slon
S L O N   -   P R Á C E   V Š E H O   D R U H U

V našich zeměpisných šířkách dnes dopravu materiálu/zboží a dopravu lidí na silnicích/cestách ve velkém zajišťují nákladní automobily a autobusy. Nebylo tomu tak vždy a všude. Leckde je dodnes hlavním tahounem zvíře. Nejsilnějším z těchto pracantů je asi slon. Podívejme se tedy optikou našeho oboru na tohoto chobotnatce.

Slon v historii a kultu

Nejstarší známá zpodobení našeho zvířete pocházejí z hloubi pravěku a jedná se o zobrazení předků dnešních chobotnatců z doby ledové - dlouhými chlupy pokryté mamuty.Kresba z jeskyně Peche Merle, 16 ooo př. Kr., Francie  •  Srstnatý mamut na malbě z jeskyně Roufignac, Francie
Vápencová soška slona (délka 14,5 cm), cca 3 200 př. Kr., Mezopotámie


Ač v historické době je slon volně žijící znám jen z Afriky a Asie, i na území Evropy jsou po něm stopy. Lebky pravěkých trpasličích slonů na Krétě a na Sicílii*1 s jedním velkým nosním otvorem na čele, mohly být v pozadí víry v existenci jednookých Kyklopů, jak je líčí Homérova Odyssea.

Historické působení ochočeného slona v evropském prostoru je pak zaznamenáno např. v římské době „jak Hannibal se slony přes Alpy táhl...“

Letopisy nám reportují, že výše zmíněný případ - přechod Alp slonem - nebyl jediný. Kolem roku 800 byl přes Alpy dopraven asijský slon jménem (ano, je znám jménem!) Abul-Abass, dar bagdádského kalifa Harun al-Rašída císaři Karlu Velikému I. do Cách.*2

Podle islámské tradice se rok narození pozdějšího proroka Mohameda - asi 570 n. l. - nazývá „Rok Slona“ (Al-Fil).*3

Buddhistické legendy zase tvrdí, že matce pozdějšího duchovního učitele indického subkontinentu, Buddhy, se v těhotenství zdál sen, že porodí bílého slona se šesti kly.*X4 Bylo to vykládáno jako znamení o synově budoucí velikosti. Na hřbetě slona má podle jedné indické kosmogonie spočívat celý svět.Slon na slavnosti, Jaipur, Rádžasthan, Indie
Sloni tvořící základnu chrámového komplexu Kailaš, 8. stol., Indie
Chrámový monolit byl vytesán tak, aby vzbuzoval dojem, že základna stavby je nad sloními hřbety ve vzduchu.
Sloní chrám Wat Chiang Man, 13. stol., Thajsko
Africká maska slona


Bílý slon jménem Airavata je jízdním zvířetem nejvyššího hindského boha Indry, též boha bouřek a bitev. Airavata je považován za Slona (tvůrce) Oblaků srážek (snad že šedé a kulaté dešťové mraky jsou podobné vybouleninám sloní lebky). Airavata je vybaven šesti kly a až sedmi hlavami a jako božský slon má pochopitelně i schopnost létat.Trojhlavý (ne zrovna nejbělejší...) Airavata v Chiang Mai, Thajsko
Bůh Indra a jeho žena Sachi jedou na pětihlavém bílém božském slonu Airavatovi, malba na papíře, cca 1670, Indie


Ganéša, hindský bůh moudrosti, jeden z nejpopulárnějších bohů tamního pantheonu, je charakteristický svou sloní hlavou.*X1 Podle hindských pramenů se tak ale nenarodil, sloní hlavu získal až poté, co mu jeho původní byla za ne zcela jasných okolností useknuta. Jo, život mezi bohy ani v Indii nebyl jednoduchý...Ganéša, zde kupodivu pouze dvouruký, 8. stol., Vietnam
Ganéša, hindský bůh moudrosti, se chystá hodit svůj lotos. Basohlijská miniatura, circa 1730, Kašmír, Indie
Ganéša, jako každý bůh hinduistického panthéonu, má také svoji „váhana“-transportér-vozidlo-jízdní zvíře. Je jím myš, hindský symbol hojnosti...
Obraz Ganéše uctívaný během Ganéšova festivalu v Bombaji. Po celé Indii je Ganéša uctíván jako „odstraňovatel překážek“.
Slavnosti na Ganéšovu počest se konají nejen v Asii, ale např. i ve Francii. Obrázek je ze slavnosti pořadané tamilskou komunitou v Paříži v roce 2009


