V A Ž M E   S I   S P R A V E D L N O S T I

Proč nejsou emblémem justice, práva a spravedlnosti předměty jako pravítko (které to má přímo v slovním základě), úhelník, kružidlo či olovnice, které také vymezují jisté zákonitosti? Proč jím jsou zrovna váhy? A proč ne váhy typu decimálky, závěsného pružinového mincíře nebo římského přezmenu, ale právě rovnoramenné pákové váhy jazýčkové se dvěma miskami? A bylo tomu tak vždy v celé zaznamenané historii lidstva?


Spravedlnost ve starověku

Personifikace justice s váhami pravdy a spravedlnosti v ruce se datuje od dob staroegyptské bohyně Maat, bohyně společenského řádu, rovnováhy světa, spravedlnosti, míru, pravdy a práva. Její osobní atribut bylo pštrosí pero, v kterém se obrážel dech světového řádu. Tímto perem se vyvažovala lidská srdce při odchodu do říše mrtvých.Staroegyptská bohyně Maat se svým atributem - pštrosím pérem na skráni
vyobrazení z hrobky královny Nefertari z Údolí královen, 19. dynastie, Nová říše, 13. až 12. stol př. n l.
Bůh Anup se šakalí hlavou váží lidské srdce pomocí pštrosího pera bohyně Maat při obřadu přechodu do duatu - podsvětí.
Výřez z egyptské tzv. Knihy Mrtvých*A, cca 1550 př. n. l., EG


V řecké mytologii se váhy prvotně pojí k Titánce jménem Themis, která jako její starší egyptská kolegyně Maat neměla v referátu jen spravedlnost jako takovou. Byla bohyní zákonného pořádku mezi lidmi a v přírodě. Až její dcera Diké (řecky spravedlnost), byla regulérní „úzce specializovanou“ bohyní spravedlnosti.*1Themis z Ramnus, sochař Chairestratos, cca 300 př. Kr., Attica, GR   Novodobé sochy bohyně Themis:   •  Areál soudu, Brisbane, Queensland, AU
 •  Chuo University, Tokyo, JP


Diké s Themidou stávaly při Diovi, když vykonával soudcovskou funkci. Musely být přítomné obě, neboť zákonný pořádek a spravedlnost jsou sice dvě odlišné záležitosti, ale při správném rozsudku by měly být v souladu.*2
U Římanů Themis a Diké splynuly do jediné bohyně práva a spravedlnosti - Iustitie. Latinská Justicia spojuje atributy několika božstev řecké a římské mytologie různých zaměření.
Zavázané (někdy jen zavřené) oči byly původně atributem helénistické bohyně osudu Tyché; najdeme je i u její římské obdoby, bohyně štěstí Fortuny. Páska přes oči byla latinské Justicii přidána až později; starší římské mince s Justicií ji ukazují s mečem a vahami v rukou, ale s nezavázanýma očima.Justicia jako jedna z kardinálních ctností, reliéf na hrobě papeže Klementa II., pol. 13. stol., dóm v Bamberku, dnes Bavorsko, DE
Justicia na bronzových dveřích baptisteria sv. Jana Křtitele, Andrea Pisano, 1330, Florencie, IT
Relief Arca di Sant' Agostino San Pietro in Ciel d'Oro, následovník Giovanni di Balduccio, 1362, Pavia, Lombardie, IT
Dikaiosyne (Spravedlnost), Maximian AE Potin tetradrachma, ražba 292-293, Alexandria, EG
Astraia*AS, August St. Gaudens, 1886, Starý soud, Montpelier, Vermont, US
Erós a Anterós na vahách lásky, červenofigurová váza, 4. stol. př. Kr., Apulie


U Římanů najdeme i další (božskou) figuru s váhami - Aequitas, která symbolizovala koncept spravedlnosti, rovnosti, slušnosti, férovosti; místo meče drží roh hojnosti.Bohyně Aequitas, stříbrná mince, ražba z doby římského císaře Philippa II., 247 po Kr., Řím


Iustitia-Spravedlnost patří k základním ctnostem již od starověkých stoiků, později Tomášem Akvinským zařazena mezi křesťanské kardinální ctnosti.Spravedlnost ve hvězdách

