*
P R O Č   T A   S O V A    H O U K A L A

Antropozoologické vztahy s nočními dravci se vyznačují originální ambivalencí (noc/den, tma/světlo, smrt/život, vědění/záhady, přirozenost/nadpřirozeno), což vysvětluje, proč je lidé kdysi lovili, zbožňovali nebo pronásledovali pověrami. Zaleťme si také trochu za fenoménem sovy.

Sovy zoologicky

Sovy jsou noční lovci, jsou masožravé, avšak nejsou to dravci. jejich nejbližší příbuznou skupinou jsou, podle ornitologických webů, lelkové.
Zorný úhel obou očí je menší než u ptáků s postranním postavením očí (160°), sovy však tento nedostatek dokážou kompenzovat schopností otáčet hlavou až o 270°. Na rozdíl od všech ostatních ptáků používají při mrkání horní, nikoli dolní víčko. To jejich výraz přibližuje lidské tváři.
Mohou kořist přesně lokalizovat pouze pomocí sluchu. K tomu jim napomáhá také asymetričnost sluchového aparátu (jedno ucho je umístěno výše než druhé), díky které jsou schopny učit pozici nejen jako stranový, ale i výškový úhel.
Mláďata se líhnou v intervalech několika dnů opeřená, ale slepá a hluchá.Hlava výra velkého (Bubo bubo), největší puštíkovité sovy (rozpětí křídel až 188 cm)
Puštík vousatý (Strix nebuloza), velká (rozpětí křídel kolem 140 cm) sova z čeledi puštíkovití  •  Výreček malý (Otus scops), druh velmi drobné (rozpětí křídel do 63 cm) sovy z čeledi puštíkovití
Sova pálená (Tyto alba), jediný zástupce sovovitých na území Česka  •  Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum). nejmenší evropská sova, nedosahuje ani velikosti špačka
 •  Sýček králičí (Athene cunicularia), na rozdíl od většiny ostatních puštíkovitých je aktivní také ve dne a zdržuje se zejména na zemiRytina puštíka ušatého, jeskyně Chauvet, období svrchního paleolitu - cca 30 000 let BP, Ardèche, FR
(s hlavou při pohledu zepředu a tělem při pohledu zezadu připomínající tuto schopnost otáčení)


Sovy a člověk

Lehký a tichý let, lekající houkavé zvuky, výrazné obrovské nehybné oči v ploché „tváři“, schopnost vidět/orientovat se ve tmě, otáčení hlavou zcela dozadu, hnízdění v opuštěných budovách a na zalesněných hřbitovech a další z člověčího pohledu podivné až podezřelé skutečnosti soví existence vytvořily v perexu zmiňovaný obojaký postoj lidí k sovám.

Spojení sýčka a jiných malých sov s přivoláváním smrti je vysvětlováno zvykem nechávat rozsvícené světlo (svíci, lampu) u lůžka nemocného či umírajícího, případně rozžaté svíčky na hřbitovech. V noci světlo přitahovalo hmyz, který zase přitahoval lovce, mj. i sovičky. Jejich houkáni bylo interpretováno jako naříkání a vábení smrti. Húúú!...
Všecko, co v noci získává sílu, lidé často považovali za něco mystického anebo nečistého. V mnoha kulturách je sova symbolem moudrosti. Je to proto, že tento pták vidí (v noci) to, co jiní vidět nemohou, což je esencí opravdové moudrosti. I toto se mělo podílet na vzniku spojení sovy a řecké Pallas Athény, bohyně moudrosti, ale také války a strategie, a na oblíbenosti sov, především sýčka obecného (Athene noctua), ve starořeckých Athénách do té míry, že vzniklo rčení o „nošení sov do Athén“ - v Čechách asi „nosit dříví do lesa“ - sov a jejich zobrazení bylo v Athénách dost, nejrozšířenější stříbrná mince v starořeckém antickém světě Středomoří, athénská tetradrachma, měla na reversu obraz Athéniny sovy, a minci se také obecně říkalo „sova“.Sova na attickém červenofigurovém skyphosu, 5. stol. př. n. l., Athény


   

Pallas Athéna se sovou, celek a detail z červeno-figurového lekythu, připisováno malíři Brygovi, cca 490 př. n. l., Athény, GR
Avers a revers athénské tetradrachmy z r. 499 př. n. l., GR


Se sovami spojovaný apotropaismus (magické myšlení založené na touze oslabit vliv nějaké osoby nebo objektu) a psychopomp (průvodce duší zemřelých do podsvětí) na jedné straně a obdiv k jejich schopnostem fyzickým i údajným psychickým, včetně předvídání budoucnosti je dokladovatelný prakticky ve všech světových kulturách. Někde ve folklóru převažuje sova jako předzvěst neštěstí a smrti, jinde je považována za vlídné znamení a je talismanem pro štěstí. Převažuje však směs obou přístupů k sovám.

