R U K A ,   C O   U D Ě L Á   K L U K A

Nadace je mj. způsob, jak někomu něco dát - „Na, dávám ti to.“ S tímto aktem se mnohým spojuje obraz ruky. Tak se na tu ruku trochu podívejme.


Na počátku byl palec

Uchopovací schopnost lidské ruky, díky palci protistojnému ostatním prstům, je výsledkem i podílníkem člověčí aktivity.*1 Fascinace obratností ruky a jejím tvarem se podepisuje na první nám známé výtvarné explozi - jeskynních malbách - v mnoha částech světa. O smyslu, významu těchto maleb rukou se vedou mezi odborníky stále diskuze.*2 Výtvarně jsou to však prototypy; otisk ruky či její silueta neztratily od dob pravěkých jeskynních maleb dodnes nic na své symbolické a signální přitažlivosti.*3

Cueva Manos (Jeskyně rukou), cca 10 tisíc let BP, provincie Santa Cruz, jižní AR
César Baldaccini, La Pouce, 1981, La Défense, Paříž, FR, největší z řady Palců tohoto francouzského sochaře


Má to v rukou

Významnou pozici ruky potvrzují i kultury starověku. Ruka byla znamením, symbolem akce, činnosti (a moci). V tomto smyslu se objevuje mezi egyptskými hieroglyfy či v čínských ideogramech.Hieroglyf d-ruka, nápis v chrámu v Edfu, Ptolemaiovské období, cca 3.–1. stol. př. l., EG
Čínský znak pro výraz „ruka“


Druhou významnou oblastí byla gesta, mnohdy doslova (znaková) řeč rukou (viz dále), která např. v buddhistickém a hinduistickém prostředí byla dovedena na úroveň sofistikovaného rituálu. Tyto pozice rukou - mudra - jsou zpodobeny na nespočetných sochách Buddhových či meditujících mudrců a rozšířily se následně po celém světě.Velký Buddha, bronzová socha Buddhy Shakyamuni, 1993, Ngong Ping, Lantau Island, Hong Kong, CN
pravá ruka je zdvižena v gestu ochrany, žehnání (abhaja-mudra), levá spočívá volně na koleně v gestu laskavosti (varada-mudra)
Kopie pravé ruky Buddhy v gestu abhaja-mudra v Ling Šan, jedné z největších světcových soch na světě, 1996, v čínské provincii Ťiang-su, CN
Řada gest - mudra - výzdoba (2010) na Terminálu 3 Mezinárodního letiště Indiry Gándhíové, Dillí, Letiště New Delhi, IN


Taneční umění východo- a jihoasijských kultur je svou vyšlechtěnou gestikulací pověstné.Bali  •  Indie


Symbolická gestikulace není vlastní jen asijským kulturám. Žehnání, vkládání rukou po celém světě se praktikuje jako apotropaická procedura, která přenáší magickou silu na druhou osobu, případně má zabránit vlivu zlé moci.Ježíš s žehnajícím gestem na mozaice Kristus Pantokrator, bazilika San Vitale, 6. stol., Ravenna, IT
gesto používané kněžími ortodoxního křesťanství, má evokovat zkratku Ježíšova jména (christogram) v řečtině - IC XC
Vkládání rukou při vysvěcení ve finské luteránské církvi, Oulu, FI


V židovské kultuře existuje (kněžské) kohenské požehnání, v hebrejštině doslovně „pozvedání rukou“. Ruce v tomto žehnajícím gestu se objevují často na židovských náhrobcích.Kohenské ruce na náhrobku na Starém židovském hřbitově, Staré Město, Praha, CZ  •  Erb kohenské (kněžské židovské) rodiny Rapa z města Porto, provincie Mantov, IT  •  Nadace židovského muzea, Praha, CZ


Amulety před uhranutím ve formě ruky jsou známy jak z hebrejského (jako ruka Miriam), tak islámského (jako ruka Fátimy) prostředí.Ruka Fátimy, amulet na ochranu před uhranutím (pohledem, proto oko)  •  Židovský amulet v podobě hamsy-ruky Miriam se symboly menory, Davidovy hvězdy, aj.


