L I S U J T E   S E   A    M N O Ž T E   S E   !

K symbolům vinařského řemesla patří nepochybně i zařízení na získávání šťávy z hroznů, obvykle umístěné v lisovně - na starých mapách z okolí Litoměřic, Znojma či Mikulova hezky česky označovaných jako Weinpresshaus. Pojďme se podívat na vinařský lis trochu blíže.

Lis obecně je stroj ke zpracování materiálu tlakem. Lis není používán jen při výrobě vína. S principem stlačení, aby se něco tlačilo proti něčemu kvůli otisku více či méně hlubokému, nebo aby se z něčeho vymačkal žádaný obsah, se setkáváme v mnoha oborech lidské činnosti. Jmenujme aspoň tiskařské lisy (mj. tyglovka, satynýrka), paketovací lis, ovocný lis, lis na olej, ba i mandl na prádlo je lisem svého druhu.
Zde se budeme točit jen okolo lisu na víno čili lisu na drcení hroznů a vymačkání/extrakci vinného moštu.

Historie lisu na víno

Podle řeckých bájí lis na víno vynalezl bůh vína, veselí, úrody a plodnosti Dionýsos*1*2, syn šéfa olympanů Dia a jeho milenky Semely.
V roku 2011 byl v Arménii objeven lis s červeným vínem starým 6 000 let.
Prvním „lisem“ (na víno aj.) byla bosá lidská noha a ruční (vlastně nožní) zpracování hroznů se udrželo po tisíce let a v některých vinařských oblastech je běžné dodnes.Lisování hroznů šlapáním, z výzdoby hrobky úředníka Nakhta, období 18. dynastie, Nová říše (cca 16.-13. stol. př. n. l.), Théby, EG


   

Fénický lis na víno: Bazén na šlapání hroznů a jímka (s měřítkem) na vyšlapanou šťávu, archeologická situace, Tell el-Burak, cca 7. stol. př. n. l., dnešní Libanon a vizuální rekonstrukce celého místa
Šlapání hroznů přímo na vinici, Tacuino Sanitatis, zdravovědná příručka, pol. 15. stol., IT
Svatý Václav šlape vinné hrozny v kádi, rukopis Život sv. Václava od Matyáše Hutského od Křivoklátu, 16. stol., Čechy
„Šlapání vinného lisu“ v řeckých klášterních sklepích v Jeruzalémě 30. léta 20. stol.


První písemný záznam o mechanickém lisování hroznů zanechal římský senátor a spisovatel Marcus Porcius Cato, známý jako Cato Starší, v 2. stol. před n. l.
Starověcí Egypťané šťávu z hroznů někdy doslova ždímali, kresba z hrobu v Beni Hassan, EG
Lisování hroznů ve vacích kládovým lisem, římské období před počátkem našeho letopočtu; zdroj Penntoday.upenn.edu
Drcení a lisování vína, mozaika, kol. 575, kostel sv. Krištofa, Qabr Hiram, LB
Vinařský lis, iluminace v žaltáři La Charité, střední Francie, konec 12. stol.,
U vřetenového lisu pracuje jak anděl - zachycuje vylisovaný mošt, tak i ďábel - buď pomáhá odstraňovat vyhřezlé výlisky nebo škodí protrháváním pytlů s hrozny
Vinný lis krále Davida, z manuskriptu Biblické emblémy, 13. stol., FR
Obří vřetenový lis z roku 1751 z Diváků na Hustopečsku, dnes v Mikulově na zámku ve vinařské expozici.
Šroubový princip lisu popsal již římský autor Plinius Starší ve své encyklopedii Naturalis historia (Přírodopis), v roce 77 n. l.


Podle M. Myslivečka: Vinařský lis symbolizuje sílu, jež přináší užitek.