Váhy, astronomickým jménem Libra jsou celkem nenápadné seskupení hvězd na jižní obloze, bez žádné výrazné hvězdy první magnitudy. Jsou též jediným neživotným z dvanácti souhvězdí zvěrokruhu. V mytologickém příběhu jsou váhami panenské bohyně spravedlnosti Astrei*3, která sama je představována sousedním souhvězdím Panny. Váhy před dvěma tisíci lety byly souhvězdím, kdy nastával rovnovážný stav mezi délkou noci a dne, podzimní rovnodennost. Kompozice souhvězdí připomíná základní schéma rovnovážných pákových vah. Váhy v tomto souhvězdí vidělo mnoho starověkých civilizací. Pojmenování může souviset s úctou antických národů k technickým vynálezům usnadňujícím život.*4

Souhvězdí Vah mezi Štírem (vpravo dole) a Pannou (vlevo dole). List z astronomického katalogu Atlas Coelestis Johanna Heveliusa, Uranographia,1690, Gdaňsk
Skutečná podoba souhvězdí Vah nad jižním obzorem v období června. Spojnice mezi hvězdami jsou samozřejmě fiktivní pouze pro zvýraznění kompozice souhvězdí


K astronomii patří astrologie. Několik vyobrazení Vah jako znamení zodiaku:Váhy z mozaiky podlahy synagogy v Chamat Tverja, 4. stol., IL  •  Detail Vah ze zodiaku, mozaika v dlažbě synagogy v Bejt Alfa, 6. stol., IL  •  Iluminace ze žaltáře Hunterian, 12. stol., Anglie
Znamení Váhy ze chartreské katedrály: pískovec, severní portál  •  vitráž, hlavní loď, poč. 13. stol., FR
Znamení Váhy z francouzského žaltáře, 13. stol., FR  •  Znamení Vah, dřevořez z německého astrologického kalendáře, 1512
Libra-Váhy, iluminace z horoskopu tímúrovského vládce sultána Iskandara, 1411, Persie


Spravedlnost v novověkuAlegorie Spravedlnosti, Hans Sebald Beham, pol. 15. stol., DE  •  Alegorie Spravedlnosti, L. Cranach st., kol. 1537, DE


Antická římská Justicia nebyla slepá. „Slepost“ (jako projev, znak nestrannosti, objektivnosti)*S Spravedlnosti se traduje až od 15. století. První známé znázornění „slepé spravedlnosti“ je socha z roku 1543 na kašně ve švýcarském Bernu.Paní Spravedlnost vládne nad světskými i duchovními autoritami (císařem a papežem), alegorická socha na Kašně spravedlnosti, Hans Gieng, 1543, Bern, CH


Ženská postava s očima zakrytýma šátkem drží v pravici meč, v levici váhy. U nohou má korunované hlavy světských a církevních potentátů. Tato raně republikánská kompozice vyjadřuje myšlenku nadřazenosti práva a spravedlnosti nad všemi články společnosti. Jistě odvážná myšlenka v té době. Ostatně ani dnes ani uprostřed Evropy její naplňování není automatické a představuje značný problém. Jen už v ateistickém státě není boha, který by to prosazoval... Nebo laskavý čtenář zná boha Občanstva?
„Spravedlnost bez síly je bezmocná, síla bez spravedlnosti tyranská.“ B. Pascal, Myšlenky.
Spojení tří vyjmenovaných prvků - zakryté oči, váhy a meč - se do budoucna stalo evropskou představou Spravedlnosti.Blázen zavazuje Spravedlnosti oči, dřevořez, připisováno Albrechtu Dürerovi, 1494, ilustrace knihy Loď bláznů, Sebastian Brant, tisk Basilej, Biskupské knížectví basilejské
Spravedlnost, tab. 116, dřevořez, ilustrace z Orbis sensualium pictus, J. A. Komenský, 1658, tisk Norimberk


Existují však různé verze zpodobnění Lady Justice, Paní Spravedlnosti. Některé nemají zakryté oči, socha Spravedlnosti před sídlem kanadského Nejvyššího soudu v Ottawě drží pouze meč, stejně jako její kolegyně před budovou stejné instituce v hlavním městě Brazílie. Zajímavou verzi zvolil sochař alegorie Spravedlnosti v americkém Memphisu: sedící figura má vše, co je obvyklé, ale! - meč nedrží, ale má opřený u boku, zatímco v obou rukách drží po misce vah. Tomu se říká cit v rukou!! Figura Práva na náměstí Palais Bourbon v Paříži drží jen ukazovátko zakončené přísahající rukou (nápadně připomíná judaistickou čtecí ručičku). Tato mnohotvárnost odkazuje na prolínání pojmů Právo a Spravedlnost, někdy i Zákon a Spravedlnost. Právní puristé to rozlišují, v běžném životě by člověk chtěl, aby tyto pojmy splývaly.
Socha Spravedlnosti u soudní budovy v Memphisu, Tennessee, US  •  Justice od A. Ceschiattiho,1961, před sídlem Nejvyššího soudu, Brasilia, BR