Zvláštní je symbolika slona na Západě, v křesťanství. Jednak symbolizuje křest - snad pro zálibu slonů hroužit se do vodních tůní. Také představuje cudnost - během březosti se sloni zdržují pohlavního styku. A nepochybně též jako symbol dobyvatelských ambicí a „úspěchů“.Mozaika, Cesarea, rané byzantské období, Izrael
Románská malba válečného slona, 11. stol., Španělsko
Židovský rebel Eleazar Maccabeus zabíjí seleukovského válečného slona a je pod ním sám rozdrcen, miniatura z manuscripu Speculum Humanae Salvationis, 14. stol. Lyon, Francie
Válečný slon, dřevořez z knihy Libellus de Natura Animalium, cca 1510, Itálie
Hanno, slon papeže Lva X., kresba Raffael Santi, 1514, Itálie


Slon v heraldice

Sicilské město Catania má ve znaku slona. Tento symbol města je zpodoben i na místní Kašně Slona. Kašna byla vytvořena v roce 1736 G. B. Vaccarinim, ale slon z lávového kamene je mnohem starší, pravděpodobně z antiky, a byl upravený*4 v byzantské době. Sicilské označení symbolického slona - U Liotru - je zkomolením jména Heliodorus.*5Sloní kašna, celek a detail, Catania, Sicílie, Itálie  •  Městský znak Catanie


To, co jsou pro euroatlantskou symboliku lev/lvice a orel/orlice (případně jim podobní tvorové jako např. kondor), to je pro Asii (především tedy jižní a jihovýchodní) slon. Kupodivu u emblému slona nenacházím obdobu dvojpohlavnosti evropských heraldických zvířat, mezi zobrazeními jsem nenašel slonici.*6

Pochopitelně - jako je jinde adorován bílý kůň, ve zmíněné oblasti je to bílý slon. Slon je zde symbolem stálosti. Také síly, moci, moudrosti a mírnosti. V Barmě, Thajsku a Kambodži je bílý slon posvátný a je symbolem plodnosti a srážek (viz zmínka výše).

V evropské heraldice je z podstaty věci slon velmi zřídka se vyskytující figura. Ale několik jich známe. Velice malebně je vyveden slon na znaku ze 16. stol. patřící Gastelu I. z německého rodu Haug. Mezi erby Čech a Moravy obraz slona najdeme pouze na štítě původem uherského rodu Ledenických z Ledenic.

Slon na epitafu Adelheid von Helfenstein, klášter Blaubeuren, 1356, Německo  •  Ledenický z Ledenic, Morava  •  Gastel I. Haug, pol. 16. stol., Bavorsko
 •  Tiskařská značka Františka Regnault, 16. stol., Francie  •  Znak rodu Baiona, Itálie  •  Rod Bellucci, Itálie


Slona najdeme pochopitelně ve státní symbolice afrických a asijských států, ale i na městských znacích v Evropě.Thajsko, 1855–1916  •  Znak britských kolonií v Africe, zde Britské Západní Afriky  •  Kamerun v době, kdy byl německou kolonií, 1914  •  Britský Cejlon do 1948
Portugalská Západní Afrika do 1975  •  Laos do 1975  •  Znak Pobřeží slonoviny
Standarta prezidenta Indické republiky*X2  •  Standarta vrchního velitele vzdušných ozbrojených sil Indie  •  Znak vzdušných sil, 1941–1945, Thajsko
Indonéský stát Porto  •  Štít znaku provincie Catania, Sicílie, Itálie
Obec: Lioux, Francie  •  Hilfkon, Švýcarsko  •  Oppingen, Německo  •  Zelenogorskoje, Rusko
Obec: Marija Gorice, Chorvatsko  •  Diggingen, Německo  •  City Council Coventry, V. Británie  •  Kuchen, Německo
Obec: Agilefant, Finsko  •  Neufra Schloss Riedlingen, Německo  •  Srednyj Kolymsk, Rusko