Mystický vinařský lis

Motiv vinařského lisu se v Bibli objevuje již ve Starém zákoně. U Izajáše čteme (Iz 63,3): „Sám jsem šlapal v lisovací kádi a nikdo z národů se mnou nebyl. Rozhněván jsem po nich šlapal, rozšlapal jsem je v svém rozhořčení, až šťáva z nich mi roucho postříkala, poskvrnil jsem si celý oděv.“ To je docela hustý...
Nový zákon nabízí ve Zjevení (Zj 14, 19,20): „Tu hodil ten anděl svůj srp na zem a sklidil víno země a uvrhl je do velikého lisu Božího hněvu. A v lisu za městem byly hrozny stlačeny a vytékající krev dosahovala až po uzdy koní na vzdálenost sto šedesát mil.“ Taky širokoúhlý hollywoodský horor.
A ještě jednou z Apokalypsy sv. Jana (Zj 19,15): „On bude tlačit lis plný vína trestajícího hněvu Boha všemohoucího.“

K vinařskému lisu byl ve středověku přirovnáván Kristův kříž a Kristus sám k lisovanému hroznu vína ze zaslíbené země. Obraz vinného lisu, v kterém se Kristus stává drceným hroznem, pochází z interpretace sv. Augustina. Obrázek byl poprvé použit r. 1108 jako typologický předobraz Ježíšova ukřižování a objevuje se jako párový vedlejší obraz pro Ukřižování v malovaném stropě v „malém benediktinském klášteře“ (Klein-Comburg, na rozdíl od hlavního) v Comburgu.Raně románský strop, bývalý klášterní kostel sv. Ägidia, Klein-Comburg, Schwäbisch Hall, Bádensko-Württenbersko, DE


Třetí „mechanizovaná alegorie“ doplňuje skupinu „těchto podivných obrazových vynálezů, v nichž teologie a technologie oslavují své nepravděpodobné manželství“ a zobrazují eucharistická témata.
Zatímco katoličtí teologové zdůrazňovali lis jako symbol Kristova umučení, protestantští bohoslovci kladli větší důraz na lis jako reprezentaci Kristova vítězství nad zlem. Či jinak - zatímco katolická interpretace dávala větší důraz na nauku o svátosti, protestantská zdůrazňovala Kristovu poslušnost - oběť - vítězství.Mystický lis na víno, anonym, cca 1500, Bavorsko
Ježíš šlapající v lisu, 18. stol.(?), klášter Srdce Ježíše Krista, Neustadt an der Weinstraße*N, Porýní-Falc, DE
Kresba holandského kalvinisty K. van Mandera, 1596, NL
Kříž je skoro kolmo, v „triumfální“ pozici typické pro protestantskou verzi
Eucharistický Kristus, 17. stol., Sanok, PL
Ježíš vymačkává vlastníma rukama šťávu z hroznu do mešního kalicha, tažeň révy vyrůstá z Kristova boku, z rány po bodnutí kopím při ukřižování, v pozadí hrozen nad sloupem, u kterého byl Ježíš bičován


Heraldika lisu

Lis na víno je poměrně vzácně použitou heraldickou figurou. Snad s ohledem na christologické konotace se jak šlechtická, tak ale i církevní heraldika této figuře vyhýbala. Našel jsem jediný erb s figurou vinařského lisu u slezského rodu pánů z Kornic z 15. století na Ratibořicku a Těšínsku.*APáni z Kornic, Slezsko


