Z R C A D L O   N E J V Ě R N Ě J Š Í

Nezbytnou součástí každého kadeřnictví je od nepaměti zrcadlo. Dcera jistého benátského kupce měla přání, aby jí otec z obchodní cesty dovezl nejkrásnější zrcadlo na světě. Přivezl jí lidskou lebku. To máme hned dva fenomény k pokoukání.


Kdo chce rovnou na lebku, tak prosím urychlený sestup zde

Úvod

V ikonografii na sebe vázalo zrcadlo ambivalentní významy: bylo atributem Pýchy i Moudrosti, Marnivosti, Chtíče i Neposkvrněného početí - čisté zrcadlo je symbolem Panny Marie. Zrcadlo je samozřejmě i hlavní atribut bohyně lásky, svůdnosti a krásy, známé v různých dobách a oblastech jako sumerská Inanna, babylonská Ištar, ugaritská Astarté, řecká Afrodita, etruská Turan, římská Venuše či nordická Freyja, atd. Nakonec i křesťanská Maria*MS měla překrýt, nahradit, potlačit konkurenční tzv. pohanské bohyně.Bronzové zrcadlo s držadlem v podobě dívky, 18. dynastie, cca 1400 př. l., Nová říše, EG  •  Iaso, bohyně medicíny, detail z červenofigutové vázy, 5.–4. stol. př. l., Athény
 •  Foto z Red Dancer Studio, Arizona, 2012, US


Ploché zrcadlo odráží věrný obraz (ale stranově převrácený) osoby, která se do něj dívá. Je tak nadáno silným symbolickým významem. Zrcadlo umožňuje člověku vidět se takový, jaký je, se všemi chybami, byť stále jen pod jedním úhlem - „anfas“. Zrcadlo je často spojováno s pravdivostí, jako kouzelné zrcadlo v pohádce „O Sněhurce“. Zrcadlo je však i převraceč, přepínač pravdivosti. V Cervantesově románu „Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha“ je v XVI. kapitole Rytíř Zrcadel smrtelným nepřítelem dona Quijota, kterého v souboji poráží tím, že mu nastavuje zrcadlo a tak vrací do reality.

Rytíř zrcadel, z ilustrací k Cervantesovu románu, Stefan Mart, Hamburg 1933, DE


Pojetí zrcadla jako tajemného předmětu bylo aktualizováno romantickou literaturou (osudovost dvojníka) a mnozí autoři beletrie na něj odkazují i ve 20. století*0, zrcadlo je - společně s labyrintem - stále se vracející téma argentinského spisovatele Jorge Luis Borgese.*M.

Zrcadlo patří k výrazným symbolům mytologie japonské, je jedním z atributů japonské bohyně slunce Amaterasu, neboť podle mýtu byla sluneční bohyně pomocí kouzelného zrcadla vylákána ze své jeskyně a její světlo tak začalo ozařovat svět. Bronzové zrcadlo, které patří k odznakům japonského císařského úřadu a které se předává v císařské rodině z generace na generaci, má pocházet právě od bohyně Amaterasu, za jejíž potomky se japonští císařové považovali.

   

Bronzové zrcadlo (jedna ze tří císařských insignií), období Kofun, 250–538, JP, přední a zadní strana


Zrcadlo figuruje jako významný fenomén v šintoismu, původním japonském (předbuddhistickém) náboženství.

Šintoistický kněz u oltáře, před Posvátným Zrcadlem. Chrám Dazaifu Tenmagu, prefektura Fukuoka, JP
 •  Jama (či Enma) je v buddhistické mytologii vládce pekel/ pán podsvětí. Jako jakýsi soudce mrtvých používal zrcadlo k prozkoumání duší těch, kteří stanuli před ním.


Číňané věší do vchodu domu konkávní zrcadla s osmi trigramy, neboť věří, že taková zrcadla odhalí pravou podstatu zlovolných bytostí a tím je zaženou. V Číně je zrcadlo znamením harmonie a šťastného manželství. Rozbité zrcadlo v Číně i v Evropě je znamením nešťastným.Ochranné zrcadlo s trigramy nade dveřmi čínského venkovského domu.


