal Saflieni, chrámové období, 4000–2500 př.nl., Paola, MT
Model dřevěného lůžka s kožešinami. Podle příkladů z neolitických kamenů, které byly nalezeny v Skara Brae, Orkney, Skotsko
Obyvatelé orkneyských ostrovů nebyli nomádi, Skara Brae byla osada deseti kamenných domů obývaných v období cca 3100–2500 př. Kr.
Vyléčení ochrnutého v Kafarnau, scéna ze života Ježíše, mozaika byzantské školy, 6. stol., bazilika Sant' Apollinare Nuovo, Ravenna, IT


Zajímavé jsou drobné keramické výtvory ze starobabylónského období (cca 1. pol. 2. tisíciletí př. n. l.), které představují tzv. „posvátnou svatbu“ (hierogamii), rituální spojení boha a bohyně*2 na vyplétaném lůžku, někdy pouze lůžko samotné.Posvátná svatba, božstva Dumuzi a Inanna, pálená hlína, starobabylónské období, 2000 př. Kr.
Model lůžka, pálená hlína, období Isin-Larsa, cca 2000 př. Kr., Eshnunna, Mezopotamie, dnes IQ
Zlacené lůžko Tutanchamona, faraona Horního a Dolního Egypta, 11. faraona 18. dynastie, cca 1400 př. l., EG (také dvě lví hlavy jako před 4 tisíci lety v Çatalhöyüku v Anatolii - viz níže)


Oproti konstruované posteli se sedátko, židle, křeslo (posléze stolec, stolice) v podobě trůnu objevuje již v pravěku.Matka/bohyně na trůnu se dvěma lvicemi, z vykopávek v neolitickém sídlišti Çatalhöyük, 6. tisíciletí př. n. l., jižní Anatolie, TR


Sedadlo, křeslo v souvislosti s fenoménem trůnu je univerzálním symbolem autority a výsadního postavení (vlastně tedy posezení).Prázdný lotosový trůn na sloupu, evokuje Acintya („nemyslitelného“, „nepředstavitelného“) - nejvyššího boha indonéského hinduismu.
Sanghyang Widi Wasa, Bali, ID  •  Prázdný trůn - symbol Acintya - v Batu Bolong, ostrov Lombok, ID


Trůn je ve světské i duchovní oblasti vedle autority také symbolem moci a vlády. Metaforicky označuje (zastupuje) samotného vládce. Vládce zbavený trůnu je panovníkem bez moci. Trůn bývá umístěn na vyvýšeném místě, (nejen) symbolicky tak je panovník postaven/usazen (vyvýšen) nad poddanými. Umístění trůnu do středu místnosti, v ideálním případě do centra sídla panovníka, symbolizuje i střed vesmíru.Trůn inca ve formě dvojitého sedadla, Vilcashuaman, provincie Vilcas Huamán, PE
Trůn Karla Velikého, před 800, katedrála Panny Marie, Cáchy, dnes DE
Papežský trůn, basilika sv. Jana v Lateráně, Řím, IT
Trůn krále Minoa, 15. stol. př. Kr., Knossos, Kréta


U Svahilců (Zanzibar) je „křeslo moci“ určeno výhradně hostům a nejdůležitějším členům rodiny.
S královskou mocí souvisela i moc soudní, spojení pojmů trůnu a soudní stolice se bude objevovat na znacích ve figuře stolce velmi často.
Řecké označení pro sedadlo, židli je kathedra. Z toho vznikl latinský výraz katedra neboli biskupský stolec či biskupský trůn - sedadlo na vyvýšeném místě v kostele, kde sedí biskup (místní ordinář). Z toho bylo odvozeno i pojmenování kostela, kde slouží biskup - katedrála. Jak prosté, milý Watsone...Gotické sedadlo z katedrály papežského paláce v Avignonu, Jehan Henry, 1482, FR (tehdy součást Papežského státu)