Ruka znamená v mnoha kulturách totéž:
ruku Boha, centrum života, život a zdroj života, léčení, víru, plodnost/úrodnost, nebo již zmíněnou ochranu před uhrančivým zrakem. A to i zprostředkovaně, připomeňme např. Mojžíše (Ex 14, 16), jak vztáhne ruce k moři, a to se rozestoupí.
Již ve starověku se ruka objevuje také ve varovném významu. Laskavý čtenář si možná vzpomene na ruku píšící na zeď tajemná slova „Mene tekel“.*6Detail píšící ruky a celý obraz Baltazarova hostina, Rembrandt, 1635, Amsterdam, NL


Hebrejsky „jad“ znamená jak ruku živou, tak také ukazovátko ve tvaru ruky, kterým předčítající sleduje řádek textu na pergamenu tóry, aniž by se ho svými prsty dotýkal.

Zajímavou aplikací fenoménu ruky je předkřesťanský (pohanský) symbol v germánské, ale především slovanské (vandalské) mytologii, známý z keramiky datované do III. až IV. století jako Ręce Boga (Boží ruce).*7Boží ruce z kultovní keramiky (převorská kultura, období mezi 2. stol. př. l. až 5. stol. n. l.) nalezené v Bialej, Lodž, PL


Tento znak je dnes znovu oživený v novopohanských náboženských hnutích (církvích) v Kanadě a Polsku (jako např. Rodzimy Kościół Polski).

Výše zmíněné amulety se v jiných kulturách - včetně křesťanských - objevují také, jsou jimi však skutečné ruce, ať mumifikované nebo již jen kosti. Obzvláště křesťanský středověk je obdobím, kdy kult(ura) relikvií zažívá období rozkvětu. K velmi vydařeným kouskům tohoto oboru patří např. ruce svatých, většinou pravice, pravou rukou dotyčný zaživa přece žehnal...Svatá Pravice (maďarsky Szent Jobb), mumifikovaná pravá ruka sv. Štěpána Uherského († 1038) zakladatele uherského státu, jeho prvního krále.*8
Lehce morbidní relikvie, uchovávaná v prosklenné schránce na jednom oltáři baziliky sv. Štěpána, Budapešť, HU


Krásným zlatnickým artefaktem je tzv. Relikviář sv. Jiří, práce českého původu z doby kolem 1350, ve tvaru pravého předloktí a ruky.Relikviář paže sv. Jiří, 14. stol., Čechy


Připomeňme ještě tzv. Arménskou stříbrnou sv. Pravici boží, klenotnickou práci, jejíž palec a prsteníček jsou stočeny dovnitř v žehnajícím gestu.*9Sv. Pravice Boží, asi kol. 1830, kostel sv. Petra a Pavla, Tomarza, TR
ruka připomíná spíše buddhistickou majur-mudru


Obdobný smysl a obsah - demonstrace moci a ochrany - mělo i umístění obrazu otevřené ruky na mincích.Ruka na denáru Boleslava I., cca 960, Čechy


O síle a hloubce významu obrazu ruky dosvědčuje i její frekvence v jednom z nejslavnějších souborů fresek, v Sixtinské kapli. Mimo kultovní setkání rukou Boha a člověka ve Stvoření Adama, zobrazil Michelangelo ruce Hospodina v monumentálních stvořitelských gestech na stropě a stěnách kaple ještě jedenáckrát.Dvě scény ze stropu vatikánské kaple: Stvoření člověka, Oddělení vod a země, Michelangelo Buonarroti, 1508–1512, Řím, VA


Míra člověka

Ruka, její části, sloužily záhy člověku jako měřidlo, které bylo doslovně „vždy po ruce“. Na prst (tlustě), na dlaň, hrst, palec, pěst, píď apod. - to jsou známé výrazy a většina populace si pod nimi vybaví určitý rozměr. Nebo si to spočítá na prstech jedné ruky…
Antropometrie dospěla k některým zajímavým zjištěním. Proporce kostí palce až po zápěstí korespondují s proslaveným poměrem zlatého řezu a měly prý posloužit jako vodítko při konstruování pyramid, Parthenonu a gotických katedrál. Vztahy rozměrů dlaně a mezi jednotlivými prsty vzhledem k palci, jsou k sobě v poměru zlatého řezu. Zkuste se poměřit, třeba to u vás bude fungovat. :o)