Váhami není „vyzbrojena“ jen (bohyně) Spravedlnost. Také archanděl Michael, jehož hebrejské jméno znamená „Kdo je jako Bůh?“, již od počátků křesťanství figuruje v zobrazeních rozhodných okamžiků církve celé i jednotlivých křesťanských duší. V prvém případě s kopím či mečem, v druhém s váhami jako anděl smrti a božské spravedlnosti: při Posledním soudu bude vážením určovat, zda dušička půjde „do nebíčka nebo do peklíčka“.

Vážení duší, detail tympanonu s Posledním soudem, katedrála sv. Lazara, cca. 1130 Autun, Burgundsko, (FR)
Detail s vážením duší, oltářní obraz, kostel Sv. Michaela, konec 13. stol., Soriguerola, Katalánsko
Archanděl Michael, majolika, Andrea della Robbia, 1475, Florencie, (IT)
Za svého patrona si archanděla Michaela vybrali mj. lékárníci, pekaři, výrobci vah či (od roku 1958) bankovní úředníci.


Ale „již staří Řekové“...:Hermes Psychopompos (průvodce duší) váží duše hrdinů-bojovníků, černofigurový lekythos, cca 490 př. Kr., Attika, GR


Spravedlnost na (v) kartách

Pochopitelně se váhy objevují i v tarotu, ať již ve Velké arkáně na kartě číslo XI*5 - Justice (jako korunovaná žena s váhami a mečem v rukou), nebo v Malé arkáně na kartě 6 Disků (Úspěch) - Dar (jako muž držící váhy rozdává mince).

Původní karta ze sady Jeana Dodala, klasický marseilleský tarot, kol. 1710, FR  •  Justicia, tarotová karta, IT  •  Spravedlnost, karta č. 11 Velké arkány,  •  Karta č. 6 Malé arkány, obě ze sady Rider-Waite, 1910, UK


Spravedlnost v heraldice

Figuru vah najdeme ve znaku starobylého gruzínského dynastického rodu Bagrationů.
První žena v premiérské funkci Kanady*6, Avril Phaedra Douglas Kim Campbell, má rovněž ve svém erbu mj. figuru vah, je to právnička, zastávala i post ministryně spravedlnosti. Pro leckoho bude příznačné, že byla krátce i předsedkyní Pokrokově-konzervativní strany Kanady. Paradoxy se rodí nejen v Čechách...Erb gruzínské královské dynastie Bagration  •  Erb paní Kim Campbell, CA


Vážní zařízení v nejrůznějším provedení na městských znacích není vzácným jevem. V REKOSu*7 je evidováno 19 obci (Čechy, Morava, Slezsko) s motivem vah ve znaku či na vlajce. Jedná se jak o samotný přístroj, tak jeho umístění v rukou anděla či alegorie Spravedlnosti. V několika případech jsou váhy podepřeny „plamenným mečem spravedlnosti“. Konvenuje to „přirozenému“ cítění, že když je někdo shledán soudem viným, tedy na vahách spravedlnosti lehkým, musí následovat trest, jinak je celý systém nanic.Státní znak Tuniska, TN  •  Štít státního znaku Uruguaye, UY  •  Štít státního znaku Kamerunu, CM
Provincie Aceh, ID  •  Kent County, Michigan, US  •  Štít znaku departementu Cochamamba, BO
Obec:  Abejorral, CO  •  Agolada, ES  •  Alingsas, SE  •  Artesa de Lleida, ES
Bělá pod Pradědem, CZ  • Bodružal, SK  •  Campouriez, Aveyron, FR  •  Černé Voděrady, CZ
Celý znak a detail klenotu, Borough of Knowsley, North West England, UK  •  Garínoain, ES  •  Grossrudestedt, DE
Hefersweiler, DE  •  Malberg, DE  •  Kamenná, České Budějovice, CZ  •  Schenectady county, New York, US
Křinec, Nymburk, CZ  •  Liptaň, Bruntál, CZ  •  Loimaa, znak do 1952, FI  •  Lipová, Děčín, CZ
Michalovice, Havl. Brod, CZ  •  Oberhaid, DE  •  Oborná, Bruntál, CZ  •  Pöytyä, FI
Qaqortoq, Grónsko, GL  •  Reichstett, DE  •  Wien-Heiligenstadt, AT  •  Wildeck, DE