S trošku jiného soudku je přítomnost, respektive aplikace zrcadel na jihočeském blatském kroji. Údajně mají kulatá zrcadélka symbolizovat hladiny jihočeských rybníků, v kterých se shlíží obloha. Je to docela poetické a dost možná i pravdě blízké vysvětlení, i když to říkali ve veřejnoprávní TV...

Současná podoba čelenky ženského blatského kroje, Třeboňsko, CZ


Psychoanalytik Jacques Lacan definuje jako „stádium zrcadla“ moment ve vývoji dítěte, kdy si dítě uvědomí, že je to ono samo, koho vidí v zrcadle. Toto poznání sebe sama se odehrává mezi 18. až 24. měsícem života, je součástí uvědomění si sebe sama jako úplné funkční jednotky. Stádium zrcadla u dítěte doprovázejí projevy negace.
V literatuře a ve folklorních projevech je zrcadlo také symbolem dveří, hranice k jinému světu, jak to přesvědčivě a půvabně popsal anglický matematik a spisovatel L. Carroll ve své Alence za zrcadlem.Fotoilustrace Carrollovy knihy...


Mnohá náboženství považují zrcadlo za magický a posvátný předmět. Pro tibetský buddhismus je zrcadlo symbolem jedné z nejvyšších znalostí: skutečnost veškeré hmotnosti je jen prázdnota.
Aztékové používali k věštění zrcadla z leštěného černého obsidiánu zasvěcená bohu Tezcatlipokovi, zvanému též Dýmající zrcadlo.
Gorgona Medúsa, když spatřila svůj obraz zrcadlící se na Perseově štítu, zkameněla; tím měla potvrdit pravdivost své neblahé smrtící pověsti.*GMPerseus a Athéna s hlavou Medúzy zrcadlící se v héroově štítu, červenofigurová výzdoba kratéru, konec 4. stol. př. l., Apulie


Zrcadlo krásných uměn

Od antiky je motiv zrcadla, hlavně ženy se zrcadlem, často traktovaným námětem. Mnoho klasických maleb a soch má své pozdější repliky, transformace a persifláže. Námět k tomu přímo vybízí. Jak formová tak obsahová složka těchto děl si pohrává s fenoménem zrcadlení; je to ostatně i závažné filosofické téma, mnozí laskaví čtenáři si možná vzpomenou na teorii odrazu a odrazu odrazu... Pohled do zrcadla je stále přitažlivý a zajímavý nejen v kadeřnickém salónu.

Zrcadlo v ruce Kavit, ženy faraona Mentuchotepa II., detail výzdoby sarkofágu, 1. pol. 20. stol. př. l., Střední Říše, EG
Červenofigurový lekythos, cca 5. stol. př. l., GR  •  Matrona se vzhlíží v zrcadle, detail mozaiky, římské období, Kartágo
Afrodita se zrcadlem, bronz, helénistické období, Egypt  •  Dáma zhlížející se v zrcadle, 12. stol., Belur - Halebidu, Karnataka Indie
Vanitas, detail z obrazu, Hans Memling, 1490, DE  •  Venuše se zrcadlem,1538, socha zdobící l'Hôtel de Lamoureux v Étampes, FR  •  Detail z obrazu Proposition Diurne (La femme au miroir), Paul Delvaux, 1937, BE 1937


V psychologii vnímání existuje i fenomén „Venušin efekt“ pojmenovaný po skutečnosti pozorované na mnoha obrazech v zrcadle se zhlížející Venuše či jiné dámy. Oním faktem je okolnost, že žena podle námětu si má prohlížet svůj odraz v zrcadle, avšak způsob, jakým je zobrazena, odpovídá tomu, že si v zrcadle prohlíží malíře, proto divák může vidět oči ženy.

Venuše se zrcadlem, Paolo Veronese, 1582, Benátky  •  Petr Pavel Rubens, 1614, Flandry  •  Děvče před zrcadlem, 1932, P. Picasso, FR
Venuše se zrcadlem, Tiziano Vecelli, 1555, Benátky  •  Marie Thereze Walter se zrcadlem, Pablo Picasso, 1935, FR


Venuše s Kupidem, Diego Velásquez, 1650, ES
 •  S. Petrova, kocouří variace na Velásquezův obraz, před 2000, RU
Žena se zrcadly, Giovani Bellini, 1515, IT  •  Kráska se dvěma zrcadly si prohlíží svůj účes, dřevořez, 1795, Kitagawa Utamaro, JP
Portrét manželů Arnolfini, celek obrazu a detail vypouklého zrcadla, Jan van Eyck, 1434, Nizozemí
Ruka, která se odráží v kouli-autoportrét, detail litografie, 1935, C. Escher, NL