Délky jednotlivých článků prstů jsou v poměru zlatého řezu - 1:1,618.
 •  Když prsty pokrčíme a sevřeme v pěst, je prostor optimálně vyplněný, spirála opisuje poměry zlatého řezu


Erby a městské znaky

Ruka jako výraz síly (a hrozby silou), statečnosti, ochrany, spravedlnosti apod. je poměrně hojnou heraldickou figurou. Najdeme ji také ve slavné galerii erbů na hradě Laufu (erb vladyků z Čachovic), kterou jsme zmiňovali již mnohokrát a ještě určitě budeme. Zde je to celá paže ohnutá v lokti (dle nezřetelné již malby asi v brnění) a třímající meč.Vladykové z Čachovic, erbovní sál hradu Lauf, 14. stol., Lauf an der Pegnitz, Bacorsko, DE


Podobně vypadající figuru (s různými zbraněmi a jinými předměty) můžeme nalézt v erbech po celé Evropě. Jen v Čechách a na Moravě jich Erbovník páně Myslivečkův uvádí přes tři desítky. Samotné ruce v obrněné rukavici se říká plechovnice.Některé české erby:    Pergar z Perku  •  Zelendár z Prošovic  •  Říkovský z Dobřic  •  Ruthart z Malešova  •  Vamberští z Rohatce  •  Mirešovský z Mirešovic
Polkovský z Polkovic  •  Firšic z Nabdína  •  Halaš z Radimovic  •  Sádovský ze Sloupna  •  páni z Opálky  •  Zoubek ze Zdětína


Ve znaku Prahy je ruka v brnění s mečem upomínkou na obranu města před Švédy roku 1648. Přídání paže s mečem bylo polepšením pražského znaku od císaře Ferdinanda III. v roce 1649. V. Vojtíšek, prvorepublikový archivář města Prahy, ve svém spisku o původu pražského znaku připomíná kontroverzní konotace zmíněného polepšení: „Bylyť připomínkou a oslavou události, kterouž možno nazvati z nejtragičtějších v pražských. a českých dějinách, neboť rok 1648 znamenal zapomenutí a zapření všech českých tradic i minulosti, když pražské obyvatelstvo, ovšem násilím předchozích desítiletí přivedené a cizími živly promíšené, chopilo se zbraně na pomoc císaři a katolické církvi proti těm, kdož nesli pomoc spoutanému a ubíjenému národu, provázeni touhami a obětmi neumdlévající české emigrace.“ Komenský by asi s tímto názorem souhlasil.Velký znak Prahy 1649–1918  •  Současný velký znak HMP  •  Znak městské části Praha 5 (návrat k problematickým ferdinandovským prvkům - černý orel, 12 praporců)
Almatret, ES  •  Anjala, FI (Tři přísahající ruce připomínají spiknutí švédských důstojníků proti králi Gustavu III. v roce 1788)  •  Antwerpen, BE
 •  Bethenhausen (beten=modlit se), DE
Brodnica, PL  •  Dolní Chvatliny, Kolín, CZ  •  Domašov nad Bystřicí, CZ  •  Handzame, BE
Jork, DE  •  Kolbuszowa, PL  •  Křtěnov, Blansko, CZ  •  Loučná nad Desnou, CZ
Manno, Ticino, CH  •  Manosque, FR  •  Monaghan, IE  •  Nárameč, Třebíč, CZ
Nová Ves v Horách, Most, CZ  •  Oldemarkt, NL  •  Ortsgemeinde Gommiswald-Dorf, DE  •  Svépravice, CZ
Totatiche, MX  •  Velenice, Česká Lípa, CZ  •  Valka, LV