Slon je též symbolem využívaným politickými, kulturními a sportovními subjekty.Caprivi African National Union, Namibie  •  Inkatha Freedom Party, Jižní Afrika  •  New Patriotic Party, Ghana
United National Party, Sri Lanka  •  Bahujan Samaj Party, Indie (porovnejte se slony pivovaru Carlsberg)
 •  Montagnards Degar Association (Sdružení horalů vietnamského kmene Degar dnes žijících v USA), USA)
Republikánská strana, USA  •  Socha k 2. výročí inaugurace Bushe jako prezidenta USA  •  Variace na republikánské logo  •  První zřejmé použití republikánského slona na novinové kresbě
T. Nasta v Harper's Magazine, 1874, USA
Oriental Club London, pánský klub, Anglie  •  Štít znaku univerzity ve Warwicku, V. Británie  •  Universita Alabama, USA


Slon na mincích, bankovkách a řádech

Z antiky je známo několik mincí, na kterých se objevuje náš emblematický živočich. Použití sloního motivu vždy chce zdůraznit sílu, velikost až božskost toho, kdo je na minci zobrazen nebo kdo ji dal razit.

Slona vidíme též na 20ti randové bankovce Jižní Afriky.

Že jsou emblémy slona umisťovány na řády asijských monarchiích, je zcela přirozené. Slon je v oněch krajích nejsilnějším, nejmajestátnějším suchozemským tvorem, který vítězí i nad tygrem, nejsilnější a největší tamní šelmou. Že se však objeví i na vyznamenání evropského státu a to dokonce v chladné Skandinávii, je trochu překvapivé. Nejvyšší státní vyznamenání Dánského království takovým řádem je. Bíle smaltovaný slon s věží tvoří řádový odznak a řádový řetěz je složen ze zlatých jednotlivých slonů a jednotlivých věží. Stanovy řádu byly kodifikovány sice až r. 1693 za Kristiána V. Dánského, ale řád uděloval již v 15. stol. král Kristián I., který zase jen obnovil vyznamenání, které prý ustanovil Knut IV. Dánský na památku jistého dánského rytíře, který v bojích proti Saracénům zabil slona. Takže později se vyznamenání mohlo hodit jako podpora křižáckých výprav.Zlatá mince Alexandra I. Makedonského, 4. stol. př. Kr.  •  Stříbrná tetradrachma řecko-baktrijského krále Demetria I., 2. stol. př. Kr. se sloním skalpem jako symbolem jeho dobytí Indie  •  Stříbrný denár Julia Caesara, 49 př. Kr., Řím  •  Sulejman, první slon ve Vídni, pamětní mince, 1554, Rakousko
Dvacetirandovka, Jižní Afrika
Řád slona (Elefantordenen), nejvyšší dánské státní vyznamenání, založené králem Christianem I. v 15. stol., řetěz s odznakem a odznak na stuze *X3
Řád Bílého slona 2. typu, náprsní hvězda, Thajsko

Slon v logách zoo

Slon ve značkách zoologických zahrad je tak trochu dědicem slonů na plakátech cirkusů.*7 Historie reklamní bitvy o figuru bílého slona mezi americkými cirkusy je notoricky známá až příslovečná. Čest a sláva mnohým cirkusovým plakátům! Přesto se mezi logy zoo s motivem slona najdou kousky, které posunuly užití atraktivního realistického zpodobení slona o kus dál a chopily se ho jako svébytného grafického případu. Logo barcelonské či osnabrücké zoo se laskavému čtenáři nemusí líbit, ale snad uzná, že plní svou úlohu grafické značky - odlišnost, jednoduchost, zapamatovatelnost - docela dobře.Zoo Barcelona, Španělsko  •  Zoo Fort Worth, Texas, USA  •  Zoo Osnabrück, Německo  •  Zoo Stuttgart, Německo
Zoo Budapest, Maďarsko, logo a hlavní vchod zahrady


Sloni ve rčeních

Příslovečná je sloní paměť: Věta „sloni nikdy nezapomínají“ odkazuje na výbornou paměť slonů. Obdobná věta „Ženy a sloni nikdy nezapomínají na urážku.“ pochází z knihy britského spisovatele H. H. Munroa (narozeného v Barmě!) „Reginald on Besetting Sins“ z roku 1904.