Připojme ještě papežský stolec, tedy Svatý stolec (případně Apoštolský s.) nazývaný též Svatá stolice, latinsky Sancta Sedes.
Kusem nábytku, který spojoval více funkcí, byla truhla, horizontální předchůdce skříně. Byla používána i jako lavice, i jako lůžko.*LStředověká truhla s bezpečnostním zámkem opatřeným kovanými panty, klášterní kostel ss. Petra a Pavla, 12. stol., Wissembourg, Alsasko, FR


Její nejslavnější rolí je úloha pokladnice či schrána pod názvem archa. O arše je řečeno*1, že je to trůn Pána (Hospodina, Boha), čímž se kruh nábytku uzavírá.

Truhla Archy úmluvy (Schrána smlouvy-svědectví), rekonstrukce podle biblického popisu z knihy Exodus, kapitola 25, verše 1–40


Postel & spol. ve společnosti
Král Asarhaddon při hostině, kresba podle reliéfu, Ninive, 7, stol. př. Kr., Asýrie
Lůžko v malbě „Zázračné vyléčení nohou kostelníka římské baziliky Ss. Kosmy a Damiána“, Fra Angelico, cca 1438, Florencie, IT
Pacienti v postelích ve špitále (Hostel Dieu - Pohostinnost Boží); tyto nemocnice byly zřizovány městy, provozovány, řízeny (katolickou) církví, miniatura z Livre de vie active, ukazuje sál nejstaršího pařížského špitálu s postelemi pro dva nemocné, výjimkou je umírající žena, u které čekají ošetřující špitální sestry, FR
Moje ložnice v Arles, Vincent van Gogh, 1888, FR
Murphyho postel, prostorově úsporná postel se skládá do stěnové skříně, William Lawrenc Murphy, 1900, New York, US  •  Divná postel, Dominic Wilcox, 1999, UK (pouze pro spací skrčenecké levobočáky)


Připomeňme aspoň ještě jednu postel, o které slyší někdy i žáci základních škol. Jde o panovníkovu postel s nebesy a panovníkem je Ludvík XIV., král francouzský a navarrský, známý jako Král Slunce. Citovaná postel, silně zlacená, stála v královském pokoji-ložnici na zámku Versailles a byla dějištěm ceremoniálu, který samotný by mne odrazoval od chtění být králem. Jedná se o Lever du Roi - veřejné ranní Vstávání Krále, členěné na malé a velké lever (během kterého dochází i na použití „chaise d'affaires“, židle s otvorem pro záležitosti vskutku nutné. Při Grand Lever bývalo přítomno minimálně padesát osob mimo samotného vstávajícího. Na sklonku dne se ve stejné místnosti konalo Grand coucher - Velké uléhání. Vzhledem k tomu, že francouzský monarcha byl jednou z nejvlivnějších figur na evropské mocenské šachovnici, byla jeho postel ve středu zájmu mocných prakticky celého světa. O židli nemluvě...Postel Ludvíka XIV. v králově pokoji, zámek Versailles, konec 17. zač. 18. stol., FR


S fenoménem postele je spojen výraz wagon-lit - lůžkový vůz na železnici, jehož nejslavnějším představitelem je legendární Orient Express, kde jedna z románových osob našla i své lože úmrtní. Na smrtelné posteli má dojít k usmíření. V manželské posteli k naplnění, zvláště je-li v ní ustláno na růžích.Pohodlí na kolejích - lůžkové vozy, plakát francouzských státních železnic, kol. 1950, FR