Velmi zvláštní kompozice je vidět na vlajce obce Dub u Prachatic, která tuto figuru zdědila z erbu rodu Dubských z Třebomyslic (barevná varianta erbu rodu z Opálky), majitelů obce v 15. století: rohy-sloní trouby posázené třemi páry rukou. Mystické ztrojení otevřených dlaní, býčí symbol a dub, posvátný strom - to už je koncentrovaná symbolika značné síly!Střed vlajky obce Dub u Prachatic, CZ


Z klasické heraldiky zmiňme ještě aspoň tzv. Rudou ruku Ulsteru, známou též jako Rudá ruka Irska či Rudá ruka O'Neills, ulsterského klanu.*10Original Red Hand Seal of Ó Néill, IE  •  Vlajka provincie Ulster, IE  •  Přívěsek/odznak na krk s Rudou rukou Usteru, vyznamenání pro baronety (nižší šlechtice) Spojeného království, UK


Od starověku v podstatě po dnešek vidíme podobu ruky často na žezlech, vůdcovských a velitelských holích, palcátech, a podobných předmětech-odznacích moci a řízení.

Rychtářská práva v podobě ruky, 18.–19. stol., Čechy, expozice národopisné pobočky českolipského muzea ve vísecké rychtě, Kravaře, CL, CZ


Státní a národní ruce

Výše zmíněná ulsterská Rudá ruka se posléze stala symbolem Severního Irska, respektive emblémem převážně protestantských ulsterských loajalistů usilujících o samostatnost Severního Irska. Na vlajce Ulsteru tedy ruka symbolizuje (boj za) samostatnost. Na státním znaku Alžírska figuruje ruka Fátimy jako symbol štěstí. Ve znaku Argentiny spojené ruce představují symbol jednoty a solidarity lidu. Brunejský státní znak obsahuje vztyčené ruce vyjadřující oddanost národa vládě a závazek vlády pečovat o vysokou úroveň života (sic!). Znak Džibutska má dvě ruce se zbraní; označují dva národy - Afary a Ísy, sloužící obraně vlasti. Středoafrická republika má ve znaku černou ruku - MESAN - emblém Bogandova hnutí.

Abcházie, GE  •  Ruka Fátomy na státním znaku Alžírské demokratické a lidové republiky, DZ  •  Státní znak Sultanátu Brunej, BN  •  Erb ze státního znaku Středoafrické republiky, CF
Státní znak Federativní demokratické republiky Nepál, NP (Mužská a ženská ruka ve znaku symbolizuje rovnost pohlaví)  •  Vlajka ostrova Anjouan z Federativní republiky Komorský svaz, KM


Od ruky k ruce...

…se mění význam našeho emblému, jehož symboliku tento článek může pouze naznačit (to ještě smíme…). Ač se touláme hlavně za vizuálními proměnami fenoménu ruka, nevyhneme se množství slovních obratů, v nichž hlavní roli hraje ruka. Část z nich se zakládá na textu Nové smlouvy (Matouš 27, 24 Pilát si myje ruce; Jan 20, 25: nevěřící Tomáš vkládá ruku do Ježíšova boku atd.). Metafory, kde figurují ruce, jsou asi nespočetné - aspoň pár těch důležitých: dát ruku na to, požádat o ruku, ruku v ruce, držet nad někým ruku, mít to ve svých rukách, neviditelná ruka trhu aj. a snad ještě - dnes již také pamětnické - mít holé ruce...

Památník 17. listopadu 1989, Národní třída, Praha, CZ
Autory díla jsou O. Příhoda a M. Krátký, kteří desku umístili do průchodu Kaňkova paláce v únoru 1990.
Akce R. Týce, nazvaná Není co slavit, 2009, na stejné, místě*RT


