srsdce
S R D C E   –   Z Á K L A D   Ž I V O T A

Má to své příčiny a důvody, že kříž, řecký, rovnoramenný kříž, též helvetský, se stal jedním ze symbolů pro nemocnici. Jako kdyby důraz zůstal na nemoci a nebyl zohledněn účel tohoto zdravotnického zařízení - léčba, zdraví atd., apod. *1 Je to však srdce, pumpa, která dodává do těla krev, bez které je náš život vezdejší těžko myslitelný.

Tradice

Srdce je po tisíciletí vnímáno jako duchovní i citové centrum lidské osobnosti. Jako takové je též obecným symbolem lásky. Srdce může přeneseně znamenat také duši. Stylizované srdce značí hluboké city.
Ve staroegyptském myšlení mělo vážení srdce důležitou úlohu a při soudu nad zemřelým se před bohem Usírem vážilo proti pštrosímu peru bohyně pravdy a spravedlnosti Maat.„Vážení srdce“ v Duatu, říši mrtvých, malba z Knihy mrtvých, tzv. Aniho papyrus, 19. dynastie, cca 1275 př. l., EG


Okřídlené srdce je symbol vzestupu k nebesům, je znakem súfijského hnutí, které je mystickou odnoží islámu. Znamená spojení těla a duše, ducha a hmoty.Kaligrafické ztvárněné starého indického symbolu v pečeti Súfijského řádu Západu, Londýn, 1910


Pro Aztéky bylo srdce středem životní síly a víry. K zajištění úrodné půdy a dobré sklizně se bohu Slunce předkládaly obětiny v podobě tisíců ještě bijících z těla vytržených lidských srdcí.Lidské oběti v aztéckém kodexu Magliabechiano, 16. století


Také pro starozákonní Izraelce srdce označovalo vnitřní podstatu člověka. Bylo sídlem a zdrojem udatnosti a síly a myšlení. Srdce je střediskem osobního jednání a rozhodování člověka. (Šalamoun prosí Boha o vnímavé, moudré a rozumné srdce, aby mohl rozlišovat mezi dobrem a zlem, 1Kr 3,9.12; 5,9).

Jeden z výkladů symbolu srdce je, že představuje stylizovaný fíkový list. Ten se v 2. tisíciletí př. n. l., později společně s listy břečťanu objevuje jako dekorace na vázách a mínojských freskách. V 8. století př. n. l. dekorují korintští malíři vázy figurálními zobrazeními společně s břečťanovými listy a vinnými hrozny v podobě srdce.Pásy srdcovitého posvátného břečťanu, výzdoba mínojského domu, kol. 1600 př. l., Akrotiri, GR
Minojské vázy s motivy posvátného břečťanu, kresba s Evansových vykopávek na Krétě
Dionýsos s břečťanovým věncem, detail výzdoby červenofigurové amfory, malíř Kleofradés, cca 495 př. l., Vulci, IT  •  Motiv srdce/břečťanu na červenofigurové váze typu kantharoid skyfos, Aison, cca 410 př. l., Attika


KantharoidAmetystová pečeť ve tvaru srdce, minojská práce, cca 1700 př. n. l., Kréta  •  Semeno rostliny silphium, nejspíše ločidlo obecné, miříkovitá bylina s abortivními účinky, stříbrná mince z Kyreny, kol. 500 př. l., Kyrenaika, dnes v Libyi


Břečťan v řecké, římské a raně křesťanské kultuře symbolizoval věčnou lásku.

Klečící muž podává ženě srdce milence. Toto je považováno za nejstarší známý obraz lidského srdce v metaforickém kontextu, který označuje „romantickou lásku“, kterou v příštích stoletích asocioval symbol srdce. Z iniciály v iluminovaném manuskriptu „Román o hrušce“, 13. stol., dílna Mistra Bari, Paříž  •  Nabídka srdce, detail z tapiserie z Arrasu, francouzská škola 15. stol.
Láska (charitas) se srdcem v pravé ruce, detail reliéfu na bronzových dveřích baptisteria, Andrea Pisano kol. 1337, Florencie, IT
Sv. Kateřina Siennská si vyměňuje srdce s Kristem, detail malby, Giovanni di Paolo, Sienna 15. stol., IT  •  Jedno z nejranějších zobrazení Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, zde v souvislosti s Pěti svatými jizvami, detail iniciály v antifonáři, 15. stol., Kolín, DE


Křesťanská mystička a vizionářka a benediktinská řeholnice Gertruda z Helfty (dnešní Sasko-Anhaltsko), v 13. století přispěla k ustanovení kultu Nejsvětějšího Srdce Páně, dnes katolického ritu uctívajícího srdce Kristovo - jako Nejsvětější Srdce Ježíšovo - opletené trnovou korunou.