Jumbo, jméno cirkusového slona, ktere se stalo v angličtině synonymem pro význam mohutný.

„Bílý slon“ je výraz pro vlastnictví něčeho, čeho se vlastník nemůže vzdát, i když náklady (cena za vydržování) převyšuje užitečnost této věci.*8

I v Čechách se pojem slon používá mj. k popisu situace, která jinak se slonem nemá nic společného. Z debaty na webu: „Šimáčku, nebreč, maminka ti koupí slona. Tohle jsme vždy říkali, když se někdo stavěl do role ublíženého.“

Elephant Parade je obdobou CowParade. Akce vznikla v Nizozemí v roce 2007 na podporu záchrany slona asijského.*X5

„Elephant“ je dodnes používaný rozměr papíru ve Spojených státech a v Kanadě. Po velikosti Atlas a Imperial je třetí největší: 23 × 28 palců neboli 584 × 711 mm.Sloni v porcelánu či spíše v majolice: produkce Majolika-Fabrik Karlsruhe, Německo


Slon jako šachová figurka

Slon jako šachový kámen/figurka - v originálních orientálních verzích šachové hry existoval jako opravdu figurka (jízdního) slona. Jeho úlohu v dnešním šachu zastává střelec (v angličtině bishop-biskup*9), který se však v několika jazycích stále nazývá slon, většinou jako pozůstatek persko-arabského dědictví (alfil španělsky, alfiere italsky, feel persky a slon v ruštině. Všechny hry podobné šachu byly simulacemi bitevního pole, takže naše figurka hrála jistě úlohu slona válečného.
Šachová figurka ze slonoviny, Rádžastán, 18. stol., Indie  •  Figurka z jihoihdické říše Vidžajanagar, 16. stol.


Slon v CI

Emblém/symbol slona je na značkách a v logách velmi oblíben. Nejenom v Asii, kde je to podmíněno náboženskými souvislostmi a atributem vládců, ale i v zemích, kde je slon „jen“ cizokrajné zvíře. Mezi úspěšné realizátory použití motivu slona lze bezpochyby jmenovat pivovar Huyghe v Melle, v Belgii, který použil vcelku realistického růžového slona na etiketě piva „Delirium Nocturnum“ a „Delirium Tremens“*10 a má ho i u své URL. Se sloní figurou pracuje také dánský pivovar Carlsberg, známý obřími sochami slonů u vjezdu do objektu firmy. Tyto sochy slonů,*11 nesoucí indické symboly štěstí (swastiky - viz kapitola o křížích), se objevují také na jedné značce silného carlsbergského piva, tak jako na nejprodávanějším thajském pivu Chang (=thajsky Slon) poslední doby, což je pivo vařené v Thajsku, z počátku dokonce ve spolupráci s Carlsbergem.