Ruce známé a neznámé

Spojení ruky a srdce je často používáno jako symbol nadace. K výše zmíněným rčením můžeme přiřadit i srdce na dlani a otevřenou ruku.Kampaň 30 dní pro neziskový sektor probíhá od roku 1998 a jejím hlavním cílem je informovat veřejnost o úloze a významu neziskových organizací, CZ  •  Dubaj Cares, dobročinná organizace pro zajištění přístupu ke kvalitnímu základnímu vzdělání dětem v rozvojových zemích, 2007, UAE; (rozdíl od předchozího loga - použita pravá ruka)  •  Nadace Leontinka je organizací pomáhající dětem a studentům se zrakovým postižením, CZ
 •  Nadace ALAS (América Latina en Acción Solidaria), podpora znevýhodněných malých dětí, Panama City, PA
První světlo, sociální analýzy, LK  •  Vděčně Váš, spisovatelský festival sydneyského židovského muzea na téma záchrany druhého člověka, 2017, Sydney, AU  •  Ruku v ruce, švédská nezisková organizace pro snížení chudoby a dětské práce svépomocí, SE  •  OFII, Nadace Oppenheimer, pojištění, investiční strategie, New York, US
Piktogram „Adopce“, Zoo Děčín, CZ  •  Rare Disease Day, mezinárodní nadace na pomoc dětem se vzácnými nemocemi, Evropa  •  Srdce na dlani, nadační fond HC Sparta Praha, CZ
Srdce na dlani, ocenění dorovolníků, SK  •  Upřímné srdce, nadační fond, jehož činnost směřuje k pomoci hendikepovaným osobám, dětem a talentovaným mladým sportovcům, Ústí n/L, CZ  •  Neziskovky, Obecně prospěšná společnost, podporují rozvoj a profesionalizaci neziskového sektoru prostřednictvím poskytování služeb neziskovým organizacím v ČR, CZ


Nezanedbatelnou roli hraje ruka v interpersonální komunikaci formou pozdravu. Od ukázání holých tedy prázdných rukou beze zbraně po potřesení si (vesměs) pravicí. K pozdravům patří i salutování (z latiny: zdravit), ať už zdviženou paží nebo položením ruky-dlaně na oblast srdeční.Namasté nebo také andžali mudra, pozdrav nazývaný také někdy pozdravem úcty, zde v podání indické herečky Ajšvary Riové, IN  •  Tzv. Bellamyho pozdrav (inspirovaný nedoloženým antickým římským pozdravem), který původně doprovázel „slib věrnosti vlajce (USA)“, v roce 1942, pro podobnost s nacistickým hajlováním byl nahrazen  •  přiložením pravé ruky na srdce, US
Detail z obrazu Přísaha Horaciů, Jacques-Louis David, 1786, FR; pravděpodobný zdroj a inspirace Bellamyho pozdravu  •  Také Hitler a Mussolini se inspirovali starým římským pozdravem pozdvižené paže; Mussoliniho pes skáče výš...


I salutování má svá pravidla, příčiny a tradice... V indické armádě jinak salutuje pozemní vojsko, jinak námořnictvo a jinak dokonce i letectvo:Salutování v pozemní armádě se provádí otevřenou dlaní směrem k pozdravované osobě, ukazuji, že nenesu žádnou zbraň, že mi lze věřit  •  Způsob námořnického salutování vychází z dob, kdy námořníci byli při práci na lodi zamaštění a špinaví, a tak aby jejich pozdrav vůči starší byl uctivý/ohleduplný, salutovali otevřenou dlaní obrácenou dolů  •  U letectva se salutuje otevřenou dlaní zdviženou v 45stupňovém úhlu, má to symbolizovat vzlet k obloze, IN


Zmiňme ještě povely, výzvy, rázná gesta. Z těch nejslavnějších to bude asi ukazováček mířící přímo na pozorovatele, diváka, čtenáře. Tato vskutku útočící figura byla několikrát úspěšně použita na plakátech vyzývajících ke vstupu do armády na jedné, druhé případně i třetí straně fronty.
Vysvětlení však mohou být i jiná...*11Originální kresba Alfreda Leeta, 1914, UK  •  Obálka časopisu London Opinion magazine z 5. září 1914, která inspirovala slavné plákáty  •  Plakát podle obálky časopisu, UK
Slavná americká varianta britského plakátu: Strýček Sam: Chci tě pro armádu Spojených států!, J. M. Flagg, 1917, US  •  Neméně slavná sovětská verze: Už jsi se zapsal jako dobrovolník?, D. Moor, 1941, RU  •  Splň svůj úkol! Poslechni své svědomí! Plakát z kampaně během brazilské občanské války, 1932, BR  •  Ty! Vol sociální demokraty! Plakát z německé předvolební kampaně, 1932, DE
Jazzbarri, diskotéka, ES  •  Z kampaně za skotskou samostatnost, UK  •  Smokey the Bear (Kouřový medvěd), kampaň lesní slžby ministerstva zemědělství USA na pomoc proti lesním požárům: Jen vy můžete předejít lesním požárům!, 1944, US
Reklama na pivo Spitfire, k 50. výročí Bitvy o Anglii, 1990, UK