Devotionální projevy vykazují mnohdy až naturalistickou expresi či surrealistický přístup...vlevo: sv. Ignác z Loyoly a sv. Alois Gonzaga adorují NSJ, obraz od José de Páez, Mexico, 18. stol.
Dole:  •  Vedle Srdce Ježíšova se ujal i kult Srdce Matky Ježíšovy a občas je formou tří srdcí uctívána celá Svatá rodina - Ježíš, Maria, Josef
 •  Oběť srdcí Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu (uprostřed); ve směru hodinových ručiček od vrcholu: Neposkvrněné srdce Panny Marie; Probodené srdce sv. Terezy; Dobrotivé srdce sv. Vavřince; Žhnoucí srdce sv. Kajetána; Planoucí srdce sv. Ignáce; a Nejctnostnější srdce sv. Josefa, obraz ze 17. stol., Mexico City, MX


V Bruselu existuje Muzeum srdce. Jeho základem se stala sbírka předmětů s motivem srdce, kterou shromáždil a městu odkázal bruselský kardiolog Noubar Boyadjian.

Flakón na voňavku, jeden z exponátů v Musée du coeur, Brusel, BE


Srdce heraldická

Figura srdce je v heraldice jak české tak světové poměrně častá. Objevuje se jak ve světských, šlechtických erbech, tak samozřejmě i v církevních.Bítovští z Bítova  •  Gryllové z Grylova  •  Moravičtí z Roudnice  •  Rod Heřmana z Městce  •  Hostišovští z Jelenova, vše Čechy
Erb milánského biskupa
Rod Krabbe, SW  •  Earl of Douglas, UK  •  Rod Amelot, FR  •  Bartolomeo Colleoni, italský kondotiér, 15. stol.
Ugarte, hraběcí rod ze Španělska, v 17. stol. jedna větev získala panství Velké Meziříčí na Moravě  •  Ludvík Radouit de Souches, 17. stol., Morava (Hostim)


Obliba motivu srdce se projevuje i v symbolice států a nižších územních celků. Z nejznámějších je to snad státní znak Dánského království, který vyrostl ze standart skandinávských středověkých králů. Počet srdíček na dánském znaku se v průběhu dějin měnil, ustálil se na 9 až v r. 1819. Původně však dnešní srdíčka byla lipovými listy. Kdy a proč k tomu došlo není přesně ani ostatně nepřesně zjištěno. Podobné přechody z listu na srdce a obráceně nejsou vzácné; botanická terminologie používá dodnes v popisu tvaru čepele listu výraz „srdčitý“. V heraldické oblasti se to pak objevuje především u listů lipových a leknínových. Ostatně list stromu má obdobnou symboliku života jako srdce.Štít norsko-dánského rodu Estridsenů, který se stal později rodem Valdemarů, dánských králů  •  dánský štít  •  Valdemar Birgersson
Dánská královská standarta, 14. stol.  •  dánské království Gótů  •  současný dánský státní znak  •  Waldemar IV., král dánský, 14. stol  •  král Magnus III. Švédský, 13. stol.


Vévodství Lüneburské, do 1705  •  Kraj Celle  •  Kraj Gifhorn  •  Kraj Uelzen  •  Kraj Harburg, vše Dolní Sasko, DE
 •  Provincie Frísko, NL


Sacré-Coeur čili Nejsvětější Srdce (Ježíšovo) není jen tádžmahalsky vyhlížející šlehačkovitá stavba baziliky nad Paříží, ale také symbol katolických sil ve Francii. Byl použit jako spontánní označení venkovských (katolických) povstalců regionu Vendée proti (ateistické) republikánské Paříži během Francouzské revoluce *2. V roce 1943 byl ve formě zdvojeného srdce přijat jako emblém departementu Vendée. V roce 1989 byla jeho redesignovaná verze registrována jako logo departementu, figuruje též na vlajce kraje.*3Vendéeské srdce z roku 1650, kdy vyjadřovalo lásku, která se korunovala manželstvím  •  V době tzv. Vendéeských válek mezi monarchisty a republikány 1793 a později se srdce milostné změnilo v katolické Nejsvětější Srdce Ježíšovo  •  Zdvojení srdce se ustavilo v pol. 19. stol. s konotací náboženskou a monarchistickou (Bourbonskou); a v roce 1943 se stalo oficiálním znakem departementu Vendée  •  Redesign na vlajce departementu od r. 1989, po mocensko-religiozních peripetiích soudně prohlášen za nenáboženský symbol historicko-kulturního dědictví departementu, FR