Zrcadlo heraldické a korporátní

Figura zrcadla je v erbovní a znakové praxi dosti zřídkavě použita, pravděpodobně právě pro ambivalentní symboliku našeho předmětu. Nicméně několik aplikací jak ve světové tak tuzemské heraldice lze najít.
V oblasti korporátní symbolické dvojsmysly již nejsou na závadu, ba naopak, některé subjekty na této skutečnosti svoji CI přímo zakládají. Ale ani zde není realizací mnoho, natož kvalitních a překvapivých...

Šlechtín ze Sezemic, Čechy  •  Skrbenský ze Hřiště, Čechy  •  Weibersbrunn, v obci bývala zrcadlárna, DE  •  Obec Hoštálkovy, CZ


Kadeřník, Stocholm, SE  •  Mirror Rogaland School and Business Development Foundation, NO
 •  le miroir, TV dokumenty věda sociologie umění, FR  •  Výroba zrcadel a rámů, Kalifornie, US


Zrcadlo člověku nejvěrnější -*lebka

V perexu zmíněné zrcadlo benátského kupce k výše zmíněné závažnosti přidává další vrstvu - schopnosti člověka nahlížet sám na sebe v plynutí času. Lidská lebka člověka fascinuje a zneklidňuje od nepaměti. Ve většině kultur patří k nejpůsobivějším symbolům. Lebka je podkladem tváře, na jejíž vnímání má člověk vývojem speciálně vyvinutou afinitu.
Jen tak mimochodem: Kdo z laskavých čtenářek a čtenářů držel někdy v rukou lidskou lebku, jak Shakespearův hrobník lebku šaška Yoricka? Více bude těch, kdo navštívili sedleckou kostnici u Kutné Hory.*KH Aspoň se na chvíli zadívejte na nějaké realistické zpodobení lidské lebky, zadívejte se jí do očí, tedy očních důlků a nechte mysl bloumat asociacemi....

Kdo prochází galeriemi obrazů (a soch), jistě si vybaví meditující Jeronýmy, Františky, Mařeny Magdalské, Hamlety, atd. nad lebkou. Upomeňme na Golgotu-Kalvárii (calva=lebka); místo, kde byl údajně ukřižován Ježíš Kristus, mělo být místem, kde měla být kdysi pohřbena lebka praotce Adama, prvního hříšníka.*ADetail z obrazu Ukřižování, Fra Angelico, 1435, IT


Lebky se leckde staly kultovními předměty díky víře, že právě v lebce sídlí lidská duše. A stávaly se pochopitelně i trofejemi. Ve Střední Americe, jejíž civilizace holdovaly kultu lidských lebek skutečných i kamenosochařských*L,...Kamenný reliéf tzompantli - expozice lebek, Templo Mayor, Mexico-Tenochtitlan, MX  •  Tzompantli na ilustraci aztéckého manuskriptu tzv. Duránského kodexu, 16. stol., MX


...Aztékové používali symbol lebky pro 6. den svého 20denního kalendářního cyklu.Figura lebky jako kalendářního symbolu z různých mezoamerických zdrojů, před r. 1500
Detail výzdoby průčelí mayského Chrámu lebky, 2. pol. 1. tisíciletí, Palenque, MX
„Calavera de la Catrina“ (Nastrojená kostra)*CC, grafický list lept do zinku, José Guadalupe Posada, 1913, MX
 •  La Catrina, detail z nástěnné malby „Sen o nedělním odpoledni v parku Alameda (v Mexico City)“, Diego Rivera, 1947, MX
Výroba obří lebky pro slavnost Dne mrtvých, Národní muzeum lidové kultury, Coyoacan, Mexico City, MX
Calaveritas - cukrové lebky vyráběné u příležitosti slavnosti Dne mrtvých, MX
 •  Sovětský ruský režisér Sergej M. Ejzenštejn s cukrářskou lebkou při natáčení filmu Ať žije Mexiko!, 1932 (dokončeno 1979), MX
Mozaikou pokrytá lebka, zapotécká kultura, 2500 BP, Oaxaca, MX  •  Láhve tequily v podobě lebek s ornamentální výzdobou, MX