A nezapomeňme na pověstné Churchillovo „véčko“:W. Churchill vycházející 5. června 1943 z č. 10 Downing Street, zdraví véčkem na znamení vítězství Spojenců.
Koláž s textem „Nůžky vítězí nad papírem“ využívá gest Churchilla a Hitlera k obrazové hříčce ilustrující historický fakt


Řeč rukou

Od rukou v řeči je jen krůček k řeči rukou - prstové abecedě a znakové řeči. Její různé jazykové národní verze dnes již mají i svou typografickou podobu. Např. ASL (American Sign Language) používá písmena AMA - American Manual Alphabet (americké znakové abecedy) - a byl vydán roku 1991 u Lifeprint.com jako Gallaudet font - autor designér D. Rakowski.Velká abeceda a číslice fontu Gallaudet  •  Porovnejme s abecedou založenou na 24 základních buddhistických gestech - hastalakshandipika


Jak rozličné je použití ruky a jak věci zdánlivě jasné mohou být relativní, naznačuje obrázek ruky s ohnutým prostředníkem a prsteníkem: nemá jít o hanlivé gesto typu „cornuto“, ale naopak o výraz „miluji tě“ v jazyce ASL.Jednotlivá písmena I, l a Y fontu Gallaudet, D. Rakowski, 1991  •  Jejich spojení ve výraz I love You jako znak od W. Vicarsa, 2007 na základě Rakowskeho fontu


Ano, symboly neexistují bez vztahů, mají význam jen v konkrétních, byť složitých podmínkách. Z tohoto pohledu fenomén ruka zatím stále drží prst na tepu doby, neboť kdekdo si chce smočit ruku, nebo ne?!

5 let pomáháme srdcem, nadace fy Agrofert, CZ  •  Každý má rád potlesk, US  •  BASF, agrochemické výrobky a služby, NL  •  Brava, komunikační služby, IT
Celda, hračky, sport. potřeby, FR  •  Gamma, sedací nábytek, Emilia Romagna, IT  •  Gamma, původní logo
Otevřená ruka, Le Corbusier, 1955, Čandígarh, IN  •  Čandígarh, spolek pro vývoj matek s dětmi, IN  •  Comdes, polygrafie, CZ
Tilda, potraviny z rýře, UK  •  Guy Battle, konzultační služby, UK  •  Herold business data, tisk, DE  •  HHI, hand hygien initiative, vzdělávací služby, US
High6, webdesign a e-commerce,  •  Muzeum holokaustu a výukové centrum, St. Louis, Missouri, US  •  Židovské muzeum, logo spojuje symbol ruky Miriam a Véčko symbolizující mír pro Star Trek, RU
Spravedlnost v bydlení, dobročinná společnost pro pomoc bezdomovcům, Londýn, UK  •  Lidské oči, programy pro manipulaci s elektroobrazy, IL  •  Maďarské sdružení nevládních organizací pro rozvoj a humanitární pomoc (HAND), HU
Hydra Power, reklama, pozemní stavitelství, ES  •  Index Kraft, potřeby pro vytvarníky, GR  •  JDL (Židovská obranná liga), amerických Židů před antisemitismem, částečně militantní, US  •  Krátký film Praha, zaniklá značka, CZ
Levá ruka, pivovar, Longmont, Colorado, US  •  Značka Madridu jako kandidáta na OH 2016, ES  •  Narex, výroba elektronářadí, Česká Lípa, CZ
Fyzioterapeut, Stockbridge, Georgia, US  •  Pražský kulinářský institut, R. Vaněk, Praha, CZ  •  Randall Museum, pro děti o přírodě hrou, San Francisco, CA, US
Hand Teraphy Certification Commission, US  •  Ready to Rock, obchodní činnost, zábavy, DE  •  REHA CARE int., organizování veletrhů, DE
 •  Roly, oděvy, ES
Royale College of Nursing, zdravotnická škola, Sale, Greater Manchester, UK  •  Tudel nudle, catering, Praha, CZ  •  Rukona, kovovýroba, CZ
RWE, distribuce plynu, CZ  •  Salmoiraghi & Vigan, čistění optiky, IT  •  Screaming hand (Řvouci ruka), Santa Cruz Skateboards, Jim Phillips Sr. 1985, Santa Crus, Kalifornie, US
Solidarität International, (východo)německá produkce z dob „reálného socialismu“ fungující dnes i na spolkové úrovni, Duisburg, DE  •  Nemocnice San Francisco, US  •  Svět na dlani, elektronické nakladatelství, CZ  •  By here I promise to share & to craft all kinds of goods. Zde slibuji, že budu sdílet a vyrábět všechny druhy dobrého zboží. Luke Mynus Kovac, Košice, SK
Logo pro buddhistickou péči a léčbu formou Upaya Wellness Clinic, US (masírující ruce vytvářejí kruh lotosového květu)  •  Howard Right, vybavení nemocnic, NZ  •  J. Sůra, značka XV. Bienále Brno 1992, CZ  •  Porcelánová soška ruky pro chiromantickou praxi, 70. léta 20. stol., US