Srdce v městských znacích

jsou velmi častým motivem. Obecní srdce pokrývají také mnohem širší významovou oblast než v erbech šlechty a církevních hodnostářů. Najdeme tedy v nich po celém světě srdce hořící, srdce kvetoucí, srdce planoucí, srdce probodnuté, srdce prostřelené, půlené, propletené, atd. Jen V České republice je v současnosti přes 50 obcí, které mají ve znaku nebo na vlajce, někdy i v logu nějakou verzi srdce.
Málem bych zapomněl na slogany měst/lázní: Na srdce jsou Poděbrady!Toužim, CZ  •  Balleroy, Calvados, FR  •  Bělá u Jevíčka, CZ  •  Betelu, ES
Bierlingen, DE  •  Blonay, CH (propletená srdce jsou památkou na dobré vztahy mezi místním rodem Blonay, držitelem zdejšího hradu, a místními obyvateli  •  Borová, Náchod, CZ  •  Břestek, Uh. Hradiště, CZ (v obci kaple Panny Marie Sedmibolestné)
Čenkovice, Ústí n. Orlicí, CZ  •  Corbins, Katalánsko, ES (corbs=katalánsky havrani, cor=katalánsky srdce)  •  Ctiboř, Tachov, CZ  •  Dreileben, DE
Geldrop-Mierlo, Severní Brabantsko, NL  •  Godziszka, PL  •  Gontenschwil, CH  •  Herzfelde, Braniborsko, DE
Hostim, Znojmo, CZ  •  Klášterec n. Orlicí, CZ  •  Koberovy, Jablonec n. Nisou, CZ  •  Kunratice, Liberec, CZ
Lagor, Pyrénées-Atlantiques, FR  •  Liptál, Vsetín, CZ (německy Liebental=údolí lásky)  •  Milotice n. Opavou, CZ  •  Moliens, Oise, FR
Montignez, CH  •  Peypin, FR  •  Nová Hradečná, Olomouc, CZ  •  Noviny p. Ralskem, Č. Lípa, CZ
Orlamuende, NL  •  Ratiboř, J. Hradec, CZ  •  Sebranice, Olomouc, CZ  •  Sněžné, Žďár n. Sázavou, CZ
Útvina, K. Vary, CZ  •  Villiers, CH  •  Herzhausen, Hessensko, DE  •  Peypin, FR
Geveling, DE  •  Gondomar, Porto, PT (filigránské srdce odkazuje na bohatou šperkařskou tradici v městě)  •  Cölbe, Hessensko, DE  •  Longuida, ES
Pieve Fosciana, Lucca, IT  •  Hejobaba, HU  •  Lázně Poděbrady, logo, CZ  •  Lázně Konstantinovy Lázně, logo, CZ


Srdce atribut

Srdce se pochopitelně dostala do symboliky církevních řádů a jsou i znakovým přívlastkem několika (katolických) svatých a nalezneme je v osobních erbech některých církevních hodnostářů.Pečeť Řádu sv. Augustina, výřez, z tisku z roku 1777, Benátky, IT  •  Znak augustiniánů  •  nová verze znaku  •  Augustiniáni Rekolekti – OAR, Ordo Augustinianorum Rekollectorum – Řád Augustiniánů obnovených, ES
Austin Friars St Monica's School Carlisle, Cumbria, UK  •  Znak biskupa Jana Eugena Kočiče, Praha 2003–2006  •  Řád křižovníků s červeným srdcem - Cyriaci, s řeholí sv. Augustina, +zrušen v 19. stol.