Přes svoji zdánlivou nemotornost a šedivou těžkopádnost slouží figura slona v nejroztodivnějších pozicích plných graciéznosti, půvabu, svižnosti a barevné svěžesti. Jeho zjev reflektovaný světem grafického designu je opravdu boží. Jeho role (nejen) v našem oboru není ani zdaleka vyčerpaná.Malba na zádi holandského korábu Bilý slon admirála C. Trompa, 17. stol.
Sloni v bráně pivovaru Carlsberg, autor Nilaus Fristrup, 1901, Kodaň, Dánsko
Brána vytvořená věží stojící na čtyřech slonech  •  Starší etiketa piva Elephant pivovaru Carlsberg ještě s celým motivem Sloní brány
Plakát s šikovným propojením logotypu a slona, Kjed Nielsen, 1960  •  Grafika plechovky Elephant Beer  •  Novější etiketa Elephant Beer  •  Jedna z nejnovějších úprav
Leták na akci Carlsbergu
Chang (=slon), Thajsko, domácí a exportní verze
Dvě z etiket piva Delirium, pivovar Huyghe, Belgie
Dead Elephant, Ontario, Kanada - Na památku slona Jumbo z cirkusu P. T. Barnum, který byl zabit lokomotivou při železničním neštěstí roku 1885 v St. Thomasu v Ontariu
Old Elephant Foot, Florida, USA  •  Tusker, Nairobi, Keňa  •  Belmont, USA
Green mammoth, Oregon, USA  •  Fremlins, světlý Elephant a dvojitý tmavý Elephant, Kent, V. Británie
India Pale Ale, Breckenridge Brewery, USA  •  Klang, pivo se zajímavými ingrediencemi, údajně i sloní močí, Kambodža  •  Stylový otvírak (nejen) na sloní lahvová piva, USA
Amarula, nejprodávanější smetanový likér z plodů stromu marula (Sclerocarya birrea) z čeledi ledvinovníkových v Jihoafrické republice
Amarex. zahradní nábytek, Německo  •  La maison elephant, propagační činnost, Španělsko  •  Becchio & Mandrille, stroje a obráběcí stroje, Itálie
Safari d'Arte, doprava, papír, Itálie  • Careggi Publishing, poradenství, Britské Panenské ostrovy  •  Conservation Center, Thajsko
Blue Elephant, produkce papíru, V. Británie  •  DHL, doprava zásilek, Německo  •  CPM, tiskárna, V. Británie
Elephant furniture, nábytek, V. Británie  •  Eleonora Salvati, reklamni činnost, Itálie  •  Elephant Shop Center, V. Británie  •  Dosenbach-Ochsner, obuv, Švýcarsko
Elephruit, dovoz exotického ovoce, USA  •  Elephant Talk, telekomunikace, Nizozemí
Eurofiber, inženýrské služby, Nizozemí
Flora a fauna, nadace, Bulharsko  •  Stěhovací služby, ČR
Dovoz potravin, Thajsko  •  Hájek, propagační činnost, ČR  •  Bílý slon, ing. Křivánek, reprografie, ČR
Isabel Invest, stroje nástroje, Španělsko  •  Holding Kampschoer, dodavatelství ovoce, Nizozemí  •  Jumbo, lodní doprava, Švýcarsko
Jumbo, lodní doprava, Nizozemí  •  Krišna, obu, obleky, klobouky, Itálie  •  Lollipop Lane, potraviny, ČR
Goshwara, šperky, USA  •  Manipulace, zdvihací zařízení, ČR  •  HH Associates, média, V. Británie
Mario Michelis, oděvy, Itálie  •  Maximum, čistírna, V. Británie  •  Pink Elephant, garážování, V. Británie
P. Láznička, turistická výbava, ČR  •  Polska Grupa Slon Torbalski, papír-galanterie, Polsko
Ostelo, ubytovna, Sicílie, Itálie  •  Red Elephant, vydavatesltví, V. Británie  •  Roex, nemovitosti, Španělsko
Selit Dammtechnik, izolační materiály, Německo  •  Shanti, léčebné lázně, Philadelphia, USA
S. Putnik, stroje s ručním pohonem, Rakousko  •  Abbott Laboratories, dětská výživa, USA  •  Insignie 64. obrněného pluku US Army, s mottem „Pronikáme“, USA
Torri, kovové stavební prefabrikáty, Itálie (zaniklá značka)  •  GR, doprava, Francie (zaniklá)  •  UCB Pharma, chemie, ČR
Universidad de Alicante, počítače, Španělsko  •  White Elephant, stavebni společnost, Irán  •  W. Denny & Son, lodní doprava. V. Británie
Weyrhaeuser comp., stavební materiály, USA  •  Železný slon, sportovní klub, Ukrajina
Boltnet, software, USA  •  Alabama Big AL, T-shirt, USA  •  Catania, člen Asociace italských fotbalových rozhodčích, Itálie
Danloft, developeři, Dánsko
House of Wine, česká vína, ČR  •  Cargotec, obráběcí stroje, Švédsko  •  Dorel, vybavení koupelen, Francie
DAW, barviva, Německo  •  Eastern Star, železnice, Indie  •  FPP, elektroinstalace, Rakousko
GF, topení, Německo  •  Groupe Elephante, reklamní činnost, Francie  •  Lao World Rice Products, pochutiny, Laos
KOH-I-NOOR HARDTMUTH, pryže, ČR  •  KOH-I-NOOR HARDTMUTH, ČR, (zaniklá)  •  P. Polák, autodoprava, ČR
Vydavatelství Slon, ČR  •  Serrature Meroni, zámky, Itálie  •  Thai Pride, exotické potraviny, Thajsko  •  Tiny Prints, tisk, USA
TK Hockey Equipment, sportovní potřeby, Německo  •  Zhogshan, součástky do telefonů, Čína  •  Till Rassbach, obchodní činnost, Německo
Tradice a komunikační novinky po indicku, reklama
Starbuck Corporation, USA, největší kavárenský řetězec na světě, se chce etablovat i v Indii