Proti obsedantnímu zájmu o lebky mezoamerických kultur stojí judaistický požadavek na nehýbání kostmi předků. Ortodoxní Židé věří, že se s hroby a náhrobními kameny nemá hýbat. Pohřebiště je „domem věčnosti“. Tato judaistická úcta však ve většinově křesťanské evropské společnosti nenašla adekvátní odezvu. Hřbitovy se časem, byť třeba pietně ale přece jen ruší. A především - „hausírování“ s lidskými ostatky, neboť co jiného byly a jsou nejrůznější průvody s relikviemi svatých a jejich vystavování (např. pravidelné mladoboleslavské procesí s  lebkou národního světce, svatého Václava), staly se dokonce svého druhu svátkem.

    

Lebka sv. Václava - solo a na slavnostní mši na náměstí ve Staré Boleslavi, 2012, (foto: M. Malíček)


Nakonec, shromažďování kostí a dále i jejich aranžování není jev v českých zemích ojedinělý, a třeba s ohledem na sběratelskou vášeň císaře Karla IV. týkající se ostatků svatých, lze mluvit i o jisté tradici.

Monstrance, sestavená z kostí, 1870, kostnice hřbitovního kostela Všech Svatých, architekt Jan Blažej Santini Aichel, Sedlec u Kutné Hory, CZ  •  Erb Schwarzenberků, tamtéž


Jak uvidíme níže, manipulace s kostmi, hromadění kosterních pozůstatků a jejich (výtvarná) expozice nachází stále nadšené aktivisty po celém světě, i v kulturách, kde platí strikně odlišný postoj, tvůrci chtějí provokovat.
Vytváření umělých koster pro rituální a dekorativní (příp. umělecké) účely je pak tisíciletou praxí.

Ze štukové výzdoby jedné z kaplí poutního chrámu na Svaté hoře u Příbrami, kon. 17. stol., CZ


I na indickém subkontinentu byly a jsou lebky v úctě, jsou součástí magických i náboženských rituálů.Náhrdelník hinduistické bohyně Kálí je sestaven z lebek, znamení smrti a znovuzrození. Současná produkce
Hinduistická bohyně Kálí, 1728, IN


Pro mnohé lebka není připomínkou pomíjivosti, lidské smrtelnosti, obrazem Memento mori*MM, případně Vanitas, ale tu lehce, tu divoce zběsilým (sebe)vyjádřením, jakousi selfpromotion, jakou můžeme pozorovat např. u Harley Motocycles Skull Collection, dost možná že to je jakýsi útěk, silácká křeč, před obrazem zrcadla, který figura lebky člověku nastavuje. Nelze popřít, že otázky, které kontemplace/pozorování lidské lebky navozují, jsou pocitově značně silné až naléhavé, a vyrovnávání s nimi autor nechce zlehčovat.Logo Harley-Davidson Skull Collection, US  •  HD individuální special 2014, US


Siláckou pózu lze tušit i v pozadí některých log sportovních klubů, atmosféra příslušných sportů ventilaci síly jistě přispívá.

Michigan Warriors, americký fotbal  •  East Carolina Pirates, dtto  •  Milwaukee Admirals, lední hokej  •  Bradenton Marauders, baseball  •  New Orleans VooDoo (oceňme autosatiru motivu, v těchto kruzích ne zcela běžnou), am. fotbal, vše US


V kapitole o maskách jsou lebky ukázány snad jako nejstarší známé dochované masky vůbec (masky duchů předků v Judské poušti datované cca 9000 BP). Nemluvě o Smrtkách a Smrťácích masopustních slavností...Maska Smrtky, ehm vlastně Smrťáka, masopust kdesi v Čechách, 2009  •  Skull and Bones Gang (Skupina Lebky a Kosti), Masopustní úterý 2011, New Orleans, US
 •  Poetická lebka z neworleanského masopustu, 2012


A v neposlední řadě zmiňme zájem, který fenoménu lebky věnovali surrealisté; obzvláště výtvory Salvadora Dalího dokládají až vášeň pro tuto figuru ať zpodobovanou přímo či v anamorfickém zrcadle či důmyslných optických iluzích.