Závěr

Kdo nám podá ruku v budoucnosti?...Podpora, instalace Lorenza Quinna na Benátském bienále 2017, Ca’ Sagredo Hotel, Benátky, IT
Spojení rukou na jednom ukrajinském webu. Jistě poznáte, odkud autoři obkreslovali...


Poznámky:

 
*1  Ch. Darwin: O původu druhů, 1858; F. Engels: stať Podíl práce na polidštění opice, v Dialektice přírody, 1883.

*2  Jeskyně Gargas ve francouzských Pyrenejích obsahuje množství „negativních obrazů“ rukou, provedených formou stříkání barviva přes ruku jako šablonu. Na rukou chybějí některé články, někdy na jednom prstu, jindy na čtyřech, palec však nechybí nikdy. Proč tomu tak je? Výzkumníci se dodnes neshodli ani na technice těchto šablonových obrazců, respektive na tom, zda tvůrcům skutečně na rukou jednotlivé články chyběly, nebo zda tvůrci prsty jen ohýbali.

*3  Např. značka RWE je snad přímo „ripofní“ výpůjčka…

*4  Druhou stranou mince (anglicky „na druhé ruce“!) je skutečnost, že se někteří lidé bez gestikulace rukama nedokáží pořádně vyjádřit. Jistě si laskavý čtenář sám vybaví některé politiky a jejich někdy přehnanou ruční argumentaci… Pověstná je živá gestikulace Italů, přpadně Francouzů.

*5  Mudra nemusí být vyjadřována pouze prsty, dlaněmi, paží. Někdy je gestem i celý postoj těla. Obrázek na předchozí dvoustraně ukazuje gesto zv. vitarka mudra, gesto diskuse a předávání Buddhova učení. Někdy se nazývá Vyučující mudra, protože Buddha držel ruce v tomto gestu, když vyučoval Čtyři vznešené pravdy.

*6  První dvě slova starozákonního varování králi Belsazarovi. V příběhu z knihy Daniel 5, 1-31 král zneuctil (profánním použitím k obyčejné nekultovní pitce) zlaté a stříbrné obřadní nádoby, které z Šalamounova chrámu v Jeruzalémě odnesl jeho otec Nebukadnesar II. Poté se objevila ruka a napsala (hebrejsky) na stěnu slova Mene mene tekel ufarsín. Prorok Daniel královi vysvětlil, že Mene znamená, že Bůh jeho kralování sečetl a ukončil, Tekel, že byl král zvážen na vahách a shledán nedostatečným, a Peres - že bude jeho království rozděleno Peršanům a Médům. Což se následně stalo.