Instituce

které ve své vizuální identitě pracují s motivem srdce, jsou nespočetné. Připomeňme si ještě jednu - Akademii výtvarných umění v Praze. Její logo je spojením českého státního lva a hejna nestejně velkých modrých srdíček.Logo AVU, 90. léta 20. stol., Autorem této hříčky je známý persiflážista M. Knížák, v té době sám rektor zmíněné instituceSrdce jako písmeno, jako slovo

Lze nalézt někdy opravdu důmyslné interpretace srdce jako celého nebo části písmene: malé a, velké B, malé n, velké M, písmeno o/O (!!!), velké a malé v, a jistě mi můžete připomenout i další, abeceda je dlouhá...Bianca, mléčné nápoje, MT  •  Coeur de mer, mořská voda na vaření, IT  •  heart, rozhlasová stanice, UK  •  LvngLove, oceněno wolda 2009, J. P. Tredicce, AR


Vzorový případ srdce - grafického znaku - jako slova je logo, které si objednal stát New York pro kampaň na zlepšení své pověsti jako turistické destinace:Návrh slavného loga, kresba tužkou na útržku papíru, dnes v Muzeu moderního umění na Manhattanu, NY, NY, US  •  finální podoba poprvé použitá 15. 7. 1977, I Heart New York, Milton Glaser, NY, NY, US  •  Po teroristickém útoku na Světové obchodní centrum Glaser pozměnil logo přidáním černé skvrny v levé dolní části srdce


Slavné logo propagující stát, ale především město New York bylo, je a obávám se i bude, bohužel, stále vykrádáno. I Úřad průmyslového vlastnictví v Praze klidně zaregistruje jako ochranné známky loga jistého J. Kovaříka z Brna - I srdce PRG, I srdce CZ *4 - a to dokonce v třídě reklamních výrobků čili ve stejném oboru. Ano, PRG není NY, takže se to liší, ale předpokládal bych, že úředníci zmíněné instituce mají i jinou než elementární gramotnost...


Srdíčko je prostě oblíbené...Linda McCartney, vegetariánské produkty, UK  •  Knihovna V. Havla, 2004, Praha, CZ


V ideografickém jazyce/písmu, který ve 40. letech 20. století vytvořil Ch. K. Bliss*5, schématizovaný tvar srdce hraje důležitou roli. Především v okruhu významu feeling - cit, pocit:Ukázka ze slovníku Blissymbolů


Srdce karetní

Neopominutelným fenoménem, kde figuruje srdce, jsou hrací karty. Pro střední Evropu jsou typické karty německého typu, které se používají i v českých zemích na mariáš. V nejznámější výtvarné verzi, kterou namaloval kolem roku 1837 maďarský malíř József Schneider a v upravené podobě je začala produkovat vídeňská firma Ferdinanda Piatnika kolem roku 1848, jsou na esech vyobrazeny alegorie ročních období a na kartách svršků a spodků postavy z dramatu Friedricha Schillera Vilém Tell.*6Svršek na kartě z německého prostředí, kol. 1540  •  Ze satirických karet Petera Flötnera, Nuremberg, cca. 1545, DE  •  Svoboda, z karetní sady z doby Francouzské revoluce, cca 1790, FR*B
Červené eso ze sady z roku 1835, Mátyás Unger st., Györ, Uhry  •  Schneider a Chwalowsky, 1836, Uhry  •  A. Salamon, 1850, Uhry  •  Piatnik, Budapešť, 1913, R-U


¨Sada dvouhlavých maďarských karet zv. Tell-karty, 1865, Piatnik, R-U
Česká sada jednohlavových karet, Tiskárny Kolín, 20. stol., CZ
Nursery Rhymes, 1895, UK (Veletrh marnosti)  •  Disneyovské karty, konec 20. stol., US  •  Sada Venexiana, 2013, Lotrek, US  •  Retro sada, Joe Morelli and Pocono Modern, 2014, US
Srdce v tarotu:  Karta III Císařovna, Velká arkána  •  3 Meče, Malá arkána, sada Rider-Waite-Smith, 1910, UK  •  Část Velké arkány, provedení jen ve znacích; srdce zde není na kartě III Císařovna (Empress), ale VI Zamilovaní (Lovers) (zdroj: animarta.com)  •  Karta ze hry Loteria, lantinskoamerická obdoba hry Bingo, kol. 1900, MX