Spravedlnost ve značkách

Tak jako samotná pěticípá hvězda není jednoznačně emblémem komunismu, tím se stává až spojením s „nářadím“ (pracovním a vojenským, různě podle místních podmínek, ve středoevropských je to srp a kladivo) - viz heslo SRP A KLADIVO, tak ani samotné váhy nejsou jednoznačně emblémem spravedlnosti a soudnictví, jak jsme se pokusili výše ukázat.
Samotné váhy mívají ve znaku lékárníci. Rčení „odměřovat jak na lékárnických vahách“ je používáno dodnes.Váhy jako symbol lékárny, klasicistní domovní znamení na čp. 4, nám. TGM, Česká Lípa, CZ  •  Domovní znamení lékárny, Olomouc, CZ  •  Farmaceutické logo, US
Přezmen - římská váha jako symbol obchodu, reliéf z 16. stol. na Palazzo della Mercanzie, Brescia, IT

Vlastní vážící zařízení - váhy - lze historicky přiřazovat pouze k činnostem obchodním a účetním (má dáti - dal). Ve znaku má váhy Korporace bruselských obchodníků. Také Ctihodná pekařská společnost londýnská umístila do svého znaku figuru vah.*8 Jak by ne, chleba musí mít dobrou míru, jinak by mohlo pekařského mistra potkat vymáchání v Temži. Takto se praktikovala, dle pověsti, také spravedlnost ve vodách Vltavy za krále Václava IV. blahé paměti.Štít znaku Ctihodného spolku/cechu londýnských pekařů, Anglie


Vzhledem k tomu, že váhy byly každodenním pracovním nástrojem účetních, bankéřů, klenotníků a dalších profesí, které pracovaly se zlatem, jež bylo nutno pečlivě odměřovat, odvažovat, staly se záhy skutečným symbolem těchto profesí. V podobném významu se objevují na pečeti a vlajce Ministerstva financí Spojených států (severoamerických).Pečeť Ministerstva financí US  •  Internal Revenue Service, agentura pro výběr daní apod., něco jako finanční úřad, US  •  MF Gruzie, GE


A váhy se, pochopitelně, objevují jako emblémy institucí, které mají právo v popisu práce leckdy přímo ze zákona, tedy orgány činné v trestním řízení (podle § 12 odst. 1 českého trestního řádu) čili soudy, státní zástupci a policie. A ... ministerstva justice...a samozřejmě právníci všeho druhu...Vchod do justičního paláce, Dillí, mughalské období, cca 17.-18. stol., IN
Tady meč . nepřipomněli...
Ministerstvo spravedlnosti Saudské Arábie  •  MS Filipín  •  MS Albánie  •  MS Nové Guineje
MS Běloruska  •  Soudní dvůr EU  •  generální prokurátor Ministerstva spravedlnosti státu Kalifornie


Ne všechna Ministerstva spravedlnosti (MS) a spol. ovšem používají symboliku vah a meče, dokonce ani váhy samotné nejsou nezbytnou součástí vizuální identity těchto institucí. Např. jmenované ministerstvo ve Spojených státech a ve Spojeném království ani jeden ze zmíněných atributů ve svém logu nemají.MS Gruzie  •  MS Finska  •  MS Dánska
Mezinárodní trestní soud OSN  •  Speciální tribunál OSN pro Sierra Leone
MS Hong Kongu  •  čínský znak pro váhy  •  znak pro justici


...a policie:FBI, US  •  INTERPOL  •  Označení US Army TDS právníků, US  •  Oddíl vyšetřování vojenské policie, nášivka, IL  •  Právník vojenských sil, odznak, IL
Pontifikální katolická univerzita v Chile, CL  •  Universita právní a sociálních věcí, Raipur, Chhattisgarh, IN  •  Výroba vážních přístrojů, Turier, UK  •  Právnícká škola Washburnské univerzity, Topeka, Kansas, US