*7  Symbol je složen z velkého centrálního kříže s hřebínky (pro Slovany byl kříž spojen s ohněm a životem, především však se sluncem a všehomírem; v mnoha prvotních kulturách zajišťoval štěstí) a čtyř menších lomených (hákových) křížů, z nichž ty jednoduché mají zastupovat boha ohně Swaroga a jeho syna Swarozyce a ty se zdvojenými rameny mohou být symboly Peruna.

*8  Maďaři vysvětlují nezničitelnost této ruky - kterou král držel Svatou korunu na smrtelné posteli, když prosil Pannu Marii, aby se stala královnou Maďarů - jako znamení, že požehnaná Matka Boží vyslyšela královu prosbu. Neporušená paže byla rozdělena mezi evropské královské dvory, ale Svatá Pravice krále Štěpána byla umístěna ve městě, které bylo pro její uchovávání vystavěno v Transylvánii, Szent Jobb. Později byla Sv. Pravice přemístěna do svatoštěpánské baziliky v Budapešti, kde spočívá dodnes.

*9  Jiná pravá ruka je uchovávána v sídle arménské apoštolské církve v Antelias v Libanonu. Tato pravice měla být rukou sv. Grigorije Osvíceného, patrona a první hlavy zmíněné církve. za jeho působení se stala Arménie první zemí, která přijala oficiálně křesťanství (r. 301), ještě před vydáním ediktu milánského roku 313.
Další pravé či levé (pravé i falešné) ostatky nalezne laskavý čtenář, zadá-li v Googlu např. Holy Dexter.

*10  Původ irsko-gaelské Rudé ruky je pohanský, souvisí se slunečním kultem. Jedna legenda vypráví o volbě mýtického krále Ulsteru formou závodu lodí: kdo se první dotkne rukou břehu, bude králem. Závodník z klanu Uí Néill, aby ve finiši předhonil své soupeře, si uťal ruku a tu hodil dopředu na břeh. Tak se měla dostat rudá (zkrvavená) ruka do znaku ulsterských králů. Válečný pokřik O'Neillů pak zní: „Hand to victory!“.

*11  Originální plakát s textem „Your country needs you!“ pro britského ministra války lorda Kitchenera nakreslil r. 1917 A. Leete. V r. 1917 nakreslil J. M. Flegg slavnou americkou verzi „I want you for U. S. army!“ se strýčkem Samem. Napodobeniny vznikaly v okupované Francii: Ty taky! Tví kamarádi tě očekávají ve francouzské divizi Wafen-SS! a v Německu: Auch Du sollst beitreten zur Reichswehr! S otazníkem Ty zapisalsja dobrovolcem? přišlo i sovětské Rusko. Další imitace a parodie vznikají dnes a denně. To je osud vynikajících originálů.

*RT  K akci R. Týc dal toto vysvětlení:„Celou tu věc je třeba vnímat v souvislostech.Ta deska prostě sama vybízela k doplnění informace. Všechny ty ruce jsou český, na rozdíl od gest, která ukazují. Není od věci uvědomit si to, co se tady dělo a děje v kontextu. Češi hajlovali tenkrát, konec konců dělají to i dnes, vítězná viktorka po letech možná zase až tak vítězná není, prostředníček neváhal vztyčit premiér Topolánek a zaštítil se jím veřejně i Karel Gott. To taky o něčem vypovídá.“

Prameny:
Dr. Václav Vojtíšek, archivář hlav. města Prahy,: Znak hlav. města Prahy, Obec důchodců hlav. města Prahy, 1928
Původní text byl napsán v roce 2010, publikován ve Fontu č. 115/1/2011 (téma: Neziskové organizace).

Zde uvedený text je jeho rozšířenou verzí. Obrazový doprovod je doplněn reprodukcemi v různých částech článku.

Rozšířená verze začla vznikat koncem jara roku 2017, v široké škále zelení krkonošského zákoutí. Dokončena koncem července tamtéž.