Několik zajímavých sloních log, u kterých se mi nepodařilo zjistit uživatele. Některá jsou jen cvičné úlohy.

A malá kolekce log mamutích:Mammoth, V. Británie  •  Mammouth, cvičný projekt  •  mammut Sports Group, sportovní výbavy, Švýcarsko
Mamouth enfants, dětské oblečení, Francie  •  Massino D'Ascenzo Mumit, výrobky z kůže, V. Británie  •  Nähmaschinenfabrik Emil Stutznäcker, šicí stroje, Německo
Mamut, Španělsko  •  So good, módní doplňky, Francie


Sloni for ever

Slon je veliké zvíře, dnes největší suchozemské co do rozměrů a váhy. Jeho šíje, zdá se, unese a snese, kde co - od svatosti po příslovečnou roli v porcelánu. A jak se zdá, člověčí nápady s fenoménem slona nejsou u konce. Těšme se na ty pozitivní!
„Gran Elefandret“, stromu podobná 26 stop vysoká bronzová socha španělského sochaře M. Barcelo z roku 2008, na Union Square, New York, USA


Poznámky:

 
*1 Údajně se měli vyskytovat na ostrovech ještě v době cca 2 000 př. Kr.
*2 Darovat slona byl bonton leckde: egyptský sultán Al-Kamil poslal roku 1229 jednoho našeho chobotnatce císaři Svaté říše římské Fridrichovi II. Štaufskému, jak dosvědčují nejen cremonské městské anály slovem i obrazem.Hudebníci z Cremony na slonu, iluminace z díla Chronica Maiora, Matthaei Paris, pol. 13. stol., AnglieTzv. Pulcino dell Minerva - socha slona (s podezřele dlouhým chobotem) nesoucího egyptský obelisk, celek a detail, G. L. Bernini, 1667, náměstí della Minerva, Řím, Itálie
 •  Dřevořez (předloha Berniniho sousoší) z inkunabule Hypnerotomachia Poliphili, Francesco Colonna, 1499, Benátky 
Roku 1551 daroval Jan III., král Portugalska, římskému císaři Maxmiliánu II. slona jménem Sulejman, pojmenovaném po ottomanském sultánu Sulejmanu Skvělém.Sulejman, první slon ve Vídni, pamětní mince, 1554, Rakousko 
*3 „Slon“ je název 105. súry (chronologicky 19.) koránu. Popisuje, kterak křesťanský vládce Jemenu táhl na Mekku s vojskem, v kterém byl i gigantický bílý slon jménem Mahmoud). Cílem či spíše záminkou tažení byla christianizace celé Arábie, ke kterémužto - jak jinak než bohulibému úmyslu, že - mělo přispět dobytí v Mekky a zdemolování posvátné Kaaby právě oním slonem. Sloni dle textu súry, se však měli před hradbami Mekky zastavit a odmítnout poslušnost a vykonání destrukce. Takto sloni výrazně zasáhli do historie; leccos mohlo být úplně jinak...
Podobnou pověst mají i alexandrijští Židé, kteří oslavovali den, kdy byli zázračně zachráněni před ušlapáním slony za Ptolemea II. Fyskona. Kniha Makkabejských (např. I Mak 1, 18) uvádí, že ve válce byli používáni sloni, kteří byli řízeni/kočírováni Indy (sic!).
*4 Soše byly přidány chybějící samčí orgány, kterýžto nedostatek místní mačové nesli velmi, velmi těžce...
*5 Heliodorus, pololegendární sicilský šlechtic v 8. stol. po Kr.,, který se neúspěšně pokoušel o biskupský post ve městě Catania. Stal se z něj čaroděj, později byl odsouzen k upálení. Podle legendy měl slona z lávy vytesat sám Heliodorus, který pak používal sochu/zvíře k fantastickým cestám z Catanie do Konstantinopole a zpět. Další legenda říká, že Heliodorus byl schopný se sám proměnit ve slona.