Postel & spol. v heraldice

I když základní kusy nábytku nejsou zas až tak početné, přesto jen opravdu málo z nich se dostalo mezi obecné heraldické figury a našlo uplatnění na erbech, respektive znacích. Dokonce lze udělat hrubé, velmi hrubé zjednodušení, že veškerý nábytek objevující se na v heraldickém užití lze považovat jen za různé verze stolce-trůnu. A to nerozlišujeme figuru, kde je použit předmět našeho zájmu - stolec - sám o sobě a kde slouží „jen“ jako příslušný mobiliář - blazon „sedící na ...“.
Posledně uvedená situace je asi nejčastější případ, kdy se v erbu/znaku nábytek objevuje. Řídký výskyt samotných kusů nábytku v euroatlanské heraldice dokumentuje i česko-moravsko-slezská heraldika, kde je jejich použití ještě řidší. Velmi obšírný zdroj - Heraldická Terminologická Konvence (www.heraldika-terminologie.cz) má v rejstříku 7 (slovy sedm) výrazů relevantních pro naši procházku (až mám obavu, zda to není potulka...) - abecedně: katedra, mensa, sedile, stolec, stůl, trojnožka a trůn, s poznámkou, že „sedile se nevyskytuje jako samostatná heraldická figura, termín slouží při popisu architektury.“ Postel, skříň, truhla či židle v seznamu nejsou, snad se objeví v budoucnu, konkrétní užití v městské heraldice (znacích) existují, viz vyobrazení v článku. Výsledky z jiných zdrojů jsou ještě hubenější: Přehled obecných figur použitých na obecních vlajkách ČR (od roku 1991) na webu Střediska vexilologických informací (www.vexi.info) ani jednu z pěti výše uvedených heraldických figur neuvádí. Databáze REKOSu Parlamentu ČR registruje (také) jen znaky udělené po roce 1994, takže naše figury neobsahuje. Monumentální Čarkovy Městské znaky v českých zemích (Akademia 1985) nabízí 3 (slovy tři) obce s relevantním předmětem - všechny patří do skupiny „sedící na trůnu“...Adenstedt, Dolní Sasko, DE, kamenná soudcovská stolice dosud v místě stojí  •  Tischardt, DE  •  Reichenhofen, část města Leutkirch im Allgäu, Baden-Württemberg, DE
Chichester, diecéze, Sussex, UK  •  Netolice, Prachatice, CZ (Maria s dítětem na trůnu, stolci lavicového typu)  •  Tiengen, Baden-Württemberg, DE  •  Bardo, Dolní Slezko, PL (Maria s Ježíškem na trůnu s vysokým opěradlem)
Eime, Dolní Sasko, DE (královský trůn pod dubem; ve středověku se v místě konaly královské soudy)  •  Serreleis, PT (z latinského Sella a Rex - sídlo a král)  •  Graca, PT  •  Reykjavík, IS (znak ukazuje sloupky trůnu Ingolfra Árnarsona, prvního stáleho osadníka na Islandu)
Viborg, Midtjylland, DN (ve znaku jsou snad soudci)  •  Schliersee, Bavorsko, DE (papež Sixtus II. pocházející z místního kláštera; opět na křesle se lvími hlavami!)  •  Seckenheim, Mannheim, Baden-Württemberg, DE  •  Frenštát pod Radhoštěm, Nový Jičín, CZ na zlatém stolci sv. Martin Tourský s biskupskou holí
Greding, Bavorsko, DE (původně na trůnu král, dnes sv. Markéta, takže znak je mluvící: Gretel = dívka)  •  Jomala, Alandy, FI (sv. Olaf, patron Aland i Jomaly)  •  Čereňany, SK  •  Oslo, NO (patron města sv. Hallvard na trůnu s hlavami lvů)  •  Sulz, Vorarlbersko, AT
Póvoa-Miranda do Douro, PT  •  Kalanti, Vakka-Suomi, FI (oblast je vyhlášená výrobou truhel)  •  Vilkyškiai, LT (v truhlách se pašovaly lotyšské knihy)  •  Wassertrüdingen, Bavorsko, DE
Holderbank, Aargau, CH (zajímavá kruhová lavice pod kvetoucím černým bezem), mluvící znak  •  Lordelo - Paredes, PT (židle jsou odkazem na místní výrobu nábytku)  •  Seroa, Ferreira, PT (zde mají židle značit obchod s nábytkem), obě portugalská městečka leží v hornaté části severní autonomní oblasti Porto  •  Straubenhardt, Baden-Württemberg, DE (proč trojnožky-dojačky?)
Boceguillas, ES  •  Wäschenbeuren, Baden-Württemberg, DE (mluvící znak s pradlenou u lavice)