Sovy po světě

Sumerské a starověké semitské kultury
V sumerské, akkadské a babylonské kultuře byla sova spojována s Lilith. Tato asociace se vyskytuje také v Bibli (v některých překladech) v Izajášovi 34:14.Terakotový reliéf bohyně podsvětí Ereški-gal s dravými křídly a nohama, obklopenou sovami (paleobabylonské období, cca 1800 př. n. l.)


Asie
V Mongolsku je sova považována za vlídné znamení. V jednom příběhu se Čingischán schovával před nepřáteli v malém mlází, když se nad ním na stromě uhnízdila sova, což způsobilo, že si jeho pronásledovatelé mysleli, že tam nemůže být ukryt žádný člověk.Výr velký ve stylizované ženské a mužské verzi, nefritové přívěsky, neolitické období, nález z území dnešního Mopngolska
Dvě podoby sovy jako bronzové rituální nádoby (na víno), dynastie Šang, kol. 1000 př. n. l., CN


Hinduismus
V hinduismu je sova vahana (hora) bohyně Lakšmi, zvláště ve východní oblasti Indie. Sova je považována za symbol bohatství, prosperity, moudrosti, štěstí a bohatství. To je důvod, proč je Sova viděna s Goddenem Lakšmi, která je také bohyní štěstí, bohatství a prosperity. O bohyni Lakšmi je známo, že má jako vahana bílou sovu pálenou.
Sovy jsou přitom v hinduismu spojovány i se zlými časy. Občas je Chamunda (hrozivá forma Chandi ) zobrazena sedící na sově, její vahana (hora nebo vozidlo). Hinduisté věřili, že sovy jsou posly smrti.Socha bohyně Lakšmí během hinduistického svátku novoluní, IN  •  Lakšmí, hindská bohyně štěstí a hojnosti na své jízdní sově, soudobá práce, IN
Dřevěné sovy z Natungramu, Západní Bengálsko, IN
dřevěná sova je nedílnou součástí starověké a domorodé tradice a umělecké formy v Bengálsku spolu s jejím příznivým spojením s bohyní bohatství Lakšmí


Africké kultury
Mezi Kikuyu z Keni se věřilo, že sovy byly předzvěstí smrti. Kdyby někdo viděl sovu nebo slyšel její houkání, někdo zemře. Obecně jsou sovy považovány za předzvěsti smůly, špatného zdraví nebo smrti. Víra je rozšířená i dnes. Nesýčkuj!!...Soví hlava, dřevěná maska, údajně 19. stol., Burkina Faso


Starověká evropská a moderní západní kultura
Moderní Západ obecně spojuje sovy s moudrostí a bdělostí. Toto spojení sahá přinejmenším do starověkého Řecka, kde Athény, známé uměním a vzdělaností, a Athéna, bohyně patronky Athén a bohyně moudrosti, měly sovu jako symbol.Sova z athénské Akropole, 5. století př. n. l., GR


TF Thiselton-Dyer ve svém Folklore of Shakespeare z roku 1883 říká, že „od nejstaršího období byl považován za ptáka zlého znamení“. Plinius představuje sovu také jako pohřebního ptáka, noční příšeru. Virgilius popisuje jeho smrtící kvílení z vrcholu chrámu v noci jako předzvěst Didotovy smrti. Ovidius také neustále mluví o přítomnosti tohoto ptáka jako o zlém znamení; a „skutečně stejné pojmy, které ji respektují, lze nalézt mezi spisy většiny starověkých básníků.“ Seznam „omen dreary“ v Hyperionu Johna Keatse zahrnuje „skřípění nenáviděného ptáka temnoty.“ Plinius Starší uvádí, že soví vejce byla běžně používána jako lék na kocovinu. No, vida!

