ZDROJE

- Bible, Český studijní překlad, nakl. KMS, 2009
- A. Brožek: Lexikon vlajek a znaků zemí světa, Kartografie, 1998
- M. Buben: Encyklopedie heraldiky, Libri, 1994
- J. Čarek: Znaky měst v českých zemích, Academia, 1985
- DK, Znaky a symboly, Knižní klub, 2009
- D. Fontana: Tajemný jazyk symbolů, Paseka, 1994
- J. G. Frazer: Zlatá ratolest, Odeon 1977
- E. H. Gombrich: Umění a iluze, Odeon, 1992
- R. Graves: Řecké mýty I a II, Odeon, 1982
- R. Koch, Kniha znamení, 1997
- J. Louda, J. Janáček: České erby, Albatros, 1974
- M. Mysliveček: Erbovník, Horizont, 1991
- M. Mysliveček: Panoptikum symbolů, značek a znamení, Horizont, 1992
- A. Novotný: Biblický slovník, Kalich, 1992
- M. O'Connell: Znaky a symboly, Reader's Digest, 2008
- Obrazová značka, ochranná známka, písmová značka, katalog, 1989
- V. Remešová: Ikonografie a atributy svatých, Zvon, 1991
- J. Royt: Slovník biblické ikonografie, Karolinum, 2006
- Slovník antické kultury, Svoboda, 1974
- T. Stevenson: Světová encyklopedie vín, Gemini 1993
- Symbol, Logo by AGI Members, katalog, 1989
- J. Zaorálek: Lidová rčení, Čs. akademie věd, 1963

- katalogy registrovaných značek dostupné na webových stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví
- mnohé další webové stránky