Široké srdce podnikatelské

Tuto skutečnost dokládá překvapivě různorodá a vynalézavá řada kresebných variací na téma srdce, ať už mají ke skutečným srdcím nějaký vztah či jde jen o grafické hrátky. Přeji proto všem kolegyním a kolegům, aby se jim kreslilo s lehkým a otevřeným srdcem a díky novým zdařilým kreacím zasáhli srdce zákazníkovo, čímž by jim samotným spadl kámen ze srdce!Tři srdce, kavárna, BR  •  3f therapeutics, protézy, US  •  Mamma fruta, Actel, konzervování ovoce, ES  •  Agatha Ruiz de la Prada de Sentmenat, výrobky z kůže, ES
Algida Unilever, mléčné výrobky, NL  •  Andrew Cosgrove UrbanPup.com, zboží pro domácí zvířata, UK  •  AO HOLDING DENMARK, software, reklama, DN  •  Art Lovers, US
Avril Lavigne Music & Entertainment, sportovní a kulturní činnost, US  •  Balírna, titulek pořadu TV Prima, CZ  •  Chivas Holdings, obchodní činnost, UK
Berlin Heart, lékařské přístroje, DE  •  Big Jaw, pekárna, UK  •  Život 90, sociální služby pro seniory, CZ
Krvácející srdce, francouzská restaurace, Londýn, UK  •  Blutsgeschwister (pokrevní sourozenci), módní magazín, DE  •  BOA, hudební nosiče, móda, ES  •  Downlovers - It's cool, zábava po internetu, IT
Bodet & Horst, matrace, DE  •  Bristol-Myers Squibb Company, farmacie, US  •  Airbnb, webová služba zprostředkující pronájem, San Francisco, US
Hofmeister Köppe, tiskárna, DE  •  Jallut Pintura, nátěrové hmoty, ES  •  Cardiac Peacemakers, kardiostimulátory, US  •  Cardiac Science Corporation, lékařské přístroje, US
CardioDx, diagnostická laboratoř, US  •  Caritas Española, sociální služby, ES  •  CCV BEAUMANOIR, oblečení, FR  •  Česká národní zdravotní pojišťovna, CZ
Comme des Garçons (Jako kluci), obuv, galanterie, JP  •  Československá obchodní banka, klíčový plán, CZ  •  Zlatý klíček, knižnice, CZ  •  BABY CLUB, móda CH
Don King, knížky, hračky, US  •  Coramax, IT služby, CZ  •  Corazon Cordis Corporation, chemické látky ve zdravotnictví, US  •  Divine, mléčné a kakaové výrobky, UK
C. S. Group, oční optika, IT  •  Dai-Ichi Kangyo, banka, Tokyo, JP  •  David Arthur Sutherland, biologický výzkum, UK  •  Den pro charitu s Českou spořitelnou, CZ
Osm srdcí, drahé kovy, bižuterie, ZA  •  Eurocor, lékařské a farmaceutické přístroje, DE  •  Evropská kardiologická společnost
Pamětní finská 2euromince z roku 2008 vydaná k 60. výročí podepsání Všeobecné deklarace lidských práv, FI
Heart Hospital, nemocnice, New Mexico, US  •  Nemocnice Břeclav, CZ  •  Fakultní nemocnice v Motole, CZ  •  FN Olomouc, CZ
Fazilet (cesta k ctnosti) Partisi, politická strana zrušená v r. 2001, TR  •  Oblastní rada Champagne-Ardenne, FR  •  Flavormania, zemědělské výrobky, UK  •  Flexicare Home Service, úklidové apod, služby, UK
Farco-Pharma, urologické přípravky, DE  •  Nadace přátel sv. Františka z Assisi, obchodní činnost, IT  •  Pro lásku k hudbě, catering, UK
 •  Nadace pro budoucnost, výuka, ES
Nadace Pomoc dětem, PL  •  Teleton, telekomunikace, MX  •  Gea Trofima, potraviny a přírodní produkty, olivový olej, GR  •  Garuda holding, reklama, DN
Diritti al cuore - Přímo k srdci, Gay Pride Parade - Právo mít srdce, T-Shirt design Keith Haring, Řím, 2007, foto: Giovanni Dall'Orto, IT
Zelené srdce, potraviny pro vegetariány, Kypr  •  Skupina Envergure, organizace odpočinku a zábavy, FR  •  Habitat, vybavení domácnosti, NL
 •  Hallmark Cards, vybavování obchodů, US
Visící srdce, pop art objekt, J. Koons, 2007, US
Objekt má přes 3 m na výšku, je z oceli natřené purpurovým lakem a zavěšený na měděné mašli. Jako správný pop artový umělec, J. Koons našel pro svůj výtvor kupce za cenu dosud nejvyšší, jaké žijící tvůrce dosáhl - 23,5 milionů dolarů. Nejdražší srdce...
Heart mate Thoratec Corporation, srdeční pumpy, US  •  Heartbleed, logo pro bezpečnostní chybu v kryptografické knihovně OpenSSL  •  HeartHelpe, medicínské služby, SU  •  Kolej Nejsvětějšího Srdce, Heliopolis, EG
Herz, masné výrobky, HU  •  Hipp, zdravotní potraviny, CH  •  Che-che Concept, módní zboží, Hong-kong, CN
Intervet, farmacie pro veterinu, NL  •  M. Häusler, umělecké výrobky z papíru, textilu a kůže, DE  •  J. Vejvoda, zábavní činnost, CZ
Fabricas, sportovní zboží, ES  •  J. Schicker, Golf Club Poděbrady, CZ  •  K.O. Music, obchodní činnost,NL  •  Hudební skupina Divoký srdce, grafika K. Haloun, 2002, CZ
Kabushiki Kaisha Kibun, potraviny, JP  •  Kabushiki Kaishi, čištění šatstva, JP  •  Aztécká obět, pivěta, San Diego, CA, US
Nadace Keith Haring, módní zboží, US  •  Keramika Tupesy, CZ  •  Krajský slogan: Zdravý kraj Vysočina, CZ  •  M. Žáček, výzkumné pracoviště, 2000, CZ
Mala Mujer (Zlá žena), kosmetika, módní doplňky, ES  •  MEETIC, internetová seznamka, FR  •  Merck, fermaceutické, veterinární a hygienické produkty, DE  •  Méribel - srdce tří údolí, lyžařský areál, starší a současná značka, Les Allues, Savojsko, FR
Mesophase, vonné oleje, Taiwan  •  Dr. Natur, elektrotermické přístroje, CZ  •  Ministerstvo práce, zdraví a sociálních věcí, Gruzie  •  Plakát na muzikál Ještě jsem nikdy nebyl v New Yorku, DE
Niegel, dřevěné podlahy, NL  •  Nola Baldwin, přístroje všeho druhu, NL
Oremplast, zátky do lahví, IT  •  Oy Heartagram, vědecké přístroje, FI  •  Perníkář, Pardubice, CZ  •  Pfizer Products, odvykání kouření, US
Plazmacentrum, US  •  Polabské mlékárny, CZ  •  Princ Lví Srdce, elektrické přístroje pro mladé maminky, US  •  Protector, ochranné pomůcky, CH
Vesnice Pampers - místo pro růst, NL  •  Design Čisté srdce, šperky, US  •  Roberto Mendia, technologické služby, IT  •  Roger Owen, obuv, galanterie, UK
Kouzla optiky „prstenu lásky“
Romano, kůže, oděvy, IT  •  Ronsard, potraviny, FR  •  Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, vědecké, lékařské a technologické služby, DE  •  Akademie Nejsvětějšího srdce, Winchester, Virginia, US
Servi, PT  •  Slovenské foklorní sdružení Limbora, propagační činnost, CZ  •  Smart Date, reklamní služby, FR  •  Soft Shoe Comp., obuvnictví, US
Speli Baltic, potřeby pro péči o děti, EE  •  Spicer Ltd., tisk, reklama, UK

