prsten
P R S T E N   –   K O U Z L O   A   K R Á S A   P O U T A
Připravuje se rozšířená verze.