Lebka - Aranžované akty, S. Dalí, foto Ph. Halsman, 1951, ES  •  Balerina v lebce, 1939  •  Vojákovo varování, 1942  •  Pierrotova láska, 1920 (?Vše marnost, plakát, 1892, " Ch. A. Gilbert, US_)
Lebka v dalším z optických „triků“ Dalím oblíbených - anamorfickém zrcadle


Téma smrti respektive jejího symbolu - lebky, kostry - je závažné, zneklidňující, dráždivé až obsedantní do té míry, že se s tímto fenoménem mnozí musí vyrovnávat specificky lidským způsobem - zlehčováním, humorem, případně až profanací:

Příbor (socha, šperk?), A. Lassen, po 2000, Nizozemí - plnokrevný surrealismus, Dobrou chuť!
Spojená lebka Ameriky, plakát (lebka složená s plošek jednotlivých států Unie), z projektu Skull a day (viz konec článku), US  •  Objekty-kompozice z lidských kostí, F. Robert, 2007, US
 •  Boží láska, objekt typu memento mori, výrobní cena ₤14 milionů - platina, diamanty, lebka z 18. stol., lidské zuby; D. Hirst, 2007, UK
Lebka LEGO  •  Skull violin, neopravitelné housle přetvořené v sochu, pro aukci na podporu zakoupení nových houslí pro děti, Mark Noll, 2014, Florida, US


Pochopitelně že existují i vážné, meditativně-kontemplativní reflexe na téma lidská lebka:

Mnich a lebka, přívěsek ze slonoviny, kol. 1600, Vlámsko
Skelet s cigaretou, studijní olejomalba, Vincent van Gogh, 1886, Holandsko  •  Řez lebkou, anatomická kresba, Leonardo da Vinci, kol. 1490, Florencie
Chlapec a lebka, olejomalba, P. Cézanne, 1896, FR  •  Maří Magdalena, olej na plátně, El Greco, 1577, ES  •  Lawrence Olivier jako Hamlet při známém monologu s lebkou královského šaška Yoricka v oscarovém filmu Hamlet, 1948, Anglie
Tady máme oba předměty naší procházky - lebku i zrcadlo:   Marie Magdalská, detail, George de la Tour, 1635, FR


Lebka heraldická a korporátní

Jako heraldická figura se tento nejednoznačný a pro mnohé kontroverzní emblém sporadicky vyskytuje na několika místech Evropy. Na znacích měst se lidská lebka objevuje vzácně. Mezi znaky českých měst jsem ji v žádném seznamu nenalezl. Jestli víte o obci s lebkou ve znaku či na praporu, budu vděčen za upozornění na autorově mailu.Erb Smrti, rytina, A. Dürer, 1503, Norimberk, DE  •  Variace na Tanec smrti od Holbeina, V. Hollar, kol. 1660, Anglie
Štít erbu rodu Bialoglowski-Weisskopf, Polsko  •  Rodinný erb Herderů, Schaffhausen, Švýcarsko  •  Erb Sira Newtona, Anglie  •  Erb Smrti z Wernigerodské erbovní knihy,
konec 15. stol., Bavorsko, DE
Southwark, Londýn, UK  •  Obec La Coruňa, ES*A  •  Obec Kerkovius (krchov!), NL
Obec Alkiza, ES  •  Van Zuid-en Noordeinderpolder, NL  •  Paraski, PL  •  Riumors, ES  •  Mallemort, Bouche du Rhone, FR


Pro psychologa bude naopak zajímavý častý výskyt lidských lebek u spolků, jejichž činnost má co do činění s fyzickou silou, ba začasté i násilím, ať už jde o legendární piráty, gangy, paramilitantní či vojenská uskupení jako byli srbští četnici a německé jednotky s insigniemi Totenkopf, jejichž výskyt a původ se nedatuje až od II. světové války, ale najdeme ho již u bojových uskupení v 18. století. Smysl použití figury lebky, případně lebky s hnáty bylo zastrašit protivníka či oběť, metafyzické aspekty v těchto případech nehrály roli.*SS
Figuru umrlčí lebky často používaly na svých emblémech jednotky bombardovací, bojové, průzkumné aj. americké a anglické armády. Že není všem dnům konec naznačují insignie 400. strategické raketové perutě amerických vzdušných sil.