...a další:Váhy a evangelium - Spravedlnost na 50centové vatikánské minci z roku 1942, VA  •  1 lira, 1954, IT  •  1 lira, 1970, IT
Alegorie Spravedlnosti na 200 pesetové filipínské bankovce z roku 1928, PH  •  Agentura pro hospodářskou soutěž, GE  •  Balance, fyzikální terapie, CA
Balance Ranch, dobytkářská farma, Texas, US  •  St Peter’s School Bar Mock Team, logo univerzitního družstva pro cvičné soudní spory, UK  •  Chuť nemůže být kontrolována zákonem. T. Jefferson, motiv trička bistra prestižní právnické školy W&M Law School, US  •  Work Life Balance, poradenství, UK
Sdružení kanadských právníků, sdružuje advokáty, soudce, notáře, učitele práva a studenty práv po celé Kanadě  •  Sdružení kanadských právníků, modernější verze, CA  •  Mezinárodní akademie pro bezpečnost veřejnosti  •  Komise pro životní prostředí Tridinadu a Tobaga
Agentura pro hospodářskou soutěž, Hong Kong  •  Marocká strana nezávislosti, MA  •  Maledivská demokratická strana  •  Norská lodní společnost pro řízení rizik, NO


Na závěr

Takže pozor - s váhami je to někdy na pováženou...Spravedlnost na váze krámské mechanické španělské výroby
Poznámky:

 
*1  Themis byla zplozena bohem nebes Úranem a bohyní země Gaiou. Otcem Diké byl Zeus.

*2  Diké žalovala každou nespravedlnost, chránila mír, klid a právo. Její dcerou byla Hésychia - Klid. Sestry se jmenovaly Eunomia - Zákonnost a Eiréné - Mír. Při pronásledování (viníků) jí pomáhaly též Aisa - Sudba a Poiné - Trest.

*3  Astréa byla spojována s Diké. Astréa, dcera Themidy byla podle řecké mytologie posledním nesmrtelným, Olympanem, který se pokusil vnést spravedlnost do lidské, pozemské, společnosti. Byla tak posledním nebešťanem, který opustil zemi; váhy spravedlnosti a soudcovství vrátila své matce.

*4  Souhvězdí Vah, Libra, bylo Babyloňanům známa pod jménem MUL Zibanu, což jsou dnešní Klepeta Štíra. V akkadštině souhvězdí neslo jméno „zibanitu“, tedy „rovnováha“, a jeho popis je v této podobě uveden na řadě hliněných tabulek pocházejících z období před rokem 1000 př. n. l. V arabštině zubáná znamená štíří klepeta, podobně jako v jiných semitských jazycích. Tato podobnost slov mohla být příčinou, proč se Klepeta Štíra stala Váhami. Váhy byly v Babylóně zasvěceny slunečnímu bohu Šamašovi, který byl ochráncem pravdy a spravedlnosti. Řecká a římská mytologie pak učinily osamostatnění klepet a ustanovení nového souhvězdí včetně náležitých posunů v resortech božstvech i významů symbolik.

*5  Spravedlnost byla původně na kartě číslo VIII. Později byla prohozena s figurou Síly tehdy na kartě č. XI. Spojitost Síly a Spravedlnosti je plná významů, z nichž náš článek část naznačuje.

*6  Jinak 19. premiér v pořadí.

*7  REgistr KOmunálních Symbolů spravovaný Parlamentem ČR

*8  Znakové spojení vah a obilí nacházíme na několika obecních znacích napříč Evropou, např. Pöytyä (Finsko), Bodružal (Slovensko), Wildeck (Německo)

*A  Starověcí Egypťané text nazývali „Kapitoly o vycházení z hmotného světa do Bezbřehé záře“

*AS  V řecké mytologii panenská bohyně nevinnosti a čistoty. Bývá spojována s bohyní spravedlnosti Diké.

*S  Osobně dávám přednost spravedlnosti, která vidí a zváží vše, se zavázanýma očima se např. písemné a obrazové důkazy studují obtížně...

Původní text byl napsán v roce 2011, publikován ve Fontu č. 119/5/2011 (téma: Advokáti).

Zde uvedený text je jeho rozšířenou verzí. Obrazový doprovod je doplněn reprodukcemi v různých částech článku.

Rozšířená verze vznikla na jaře roku 2018 v horkých větrných květnových dnech v krkonošském zákoutí.