¨

Sova atakovaná ptáky, římská mozaika z oblasti dnešního Tunisu


V evropském prostoru jsme svědky na jedné straně starořeckého obdivu Athéňanů k sovám co symbolu moudrosti a bdělosti, na druhé straně středověké nenávisti vůči těmto nočním dravcům, spojování sov s čarodějnictvím; skutečnost, že objeví-li se sova na denním světle, stává se cílem útoků všeho denního ptactva, bylo využito k protižidovské demagogii a rozdmychávání pogromové nenávisti: Židé jako sovy mají zahnutý (hákový) nos, žijí ve tmě bojíce se Pravdy (Kristovy), proto je nutné na sovy vlítnout a vyhnat je. Bohužel, nejen středověké „myšlení“...Sova obklopená útočícími ptáky, iluminace z Bestiáře Harley, 1230, UK (protižidovská agitka)


Keltové
Sova se sněhobílým obličejem a černými skvrnami na zbytku těla je bájným zvířetem v severské mytologii. Příběh o květinové ženě jménem Bloudeuwedd, proměněné Gwydionem za trest v bílou sovu a odsouzené k nočnímu životu a nenávisti všech ostatních ptáků je jedním z nejznámějších velšských mýtů. Jméno květinové ženy je ve velštině dodnes výrazem pro sovu.Keltská brož s motivem, sovy , 1. stol. n. l., Anglie
Novodobý šperk inspirovaný sovou v keltském uzlovém stylu


Indiánské kultury
Aztékové a Mayové spolu s dalšími domorodci z Mezoameriky považovali sovu za symbol smrti a zkázy. Ve skutečnosti byl aztécký bůh smrti Mictlantecuhtli často zobrazován se sovami. V Mexiku se stále používá staré přísloví: „Cuando el tecolote canta, el indio muere“ („Když sova pláče/zpívá, Indián zemře“). Popol Vuh, mayský náboženský text, popisuje sovy jako posly Xibalby (mayského „místa zděšení“).Hmoždíř ve formě sovy, výrobek předkolumbovských Indiánů z oblasti dnešní Kolumbijské plošiny, US


Indiáni se často zmiňují o pověsti sov jako nositelech nadpřirozeného nebezpečí, když špatně se chovajícím dětem říkají „sovy tě dostanou“ a ve většině indiánského folklóru jsou sovy symbolem smrti.
Podle kmenů Apačů a Seminolů je slyšet houkání sov považováno za téma četných „strašidelnách“ příběhů vyprávěných s cílem varovat děti, aby zůstaly v noci doma nebo aby příliš neplakaly, jinak je sova může odnést. V některých kmenových legendách jsou sovy spojovány s duchy mrtvých a kostnaté kruhy kolem očí sovy údajně obsahují nehty mrtvých lidí. Někdy se říká, že sovy nosí zprávy ze záhrobí nebo dodávají nadpřirozená varování lidem, kteří porušili kmenová tabu.Detail totemu se sovou, Kečikan, Aljaška, US


Víra, že sovy jsou posly a předzvěsti temných sil, se vyskytuje také mezi Hočągary (Winnebago) ve Wisconsinu. Když se v minulosti Hočągarové dopustili hříchu zabíjení nepřátel, když byli ve svatyni náčelnické lóže, objevila se sova a promluvila k nim lidským hlasem a řekla: „Od této chvíle budou Hočągarové nemít štěstí.“ To znamenalo začátek úpadku jejich kmene. Glory of the Morning (Ranní nádhera), jediné ženské náčelnici národa Hočąků, se zjevila sova a vyslovila své jméno. Brzy poté zemřela.

Podle kultury Hopiů, uto-aztéckého kmene, obklopují sovy tabu, která jsou spojována s čarodějnictvím a jinými zly.Mayský tanečník v masce sovy, MX


Kmeny Odžibvejů, stejně jako jejich domorodé kanadské protějšky, používali sovu jako symbol zla i smrti. Kromě toho používali sovy jako symbol velmi vysokého postavení duchovních vůdců své spirituality.
Kmeny Pawnee považovaly sovy za symbol ochrany před jakýmkoli nebezpečím v jejich říších. Národy Pueblanů spojovaly sovy s Skeleton Manem, bohem smrti a duchem plodnosti.
Kmeny Yakama používají sovu jako mocný totem, který ukazuje, kde a jak užitečně hospodařit s lesy a ostatními přírodními zdrojiČást a detail totemových sloupů kmene Squamišů, 19.–20. stol., Brockton Point, Stanley Park, Vancouver, Britská Kolumbie, CA