Lze jen litovat, že ani nejslavnější židle pocházející z českých zemí, c. a k. světoznámá „čtrnáctka“ (Konsumstuhl Nr. 14 z ohýbaného dřeva firmy Thonet, Bystřice pod Hostýnem a Koryčany) si nenašla místo v heraldice.Židle č.14, židle židlí, Michael Thonet, 1859, Rakouské císařství


Narazíme na ni na jedné značce za Velkou Louží...:The Second-City, komediální divadlo improvizace, Chicago, US


Postel jsem neobjevil na žádném městském znaku, natož na šlechtickém erbu. Za upozornění na jejich existenci předem děkuji.Postel & spol. v korporátním designu

Čilý život postelí & spol., (ale hlavně postelí) najdeme ve firemním použití. Postel vidíme v hezké nabídce ubytování dnes už nejen na britských ostrovech: Bed and Breakfast (B&B) *S čili Postel a Snídaně. Variace na (noční) odpočinek - spánek a následné ranní posilnění na nový den - je novodobým pokračováním starověké řecké tradice - nabídnout pocestným pohostinství.Logo pro B&B v síti ubytování L’association Bed & Breakfast France, FR  •  Indické označení pro ubytování typu Bed and Breakfast, IN  •  Asinello (Oslíček), B&B v Bruggách, BE  •  Bed & Breakfast, případová studie č. 1
Černo-bílá postel, logo z www.Brands of the World.com  •  Bed&Bread Club, naše řešení celoročního problému, Armáda spásy, východomichiganská divize, US  •  případová stuie č. 2  •  Camomilla, B&B, Torino, IT
Fly Souvenir (Létací vzpomínka), B&B ubytování, nabídka volného a závěsného létání, Bassano del Grappa, Vicenza, IT  •  Lidový dům v Austinu, B&B - postel a povlečení vytvořené s komponentů anglické snídaně, Austin, US  •  Nebeská postel (zdroj: www.brandsoftheworld.com)  •  Bed & Brunch, public relations agentura pro B&B apod., New York, US
That’s Rome (To je Řím), B&B - postel v šálku ve formě Kolossea, IT  •  Bed&Books (Postel a knihy - parafráze na Postel a snídaně), Umělecký hotel s velkými ambicemi mezi Václavákem a Staromákem, Praha, CZ  •  Bed & Bike (Betle+Bicykl), ubytování a cykloporadenství, Comber, Severní Irsko, UK  •  Cloudbeds (Postele v oblacích), software pro řízení hotelů, hostelů a B&B ubytování po celém světě, San Diego, California, US


Porušení tohoto „svatého“ práva/povinnosti bylo zvěčněno v historce o obřím lupiči Damasténovi, který provozoval svého druhu minihotel v údolí řeky Kéfís v Attice. Minihotel měl kapacitu pouhá dvě lůžka. Damastén zval pocestné úslužně na přespání do své chýše, kde měl ony dvě postele; ty však nebyly stejné - jedna byla krátká a druhá dlouhá. Vysoké nocležníky na krátkém lůžku sekyrou zkracoval, malé na dlouhém nemilosrdně natahoval. Damasténovi jeho ubytovací praxe vynesla přezdívku Prokrústés (Natahovač).Theseus bojující s Prokrustem, malba na tondu červenofigurového attického kylixu, cca 435 př. l., pravděpodobně Vulci, dnešní střední IT


Příslovečné Prokrustovo lože překonal až český lotr Záhoř. Hrůzy jeho lože čtenářům K. J. Erben raději ve své baladě ani neprozradil.
Naopak pozorovat, jaké grafici vymýšlejí způsoby spojení postele a jídla, je zábavné (a poučné).