Neonové srdce na Pražském hradě (na severní věži baziliky sv. Jiří), J. David, 2002, Praha, CZ  •  Srdce ze svíček zapalovaných na památku na VH
 •  Podpis Václava Havla se srdíčkem
Naši milí sponzoři - logo adopčního programu děčínské zoo, 90. léta 20. stol., Děčín, CZ  •  Společnost sv. Pia X., Menzingen, CH  •  Steenholt, oděvy, obuv, DN  •  Sticares, zdravotnické produkty, NL
Stop AIDS, R. Werner, CZ  •  Fotbalová nadace, služby, UK  •  TNT Holding, reklama, doprava, NL  •  Tři srdce, pivo pivovaru Krönleins Bryggeri, SE
Tutu (2 2), obchodní služby, poradenství, UK  •  Unilever, dietetické výrobky, NL  •  Navštivte Dánsko, reklama-doprava, DN  •  Vlajka řeckého Ministerstva zdraví a sociální solidarity, GR
Protestantská Všeobecná církev království božího, 90. léta, PT  •  Wyeth, výživa dětí a nemocných, US  •  Yes Foods, potraviny, US
Birger Ledin AB, farmaceutické a veterinární produkty, SE  •  Strana zelených, staré a nové logo (F. Štorm), CZ
Titulní strana a dvě vnitřní strany kalendáře papírenské firmy Scheufelen na rok 2017 pod heslem Srdeční záležitosti, DE
František Borovec: Pocta brněnskému Bienále = parte 2014
Čínský znak pro srdce/mysl  •  jiné provedení téhož