Australští aboridžinové věří, že duše žen se stávají sovami (a mužů netopýry). Věř nevěř...Obávaná BURRI BOOTYAU (Sova černá jako saze), „Pokud půjdeš na jeho území, vezme tě pryč. Jeho volání nebo výkřik znamená smrt!", australská domorodá malba, AU


Sova jako filozofická metafora

Klasické použití metafory sovy coby nočního ptáka sahá až k Aristotelovi a jeho spisu Metafyzika, kde uvádí analogii mezi očima denních sov a lidskými znalostmi - sovy vidí ve dne velmi špatně, tak jako lidé vidí špatně okolní svět.*M (Aristo., Met. II 993 b9-11).*A Tato negativnější metafora epistemologie (teorie poznání) byla dlouho přenášena prostřednictvím filozofické tradice, např. Tomáše Akvinského (Summa contra gentiles, quaestio 45).

V pozitivním kontrastu německý idealistický filozof 19. století Georg Wilhelm Friedrich Hegel skvěle poznamenal, že „sova z Minervy roztahuje svá křídla teprve s padajícím soumrakem“; filozofie porozumí historickému stavu právě ve chvíli, kdy pomine. Filosofie se objevuje až ve „zralosti reality“, protože chápe zpětně.
Filosofie jako myšlenka světa se neobjevuje, dokud realita nedokončí svůj formativní proces a nepřipraví se. Dějiny tak potvrzují učení pojetí, že teprve ve zralosti reality se ideál jeví jako protějšek skutečného, pojímá skutečný svět v jeho podstatě a formuje jej do intelektuálního království. Když filozofie natírá šedou šedou, jedna forma života zestárla a pomocí šedi ji nelze omladit, ale pouze poznat. Sova Minerva vzlétne pouze tehdy, když se shromažďují odstíny noci. GWF Hegel, Filosofie práva (1820), „Předmluva“; přeložil SW Dyde, 1896.
Klaus Vieweg to ve své Hegelově biografii popisuje jako „jednu z nejkrásnějších metafor dějin filozofie“.
The Owl of Minerva se jmenuje recenzovaný akademický časopis zaměřující se na dílo a odkaz Georga Wilhelma Friedricha Hegela, vydává ho Hegel Society of America.

Heraldika

Athénská sova není heraldickým znamením v dnešním slova smyslu, v současné terminologii je (spíše) emblémem korporátním, stala se však vzorem pro heraldické používání jak ve šlechtickém tak církevním prostředí. Je příznačné, že její obliba v heraldice je až pozdějšího data, v klasické středověké heraldice negativní konotace použití figury sovy prakticky vylučovaly. Novověká heraldika využívala samozřejmě její (objektivní) kladné vlastnosti i antickou pověst o moudrosti a prorocké předvídavosti, fenomenální zrakové vlastnosti, bdělost a úspěšnost při lovu.
Sovice sněžná (Bubo scandiacus) je státním ptákem kanadské provincie Québec.Bernd Joachim Uhl, pomocný biskup, Freiburg, DE  •  Arcibiskup Giacomo Morandi, sekretář Kongregace pro nauku víry, IT  •  Biskup Gianmarco Busca, Mantova, IT  •  Rod Courson, 15. stol., Bretaň, FR  •  Rod Dunand, FR
Sir Gary Robert Coward, generální proviantní důstojník britské armády (náčelník materiálu země), UK  •  Herwartové, šlechtický rod z císařského města Augšpurk, Bavorsko, DE  •  Štít erbu J. Hewitta, 1. vikomta z Liffordu, lorda kancléře Irska, 20. stol., EI  •  Rod Ford z Nutwell, Devon, Anglie
Rod Gabillard, poč. 19. stol., Bretaň, FR  •  Erb a znak Evangelose Andreu, Řeka žijícího v Miami, Florida, US  •  Alfonso De Jesús Olivas, MX
Obec:    Buren, Dolní Sasko, DE  •  Casson, Loire Atlantique, FR  •  Leeds, West Yorkshire, UK  •  Corujas, Bragança, PT (mluvící znamení)  •  Dielingen, Severní Porýní, DE
Egvad Midtjylland, DK  •  Eilenstedt, Sasko-Anhaltsko, DER (mluvící znamení)  •  Elías, Huila, CO  •  Eulenbis, Porýní-Falc, DE
Horsum, Dolní Sasko, DE  •  Ilheu, Hautes-Pyrénées, FR  •  Jangliči, Čuvašská republika, RU  •  Přímořsko-gorskokotarská župa, HR
Leškovice, Havlíčkův Brod, CZ  •  Locatello, Lombardie, IT  •  Navis, Tyrolsko, AT  •  Nereta, Zemgale, LV  •  Novyj Urengoj, Uralský federální, okruh, RU
Oberaula, Hesensko, DE  •  Oebisfelde, Sasko-Anhaltsko, DE  •  Ofteringo, Horní Rakousy, AT  •  Rodewald, Dolní sasko, DE
Scheppau, Dolní Sasko, DE  •  Sovínky, Mladá Boleslav, CZ (v pařátech drží sysly, podle vexi.info)  •  Tomohon, Sulawesi Utara, ID  •  Uhlstädt, Durynsko, DE  •  Valdujo, Trancoco, Guarda, PT
Veiveriai, Kaunas, LT  •  Vuchere, Vaud, CH  •  Westerode, Dolní Sasko, DE  •  Zvěřínek, Nymburk, CZ