Červená postel, personální agentura, Bloomington, MN, USA  •  Red Seat, personální agentura, US
Bed Factory, výroba spacího nábytku, Knowsley, North West of England, UK  •  big dog bed (velká psí postel), potřeby pro psí mazlíčky, třeba ty velké psí matrace...., Henley-on-Thames, Oxfordshire, UK  •  Postelový závod rodin 2016, akce na podporu neziskové organizace Family promise (pomoc rodinám v nouzi) v Effingham, US


Postel & spol. v informačním designu

Figura postele, jak zmíněno v perexu, je mezinárodním symbolem ubytování, potažmo hotelu. Rozdíly zobrazení postele/lůžka v různých kulturních oblastech jsou minimální, prakticky žádné, odhlédneme-li od lehce odlišných způsobu stlaní, ale ty lze nalézt i v rámci evropského prostoru, dokonce i v rámci jedné země (vojenské ev. vězeňské stlaní, vysoké duchnové stlaní, aj.). Z řady zobrazení postelí vystupuje švýcarsko-lichtenštejnská značka pro Hotel-Motel se zvláštní, skoro kubistickou podobou. Co se stlaní týče, tak ojedinělá je islandská situace, kde vedle cedule s postelí s čelem v hlavě a s tradiční pokrývkou a polštářem existuje druhá cedule s postelí bez čel a se spacákem.
Stůl se objevuje na dopravní informativní značce mnohých států pro Odpočinkové místo a stůl se židlemi na islandské značce pro Konferenční místo.

Patrová postel/palanda, dvě ikony z OnlineWebFonts.com  •  Z dopravních značek pro ubytování, odpočinek, aj. :   Kolumbie  •  Česko  •  Finsko  •  Francie
Řecko  •  klipart  •  Švýcarsko-Lichtenštejnsko (hotel-motel, že by Bed & Bredfeast?)  •  Island  •  Island (se spacákem)  •  Island (konferenční místo)
Švédsko  •  Česko (místo pro odpočinek)  •  Indie  •  Indonesie  •  Itálie  •  Izrael
Kambodža  •  Nepal  •  Pakistán  •  Německo (dálniční motel, od 2017)  •  Belgie  •  Španělsko
Nemocnice:   Banglade, Pakistán  •  Řecko  •  Rusko  •  Španělsko  •  Lucembursko  •  Ukrajina  •  Polsko


Závěr

Postel jako výrazový prostředek geniálně použil pár Lennon-Ono: akce Bed-ins for peace (V posteli za mír) na jaře 1969 v hotelu Fairmont The Queen Elizabeth v Montrealu (CA) a v Hotelu Hilton v Amsterdamu (NL). To kdybychom uměli vyjádřit čistě graficky! Designéři a designérky, hajdy na kutě!

Bed-In for Peace, Amsterdam 1969, John Lennon a Yoko Ono (zdroj foto www)
Poznámky:

 
*1  Např. 1. Samuelova 4, 4: Lid tedy poslal do Šíla a přinesli odtud schránu smlouvy Hospodina zástupů, trůnícího na cherubech.

*2  Rituál byl v různých historických epochách/kulturách prováděn v různých ročních dobách s různým kontextem, nejčastěji jako symbolické spojení protikladů tvořících vesmír.

*L  Na lůžkách spočívali účastnící sympozií a banketů v starém Řecku a Římě; v Mezopotámii vidíme na banketech společně lehátka i sedadla (trůny).

*S  Zajímavá je etymologie anglického výrazu pro snídani, jde o přerušení (break) (předchozího nočního) půstu (fasting). Heather Arndt Anderson, Breakfast: A History, Rowman & Littlefield, 2013, Maryland, USA

Původní text byl napsán v roce 2017, publikován ve Fontu č. 137/1/2018 (téma: Hotely).

Zde uvedený text je jeho rozšířenou verzí. Obrazový doprovod je doplněn reprodukcemi v různých částech článku.

Rozšířená verze vznikla v teplých podletních dnech, v týdnu před letním slunovratem roku 2018, v krkonošském zákoutí.