V Česku se autorovi podařilo dohledat pouze jednotky případů užití vinařského lisu v obecní heraldice, vesměs na jižní Moravě.
Osobité pojetí lisu má rakouská obec Greisdorf, kde na štítě figuruje pouze zlaté vřeteno lisu v modrém poli. V jednoduchosti je krása.Greisdorf, Štýrsko, AT  •  Brno-Líšeň, CZ  •  Cincovilas, PT  •  Corgoloin, Côte-d'Or, FR  •  Fântânele, Prahova, RO
Pečeť Brna-Líšně, 1686, Morava
Belmonte, PT  •  Feričanci, Osijek-Baranja, HR  •  Keltern, Bádensko-Württembersko, DE (mluvící znamení Kelter = lis na ovoce)  •  Kralice n/O, Třebíč, CZ  •  Langenlonsheim, Porýní-Falc, DE
Lombo, PT  •  Mardeuil, Marne, FR  •  Milotice, Hodonín, CZ  •  Noura-Murça, PT  •  Retzstadt, Bavorsko, DE
Sant Sadurní de Noya, Katalánsko. ES  •  Stammheim am Main, Dolní Franky, DE  •  Tepličky, Piešťany, SK  •  Thoré-la-Rochette, Loir-et-Cher, FR


Lis korporátní

Jako logo nebo součást loga lis na hrozno mají většinou firmy víno produkující (vinařství), s vínem obchodující a víno nabízející k přímé konzumaci (restaurace, vinárny, apod.).Etiakta vína fy Zilzie Wines, The Wine Press Series Pinot Grigio 2019, Murray Darling,AU  •  Vinařství U starého lisu, Andlau, Alsasko, FR  •  Basket Press Wines, společnost zabývající se dovozem a distribucí vína a cideru z Česka, Slovenska, Maďarska, Slovinska, Gruzie a Německa, Londýn, UK  •  Wine Collective, restaurace, vinárna, Baltimore, Maryland, US
Restaurace, St. Helena, Kalifornie, US; vína především z Napa Valley  •  The Wine Press, vinárna, Dundee, Skotsko, UK  •  Vinařský klub, Geelong, Victoria, AU  •  Hospoda U vinařského lisu, Igoville, Normandie, FR
Öreg prés, restaurace, Mór, HU  •   •  Oregon Wine LAB, vinařství a restaurace, Eugene, Oregon, US  •  Pressoir.Wine, exkluzivní komunita milovníků a sběratelů vína,(roční členství 1 200 USD), New York City, US  •  Le Pressoir, prodejna vín, Remeš, Marne, FR


Že producenti vína na etikety svých výrobků umisťují mj. i lis na hrozny, je zcela přirozené. Některá vína se i jako „VINNÝ LIS“ jmenují.Etikety:   The Wine Press, Pinot Noir 2017, vinařství Zilzie Wines, Murray Darling, AU  •  Cabernet Franc, vinařství Beau Pressoir, Cébazan, FR  •  Cuvée Benjamin, Caveau de la Boussinière, Sassay, Loir-et-Cher, FR
Avers mince z roku 2008 k 650. výročí vydání nařízení Karla IV. o zakládání vinic, CZ


Závěr

Symbolika vinařského lisu, obraz snahy dostat ze sebe to nejlepší, nemůže být proti mysli ani grafickému designérovi.
Takže: Na zdraví!


Poznámky:

*1  Jedním z mnoha řeckých pojmenování Dionýsa bylo Lénios - ochránce lisu.

*2  Dionýsos je veden též jako bůh sadů a ovoce, vegetace, šílenství, rituálního bláznovství, náboženského vytržení (extáze), slavností, divadla, atd.

*A  Některé zdroje erb blazonují jako na třech kamených stupních stojící kříž sv. Antonína s půlkami bochníků chleba na koncích ramen, takže....

*N  Město Neustadt an der Weinstraße - v doslovném překladu >>Nové Město na Vinné stezce<< - leží ve Falci na Německé vinné stezce je jedním z center německého vinařství a každoročně se zde koná Německá vinobraní , kde se obvykle volí německá královna vína.
Původní text byl napsán v lednu roku 2023 a publikován ve Fontu č. 187/1/2023 (téma: Vína, vinařství).

Zde uvedený text je jeho rozšířenou verzí. Obrazový doprovod je doplněn reprodukcemi v různých částech článku.

Rozšířená verze vznikla před velikonocemi v krkonošském zákoutí.