Vlajka Edwarda Englanda, britského piráta poč. 18. stol.  •  Vlajka regimentu D. Ramóna Cabrery, generála z dob španělských karlistických válek 1. pol. 19. stol., ES  •  Vlajka srbských nacionalistických paravojenských sborů Četnici (objevily se poprvé v dobách balkánských válek na počátku 20. století, když se rozpadala Osmanská říše, později pak působily i v dalších konfliktech. Na vlajce z 1. pol. století je heslo „Za krále a otčinu - Svoboda nebo smrt“. Znovuoživení nastalo v devadesátých letech 20. stol. Heslo se změnilo na „S vírou v boha - Svoboda nebo smrt“). Nepoučitelní...
Uniforma „husarů smrti“, jezdeckého regimentu obránců mladé Francouzské republiky, 1792, FR
Smrt nebo slávu, štítek na čepici příslušníků 17. jezdeckého pluku kopiníků britské armády v krymské válce 1823–1854  •  Odznak Polské divize Husarů smrti, 1920, Polsko-sovětská válka
Totenkopf, emblém příslušníků nacistických SS-Waffen jednotek, kol. 1940, III. Říše, DE  •  Insignie 3. pancéřové divize SS-Waffen, 1939–1945  •  Himmlerův „prsten cti“, udělovaný jmenovaným šéfem SS zasloužilým esesmanům.
Insignie 1. průzkumného praporu amerických námořních sil, US  •  Označení speciálních vojenských policejních jednotek státu Rio de Janeiro, BR  •  Štít znaku Toxikologického institutu ministerstva obrany, Španělsko  •  Nášivka 128. bombardovací perutě „Pouštní kosti“, US Army
Insignie na oblečení 400. raketové perutě amerických leteckých sil, kol. 2000, US
Lebka (a kost) jako symbol keltského kmene Tarsis ve větrné růžici u galicijského města A Coruňa, ES - celá mozaika a detail
KABUSHIKI KAISHA SHUEISHA, videohry, JP  •  GIRL SKATEBOARD COMPANY, sportovní oblečení, US  •  Rüdiger Glatz, šperky, polygrafie, oděvy, DE
 •  Martin Ehrenberger, skatebordingové dráhy, oblečení, DE
Soft Served, softballový tým, US  •  Studie značky  •  Nathan D. Pratt, vybavení pro sport a zábavu, US  •  Mezinárodní standard výstražného označení jedovatých látek DIN 4844
RG2 LLC, módní doplňky, US  •  Rocket Dog Brands, náušnice,kůže, móda, UK text  •  Pivo mrtvého muže, pivovar Drewski, Kalifornie, US
Skull Coast, pivovar, Severní Karolína, US  •  Smějící se lebka, pivěta, Atlanta, US  •  Blázen do vaření piva, pivovar, Melbourne, Austrálie
Pivo pro Den mrtvých, plakát pivovaru Cerveceria Mexicana, MX  •  Hlava pístu, pivovar Brutal Brewing, Varby, Švédsko
Piva dříve mexického dnes v San Diego, CA sídlícího pivovaru Aztec Brewing Company; vepředu uprostřed pivo „Noc mrtvých“, tmavé se skořicivou příchutí. Na zdraví!
 •  Pivní sklenice, US
Metalshop, podpora prodeje, CZ  •  Fotostudio, US


u

Logo počítačové hry, 2011, UA  •  Logo počítačové hry, 2011, UA  •  John Galliano, drahé kovy, FR  •  Hexabones, Kevin Granger, US  •  Musicskull, nahrávací studio, UK
 •  Lodestar Anstalt, prodejce alkoholu, Lichtenštejnsko
Happy halloween motiv na pěticentu (typu zvaném hobo nickel - niklák tuláků), autorsky upravený reliéf mince, 1883, US  •  Niklák s motivem lebky Thomase Jeffersona, 3. prezidenta USA, 2005, US  •  Memento mori, pěticent, 1937, US  •  Motivy ze sedlecké kostnice, rub a líc pamětní mince (na líci mince nápis MEMENTO MORI a CARPE DIEM), 2013, CZ
Logo spisovatele, autora horrorů, CR  •  Fendi Fashion, UK  •  Skullcandy, mobilní telefony, módní doplňky, US
Skull-a-day (Jedna lebka denně), titul knihy o projektu „lebka všemi možnými způsoby“, 2013, Noah Scalin, Richmond VA, US
Balení vodky Křišťálová hlava, Kanada
Manžetové knoflíčky k výročí vlády britské královny Alžběty II. - verze „chuť šampaňského“ s diamanty a pohyblivou čelistí, verze „levné pivo“ jen se zlatou korunou, 2012, Anglie
Santa Casa da Misericórdia, Svatá chýše milosrdenství, církevní charitativní zařízení ve městě Caminha, Portugalsko