Korporátní sovy

Svou zoologickou rozmanitostí i podobností s lidským obličejem jsou sovy velmi vděčnou figurou z pohledu zobrazování. Nalézáme je v široké škále použití od vědeckého, akademického, školského a knihovnického prostředí až po sportovní a vojenské. Nechybí v poradenství, optice, mincovnictví, ani v (zábavní) kultuře.
Velkou propagaci sovám udělala spisovatelka J. Rowlingová svou sérií románů o H. J. Potterovi, kde sovy mj. plní funkci poštovních holubů, Ministerstvo kouzel provozuje vlastní Soví poštu (Owl Mail). Sovice sněžná jménem Hedvika*H hraje svoji roli v celé sérii (a filmech) a její smrt (zabítí) měla být, dle autorky románů, symbolem ztráty nevinnosti Harryho Pottera. Voilà!. S poklesem zájmu o Harry Pottera zaznamenaly zvířecí útulky významný nárůst počtu (dětskými) majiteli opuštěných sněžných sov...Harry Potter a sova Hedvika (tady je to správně samička sovice sněžné), promo k filmu
14. letka softwarového inženýrství Kanadských královských leteckých sil, CA  •  307. noční bojová peruť polských leteckých sil, PL  •  Bývalý znak 416. noční stíhací perutě US Air Force z doby 2. světové války  •  „Sova stále pozoruje“, 693. peruť podpory zpravodajství amerického letectva, US  •  32. pluk radioelektrického boje, španělská armáda, ES
Society of Radiographers, profesionální organizace a odborová organizace diagnostických a terapeutických radiografů, UK  •  Středisko pro člověka a letectví nizozemských královských leteckých sil, NL  •  Centrum společných analýz operací, výcviku, cvičení a experimentů, včetně zřízení a údržby interaktivní řízené databáze NATO, sídlo v Lisabonu, PT  •  Nárameník, velitelská rota, 1. prapor, pěchotní pluk královské dánské armády, DK  •  Národní policie (Grupo de Apoyo CIvil a la Policia), BO
Akademie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš, SK  •  Střední odborná škola Policejního sboru v Košicích, SK  •  Gymnázium Alberta Einsteina, Bratislava, SK


   