*6 Jedním z vysvětlení může být skutečnost, že samice indických slonů (oproti slonu africkému) nemají kly, tedy postrádají jednu důležitou součást majestátního zjevu sloního samce. Laskavý čtenář ale má možná i jiná vysvětlení. Předem díky za info!
*7 Nechť mi provozovatelé zoologických zahrad prominou, ale byť se mají v zoo sloni vesměs nesrovnatelně lépe než na cirkusových štacích, „zlaté“ mříže zůstávají stále mřížemi, i když se slonům zřizují výběhy zvíci Staroměstského náměstí. Houpavé dlouhodobé „hodinaření“ (angl. rocking behavior) je jev ve volné přírodě u slonů nepozorovaný. Také řetěz na noze není sloní přirozenost.
*8 Termín pochází od posvátného Bílého slona, kterého drželi na svých dvorech monarchové jižní Asie v oblasti dnešní Barmy, Thajska, Laosu a Kambodže. Vlastnictví bílého slona bylo považováno (a stále je v Thajsku a Barmě) za znamení, že monarcha vládne spravedlivě a království byl požehnán mír a prosperita. Tradice se odvíjí od příběhů v legendách (viz též výše), které spojují narození bílého slona s narozením Buddhy. Legenda praví, že se královně Máje v předvečer porodu zdálo o bílém slonu, který jí daroval květ lotosu, symbol moudrosti a čistoty. Protože byla tato zvířata považována za svatá a zákon zakazoval jejich využívání pro práci, bylo přijetí daru bílého slona od monarchy požehnáním i prokletím: požehnání proto, že zvíře bylo svaté a symbolizovalo monarchovu přízeň a prokletí proto, že si zvíře musel obdarovaný ponechat a nemohl náklady na jeho držení vyvážit prací zvířete. Je to taková hindská obdoba danajského daru.
*9 Šachový kámen/figurka slon vznikla z existence slona v indické armádě. Její původní pohyb/krok byly jen dva čtverce úhlopříčně, čili z omezeným působením, tak jak to odpovídalo zkušenosti z pohybu slona v boji. Poté, co byla hra přenesena do Evropy, kde byl slon prakticky neznám, význam a pohyb figury doznal změny. Bylo třeba kámen připodobnit něčemu v Evropě obecně známému. Označení bojové šachové figurky s velkým dosahem tímto výrazem je odrazem značné moci církevních hodnostářů v době, kdy šachová hra přichází do Evropy. V té době byla církev velmi mocná; její vliv byl zhodnocen ve figuře biskupa, která tehdy nahradila původního slona. Evropané zrychlili chod figury na neomezený pohyb po diagonále, čím také zvětšili její moc, což bylo též symbolické.
*10 „Vidět růžové slony“ je výraz z popisu opileckých halucinací způsobených deliriem tremens. Poprvé prý tento obrat použil Jack London v roce 1913, kdy líčí alkoholikovy vidiny v autobiografické knize „John Barleycorn“ (Jan Ječnézrno). London měl odvodit svůj obrat ze rčení z 90. let 19. století: „doprovází mne růžové žirafy“.
*11 Slavné granitové sloní sochy v bráně pivovaru Carlsberg vysekal sochař Nilaus Fristrup na podkladě kreseb jiného výtvarníka. Došlo tak k tomu, že typ/druh slona není ani africký ani indický, je dílem tvůrcovy fantazie. Uši odpovídají spíše indickému slonu, ale velikost a celková konstituce více africkému. S nápadem se slony přišel sám majitel pivovaru, Carl Jacobsen, který měl být inspirován slonem Berniniova sousoší na Minervině náměstí v Římě.Thaia, živá slonice ohledává svou kamennou příbuznou, 1979 
*X1 Vyobrazení Ganéši je plné symboliky:

Sloní hlava má představovat věrnost, inteligenci a sílu. Z té většinou vyčnívá jen jeden kel, který odkazuje na schopnost překonat veškeré formy dualismu. Jeho velké uši symbolizují moudrost a schopnost naslouchat zejména těm lidem, kteří vyžadují pomoc. Ganéšův záměrně zakřivený chobot má představovat jeho schopnost odlišit skutečnost od iluze, naproti tomu symbol na čele symbolizuje jeho umění měřit minulost a budoucnost.

Sloní břicho podle tradice obsahuje vesmíry a symbolizuje štědrost přírody a vyrovnanost. Každá noha Ganéši je obvykle v jiné poloze - jedna je zvednutá a druhá na zemi a naznačují tak důležitost jednak žití a jednak samotného bytí. Čtyři paže představují mysl, intelekt, ego a svědomí. V jedné ruce třímá obyčejně sekeru, která má za úkol ničit překážky a vést muže ke spravedlnosti. V druhé ruce má obvykle bič jako symbol síly. Třetí ruka symbolizuje požehnání, ochranu a úkryt. Čtvrtá ruka je v pozici lotosového květu.

Ganéša se po celém světě přepravuje pomocí myši. Myš je váhana (vozidlo) duchovní a reprezentuje moudrost. Vede utajovaný život pod zemí, což reprezentuje symbol neznalosti a strachu z neznámého. Ganéšova myš je velká asi jako kůň a snadno Ganéšu unese, díky víře, kterou v ní má. Myš je vyobrazována sedící u misky s bonbóny vedle Ganéši. Má obdivný výraz, který symbolizuje víru ve vyšší moc. Slouží Ganéšovi dobrovolně a ten se k ní nechová jako k otroku.

*X2 Jednotlivé čtvrtě znamenají:
1. státní emblém (lev ze Sárnáthu) = národní jednota / 2. slon z freskek v Ajanta = trpělivost a síla
3. váhy z Red Fort, Staré Dillí = spravedlnost / 4. lotosová váza ze Sárnáthu = prosperita
Sárnáth - buddhistické poutní místo na sevrovýchodě Indie ve státě Uttar Pradéš, kde měl Siddhártha Gautama (Buddha) po osvícení poprvé učit o Dharmě-Kolu osudu

*X3 Odznaky Řádu Slona byly vytvářeny jako unikáty, odrážely estetiku doby vzniku a vůbec byly originály.Tento exemplář pro Napoleona I. je z roku 1808, oproti většině odznaků řádu není pouze vysoký reliéf, ale ronde-bosse plastika;
pozoruhodné je také malý deteil na spodku figurky slona a to sice jen malované, ale přece jen zřetelné samčí pohlavní orgány... Co tím chtěli tehdy vyjádřit, bůhsuď... 
*X4Slon ve snu Mayi, matky pozdějšího Buddhy, před jeho narozením. Reliéf, 3.–2. stol. př. Kr., SZ Indie 
*X5 Elephant Parade - Sloní přehlídka – je iniciativou otce a syna Spitsů z Nizozemí. Po návštěvě jedné sloní nemocnice v Thajsku se rozhodli uspořádat Sloní přehlídku jako akci na podporu záchrany asijského slona. Část z výtěžku akce je posílána Nadaci Asijský slon, která záchranu organizuje.
Stránky akce Elephant Parade

Logo Elephant Parade
Záběr z kodaňské akce v roce 2011  •  Telephant z londýnské akce v roce 2010

Zdroje:

Původní text byl napsán v květnu roku 2012 a publikován ve Fontu č. 122/4/2012 (téma: Nákladní auta a autobusy).

Zde uvedený text je jeho rozšířenou verzí. Obrazový doprovod je doplněn reprodukcemi v různých částech článku.

Rozšířená verze vznikla v květnu roku 2012, během první senoseče toho roku a sázení brambor v krkonošském zákoutí.