Srdce ve rčeních

(a rčení ve značkách) je rozsáhlé téma, připomeňme si aspoň některé. Láska prochází žaludkem: jistě si laskavý čtenář vybaví sám několik variací na některý stylizovaný tvar srdce z potravin - paštiky, másla, nebo akci Milujeme sýry Želetava. Několik obchodních subjektů používá ve své značce, logu nebo jako produktovou značku motiv srdce, viz vyobrazení. Srdce na dlani: Z celého srdce:
Zapsal/a se mi do srdce: toto není jen středoevropský obrat; nejeden náboženský systém napříč kontinenty si žádá, aby Jeho učení bylo zapsáno do srdce učedlníka. Horoucí srdce: nejenom církevní ale i jinak ideologická symbolika. Leží mi to na srdci, jít za hlasem srdce, zlaté srdce, lví nebo naopak zaječí srdce, srdce v kalhotách, srdce z kamene, atd. Mít srdce v krku a mít srdce na jazyku je rozdíl cca 10 cm vzdálenosti, ale významově hóódně daleko od sebe...

Poznámky:

 
*1  Henry Dunant, švýcarský podnikatel a sociální aktivista, duchovní otec Ženevské úmluvy na ochranu obětí války (1863) a Mezinárodního červeného kříže (1864), první nositel Nobelovy ceny za mír (1901). Na jeho počest byla jako znak zmíněné humanitární organizace zvolena reverze švýcarské vlajky - rovnoramenný bílý kříž v červeném poli: červený kříž v bílém poli. How elementary, dear Watson! I když - ukázky dokládají, že to s tím křížem neplatí absolutně...., určitá změna s „módou“ vlastních log pro nemocnice nastala...

*2  Viz např. poslední román V. Huga Devadesát tři nebo první román H. Balzaka Šuani

*3  V roce 2002 během prezidentských voleb ve Francii byla k vidění též francouzská vlajka s černým srdcem uprostřed.

*4  Pod registračními čísly 462139, 462140 a 462141, datum zápisu březen 2009!

*5  Narozen jako Karl Kasiel Blitz v Rakousko-Uhersku 1897. Jako Žid pronásledován na mnoha kontinentech se nakonec usídlil v Austrálii, kde svoji sémiotickou práci, počatou za útěku v Šanghaji a ovlivněnou úvahami G. W. Leibnitze o potřebě vyvinou symbolický jazyk, dokončil a zveřejnil.

*6  V sadě figuruje i Tell samotný, který je namalován na kartě žaludského svrška - v původní Schneiderově verzi byly pojaty jako postavy z maďarské historie, ty ale nebyly cenzurním úřadem schváleny, a proto byly pro distribuci změněny na postavy z tellovské historie. Maďarům k protihabsburskému gestu Vilém Tell posloužil ale stejně dobře, neboť i on představoval odbojný element usilující o samostatnost na habsburském místodržitelství.

*A  Pamětní finská 2euromince z roku 2008 vydaná k 60. výročí podepsání Všeobecné deklarace lidských práv. Na vnitřní straně mince je znázorněna postava člověka viděna otvorem v kamenné stěně, který má tvar srdce. Pod srdcem je vyryt nápis „HUMAN RIGHTS“.

*B  Z karetní sady vytvořené ve Francii v období (Velké) francouzské revoluce po 1789; králové byli nahraženi Svobodami, na ukázce je Svoboda kultu čili náboženského vyznání; uloženo v historickém muzeu v Lausanne

Původní text byl napsán v červnu roku 2012 a publikován ve Fontu č. 112/4/2010 (téma: Nemocnice).

Zde uvedený text je jeho rozšířenou verzí. Obrazový doprovod je doplněn reprodukcemi v různých částech článku.

Rozšířená verze vznikla v posledních týdnech zimy 2017–2018 v krkonošském zákoutí.