Manchester Grammar School (MGS) v Manchesteru, Anglie, je největší nezávislá denní škola pro chlapce ve Spojeném království, UK  •  Meeting Owl Pro, zařízení pro videokonference, 360° kamera, mikrofon a reproduktor, Somerville, Massachusetts, US (logo společnosti a pracovní ikona)  •  Battle Owl, internetový obchod oblečením, kávou, komixy aj., Trnová, CZ
Pivovarnická společnost Odell, Fort Collins, Colorado, US  •  Starodávná sova, pivní zahrada, Atascadero, Kalifornie, US  •  Badlands, pivovar na farmě, Caledon, Ontario, CA  •  Slepá sova, pivovar, Indianapolis, Indiana, US  •  Houkající sova, destilérka, Barmby Moor, Yorkshire, UK
Bohemian Grove, kemp pánského/gentlemanského klubu, Monte Rio, Kalifornie, US  •  Bohemian Club, klubový maskot - sova - ve zdivu posazený nad hlavním vchodem budovy na Taylor Street, San Francisko, Kalifornie, US  •  Pipa Consulting, poradenství, RS (sova ve zlatém řezu)
Piktogramy z infosystému Zoo Děčín, CZ:  Sova pálená  •  Sovice sněžní  •  Výr velký
Invision studio, virtuální prohlídky a architektonická fotografie, Seattle, Washington, US  •  Soví cesta města Leeds, sova - figura z městského znaku, která se stala oblíbeným civilním znamením leedských obyvatel - se objevuje v nejrůznějším provedení z různých dob na mnoha místech Leedsu, UK  •  Noctua, návrh a výroba hardwaru pro chlazení PC. Logo společnosti zobrazuje sovu, sýčka obecného, jehož vědecké jméno je Athene Noctua
Tripadvisor, internetová stránka věnovaná cestování a turismu, Needham, Massachusetts, US  •  Owl House Media, studio produktové fotografie a web designu, Vancouver, CA  •  Střední škola, Riga, LV  •  Sheffield Wednesday, fotbalový klub, Sheffield, South Yorkshire, UK
Ctihodná společnost pedagogů, 2001, Londýn, UK
Hlavička na webu, info.cz, CZ  •  Shefields Wednesday, jeden z nejstarších (1867) fotbalových klubů světa, South Yorkshire, UK  •  Symbol na tričku prezidenta Francie, E. Macrona při TikTok Q&A vystoupení v srpnu 2021
URBAN OWL - internetový obchod/butik všehochuť, US  •  URBAN OWL, optik, prodej brýlí, Athény, GR  •  zdroj: vectorstock.com  •  Citizens Advice Bureau (Občanská poradenská kancelář) slavila své 80. výročí v roceí 2019. Kancelář ve Westminsteru byla jednou z prvních 200, která byla 4. září 1939 otevřena jako frontová pohotovostní válečná služba. Funkcí civilního poradního úřadu bylo působit jako informační středisko pro informace a rady ve prospěch civilistů, kteří se potýkali se zvláštními obtížemi a problémy v důsledku válečné dislokace normálního života.
Sovy na zábradlí u vchodu do městské knihovny, Leeds, UK
Soví motiv na budově v Leedsu, UK
Řecká 1€ mince, 2002, líc, zobrazuje athénskou tetradrachmu z r. 499 př. n. l., GR  •  Stříbrná 250$ příležitostná mince ze série Oči kanadské divočiny, 2014, (sova je symbolem severní Kanady), CA  •  Šaman v podobě sovy držící husu, 50centová zlatá mince, 2013, CA
Tradiční japonská mince pro štěstí v podobě sovy, JP  •  Hmotná bitcoinová mince, ražba Anonymní mincovna (JM Bullion)  •  Puštík bělavý (Strix uralensis), stříbrný ural s očima z modrých skleněných krystalů, 2011, nominální hodnota 500 tugrigů, ze série Ochrana mongolské divoké přírody, MN


Závěr

I v grafickém designu platí již výše uvedené: Nesýčkuj!!Poznámky:
*A   Každý myslitel učiní nějaké prohlášení o přírodním světě a jako jednotlivec přispívá k bádání jen málo nebo vůbec; ale kombinace všech dohadů vede k něčemu značnému. Pokud se tedy zdá, že Pravda je jako pověstné dveře, které nikdo nemůže minout, v tomto smyslu bude naše studium snadné; ale skutečnost, že nemůžeme, ačkoliv máme určitý přehled o celku, uchopit konkrétní část, ukazuje její obtížnost. Protože však obtíž lze také vysvětlit dvěma způsoby, její příčina nemusí existovat v předmětech našeho studia, ale v nás samých: stejně jako je to s očima netopýrů ve vztahu k dennímu světlu, tak je to i s naší duševní inteligencí. z těch věcí, které jsou od přírody nejzřejmější.

*H  Všímalové zaregistrovali a na en.wiki zveřejnili, že sovice sněžná použitá ve filmu byl samec; samice je hustě tmavě příčně pruhovaná, takže Hedvík...

*M   Samotný spis Metafyzika začíná slovy: „...ze všeho nejvíc milujeme zrak. Neboť nejenom kvůli jednání, ale i když nic dělat nehodláme, dáváme přednost zraku téměř před vším ostatním. Důvodem toho je, že mezi všemi ostatními smysly nám právě zrak poskytuje poznání a vyjevuje množství rozdílů mezi věcmi.“Původní text byl napsán v lednu roku 2022 a publikován ve Fontu č. 183/3/2022 (téma: Nakladatelství).

Zde uvedený text je jeho rozšířenou verzí. Obrazový doprovod je doplněn reprodukcemi v různých částech článku.

Rozšířená verze vznikla koncem jara téhož roku během prvních kosení trávy a příslušné omamné vůně v krkonošském zákoutí.