Závěr

Latentní vrozený narcismus, potřeba objektivizace, záhada/tajemství původu života a neodvratnost změny/zániku zajišťují jak figuře zrcadla, tak figuře lidské lebky prostor pro stále nová pojetí a zpracování tohoto tématu. Tím pádem se můžeme těšit na další objevná dílka. Přesto: Carpe diem!

Ilustraci k názvu alba Laugh now and cry later (Směj se teď, plač později!) amerického rappera Ice Cubea z roku 2006, Je to všechno jen divadlo...!!
Poznámky:
*0  Ladislav Fuks - román Vévodkyně a kuchařka

*A  Ježíšova krev z kříže tak měla smýt Adamovu vinu ze zahrady Eden, onen dědičný hřích.
Podobný příběh vypráví znak galicijského města La Coruňa, na němž vidíme Herkulovu věž, která stojí v místě, kde měl podle legendy Herkules zabít obra-tyrana Geryona a zakopat jeho hlavu-lebku; na místě pak nechal Herkules zbudovat město.

*CC  Figura kostry nastrojené do francouzské, evropské módy byla satirou na rodilé Mexičany, kteří dávali přednost evropským aristokratickým tradicím.
La Calavera Catrina se však stala především ikonou mexické verze svátku Dne mrtvých

*GM  I když antičtí autoři (Hesiodos aj.) tuto epizodu řecké mytologie vyprávějí „trochu“ jinak: Medúsa, jediná smrtelná ze tří sester-oblud Gorgon, byla zabita Perseem - za pomoci Palas Athény jí hrdina utnul hlavu. A bylo po ní.... Mýtus a výklad mýtu si však žijí (a umírají) po svém...

*M  Obzvlášť zrcadlo umožňuje spisovateli věnovat se jeho obsedantnímu tématu tajné symetrie, která, dle něj, je přítomna ve všem. V Borgesově povídce „Tlön, Uqbar, Orbis Tertius“ jedna postava říká: „Bioy Casares si vzpomněl, že jeden heretik z Uqbaru měl prohlásit, že zrcadla a soulož jsou ohavné, protože rozmnožují počet lidí.“

*KH  V surrealistické výzdobě sedlecké kostnice efekt pohledu do zrcadla značně zaniká, čeho je moc, toho je příliš...

*L  Na mezoamerické vášni pro lebky se přiživili šikulové v 19. století nálezem tzv. předkolumbovských lebek z horského křišťálu. Fascinující šperkařské práce, ale prokazatelná falza, hodná inspirovaných veršů Václava Hanky ne zrovna blahé paměti...


Jedna z mnoha křišťálových lebek a jejích parafráze v papiermaché, 20. stol., MX 
*MM  Memento mori (Pamatuj, že jsi smrtelný) je latinská formule, kterou opakoval vítěznému vojevůdci během triumfu v Římě otrok držící vavřínový věnec nad triumfátorovou hlavou

*MS  Mariánská litanie začíná slovy „Zrcadlo spravedlnosti,...“


Speculum iustitiae (Zrcadlo spravedlnosti), barokní náboženský tisk


 
*SS  Ačkoliv tvůrce a šéf SS H. Himmler se pseudometafyzikou a mystikou opájel, jeho pracovní metodou byla brutalita.Původní text byl napsán v létě roku 2014, publikován ve Fontu č. 138/6/2014 (téma: Kadeřnictví, kadeřnické potřeby).

Zde uvedený text je jeho rozšířenou verzí. Obrazový doprovod je doplněn reprodukcemi v různých částech článku.
Rozšířená verze vznikala na podzim, dokončena byla s prvními mrazíky koncem listopadu v krkonošském zákoutí.